Tutkintovaatimukset / Sibelius-Akatemia: Laulu

PÄÄAINE LAULUMUSIIKKI, KANDIDAATTI

8k Laulu (musiikin kandidaatti/ laulu) (16 + 16 + 16 op, 48 op, 1283 t)
o8k Opinnäyte, klassinen laulu (musiikin kandidaatti) (10 op, 267 t)
38p1 Ensemblelaulu/laulumusiikki (2 op, 54 t)
8p59 Ilmaisu 1: perusteet (5op, 134t)
8p60 Ilmaisu 2a: näyttelijätyö  (2,5 op, 67 t)
8p61 Ilmaisu 2b: tanssi (2,5 op, 67 t)
8p64 Ilmaisu 4: näyttämöpraktikum  (11 op, 294 t)
8p33 Laulajien pianonsoitto 1 (4 op, 107 t)
8p34 Laulajien pianonsoitto 2 (5op, 134 t)
3lp1 Laulumusiikin studio 1 (10 op, 260 t)
8p57 Oratoriostudio 1 (4op, 107 t) (1 periodi = 2 op)

PÄÄAINE LAULUMUSIIKKI, KANDIDAATTI:
 PÄÄAINETTA TUKEVAT SIVUAINEOPINNOT

3lp8 Vokaalimusiikin materiaali ja muodot (6 op, 160t)
3lv34 Suomalaisen oopperan historia (2–3 op, 54–81 t)
2ip11 Johdatus pedagogiikkaan (1 op, 27 t)
8p54 Laulupedagogiikka 1 (10 op, 267 t)

MAISTERIN PÄÄAINE, LIED JA ORATORIOMUSIIKKI

8m Laulu (musiikin maisteri/ laulu) (14 + 14 + 7, yht. 35 op, 935 t)
o8lm1 Opinnäyte, lied- ja oratoriomusiikki (musiikin maisteri) (20 op, 534 t)
3lps2 Liedseminaari (10–13 op, 270–346 t)
8p36 Konserttiproduktio a/laulumusiikki (6–10 op, 161–214 t)
3lp10 Laulumusiikin studio 2 (10 op, 260 t)
8p58 Oratoriostudio 2 (4op, 107  t) (1 periodi = 2 op)
3ls4 Oratorioseminaari (9–13 op, 243–351 t)
3ls4 Oratorioseminaari (9–13 op, 243–351 t)

MAISTERIN PÄÄAINE, OOPPERALAULU

8p46 Oopperalaulun opinnot/oopperalaulu (4 + 4 + 2 op, yht.10 op, 267t, 2,5 vuoden ajan, suorituksia enintään 10 op)
o8om2 Opinnäyte, oopperalaulu (musiikin maisteri) (20 op, 534 t)
8p50 Kokonaisilmaisu b/oopperalaulu (4 op, 107 t)
8p51 Kokonaisilmaisu a/oopperalaulu (2 op, 54 t)
8p47 Oopperaproduktiot/ oopperalaulu (yht. 50-68 op, [20-27 op + 20-27 op + 10-14 op], yht. 1335-1816 t)
8p49 Aariaworkshop/oopperalaulu (1 op, 27 t)
8p52 Ensemblelaulu/oopperalaulu (2op, 54t)
3k9 Korrepetitio 1/oopperalaulu (3 op, 80 t)
3k10 Korrepetitio 2/oopperalaulu (3 op, 80 t)

TIEDOLLISET OPINNOT, OOPPERALAULU

8p53 Johdanto oopperateokseen (1–2 op, 27t–54 t)
8p48 Oopperateoksen kieli ja fonetiikka/oopperalaulu (8op, 1 kurssi = 2 op, 54t)

MAISTERIN PÄÄAINE, LAULUPEDAGOGIIKKA

8p55 Laulupedagogiikka 2 (10 op, 267 t)
8p56 Laulupedagogiikka 3 (12 op, 320 t)
o8pm Opinnäyte, laulupedagogiikka (musiikin maisteri) (22 op, 587 t)

MAISTERIN PÄÄAINE, KORREPETITIO

8p24 Korrepetointi b (10 op, 267 t)
8p25 Korrepetointi a (10 op, 267 t) 
o8rm Opinnäyte, korrepetitio (musiikin maisteri) (20 op, 534 t)
o8rm+ Opinnäyte, Laulumusiikki, korrepetitio (musiikin maisteri) (20 op, 534 t)
8p21 Johdatus orkesterin kanssa työskentelyyn (2 op, 52 t)
8p26 Ooppera c /korrepetitiokoulutus (10 op, 267 t)
8p27 Ooppera b /korrepetitiokoulutus (12 op, 320 t)
8p28 Ooppera a /korrepetitiokoulutus (9 op,  240 t)
8p30 Prima vista / Korrepetitiokoulutus (2 op, 54 t)
8p31 Vapaa ja soveltava soinnutus / korrepetitiokoulutus (2 op, 54 t)

TIEDOLLISET OPINNOT

8v4 Maisterintutkinnon muut tiedolliset opinnot/laulumusiikki (1–3 op, 28–80 t)
8v2 Kansainvälinen tapahtuma/kurssi (2–5 op, 54–134 t)
3lv32 Kulttuurin- ja kirjallisuudentuntemus (5 op, 132 t)

MUUT OPINNOT

8p40 Aariaverstas (2 op, 54t)
8p62 Ilmaisu 3a: laulaja näyttelijänä (2,5 op, 68 t)
8p63 Ilmaisu 3b: laulaja tanssijana  (2 op, 54t)
8p22 Kamarimusiikki- tai orkesteriprojekti (1-3 op, 27-80 t)
8v9 Koelauluavalmennus/oopperalaulu (1–3op, 27–80t)
8v10 Koelauluvalmennus (1 op, 27 t)
8p35 Konserttiproduktio b /laulumusiikki (2-4 op, 54–107 t)
3lv7 Mestarikurssi (0,5–2 op, 14–54 t)
8v7 Näyttämöllisten valmiuksien erikoiskurssi (1–2 op, 27–54 t)
v36 Oopperakuoro (2–4 op, 54–108 t)
8v8 Oopperaproduktio (vaihto-opiskelijat, muut kuin oopperalaulun pääaineopiskelijat) (4–14 op, 107–374 t)
8p20 Opiskelijaproduktio (2–4 op, 27–108 t)
v33 Osallistuminen musiikkiteatteri- tai oratorioproduktioon (2–5 op, 54–130 t)
8p32 Pianonsoiton erityisopinnot / korrepetitiokoulutus (6 op, 161 t)
8v11 Resitatiivikurssi (1–2op, 27–54t)
8v6 Teemaprojekti (1–2 op,  27–54 t)
8v3 Työelämävalmiudet / laulumusiikki (1–3 op, 27–80 t)
3yk6 Vieraiden kielten fonetiikka laulumusiikki (1 op, 27 t)
8v5 Vierailuopetuksen seuraaminen (1 op, 27t)
8p65 Äänenkäyttö ja huolto/ korrepetitiokoulutus (1 op,  27 t)

OPINNOT MUILLE AINERYHMILLE

2ka28 Laulupedagogiikka (4 op, 27–54 t)
4vx47 Liedsaareke (4 op, 106 t)
8p23 Laulun perusopinnot (6 op, 162 t)

 

PÄÄAINE LAULUMUSIIKKI, KANDIDAATTI

8k Laulu (musiikin kandidaatti/ laulu) (16 + 16 + 16 op, 48 op, 1283 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija kykenee saavuttamaan pääaineen kandidaatin tutkinnon tavoitteet ja tutkinnon opinnäytteen edellyttämät valmiudet vähintään tasolla B. Ohjelmasuoritus tulee tehdä sekä tasolla C että B.
Arviointi a/i, tasosuoritukset C ja B (0–5 )
Opetus- muodot
Henkilökohtaista opetusta kolmen vuoden ajan enintään 168 t
Pienryhmäopetusta harkinnan mukaan
Säestystä enintään 42 t
Työmuodot
- Omakohtaista harjoittelua kehittääkseen äänenkäyttöään edelleen.
- Annettujen tehtävien valmistaminen tutustumalla hyvin sekä musiikkiin että tekstiin.
- Osallistuu hänelle määrättyihin esiintymistehtäviin
Suoritukset ja arviointitavat
Suoritukseen osallistuminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen.
Osaamistavoitteet a ja b:
1) kykenee kehittämään äänenkäyttöään edelleen
2) oppii tuntemaan klassisen laulumusiikin tärkeimmät tyylit
3) saa valmiudet musiikin kandidaatin opinnäytteen suorittamiseen laulun koulutusohjelmassa.
Osaamistavoite C
4) Opettajakollegan suullisesti arvioima esiintyminen joka lukuvuosi
5) Taso C:n ja B:n suorittaminen, lautakunta arvioi (0–5)

 

o8k Opinnäyte, klassinen laulu (musiikin kandidaatti) (10 op, 267 t)

Sisältö
Opiskelija osoittaa opinnäytteellään pääaineen hallintaa ja saavuttaneensa pääaineen osaamistavoitteet. Kandidaatin tutkinnon opinnäyte laulumusiikin pääaineessa muodostuu laulu, taso B:n ohjelmasuorituksesta ja kirjallisesta esityksestä. Suorituksen valmistamiseen ja esittämiseen käytettyjen tuntien osuudeksi arvioidaan 267 tuntia ja opinnäytteen laajuudeksi siten 10 opintopistettä.
Laulu taso B:n ohjelmasuorituksen harjoittaminen ja esittäminen. Lautakunta-arviointi asteikolla 0–5.
Ohjelmasuorituksen arvostellut lautakunta antaa opiskelijalle suorituksesta kirjallisen palautteen
Kirjallinen esitys (1-2 liuskaa): ajatuksia, havaintoja ja kokemuksia pääainekokonaisuuden opiskelun taipaleelta. Kirjallisen esityksen arvioi oma opettaja asteikolla a  / i.
Suositeltu suoritusvuosi K3
Arviointi
Opinnäytteen kokonaisarviointi asteikolla a / i. Ainejohtaja antaa opinnäytteen suoritusmerkinnän.

 

38p1 Ensemblelaulu/laulumusiikki (2 op, 54 t)

Yhtyemuotoisten laulumusiikki- tehtävien valmistaminen.
Tutustutaan laulamalla erityylisiin vokaaliensemble -tehtäviin duetoista joukkokohtauksiin
Osaamistavoitteet
Opiskelija hahmottaa musiikillisen kokonaisuuden ja oman osuutensa tehtävässä.
Opiskelija oppii kuulemaan oman osuutensa ja reagoimaan musiikillisesti ensemblessä.
Opiskelija pystyy itse arvioimaan omat haasteensa yhteislaulamisessa ja mukauttamaan omaa äänenkäyttöään tehtävän, musiikillisen tyylin ja muiden laulajien mukaan
Opetus- ja työmuodot
- musiikillinen valmennus enintään 24 t. Tarpeen mukaan kahden tai useamman opettajan samanaikaisesti antamaa opetusta.
- omakohtaista työtä 30 t
Suoritukset
Osallistuminen harjoituksiin ja mahdollisiin esityksiin.
Opintojakson voi suorittaa useampaan kertaan.
Arviointi a / i
Suoritusvuosi
K 1
Opetus- ja työmuodot
Musiikillinen valmennus enintään 24 t Tarpeen mukaan /tarvittaessa kahden tai useamman opettajan samanaikaisesti antamaa opetusta
Suoritukset
I Osallistuminen harjoituksiin
II Mahdolliset esitykset

 

8p59 Ilmaisu 1: perusteet (5 op, 134 t)

(sl + kl = 2 periodia)
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tutkii ilmaisun perusteita: kontakti, reagointi, kehollisuus, puhe/laulu, vuorovaikutus
- tutkii omaa ilmaisua, sen lähtökohtia, mahdollisia työpisteitä (esim. perfektionismi, kontrollipakko, itseluottamuksen puute, passiivisuus, esteisyys jne.) ja ilmaisullisia tavoitteitaan.
- tutkii fyysistä ilmaisua ja sen yhdistämistä puheeseen ja lauluun
- oppii erittelemään esiintymistä ja analysoimaan sen eri osia.
- tutkii monologeja esittämällä ja kirjoittamalla.
Suositeltu suoritusvuosi K1
Arviointi a/i
Korvaavina hyväksiluettavat suoritukset
Vastuuopettaja ja ainejohtaja päättävät yhdessä, miltä osin käytännön valmiudet korvaavat opintojakson
Opetusmuodot
Ryhmäopetusta enintään 80 t
Työmuodot
Opiskelijan omakohtaisesti työskentelyä.
Suoritus
Osallistuminen opetukseen ja demoon/demoihin

 

8p60 Ilmaisu 2a: näyttelijätyö  (2,5 op, 67 t)

- opiskelija tutkii dialogin dynamiikkaa
- opiskelija tutkii statustyöskentelyn kautta kohtauksia
- opiskelija soveltaa oppimaansa lauluihin ja laulettuihin kohtauksiin.
- Opiskelija tutkii puhe-ääntä
- Opiskelija tutkii retoriikan perusteita ja monologeja
Suositeltu suoritusvuosi K2
Arviointi a/i
Korvaavina hyväksiluettavat suoritukset
Vastuuopettaja ja ainejohtaja päättävät yhdessä, miltä osin käytännön valmiudet korvaavat opintojakson
Opetusmuodot
Ryhmäopetusta enintään 44 t
Työmuodot
Opiskelijan omakohtaista työskentelyä.
Suoritus
Osallistuminen opetukseen ja demoon/demoihin

 

8p61 Ilmaisu 2b: tanssi (2,5 op, 67 t)

Opiskelija
- opiskelija tutkii ja opettelee baletin perusmuotoja
- opiskelija tutkii ja opettelee eri tyylikausien liikkeellisiä peruselementtejä
- opiskelija harjoittelee liikkuvuutta, koordinaatiota, kehonhallintaa
Suositeltu suoritusvuosi KI-K2
Arviointi a/i, suullinen palaute
Korvaavina hyväksi luettavat suoritukset
Vastuu-opettaja ja ainejohtaja päättävät yhdessä, miltä osin käytännön valmiudet korvaavat opintojakson
Opetusmuodot
Ryhmäopetusta 44 t
Työmuodot
Opiskelijan omakohtaista työskentelyä.
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Osallistuminen demoon/demoihin

 

8p64 Ilmaisu 4: näyttämöpraktikum  (11op, 294 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tutkii esityksen rakentamista alusta loppuun
- opettelee valmistamaan roolin, rakentamaan hahmon
- soveltaa aiempien kurssien teemoja rakentaessaan esitystä.
- tutkii kerrontaa ja ilmaisua suhteessa yleisöön.
Opetusjaksoa edeltävä työskentely
Opettajan kanssa sovitun materiaalin tekstin kääntäminen, syvällinen perehtyminen sekä musiikillisen materiaalin opiskeleminen ja hallinta
Työmuodot
- omakohtaista työtä 134 t
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Osallistuminen esityksiin
Arviointi
a/i, suullinen palaute
Opintojakson voi suorittaa useampaan kertaan
Suoritusvuosi
K 3
Korvaavina hyväksi luettavat suoritukset
Vastuu-opettaja ja ainejohtaja päättävät yhdessä, miltä osin käytännön valmiudet korvaavat opintojakson

 

8p33 Laulajien pianonsoitto 1 (4 op, 107 t)

Opintojakso sisältää erityyliseen laulukirjallisuuteen tutustumista, säestämistä nuottikuvasta ja reaalisointu- ja/tai astemerkinnästä, transponoimista, sointujen ja kadenssien soittamista jne.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
a) pyrkii omaksumaan pianonsoiton perustekniikkaa erityylisen lied- ja muun laulukirjallisuuden kautta.
b) kykenee sisäistämään satsiopin taitoja käytännössä harjoittelemalla erilaisia asteikkoja, kadensseja, kolmi- ja nelisointuja sekä ääniharjoituksille sopivia moduloivia sointusarjoja.
c) kykenee yhdistämään vapaan säestyksen ja perinteisen pianonsoiton.
d) kykenee kehittämään käytännön muusikon taitojaan ja luovaa musiikillista ajatteluaan.
Suositeltu suoritusvuosi K1
Arviointi a / i
Korvaavina hyväksiluettavat suoritukset
Kaikki osallistuvat tasokokeeseen, jonka perusteella joko vapautetaan ko. opintojaksosta tai sijoitetaan oikeantasoiseen ryhmään.
Ainejohtaja päättää korvaavista opintojaksoista. aineryhmän johtaja päättää, miltä osin käytännön valmiudet korvaavat opintojakson.
Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään  20 t
Suoritukset
I Säestysten harjoittaminen
II Ohjelmasuoritus
a) kadenssit, transponoiden
b) jokin ääniharjoituksille sopiva  modulaatiokaava
c) harjoitettu laulusäestystehtävä valmiista nuottikuvasta (kuten lied, aaria)
d) helpon laulusäestyksen transponoimista; saa merkitä soinnuin, valmistusaikaa 15 min.
e) 10 kappaleen ohjelmisto (operetti, musikaali-, kansanlaulut), josta lautakunta valitsee 1–2. Melodia voidaan laulaa tai soittaa säestyksen ohella.

 

8p34 Laulajien pianonsoitto 2 (5op, 134 t)

kts. Laulajien pianonsoitto 1
Osaamistavoitteet
Opiskelija pyrkii kehittämään pianonsoitto 1 tai vastaavien valmiuksien jälkeen taitojaan edelleen.
Opintojakson sisältö
Opintojakso sisältää erityyliseen laulukirjallisuuteen tutustumista, säestämistä nuottikuvasta ja reaalisointu- ja/tai astemerkinnästä transponoimista, sointujen ja kadenssien soittamista jne.
Suositeltu suoritusvuosi K2
Arviointi a / i
Edeltävät suoritukset
Laulajien pianonsoitto 1
Korvaavina hyväksiluettavat suoritukset
Tasokoe niille, joille on hyväksytty Laulajien pianonsoitto 1 (4 op).
Tämän perusteella joko vapautetaan ko. opintojaksosta tai sijoitetaan oikeantasoiseen ryhmään. Ainejohtaja päättää korvaavista opintojaksoista. Ainejohtaja päättää, miltä osin käytännön valmiudet korvaavat opintojakson.
Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään 20t
Suoritukset
I Säestysten harjoittaminen
II Ohjelmasuoritusosio. Kirkkomusiikin koulutusohjelman opiskelijoille taso C ja tasokoe
a) kadenssit, transponoiden
b) jokin ääniharjoituksille sopiva modulaatiokaava
c) harjoitettu laulusäestys tehtävä valmiista nuottikuvasta (kuten lied, aaria)
d) helpon laulusäestyksen transponoimista; saa merkitä soinnuin, valmistusaikaa 15 min.
e) 10 kappaleen ohjelmisto (operetti, musikaali-, kansanlaulut), josta lautakunta valitsee 1–2
Melodia voidaan laulaa tai soittaa säestyksen ohella.

 

3lp1 Laulumusiikin studio 1 (10 op, 260 t)

(yksi periodi à 2 op; opintojaksoon kuuluu 5 periodia, jotka suoritetaan yhden lukuvuoden aikana joko 2. tai 3. opiskeluvuotena)
Osaamistavoitteet
Opiskelija
• tutustuu monipuolisesti laulumusiikin eri tyylikausiin ja esityskäytäntöjen valtavirtauksiin;
• perehtyy duotyöskentelyn (piano-laulu) avulla kunkin aikakauden keskeisten säveltäjien lied- ja yksinlaulutuotantoon;
• oppii esiintymällä ryhmätunnilla ja seuraamalla toisten esityksiä;
• oppii analysoimaan runon ja musiikin sekä piano- ja lauluosuuden suhdetta eri aikakausina.
Suositeltu suoritusvuosi
K2-3 (pääaine laulu)
Arviointi a / i
Edeltävät suoritukset
Laulu, taso C tai vastaava Sibelius-Akatemian opintojakso. Muille kuin pääaine laulu opiskelijoille tasokoe
Opetusmuodot
- ryhmätunnit ja luennot tuntimäärä enintään 110 t
- duotyön (piano/laulu) ohjausta 10-16 opiskelijan ryhmässä
-päätöskonserttitallenteen analysointi
työmuodot
- duo-ohjelmiston omatoimista harjoittelua
- konserttiohjelmiin tarvittavan materiaalin toimittaminen ja kääntäminen
- ohjelmiston valmistaminen julkiseen konserttiin
Suoritus ja arviointitavat
Suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen ja läsnäoloa kaikilla ryhmätunneilla.
Opettaja arvioi suorituksen

 

8p57 Oratoriostudio 1 (4op, 107 t) (1 periodi = 2 op)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tutustuu monipuolisesti keskeisiin suuriin kirkollisiin vokaalimusiikkiteoksiin omakohtaisen ja ryhmätyöskentelyn kautta.
- oppii esiintymällä ryhmätunnilla ja seuraamalla toisten esityksiä sekä  esiintymällä periodien konserteissa;.
- oppii tuntemaan kirkollisten vokaaliteosten esityskielten fonetiikat
- harjaantuu laulamaan soolotehtävien lisäksi keskeisten kirkollisten vokaaliteosten ensemble-osuuksia
Suositeltu suoritusvuosi K2-K3. Pääaine kirkkomusiikin opiskelijoille M1-M3
Arviointi a / i
Edeltävät suoritukset
Laulu, taso C ja tarvittaessa tasokoe vastaava Sibelius-Akatemian opintojakso. Pääaine kirkkomusiikin opiskelijoille taso C ja tasokoe
Korvaavina hyväksi luettavat suoritukset
Ainejohtaja päättää, miltä osin käytännön valmiudet korvaavat opintojakson.
Opetus- ja työmuodot
Ryhmätyötä enintään 48 t (2 opettajaa samanaikaisesti)
Suoritukset
I Osallistuminen ryhmäopetukseen
II Esiintyminen periodien konserteissa

 

PÄÄAINE LAULUMUSIIKKI, KANDIDAATTI: PÄÄAINETTA TUKEVAT SIVUAINEOPINNOT

Musiikinhistoria, musiikinteoria ja säveltapailu
Ks. päähakemiston otsikko (Klassisen musiikin osasto) : Pääainetta tukevat sivuaineopinnot  (kielet, opintojen suunnittelu, historia, säveltapailu, teoria).

 

3lp8 Vokaalimusiikin materiaali ja muodot (6 op, 160t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija kykenee itsenäisesti perehtymään vokaalimusiikin rakenteisiin, materiaaliin ja muotoihin musiikkianalyysin keinoin sekä löytämään käytännönläheisiä analyyttisiä näkökulmia käsiteltäviin teoksiin
Suositeltu ajoitus K3
Arviointi 0–5
Edeltävät suoritukset
Musiikinteoria 1–2

 

3lv34 Suomalaisen oopperan historia (2–3 op, 54–81 t)

Opintojakso käsittelee suomalaisen oopperataiteen historiaa ja kehitystä painottuen oman aikamme oopperateoksiin. Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelija suomalaisen oopperan tärkeimpiin teoksiin ja tyylisuuntauksiin.
Osaamistavoitteet
Opiskelijalle muotoutuu käsitys kansallisesta oopperakulttuurista ja sen suhteista kansainvälisiin virtauksiin ja historiallisiin tapahtumiin, painottuen lähihistorian ja oman aikamme oopperateoksiin.
Opiskelijalla on taitoja löytää itsenäisesti lisätietoa aihepiiristä sekä hahmottaa isompia aihekokonaisuuksia ja asiayhteyksiä.
Opetus- ja työmuodot
luentoja enintään 30 t
opiskelijan omakohtaista työtä
a) 24 t
b) 51 t
Suoritukset
a) aktiivinen luentojen seuraaminen ja loppukuulustelu
b) aktiivinen luentojen seuraaminen, loppukuulustelu ja kaksi 4-sivuista esseetä opintojakson aikana annettavien artikkelien pohjalta
Arviointi 0–5
Opintojakso soveltuu tarjottavaksi avoimen yliopiston kautta. Avoimen ylipiston opiskelijoiden lähtötaso varmistetaan tarvittaessa tasokokeella tai taustaopintojen kartoituksella
Opetus- ja työmuodot
Luentoja enintään 30 t
Suoritukset
a) aktiivinen luentojen seuraaminen ja loppukuulustelu
b) aktiivinen luentojen seuraaminen, loppukuulustelu ja kaksi 4-sivuista esseetä opintojakson aikana annettavien artikkelien pohjalta

 

2ip11 Johdatus pedagogiikkaan (1op, 27 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee opetuksen peruskysymyksiä, osa-alueita ja työmuotoja
- osaa jäsentää opetustilannetta
- ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen opetuksessa
Suositeltu suoritusvuosi 1. kevätlukukausi
Arviointi a / i
Opetusmuodot
- luentoja enintään 10t
Työmuodot
- osallistuminen opetukseen
- opetuksen observointia enintään 10 t
- opiskelijan omakohtaista työtä 7 t
Suoritukset ja arviointitavat
- osallistuminen opetukseen tai luentokohtaisten korvaavien tehtävien tekeminen
- opetuksen observointi ja sen raportointi

 

8p54 Laulupedagogiikka 1 (10 op, 267 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa opettaa laulua ja sen perustekniikkaa alkeis- ja peruskurssitasolla
- ymmärtää  ääniharjoitusten ominaispiirteet ja valintaperusteet
- hallitsee laulunopetuksen eri osa-alueet ja työmuodot
- hallitsee äänenkäytön perusteet: anatomian  ja fysiologian
- tuntee laulun peruskurssitason ohjelmistoa ja sen valintaperusteita
- osaa arvioida oppilaan edistymistä ja antaa palautetta
- osaa ohjata oppilaan taiteellista ilmaisua ja valmistaa oppilasta esiintymistilanteeseen  
- osaa kommunikoida ja toimia joustavasti lauluoppilaan kanssa
- osaa asettaa opetuksen tavoitteet ja suunnitella opetusta niiden mukaisesti
- osaa yleisimpien laulukielten fonetiikan perusteisiin
- tutustuu perusäänityyppeihin
- omaksuu pedagogisen lähestymistavan lauluun
- kykenee laulupedagogiikka B -opintoihin
Suositeltu suoritusvuosi K2-K3
Arviointi
a/i
Edeltävät suoritukset
Korkeakoulujen Laulu, taso C vähintään arvosanalla 3/5
2ip11 Johdatus pedagogiikkaan
Pedagogiset perusopinnot:
Musiikinopetuksen perusteet (2 op)
Johdatus opettajan työhön (2 op)
HUOM! Nämä opinnot kuuluvat siihen yht. 25 op:een kokonaisuuteen, jonka voi hyväksilukea osana 60 op opettajan pedagogisia opintoja. (Laulupedagogiikka 1 + 2 = 20 op, siihen lisäksi tämä 4 op ja lisäksi johdantoperiodilta saatava 1 op)
Korvaavina hyväksiluettavat suoritukset
Korkeakoulutasoinen laulun didaktiikka I korvaa luennot ja auskultoinnin. Tentti ja opetusnäyte tulee suorittaa Sibelius-Akatemiassa.
a) Opetusmuodot
Luentoja, demonstraatioita ja ohjattua ryhmätyötä enintään 48t
Ohjattua opetusharjoittelua enintään 15 t 
b) Työmuodot
Opetuksen, tutkintojen ja arvioinnin seuraamista 15t 
Itsenäistä opetusharjoittelua
Opetuspäiväkirjan pitäminen
Oppilaan valmentaminen konserttiin
Suoritukset ja arviointitavat
I Luento-, kirjallisuus- tai metodinen tentti. Vastuuopettaja arvioi tentin a/i.
II Osallistuminen luentoihin ja demonstraatioihin; vähintään 19 luentoa
III Opetuksen ja tutkintoarvioinnin seuraaminen 15 t
IV  Harjoitustuntien pitäminen. Ohjaava opettaja arvioi opetusharjoittelun a/i.
V Opetuspäiväkirja ja opetusraportti. Vastuuopettaja arvioi a / i
VI Opetusnäyte, jonka saa suorittaa hyväksyttävästi suoritetun ohjatun opetusharjoittelun jälkeen ja jossa arvioidaan opiskelijan opetustaitoa, kykyä opetuksen suunnitteluun, opetusmenetelmien ja -materiaalien hallintaa, palautteen antoa sekä vuorovaikutustaitoja Vähintään kaksi kollegaa arvioi opetusnäytteen a/i.
VI Laulutaidon näyte suomen, ruotsin, italian ja saksan kielellä. Laulutaidon näyte suoritetaan opetusnäytteen yhteydessä. Sen arvioi opetusnäytteen lautakunta a / i (riittämätön tai riittävä laulullinen ja foneettinen valmius laulupedagogiikka 2:n opiskeluun).

 

MAISTERIN PÄÄAINE, LIED JA ORATORIOMUSIIKKI

8m Laulu (musiikin maisteri/ laulu) (14 + 14 + 7, yht. 35 op, 935 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija kykenee saavuttamaan pääaineen maisterin tutkinnon tavoitteet ja  tutkinnon opinnäytteen edellyttämät valmiudet  tasolla  A
Arviointi a/i
Opetus- muodot
Henkilökohtaista opetusta kahden ja puolen vuoden ajan enintään 140 t
Pienryhmäopetusta harkinnan mukaan
Säestystä enintään 70 t (ei sisällä oopperakorrepetitiota)
Työmuodot
- Omakohtaista harjoittelua kehittääkseen äänenkäyttöään edelleen.
- Annettujen tehtävien valmistaminen tutustumalla hyvin sekä musiikkiin että tekstiin
- Osallistuu hänelle määrättyihin esiintymistehtäviin
Suoritukset ja arviointitavat
Suoritukseen osallistuminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen.
Osaamistavoitteet a ja b
a) kykenee kehittämään äänenkäyttöään edelleen
b) oppii hallitsemaan laajasti klassisen laulumusiikin tyylit
c) saa valmiudet solistisen taidon itsenäiseen kehittämiseen ja jatko-opintoihin.
Osaamistavoite c
4) Opettajakollegan suullisesti arvioima esiintyminen joka lukuvuosi
5) Taso A:n suorittaminen lautakunta arvioi (0-5)

 

o8lm1 Opinnäyte, lied- ja oratoriomusiikki (musiikin maisteri) (20 op, 534 t)

Sisältö
Opiskelija osoittaa opinnäytteellään pääaineen hallintaa ja saavuttaneensa pääaineen osaamistavoitteet. Opinnäyte lied- ja oratoriomusiikin pääaineessa muodostuu opintojen ohjelmasuorituksista ja kirjallisista töistä seuraavasti:
• laulu taso A:n ohjelmasuorituksen harjoittaminen ja esittäminen
Lautakunta-arviointi asteikolla 0–5
Ohjelmasuorituksen arvostellut lautakunta antaa opiskelijalle suorituksesta kirjallisen palautteen.
• konserttiproduktio A:n harjoittaminen ja esittäminen
Lautakunta-arviointi asteikolla 0–5
Konserttiproduktion arvostellut lautakunta antaa opiskelijalle suorituksesta kirjallisen palautteen.
• kirjallinen esitys (2–4 liuskaa) laulutaiteeseen liittyvästä aiheesta. Kirjallisen esityksen arvioi laulutaiteen professori asteikolla a/i.
Arviointi
Opinnäytteen kokonaisarviointi asteikolla a / i. Ainejohtaja antaa opinnäytteen suoritusmerkinnän.

 

3lps2 Liedseminaari (10–13 op, 270–346 t)

Opintojakson sisältö
• luentoperiodeja liedmusiikin erityiskysymyksistä
• kaksi kirjallista esitystä ko. musiikkiin liittyvästä kysymyksestä
• seminaarimuotoista tulkinta-analyysia
• liedin näyttämöllisen puolen tarkastelua
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- perehtyy perusteellisesti liedtaiteen teknisiin, tyylillisiin ja tulkinnallisiin kysymyksiin, syventyy  liedmusiikin  laajempiin kokonaisuuksiin
- kykenee tuottamaan kirjallista materiaalia laulumusiikin alueelta
Suositeltu suoritusvuosi M2-3  
Arviointi a / i
Edeltävät suoritukset
Laulu, taso B
Laulumusiikin studio 2
Korvaavina hyväksiluettavat suoritukset
Ainejohtaja päättää korvaavista opintojaksoista. Ainejohtaja päättää, miltä osin käytännön valmiudet korvaavat opintojakson.
Opetus- ja työmuodot
Luentoja ja ryhmätyötä enintään 56 t
Henkilökohtaista ohjausta (voidaan korvata opintojaksolla 3lp12 Liedduo)  enintään 28 t
Suoritukset
I Osallistuminen sekä henkilökohtaiseen että ryhmäopetukseen
II Kirjallisten aiheiden esittely
III Esiintyminen periodien konserteissa

 

8p36 Konserttiproduktio a/laulumusiikki (6–10 op, 161–214 t)

Osaamistavoitteet
- opiskelijalla on valmius suunnitella ja toteuttaa konserttikokonaisuus
- opiskelija saa perusvalmiudet konsertin tuottamiseen ja käsiohjelman laatimiseen
Opiskelija perehtyy konsertin valmistamisen eri vaiheisiin. Opintojaksoon sisältyy yhden konserttiohjelman tai useammasta konsertista koostuvan kokonaisuuden valmistaminen lukukauden aikana. Konserttikokonaisuuteen voi myös kuulua tehtävä kirkkomusiikkiteoksessa tai kamarimusiikkia.
Suositeltu suoritusvuosi M2-M3
Arviointi
Kirjallinen palaute ja lautakunta-arviointi 0-5
Edeltävät suoritukset
Lied- tai oratorioseminaari
Korvaavina hyväksiluettavat suoritukset
Ainejohtaja päättää, miltä osin käytännön valmiudet korvaavat opintojakson.
Opetus- ja työmuodot
Ohjelmiston henkilö- ja ryhmäkohtaista opetusta enintään 20 t
Suoritukset
Harjoitetun ohjelmiston julkinen esittäminen

 

3lp10 Laulumusiikin studio 2 (10 op, 260 t)

(yksi periodi à 2 op)
Osaamistavoitteet
Opiskelija
• syventyy monipuolisesti laulumusiikin eri tyylikausiin ja kielialueisiin
• perehtyy duotyöskentelyn (piano-laulu) avulla kunkin aikakauden keskeisten säveltäjien lied- ja yksinlaulutuotantoon;
• oppii esiintymällä ryhmätunnilla ja seuraamalla toisten esityksiä;
• oppii analysoimaan runon ja musiikin sekä piano- ja lauluosuuden suhdetta eri aikakausina.
Suositeltu suoritusvuosi  M1-M2(pääaine laulu) Muilla M1-3
Arviointi a / i
Edeltävät suoritukset
Laulumusiikin studio 1; Laulu, taso B ja tarvittaessa tasokoe ja  muiden kuin pääaine laulun opiskelijoille  taso B ja tasokoe
Korvaavina hyväksiluettavat suoritukset
Ainejohtaja päättää korvaavista opintojaksoista. 
Opetusmuodot
ryhmätunnit ja luennot 110 t
- duotyön (piano/laulu) ohjausta 10-16 opiskelijan ryhmässä
- päätöskonserttitallenteen analysointi
työmuodot
- duo-ohjelmiston omatoimista harjoittelua
- konserttiohjelmiin tarvittavan materiaalin toimittaminen ja kääntäminen
- ohjelmiston valmistaminen julkiseen konserttiin
Suoritus ja arviointitavat
Suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen ja läsnäoloa kaikilla ryhmätunneilla.
Opettaja arvioi suorituksen

 

8p58 Oratoriostudio 2 (4op, 107  t) (1 periodi = 2 op)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tutustuu monipuolisesti keskeisiin suuriin kirkollisiin vokaalimusiikkiteoksiin omakohtaisen ja ryhmätyöskentelyn kautta.
- oppii esiintymällä ryhmätunnilla ja seuraamalla toisten esityksiä;
Opiskelija saa omakohtaisen työn kautta yleiskuvan keskeisimmistä kirkollisista vokaalimusiikkiteoksista ja tuntee monipuolisesti niiden historiaa. Opiskelija tuntee laulamisen tyylejä eri aikakausina, säveltäjiä, kirkollisia tekstejä ja niiden sisältöä sekä instrumenttiosuuden merkityksen ja sen kehitystä.
Suositeltu suoritusvuosi M1-2 Kirkkomusiikin oppiaineen opiskelijoille M1-3
Arviointi a / i
Edeltävät suoritukset
Laulu, taso B tai tarvittaessa tasokoe  Pääaine kirkkomusiikin opiskelijoille taso B ja tasokoe
Korvaavina hyväksiluettavat suoritukset
Ainejohtaja päättää, miltä osin käytännön valmiudet korvaavat opintojakson.
Opetusmuodot
Osallistuminen ryhmäopetukseen 48 t (2 opettajaa samanaikaisesti)
Työmuodot
Omakohtaista työtä  59 t
Oppii esiintymällä ryhmätunnilla sekä yksin että ensemblessa
Suorittaa vokaalitehtäviensä käännökset
Osallistuu käsiohjelman suunnitteluun ja toteuttamiseen
Esittää periodien konserteissa hänelle määrätyt tehtävät
Suoritukset ja arviointitavat
Suoritukseen osallistuminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen.
Osaamistavoitteet a ja b
1) Tutustuu monipuolisesti keskeisiin kirkollisiin vokaalimusiikkiteoksiin
2) Perehtyy omakohtaisen- ja ryhmätyöskentelyn kautta kunkin aikakauden keskeisten säveltäjien tuotantoon
3) Oppii esiintymällä ryhmätunnilla sekä yksin että ryhmässä ja seuraamalla toisten esityksiä
4) Oppii ääntämään keskeisten vokaalisten kirkkomusiikkiteosten tekstejä
Osaamistavoite c
5) Esiintymiset periodien konserteissa
Opettaja arvioi kohdat 1-4, ja opettaja arvioi kollegan avustuksella kohdan 5

 

3ls4 Oratorioseminaari (9–13 op, 243–351 t)

(5 op, 135 t , pääaine kirkkomusiikki)
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- perehtyy perusteellisesti kirkollisen vokaalimusiikin  teknisiin, tyylillisiin ja tulkinnallisiin kysymyksiin, syventyen laajempiin kokonaisuuksiin
- kykenee tuottamaan  kirjallista materiaalia kirkollisen vokaalimusiikin alueelta
Tavoitteena on tutustua laajalti oratoriokirjallisuuteen ja vokaali-kirkkomusiikkiin omakohtaisen ja ryhmätyöskentelyn kautta. Opintojaksossa tarkastellaan oratorion ja vokaali-kirkkomusiikin kehitystä, sen eri tyylejä ja niiden ominaispiirteitä. Erityisesti huomioidaan resitatiivit. Tekstianalyysiä. Kukin osanottaja valmistaa lukuvuoden aikana kaksi lyhyempää kirjallista työtä luentoperiodeihin liittyvistä aiheista ja esiintyy konserteissa.
Suositeltu suoritusvuosi M1-M3
Arviointi a / i
Edeltävät suoritukset
Oratoriostudio 2 ja Laulu, taso B tai tarvittaessa tasokoe.
Pääaine kirkkomusiikki: Lied- ja oratorioseminaari
Korvaavina hyväksiluettavat suoritukset
Ainejohtaja päättää korvaavista opintojaksoista. Ainejohtaja päättää, miltä osin käytännön valmiudet korvaavat opintojakson.

 

3ls4 Oratorioseminaari (9–13 op, 243–351 t)

(5 op, 134t ,pääaine kirkkomusiikki)
Opetus- muodot
Osallistuminen ryhmäopetukseen (luentoja ja ryhmätyötä enintään 60 t)
Pienryhmäohjausta (vain lamulaiset) enintään 48 t (ryhmissä 2 opettajaa samanaikaisesti)
Työmuodot
Omakohtaista työtä 234 t, pääaine kirkkomusiikki, 75 t
Tutustuu laajalti vokaaliseen kirkkomusiikkikirjallisuuteen omakohtaisen- ja ryhmätyöskentelyn kautta kahden kirjallisen aineen valmistaminen
Esiintyminen lukuvuoden konserteissa (vain lamulaiset)
Suoritukset ja arviointitavat
Suoritukseen osallistuminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen.
Osaamistavoitteet a ja b
1) Tutustuu laajalti vokaaliseen kirkkomusiikkikirjallisuuteen omakohtaisen- ja ryhmätyöskentelyn kautta
2) Tutustuu vokaalikirkkomusiikin kehitykseen, sen eri tyyleihin ja niiden ominaispiirteisiin
3) Oppii hallitsemaan eri tyyliset resitatiivit.
4) Oppii tekemää tekstianalyysia
5) Valmistaa kaksi kirjallista ainetta, jotka liittyvät luentoperiodeihin
6) Esiintyy lukuvuoden konserteissa
Osaamistavoite c
5) Esiintymiset periodien konserteissa
Opettaja arvioi kohdat 1-5, ja opettaja arvioi kollegan avustuksella kohdan 6

 

MAISTERIN PÄÄAINE, OOPPERALAULU

8p46 Oopperalaulun opinnot/oopperalaulu (4 + 4 + 2 op, yht.10 op, 267t, 2,5 vuoden ajan, suorituksia enintään 10 op)

Tavoitteena vahvistaa opiskelijan äänellisiä valmiuksia oopperatehtäviin, ohjata äänenkäytön ja ääni-ilmaisun monipuolisuuteen sekä kokonaisvaltaiseen äänenhallintaan.
Osaamistavoitteet
- opiskelija saa valmiudet ja kykenee itsenäiseen työskentelyyn oopperaroolin harjoittelemisessa
- opiskelijalla on valmiudet rationaaliseen äänenkäyttöön oopperaroolin harjoittelemisessa ja esittämisessä
- opiskelija tuntee ja hallitsee oopperaroolien edellyttämiä  erilaisia äänenkäyttömuotoja
- opiskelija hallitsee erilaisten musiikillisten tyylilajien ja kielien edellyttämiä erilaisia äänenkäyttömuotoja ja pystyy mukauttamaan äänellisen ilmaisun muotoja tilanteen mukaisesti
Opetus- ja työmuodot
- henkilökohtaista opetusta enintään 100 t (40t/vuosi)
- säestystä enintään 35 t (14 t / vuosi)
- omakohtaista työtä 132 t
Suoritukset
- osallistuminen opetukseen
Arviointi
- suullinen palaute
- a /i
Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään 40t lukuvuodessa tai 20 t lukukaudessa.
Oopperaproduktioihin liittyvää henkilökohtaista ohjausta enintään 8 t
Säestystä enintään 35 t (enintään 14 t / vuosi)
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Esiintyminen

 

o8om2 Opinnäyte, oopperalaulu (musiikin maisteri) (20 op, 534 t)

Opiskelija osoittaa opinnäytteellään pääaineen hallintaa ja saavuttaneensa pääaineen osaamistavoitteet.
Osaamistavoitteet 
- opiskelija tuntee oopperakirjallisuuden perustyylit
- opiskelija kykenee luomaan oman, uskottavan tulkinnan ja roolihahmon lavalla
- opiskelija kykenee lauluäänellään kommunikoimaan ja ilmaisemaan monipuolisesti tunnetiloja ja tilanteita
- kykenee itsenäiseen työskentelyyn ja tiedonhankintaan
Sisältö
Maisterin opinnäyte, oopperalaulu pääaineessa muodostuu tutkintoon sisältyvien oopperaproduktioiden esityksistä ja kirjallisista töistä seuraavasti:
- oopperakoulutuksen opiskelijalle osoittamiin oopperaproduktioihin osallistuminen ja oopperoissa olevien roolien esittäminen, joista 2 oopperaroolin lautakunta-arvio asteikolla 0-5
- osallistuminen käsiohjelman suunnitteluun ja kirjoittamiseen; arvio asteikolla a/i
- opiskelun portfolion / laajan cv:n laatiminen; arvio asteikolla a/i
Arviointi
Opinnäytteen kokonaisarviointi asteikolla a/i. Ainejohtaja antaa opinnäytteen suoritusmerkinnän.

 

8p50 Kokonaisilmaisu b/oopperalaulu (4 op, 107 t)

Opintojakson aikana pyritään antamaan opiskelijalle näyttelijäntyön perustaidot, näyttämötyöskentelyn perusperiaatteet, tutustuttaa erilaisten musiikkiteatterityylien erikoisominaisuuksiin.
Fyysistä harjoittelua, statustyöskentelyä, reagointiharjoituksia, teksti- ja tilanneimprovisaatioita, ooppera- ja roolidramaturgiaa. Monologeja ja dialogeja ja kohtauksia. Oopperatyötä: kohtauksia, resitatiiveja, aarioita ohjattuina ja improvisoituina. Pianisti paikalla osan opetusajasta.
Osaamistavoitteet
- opiskelija kykenee analysoimaan ja hahmottamaan     erilaisia lavatyöskentelytilanteita ja hallitsee erilaisia näyttämöllisiä toimintatapoja
- opiskelijalla on perusvalmiudet nähdä omat näyttämölliset vahvuutensa sekä myös keinoja kartoittaa omia puutteita ja kehittyä edelleen
- opiskelijalla on valmiuksia monipuolisen äänenkäytön, tunnetilojen, toiminnan ja oman persoonan synkronisointiin
- opiskelijalla on perustaidot motoriikan ja plastisuuden hallintaan
- opiskelijalla on kyky vahvistaa improvisaation sekä hetken impulssien tuottamisen ja reagoimisen taitoja
Opetus- ja työmuodot
- ryhmäopetusta enintään 70 t
- säestyksellistä ohjausta enintään 20 t
- omakohtaista työtä 17 t
Opetuskieli ilmoitetaan kurssin yhteydessä
Suoritukset
- osallistuminen opetukseen
- osallistuminen mahdolliseen demonstraatioon
Suoritusvuosi
M 1                         
Arviointi
a / i , suullinen palaute
Opetus- ja työmuodot
Ryhmäopetusta enintään 70 t
Säestyksellistä ohjausta enintään 20 t
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Osallistuminen demonstraatioon

 

8p51 Kokonaisilmaisu a/oopperalaulu (2 op, 54 t)

Tavoitteena antaa opiskelijalle näyttelijäntyön perustaidot, näyttämötyöskentelyn perusperiaatteet, tutustuttaa erilaisten musiikkiteatterityylien erikoisominaisuuksiin.
Fyysistä harjoittelua, statustyöskentelyä, reagointiharjoituksia, teksti- ja tilanneimprovisaatioita, ooppera- ja roolidramaturgiaa. Monologeja ja dialogeja ja kohtauksia. Oopperatyötä: kohtauksia, resitatiiveja, aarioita ohjattuina ja improvisoituina. Pianisti paikalla osan opetusajasta.
Osaamistavoitteet
- opiskelija kykenee analysoimaan ja hahmottamaan erilaisia     lavatyöskentelytilanteita ja hallitsee erilaisia näyttämöllisiä toimintatapoja
- opiskelijalla on perusvalmiudet nähdä omat näyttämölliset vahvuutensa sekä myös keinoja kartoittaa omia puutteita ja kehittyä edelleen
- opiskelijalla on valmiuksia monipuolisen äänenkäytön, tunnetilojen, toiminnan ja oman persoonan synkronisointiin
- opiskelijalla on perustaidot motoriikan ja plastisuuden hallintaa
- opiskelijalla on kyky vahvistaa improvisaation ja hetken impulssien tuottamisen ja reagoimisen taitoja
Opetus- ja työmuodot
- ryhmäopetusta enintään 35 t
- säestyksellistä ohjausta enintään  10 t
- omakohtaista työtä 9 t
Opetuskieli ilmoitetaan kurssin yhteydessä
Suoritukset
- osallistuminen opetukseen
- osallistuminen mahdolliseen demonstraatioon
Suoritusvuosi
M 2                         
Arviointi
a / i , suullinen palaute
Opetus- ja työmuodot
Ryhmäopetusta enintään 35 t
Säestyksellistä ohjausta enintään 10 t
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Osallistuminen demonstraatioon

 

8p47 Oopperaproduktiot/ oopperalaulu (yht. 50-68 op [20-27 op + 20-27 op + 10-14 op], yht. 1335-1816 t)

Opiskelija osallistuu 2,5-vuotisen maisterikoulutuksen aikana järjestettävien oopperaproduktioiden (enintään 5 kpl)  harjoitusperiodeihin.
Tavoitteena on kokonaisen roolin tai roolin kannalta merkittävän kokonaisuuden harjoittaminen, perehtyminen erilaisten musiikkiteatterillisten elementtien (musiikki, teksti, äänenkäyttö; musisointi muiden laulajien, kapellimestarin ja mahdollisesti orkesterin kanssa; roolihahmon erikoispiirteiden, kommunikoinnin; lavastuksen, puvustuksen ja valaistuksen) yhdistämiseen taiteellisen työryhmän valmennuksessa.
Osaamistavoitteet
- opiskelijalla on valmiudet täysipainoisen ja monipuolisen roolin tekemiseen sekä uskottavan näyttämöhahmon esittämiseen lavalla
- opiskelijalla on perustaidot roolihahmon edellyttämien äänellisten, tekstillisten ja muiden musiikillisten elementtien vakuuttavaan ja persoonalliseen yhdistämiseen
- opiskelijalla on perusvalmiudet toimia sosiaalisesti vaativassa työyhteisössä ja opiskelija pystyy oman persoonansa ja omien henkilökohtaisten vahvuuksiensa kautta vaikuttamaan ooppera/musiikkiteatteriproduktion menestykselliseen toteuttamiseen
- opiskelijalla on taidot henkilökohtaiseen työskentelyyn ja valmentautumiseen ennen produktion alkamista
Opetusjaksoa edeltävä työskentely

Opettajan kanssa sovitun materiaalin tekstin kääntäminen, syvällinen perehtyminen sekä musiikillisen materiaalin opiskeleminen ja hallinta

Opetus- ja työmuodot

Roolin valmistamista korrepetiittorin johdolla. Roolin analysointia ja näyttämöharjoitukset (prosessissa mukana ohjaaja, kapellimestari, korrepetiittori, mahdollisesti koreografi, kielen ja tyylin ekspertti tai tyyliliikunnan erikoisvalmentaja)

Roolin esittäminen produktiossa.

Henkilökohtaista produktioihin liittyvää opetusta enintään  30t / produktio, josta vähintään 8 tuntia äänellistä valmennusta.

Ryhmäopetusta  enintään 50–230t / produktio Tarpeen mukaan kahden tai useamman opettajan samanaikaista opetusta.

Omakohtaista työtä enintään 516 t

Osallistuminen oopperaproduktioiden harjoitusperiodeihin

Opetuskieli ilmoitetaan kurssin yhteydessä
Arviointi
Lautakunnan kirjallinen palaute 0-5

 

8p49 Aariaworkshop/oopperalaulu (1 op, 27 t)

Opintojakso voidaan suorittaa useampaan kertaan
Opintojaksossa valmennetaan opiskelijaa aarian esittämiseen vahvistamalla roolihenkilön taustaa ja näyttämöllistä tilannetta, tarkentamalla musiikillista ilmaisua, tekstillistä ja musiikillista analyysia, hiomalla kielellistä ja foneettista vaikutelmaa sekä vahvistamalla opiskelijan omien persoonallisten ominaisuuksia aarian esittämisessä
Osaamistavoitteet
- opiskelijalla on kyky luoda aarialle toiminnallisesti, sisällöllisesti ja visuaalisesti esittämistä vahvistavat puitteet
- opiskelijalla on taito löytää itse keinot esittää aaria  onnistuneesti  kaikista ulkopuolisista häiriötekijöistä huolimatta
- opiskelijalle muotoutuu omat tapansa vahvistaa henkilökohtaista suhdettaan esitettävään musiikkiin ja oopperasta irrotettuun, usein emotionaalisesti voimakkaasti latautuneeseen aariaan
Opetusjaksoa edeltävä työskentely
Opettajan kanssa sovitun materiaalin tekstin kääntäminen, syvällinen perehtyminen sekä musiikillisen materiaalin opiskeleminen ja hallinta
Opetus- ja työmuodot
- ryhmäopetusta enintään 20 t. Tarpeen mukaan kahden tai useamman opettajan samanaikaista opetusta.
- omakohtaista työtä enintään 8 t
Opetuskieli ilmoitetaan kurssin yhteydessä
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen ja mahdolliseen konserttiin tai koelaulutilanteeseen
Arviointi
a /i
Opintojakso voidaan suorittaa useampaan kertaan

 

8p52 Ensemblelaulu/oopperalaulu (2op, 54t)

Oppijaksossa vahvistetaan opiskelijan taitoja oopperoiden tms. ensembleosioissa,kehitetään harmonian ja erilaisten tekstuurien hahmotuskykyä, tilanneherkkyyttä ja laulajan kuulokuvataitoja
Osaamistavoitteet
- opiskelija kykenee hahmottamaan nuoteista ensemblekudosta sekä näkemään oman tehtävänsä ja sen haasteet
- opiskelija kykenee kuulemaan ja reagoimaan ensemblessä
- opiskelijalla on valmiudet soveltaa ja vahvistaa sosiaalisia taitoja sekä kehittää jatkuvasti tilanneherkkyyttä työskentelytilanteissa          
Opetusjaksoa edeltävä työskentely
Opettajan kanssa sovitun materiaalin tekstin kääntäminen, syvällinen perehtyminen sekä musiikillisen materiaalin opiskeleminen ja hallinta
Opetus- ja työmuodot
- ryhmäopetusta enintään 24t Tarpeen mukaan kahden tai useamman opettajan samanaikaista opetusta.
- omakohtaista työtä enintään 20t
Opetuskieli ilmoitetaan kurssin yhteydessä
Suoritukset
- osallistuminen opetukseen
- osallistuminen mahdolliseen konserttiin
Suoritusvuosi
M 1
Arviointi
a / i

 

3k9 Korrepetitio 1/oopperalaulu (3 op, 80 t)

Ohjelmistovalmennusta; aarioiden ja oopperakohtausten opiskelua.
Erityylisten oopperatehtävien ja kokonaisuuksien hahmottamista sekä
perehtymistä oman äänityypin oopperan ja musiikkiteatterin perusohjelmistoon. Perustietoa ja –valmiuksia korrepetiittorin kanssa työskentelystä ja roolin valmistelusta.
Osaamistavoitteet
Opiskelija saa valmiuksia opiskeluun oopperamusiikin tehtävissä
Henkilökohtaisten ominaisuuksien havainnoimista, oppimistekniikan vahvistamista. Opiskelija saa perusvalmiuksia itsenäiseen työskentelyyn roolin musiikillisessa harjoittelussa.
Opetusjaksoa edeltävä työskentely
Ohjelmiston sopiminen korrepetiittorin kanssa
Opettajan kanssa sovitun materiaalin tekstin kääntäminen, syvällinen perehtyminen sekä musiikillisen materiaalin opiskeleminen ja hallinta
Opetus- ja työmuodot
- opiskelua korrepetiittorin johdolla 1 lukuvuoden aikana yhteensä enintään 32 t
- omakohtaista työtä 48 t
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Arviointi  a / i
Suoritusvuosi  M 1
Korvaavina hyväksiluettavat suoritukset
Osastonjohtaja päättää korvaavista opintojaksoista. Osastonjohtaja päättää, miltä osin käytännön valmiudet korvaavat opintojakson.

 

3k10 Korrepetitio 2/oopperalaulu (3 op, 80 t)

Ohjelmistovalmennusta, aarioiden ja laajempien oopperakohtausten ja kokonaisten oopperaroolien opiskelua.
Erityylisiä oopperan ja musiikkiteatterin roolitehtäviä, oman äänityypin tehtäviin ja tulevaisuudessa mahdollisiin rooleihin tutustumista.
Ammattimaista työskentelyä korrepetiittorin kanssa.
Opintojaksoa voi anoa valinnaiseksi opinnoksi myös toiseksi vuodeksi.
Osaamistavoitteet
Opiskelijalla on valmiudet ammattimaiseen musiikilliseen työskentelyyn oopperan ja musiikkiteatterin tehtävissä. Opiskelija pystyy itsenäiseen työskentelyyn oopperaroolin opiskelussa. Opiskelijalla on taito arvioida omat vahvuus- ja kehittämisalueensa.
Opiskelijalla on taito yhdistää roolihenkilöön liittyvä musiikki ja teksti.
Opetusjaksoa edeltävä työskentely
Ohjelmiston sopiminen korrepetiittorin kanssa.
Opettajan kanssa sovitun materiaalin tekstin kääntäminen, syvällinen perehtyminen sekä musiikillisen materiaalin opiskeleminen ja hallinta.
Opetus- ja työmuodot
- opiskelua korrepetiittorin johdolla 1 lukuvuoden aikana yhteensä enintään 32 t
- omakohtaista työtä 48 t
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Arviointi a / i
Suoritusvuosi M2
Edeltävät suoritukset
Korrepetitio 1
Korvaavina hyväksiluettavat suoritukset
Osastonjohtaja päättää korvaavista opintojaksoista Osastonjohtaja päättää, miltä osin käytännön valmiudet korvaavat opintojakson.

 

TIEDOLLISET OPINNOT, OOPPERALAULU

8p53 Johdanto oopperateokseen (1–2 op, 27t–54 t)

Tavoitteena valottaa laajasti harjoitettavana ja esitettävänä olevaa teosta:
Säveltäjä, libretisti, teoksen sisältö, rakenne ja taustat, historiallinen, sosiaalinen, esteettinen, maailman poliittinen kehys, esityskäytäntöjen kehittyminen, roolien ja esittäjien taustoja jne. Opiskelijalle pyritään tarjoamaan mahdollisuus henkilökohtaiseen ohjaukseen kirjallisen materiaalin tuottamisessa jostain teokseen liittyvästä aiheesta.
Osaamistavoitteet
- opiskelijalla on taito itse etsiä ja tuottaa materiaalia esitettävästä teoksesta
- opiskelija pystyy soveltamaan taustatietoja esitettävään materiaaliin ja näiden tietojen perusteella luomaan henkilökohtaisen suhteen teokseen, roolihenkilöön ja tyylilajiin.
Voidaan  suorittaa myös pelkästään luentokokonaisuuteen osallistumalla (1op, 27t)
Opetus- ja työmuodot
- luennot enintään 16t
- kirjallisen työskentelyn ohjausta
- omakohtaista työtä 30t
Opetuskieli ilmoitetaan kurssin yhteydessä
Suoritukset
- osallistuminen luentoihin
- kirjallinen työ (opettajan kanssa sovitusta aiheesta)
Arviointi
a / i
Mahdollista kuulua myös Avoimen Yliopiston tarjontaan

 

8p48 Oopperateoksen kieli ja fonetiikka/oopperalaulu (8op, 1 kurssi = 2 op, 54t)

Opintojakson voi suorittaa useampaan kertaan
Opetus keskittyy koulutukseen liittyvien oopperoiden/musiikkiteatteriteosten esityskieleen ja fonetiikkaan. Jokaisen kieliopintojakson pohjana on tulevan produktion libretto, kieli sekä teoksen foneettiset ja tyylilliset erikoispiirteet. Kielet produktioiden mukaan, esimerkiksi italia, saksa, ranska, englanti ja espanja.
Opetuskieli on englanti; opetus periodiluonteista
Osaamistavoitteet
- opiskelija hallitsee oopperakirjallisuuden keskeisten kielien perusteet ja tunnistaa niiden foneettiset haasteet
- opiskelija kykenee itsenäisesti toimimaan ja opiskelemaan valmentautuessaan produktioon kielellisesti ja foneettisesti
- opiskelija kykenee tuottamaan viimeisteltyä ja autenttista sointikuvaa vastaavaa vierasta kieltä
Opetus- ja työmuodot
- opetus tapahtuu kahden opintopisteen (2 op)
- kokonaisuuksissa, jolloin
- ryhmä- ja lähiopetusta enintään 36 t
- omakohtaista työtä 18 t
Suoritukset
osallistuminen opetukseen
Arviointi
a/i
opintojakson voi suorittaa useampaan kertaan

 

MAISTERIN PÄÄAINE, LAULUPEDAGOGIIKKA

8p55 Laulupedagogiikka 2 (10 op, 267 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa opettaa laulua peruskurssi- ja I-kurssitasolla sekä hallitsee niihin kuuluvan ohjelmiston
- hallitsee laulunopetuksen eri osa-alueita ja työmuotoja
- osaa opettaa myös vastakkaista sukupuolta
- osaa ohjata ja kehittää oppilaan tulkinnallista näkemystä, taiteellisuutta ja esiintymisvalmiuksia ja seuraa aktiivisesti musiikkielämää
- tutustuu eri äänifakkeihin
- osaa asettaa tavoitteita ja suunnitella opetusta (yhdessä oppilaan kanssa) sekä arvioida oppilaan edistymistä ja omaa opetustaan sen pohjalta
- osaa suunnitella, valmentaa ja arvioida laulun perus- ja 1-tason suorituksia
- tutustuu ryhmäopetukseen
- kykenee luontevaan vuorovaikutukseen eritasoisten, ikäisten ja sekä eri taustoista tulevien oppilaiden kanssa
- ymmärtää psyykkiseen valmennukseen sekä motivaatiota ja itsetuntoa koskevia kysymyksiä
- tuntee musiikkiopiston opettajan työtä sekä opettajan vaikutusmahdollisuuksia oppilaitoshallinnossa
- tuntee laulun kansainvälistä terminologiaa ja laulupedagogiikan historiaa
- tuntee englannin- ja ranskankielen fonetiikan perusteet
- saa valmiudet Laulupedagogiikka 3 -opintoihin
Suositeltu suoritusvuosi M1-M2
Arviointi
a/i
Edeltävät suoritukset
Laulupedagogiikka 1 vähintään arvosanalla 3/5. Laulu, taso C tai vastaava Sibelius-Akatemian opintojakso vähintään arvosanalla 3/5 sekä laulupedagogiikka 1:n yhteydessä suoritettu laulutaidon näyte (riittävä laulullinen ja foneettinen valmius laulupedagogiikka 2:n opintoja varten).
Korvaavina hyväksiluettavat suoritukset
Korkeakoulutasoinen laulun didaktiikka II korvaa luennot ja auskultoinnin. Tentti ja opetusnäyte tulee suorittaa Sibelius-Akatemiassa.
Opetusmuodot
Luentoja, demonstraatioita ja  ohjattua ryhmätyötä enintään  48 t
Ohjattua opetusharjoittelua enintään 30 t
Työmuodot
Itsenäistä opetusharjoittelua
Opetuksen seuraamista, tutkintojen ja niiden arvioinnin seuraamista 15 t
Omakohtaista työtä ja itsenäistä ryhmätyöskentelyä 135t
Opetuspäiväkirjan pitäminen
Oppilaan valmentaminen konserttiin
Suoritukset ja arviointitavat
I Luento-, kirjallisuus- tai metodinen tentti. Vastuuopettaja arvioi tentin a/i.
II Osallistuminen luentoihin,  demonstraatioihin ja ryhmätöihin, vähintään 19 luentoa.
III Opetuksen ja tutkintoarvioinnin  seuraaminen vähintään 20 t
IV Harjoitustuntien pitäminen. Ohjaava opettaja arvioi opetusharjoittelun a/i.
V Opetusnäyte, jonka saa suorittaa hyväksyttävästi suoritetun ohjatun opetusharjoittelun jälkeen. Vähintään kaksi kollegaa arvioi opetusnäytteen a/i.

 

8p56 Laulupedagogiikka 3 (12 op, 320 t )

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee laulun opetuksen pedagogisia metodeja ja suuntauksia
- tutustuu laulupedagogiseen kirjallisuuteen
- tutustuu laulumusiikin historiaan
- tutustuu laulun  tutkimukseen
- tutustuu korkeakoulututkintoon johtavaan laulun opetukseen ja sen arviointiin
- tutustuu uuden laulumusiikin ohjelmistoon, notaatioon ja äänelliseen toteutukseen
- hallitsee laulunopetuksen kokonaissuunnittelun, mm. tutkintosuorituksen valmistamisen ja musiikkioppilaitosten opetustoiminnan järjestelyt
- saa valmiudet opetustapahtuman, oppimateriaalin ja opetusmenetelmien erittelyyn ja arviointiin
- saa valmiudet itsenäiseen opetustyöhön
Suositeltu suoritusvuosi M2-M3
Arviointi
a/i
Edeltävät suoritukset
Laulupedagogiikka 2 vähintään arvosanalla 3/5. Laulu taso B tai vastaava Sibelius-Akatemian opintojakso vähintään arvosanalla 3/5.
Opetusmuodot
Luentoja ja seminaarityöskentelyä enintään 48t
Lautakuntapalaute, enintään 3 t
Työmuodot
Opetuksen, tutkintojen ja arvioinnin seuraamista 20t
Itsenäistä opetusharjoittelua enintään 32 t
Oppilaan valmentaminen konserttiin ja tasosuoritukseen.
Näytetunnit enintään 3 t
Mestarikurssi enintään 20 t
Opetusraportti ja pedagoginen portfolio
Suoritukset ja arviointitavat
I  Suullinen kertauskuulustelu. Arviointi a / i.
II Osallistuminen luentoihin, demonstraatioihin ja ryhmätöihin
III Kirjallinen seminaarityö. Voidaan yhdistää Opettajan pedagogisten opintojen 60 op-kokonaisuuden seminaarityöhön, jolloin työn arvioi sen opintojakson vastuuopettaja asteikolla a/i
III Opetuksen ja tutkintoarvioinnin seuraaminen vähintään 20 t
IV  Harjoitustuntien pitäminen, näytetuntien antaminen ja harjoitusoppilaan valmentaminen oppilaskonserttiin ja tasosuoritukseen. Vähintään 3 kollegan lautakunta arvioi näytetunnit a/i.
V Aktiivinen tai passiivinen osallistuminen mestarikurssiin ja mestarikurssiraportti tai laulukilpailujen seuraaminen ja havainnointitehtävien suorittaminen. Vastuuopettaja arvioi a / i.
VI Pedagoginen portfolio. Vastuuopettaja arvioi a / i.

 

o8pm Opinnäyte, laulupedagogiikka (musiikin maisteri) (22 op, 587 t)

Sisältö
Opiskelija osoittaa opinnäytteellään pääaineen hallintaa ja saavuttaneensa pääaineen osaamistavoitteet. Opinnäyte laulupedagogiikan pääaineessa muodostuu opintojen suorituksista ja kirjallisista töistä seuraavasti:
• laulu taso A:n ohjelmasuorituksen harjoittaminen ja esittäminen
Lautakunta-arviointi asteikolla 0–5
Ohjelmasuorituksen arvostellut lautakunta antaa opiskelijalle suorituksesta kirjallisen palautteen.
• pedagogiikka taso A:n näytetunti
• pedagoginen portfolio (2-4 liuskaa), jonka arvioi laulu-pedagogiikan vastuulehtori asteikolla a / i
Arviointi
Opinnäytteen kokonaisarviointi asteikolla a / i. Ainejohtaja antaa opinnäytteen suoritusmerkinnän.

 

MAISTERIN PÄÄAINE, KORREPETITIO

8p24 Korrepetointi b (10 op, 267 t) 

Korrepetointi on osa pääinstrumentin opintoja. Opintokokonaisuuteen kuuluu mm.  seuraavia osioita:
- oopperoiden partituurien tutkiminen sekä sointikuvan hahmottaminen ja toteuttaminen pianistisin keinoin erityylisiin ja erikielisiin oopperateoksiin tutustuminen
- erilaisten soittotyylien kartoittaminen
- tekstin ja näyttämötilanteen analysoiminen
- johdanto resitatiivisoittoon ja -työskentelyyn
- koelaulurepertuaariin tutustuminen
- oopperan historiaan tutustuminen teosten kautta
Osaamistavoitteet
Opiskelijalle muotoutuu peruskäsitys niistä vaatimuksista, joita korrepetiittorille asetetaan ammattimaisessa työskentelyssä. Opiskelija oppi laajentamaan suhdettaan soitettavaan materiaaliin, omaan soittoonsa ja näkemään suurempia musiikillisia ja draamallisia kokonaisuuksia. Opiskelija pystyy näkemään omat muusikolliset ja sosiaaliset vahvuutensa sekä kehittämään työskentelytapojaan.
Opetus- ja työmuodot
• luennot enintään 30 t
• ryhmäopetusta  enintään 70 t
• valvottua työskentelyä laulajan tai laulajien kanssa enintään 50 t
• opiskelijan omakohtaista työtä 117 t
Suoritus
• osallistuminen opetukseen
• lopputentti            
1. harjoitustilanne laulajan kanssa
2. koelaulutilanne
3. haastattelu
Arviointi
0–5, suullinen palaute
Suositeltava suoritusvuosi
M 1

 

8p25 Korrepetointi a (10 op, 267 t) 

Korrepetointi on osa pääinstrumentin opintoja.
Opintokokonaisuuteen kuuluu mm. seuraavia osioita:
- korrepetoinnin metodiikan syventäminen
- erilaisiin harjoitustapoihin tutustuminen
- erityyppisten produktioiden toteuttamistapojen kartoittaminen
- työskentelytilanteiden erilaisten vaatimusten tiedostaminen
- oopperaproduktion vastuuhenkilön tehtävien tutkiminen ja sisäistäminen
- laajempaan oopperarepertuaariin tutustuminen
- sosiaalisen tilanneherkkyyden kehittäminen
- erilaisiin työyhteisöihin tutustuminen
- koelaulurepertuaarin laajentaminen ja koelaulutilanteen erikoispiirteiden kartoittaminen
- laajempien ja suurempien oopperakohtausten hahmottaminen, soittaminen ja harjoittaminen
Osaamistavoitteet
Opiskelijalla on valmiudet ammattimaiseen työskentelyyn korrepetiittorina.
Opiskelija ymmärtää jatkuvan oppimisen ja repertuaarin laajentamisen tärkeyden.
Opiskelijalla on käsitys suurista musiikillisista ja draamallisista kokonaisuuksista.
Opiskelijalla on valmiudet ja taidot ottaa vastuu laajan musiikillisen kokonaisuuden valmentamisesta.
Opetus- ja työmuodot
• luennot enintään 30 t
• ryhmäopetus enintään 60 t
• valvottua työskentelyä laulajien kanssa enintään 40 t
• opiskelijan omakohtaista työtä 137 t
Suoritus
• osallistuminen opetukseen
• lopputentti            
1) harjoittamistilanne laulajien kanssa
2) koelaulutilanne
3) myöhemmin määriteltävä pianistinen näyte soveltavasta pianopartituurin soitosta
4) haastattelu
Arviointi
0 – 5, suullinen palaute
Edeltävät opinnot
Korrepetointi B
Suositeltava suoritusvuosi
M 2

 

o8rm Opinnäyte, korrepetitio (musiikin maisteri) (20 op, 534 t)

Sisältö
Opiskelija osoittaa opinnäytteellään pääaineen hallintaa ja saavuttaneensa pääaineen osaamistavoitteet. Opinnäyte korrepetoinnin pääaineessa muodostuu suoritetuista opintokokonaisuuksista ja kirjallisesta työstä seuraavasti:
Korrepetointi A:n suorittaminen
Ooppera A:n produktion kirjallinen teosesittely tai muu vastaava laaja kirjoitus käsiohjelmassa
Opiskelun portfolio (materiaalina erityisesti ooppera C:n, B:n ja A:n yhteydessä kirjatut keskustelut, havainnot ja kokemukset)
Arviointi
Kirjallinen palaute
Opinnäytteen kokonaisarviointi asteikolla a / i. Ainejohtaja antaa opinnäytteen suoritusmerkinnän.

 

o8rm+ Opinnäyte, Laulumusiikki, korrepetitio (musiikin maisteri) (20 op, 534 t)

Sisältö
Opiskelija osoittaa opinnäytteellään pääaineen hallintaa ja saavuttaneensa pääaineen osaamistavoitteet.. Opinnäyte korrepetoinnin pääaineessa muodostuu suoritetuista opinto-kokonaisuuksista ja kirjallisesta työstä seuraavasti:
Korrepetointi A:n suorittaminen
Ooppera A:n produktion kirjallinen teosesittely tai muu vastaava laaja kirjoitus käsiohjelmassa
Opiskelun portfolio (materiaalina erityisesti ooppera C:n, B:n ja A:n yhteydessä kirjatut keskustelut, havainnot ja kokemukset)
Osaamistavoitteet
Opiskelijalle on muotoutunut käsitys korrepetiittorin työstä sekä vastuusta musiikkiteatteri- ja oopperateoksen harjoittamisessa.
Opiskelijalla on valmiudet harjoittaa yksittäistä laulajaa ja isompia kokoonpanoja samalla soittaen, impulsseja antaen ja koko tilannetta kontrolloiden.
Opiskelijalle on muotoutunut käsitys keskeisistä oopperatyyleistä ja oopperakielistä sekä niiden haasteista.
Opiskelija osaa hahmottaa keskeiset elementit pianopartituurista ja osaa luoda orkestraalisia värejä pianosoitollaan.
Arviointi 0–5
Kirjallinen palaute
Opinnäytteen kokonaisarviointi asteikolla a / i. Ainejohtaja antaa opinnäytteen suoritusmerkinnän.

 

8p21 Johdatus orkesterin kanssa työskentelyyn (2 op, 52 t)

Orkesterin ja kapellimestarin työhön tutustumista. Solistin kannalta oleellisten tekijöitten kartoittamista orkesterin kanssa laulamisessa. Partituurin tutkimisen ja orkesterin johtamisen perusteita, Orkesterisolistin työskentely-valmiuksien vahvistaminen.
Osaamistavoitteet
Opiskelijalla on perusvalmiudet työskennellä orkesterin kanssa;
Opiskelija hahmottaa oman tehtävänsä suhteessa orkesteriin ja musiikilliseen materiaaliin;
Opiskelijalla on perustaidot partituurin ja kapellimestarin seuraamiseen.
Opetus- ja työmuodot
• ryhmäopetusta enintään 22 t
Tarpeen mukaan kahden tai useamman opettajan samanaikaisesti antamaa opetusta
• omakohtaista työtä vähintään 30 t
Opetuskieli ilmoitetaan kurssin yhteydessä
Suoritus
Osallistuminen kurssille
Opintojakson voi suorittaa useampaan kertaan.
Arviointi  a/i
Suoritusvuosi K I – M 3
Opetus- ja työmuodot
Ryhmäopetusta ja harjoituksia enintään 22 t
Suoritus
Osallistuminen kurssille
Opintojakson voi suorittaa useampaan kertaan.

 

8p26 Ooppera c /korrepetitiokoulutus (10 op, 267 t)

Osallistuminen pienimuotoisempaan oopperan (musiikkiteatteriteoksen) tai oopperakohtausten toteuttamiseen. Opiskelija saa alustavaa käytännön kokemusta produktiotyöskentelystä.
Osaamistavoitteet
Opiskelijalla on muotoutunut peruskäsitys siitä, mitä korrepetiittori tekee oopperaproduktion eri vaiheissa, ja mitä korrepetiittorilta vaaditaan produktion eri vaiheissa.
Opiskelijalla on taito tulkita sosiaalista tilannetta ja ymmärtää, miten toimia eri yhteyksissä harjoitustilanteissa.
Opetus- ja työmuodot
• produktioissa toimivan korrepetiittorin työparina toimimista, työskentelymuotojen tarkkailua, work-shoppeihin ja näyttämöllisiin erikois-projekteihin osallistumista enintään 100 t
• koelaulutoiminnan seurantaa ja osallistumista enintään 35 t
• keskustelua ja palautteen keräämistä opintojaksosta vastaavilta opettajilta ja opiskelijoilta 10 t
• produktioiden seuraamista, työskentelymuotojen tarkkailua, materiaalin keräämistä portfolioon ja muuta oma-kohtaista työskentelyä 100 t
• henkilökohtaista opetusta ja ohjausta enintään 30 t (muutettu!)
Suoritus
•  osallistuminen opetukseen ja produktioon
•  näyte harjoituksissa korrepetiittorina toimimisesta
Arviointi a/i
• suullinen palaute
Suoritusvuosi
M 1
Opetus- ja työmuodot
Produktioissa toimivan korepetiittorin työparina toimimista, Työskentelymuotojen tarkkailua, work-shoppeihin ja näyttämöllisiin erikois-projekteihin osallistumista enintään 100 t
Koelaulutoiminnan seurantaa ja osallistumista enintään 35 t
Keskustelua ja palautteen keräämistä opintojaksosta vastaavilta opettajilta ja opiskelijoilta 10 t
Produktioiden seuraamista, työskentelymuotojen tarkkailua, materiaalin keräämistä portfolioon ja muuta oma-kohtaista työskentelyä 100 t
Henkilökohtaista opetusta ja ohjausta enintään 20 t
Suoritus
Osallistuminen opetukseen ja produktioon
Näyte harjoituksissa korrepetiittorina toimimisesta

 

8p27 Ooppera b /korrepetitiokoulutus (12 op, 320 t)

Osallistuminen oopperakokonaisuuden (musiikki-teatteriteoksen) toteuttamiseen.
Itsenäisempää työskentelyä laulajien ja ohjaajan kanssa. Laajempaa vastuunottoa produktiosta prosessin eri vaiheissa. Suurempien kokonaisuuksien hahmoittamista.
Osaamistavoitteet
Opiskelijalla valmiudet toimia erilaisissa harjoitustilanteissa ja ymmärtää
kaikki produktion vaiheet ja niiden vaatimat toimintatavat.
Opiskelijalla on perustaito työskennellä ohjaajan kanssa ja hän on löytänyt omia henkilökohtaisia
Opetus- ja työmuodot
• produktiossa toimivan korrepetiittorin työparina toimimista, workshoppeja enintään 110 t
• produktion aikataulun suunnitteluun osallistumista. Produktion seuraamista ja keskustelua tuotannosta 35 t
• koelauluvalmennukseen osallistumista enintään 20 t
•  materiaalin keräämistä portfolioon ja muuta opiskelijan omakohtaista työskentelyä 120 t
• henkilökohtaista opetusta ja ohjausta enintään 45 t (muutettu!)
Suoritus
• osallistuminen opetukseen ja produktioon
• näyte harjoituksissa korrepetiittorina toimimisesta
• lyhyt kirjallinen  (tarvittaessa suullinen) teosesittely tai muu kuvaus tuotantoprosessista
Arviointi
Kirjallinen palaute
a / i
Suoritusvuosi
M 2
Edeltävät opinnot
Ooppera C
Opetus- ja työmuodot
Produktiossa toimivan korrepetiittorin työparina toimimista, workshoppeja enintään 110 t
Produktion aikataulun suunnitteluun osallistumista. Produktion seuraamista ja keskustelua tuotannosta 35 t
Koelauluvalmennukseen osallistumista enintään 20 t
Materiaalin keräämistä portfolioon ja muuta opiskelijan omakohtaista työskentelyä 120 t
Henkilökohtaista opetusta ja ohjausta enintään 28 t
Suoritus
Osallistuminen opetukseen ja produktioon
Näyte harjoituksissa korrepetiittorina toimimisesta
Lyhyt kirjallinen  (tarvittaessa suullinen) teosesittely tai muu kuvaus tuotantoprosessista

 

8p28 Ooppera a /korrepetitiokoulutus (9 op,  240 t)

Osallistuminen oopperan tai musiikkiteatteriteoksen toteuttamiseen työryhmän jäsenenä. Yhdessä korrepetiittorin kanssa vastuun ottamien koko produktion musiikillisesta toteutuksesta. Itsenäistä työskentelemistä laulajien kanssa.  Tarvittaessa produktion esittämiseen osallistuminen. Ohjaajan kanssa työskentelemisen erikoisvaatimusten kartoittaminen. Aikataulun suunnitteleminen ja tiedottaminen yhdessä muiden työryhmän jäsenten kanssa.
Osaamistavoitteet
Opiskelijalla on käsitys koko produktiosta ja sen eri vaiheista
Opiskelija osaa hahmottaa koko produktion haasteet.
Opiskelija tietää korrepetiittorin työn vastuut ja osaa työstää solistien kanssa musiikillista materiaalia aina esitykseen asti.
Opiskelijalla on valmiudet toimia taiteellisen työryhmän jäsenenä ja taito
työstää monella tasolla musiikillista ja draamallista materiaalia kapellimestarin ja ohjaajan kanssa.
Opetus- ja työmuodot
• produktiotyöskentelyä enintään 120 t
• opiskelijan omakohtaista työskentelyä 100 t
• henkilökohtaista opetusta ja ohjausta enintään 42 t (muutettu!)
Suoritus
• osallistuminen produktioon
• näyte kokonaisen ison harjoituksen toteuttamisesta
Arviointi 0–5
Kirjallinen palaute
Edeltävät opinnot
Ooppera B
Ooppera C
Suositeltava suoritusvuosi
M 2 / M 3
Opetus- ja työmuodot
Produktiotyöskentelyä enintään 120 t
Henkilökohtaista opetusta ja ohjausta enintään 28t
Suoritus
Osallistuminen produktioon
Näyte kokonaisen ison harjoituksen toteuttamisesta

 

8p30 Prima vista / Korrepetitiokoulutus (2 op, 54 t)

Opintojakson aikana kehitetään nuottikuvan hahmottamisen ja toteuttamisen kykyä, orkesteripartituurin ja muun laajan materiaalin nopeaa hahmottamisen taitoa, orkesterinomaisen sointimaailman ja harmonian esille tuomisen kykyä.
Tarkoituksenmukaisen ja tehokkaan soittotaidon kehittäminen.
Osaamistavoitteet
Opiskelija pystyy sopeuttamaan soittonsa tilanteen mukaan.
Opiskelija oppii myös löytämään omia henkilökohtaisia tapoja toteuttaa vaativaa nuottikuvaa.
Opiskelijalla on valmius löytää nuottimateriaalista oleelliset elementit ja tuoda ne soittaen esille.
Suositeltu suoritusvuosi
M 1
Arviointi
0-5
Korvaavina hyväksi luettavat suoritukset
Ainejohtaja päättää, miltä osin käytännön valmiudet korvaavat
opintojakson.
Opetus- ja työmuodot
Pienryhmäopetusta 2 hengen ryhmässä  enintään 30 t
Suoritukset
Kuulustelu
1. Yksi pianokappale a prima vista
2. Säestystehtävä a prima vista
3. Katkelma oopperakirjallisuudesta
Opetus- ja työmuodot
Luentoja ja ryhmäopetusta enintään 12t
Ohjausta ryhmässä enintään 28t
Suoritukset
Osallistuminen luentoihin ja opetukseen

 

8p31 Vapaa ja soveltava soinnutus / korrepetitiokoulutus (2 op, 54 t)

Opintojaksoon kuuluu mm. vapaan säestyksen, sointu- ja kenraalibassomerkintöjen harjoituksia, melodian soinnuttamisen tehtäviä, transponointi- ja improvisointiharjoituksia; tutustumista resitatiivien rakenteisiin, tyyleihin ja esittämiseen.
Osaamistavoitteet
Opiskelijalle kehittyy taito toteuttaa teoksen harmonista vaikutelmaa, opiskelijalla on taitoja vahvistaa omia luovia ja soveltavia soittotapoja.
Suositeltu suoritusvuosi M2
Arviointi suullinen palaute 0-5
Korvaavina hyväksi luettavat suoritukset
Ainejohtaja päättää, miltä osin käytännön valmiudet korvaavat opintojakson.
Edeltävät opinnot
Prima vista
Opetus- ja työmuodot
Pienryhmäopetusta 2-3 opiskelijan ryhmissä enintään 30t.
Suoritus
Osallistuminen opetukseen
Kuulustelu: melodian soinnuttaminen
sointumerkeistä soittaminen
muunnelmatehtävä (myöhemmin tarkennetusti)

 

TIEDOLLISET OPINNOT

8v4 Maisterintutkinnon muut tiedolliset opinnot/laulumusiikki (1–3 op, 28–80 t)

Osaamistavoitteet
- opiskelijalla on taito syventää käsitystään ja tietoja laulumusiikin historiasta, lauluntutkimuksesta tai muusta sovitusta aiheesta.
Sisältö ja opetus- ja työmuodot
Valinnainen kurssi tai kursseja eri sisältöalueilta sopimuksen mukaan, kirjallisuuteen perehtymistä ja/tai omakohtaista työtä. Opintojakso voi kuulua tiedollisiin opintoihin.
Suositeltu suoritusvuosi M1-M2
Arviointi a/i
Sisältö ja opetus- ja työmuodot
Valinnainen kurssi tai kursseja eri sisältöalueilta sopimuksen mukaan, kirjallisuuteen perehtymistä ja/tai omakohtaista työtä. Opintojakso voi kuulua tiedollisiin opintoihin.
Suoritukset
- Kirjallisuuteen perehtyminen, omakohtainen työ ja/tai osallistuminen sopimuksen mukaan luennoille tai seminaariin.
- Lyhyt kirjallinen työ (2-4 liuskaa)

 

8v2 Kansainvälinen tapahtuma/kurssi (2–5 op, 54–134 t)

Opintojakso voi käsittää erilaisia tapahtumia, esimerkiksi NordOpera biennaali; kansainvälisiä konferensseja; laulun, liedin, oratorion, oopperan, musiikki-teatterin, näyttämötaiteen, improvisaation, laulusäveltämisen ja korrepetition erikoistapahtumia; workshoppeja, profiloituja mestarikursseja jne.
3–5 opinto-pisteen laajuisena, raportin sisältävänä suorituksena, opintojakso voi kuulua koulutusjohtosäännön tarkoittamiin tiedollisiin opintoihin
Osaamistavoitteet
Opiskelija saa tuntumaa tiedollisiin opintoihin laulutaiteen kansainväliseen tasoon ja vaatimuksiin sekä harjaantuu kommunikoimaan suullisesti, musiikillisesti ja ilmaisullisesti koti- ja ulkomaisten taitelijoiden kanssa. Opiskelija luo myös yhteistyöverkostoja itselleen ja oppilaitokselleen.
Opetus- ja työmuodot
• luentoja, workshoptoimintaa, mestarikurssi- tai ryhmä-työskentelyä, esiintymistilanteita ja demonstraatioita, sekä opiskelijan omaa työtä. Tarpeen  mukaan kahden tai useamman opettajan samanaikaisesti antamaa opetusta.
- Opetusta enintään 40 t
- Pianistiopettajan opetusta enintään 40 t
• mahdollinen raportin laatiminen
Opetuskieli ilmoitetaan kurssin yhteydessä.
Suoritukset
I Osallistuminen tapahtumaan tai kurssiin
II Osallistuminen opetukseen ja harjoitustehtäviin
III Osallistuminen käytännön tehtäviin
IV 3–5 op:n laajuiseen suoritukseen: lyhyt (2 liuskaa) kirjallinen raportti tapahtumasta tai kurssista.
Opintojakson voi suorittaa useamman kerran.
Arviointi a/i
Opetus- ja työmuodot
Luentoja, workshoptoimintaa, mestarikurssi- tai ryhmätyöskentelyä, esiintymistilanteita ja demonstraatioita enintään 80t, sekä opiskelijan omaa työtä
Tarvittaessa kahden tai useamman opettajan samanaikaisesti antamaa opetusta
Mahdollinen raportin laatiminen
Suoritukset
I Osallistuminen tapahtumaan tai kurssiin
II Osallistuminen opetukseen ja harjoitustehtäviin
III Osallistuminen käytännön tehtäviin
IV 3–5 op:n laajuiseen suoritukseen: lyhyt (2 liuskaa) kirjallinen raportti tapahtumasta tai kurssista.
Opintojakson voi suorittaa useamman kerran.

 

3lv32 Kulttuurin- ja kirjallisuudentuntemus (5 op, 132 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija perehtyy laulun kannalta keskeisiin kulttuurihistoriallisiin aikakausiin ja ilmiöihin sekä syventää kirjallisuuden tuntemustaan tukien siten laulumusiikin ymmärrystään.
Opintojakso kuuluu koulutusjohto-säännössä vaadittuihin tiedollisiin opintoihin.
Arviointi a / i
Korvaavina hyväksiluettavat suoritukset
Ainejohtaja päättää, miltä osin käytännön valmiudet korvaavat opintojakson.
Opintojakso soveltuu tarjottavaksi myös avoimen yliopiston kautta.
Opetus- ja työmuodot
Luentomuotoista opetusta enintään 32 t
Kirjallisuuteen perehtymistä ja omaa työtä 100 t
Suoritukset
I Osallistuminen opetukseen
II Perehtyminen kirjallisuuteen
II 1–2 esseetä luentojen ja kirjallisuuden pohjalta

 

MUUT OPINNOT

8p40 Aariaverstas (2 op, 54t)

Osaamistavoitteet
- opiskelija kykenee hahmottamaan aarian ja löytämään siitä omat persoonalliset painotukset
- opiskelija syventää taitojaan esittää aaria omista henkilökohtaisista ominaisuuksista ja vahvuuksista lähtien samalla luoden uskottavan lavahahmon ja sijoittaen aarian näyttämötilanteeseen
Kurssin sisältö
- aarioiden musiikillista ja tekstillistä analyysia
- näyttämöllisen tilanteen vahvistamista
- musiikillista ja tulkinnallista valmennusta
- koe-esiintymisiä ja palautetta ryhmässä keskustellen
Opetusjaksoa edeltävä työskentely
Opettajan kanssa sovitun materiaalin tekstin kääntäminen, syvällinen perehtyminen sekä musiikillisen materiaalin opiskeleminen ja hallinta
Opetus- ja työmuodot
- ryhmäopetusta 32 t Tarpeen mukaan kahden tai useamman opettajan samanaikaista opetusta
- omakohtaista työtä 22 t
Opetuskieli ilmoitetaan kurssin yhteydessä
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen ja koe-esiintymiseen/demoon
Arviointi
a/i, suullinen palaute
Suoritusvuosi
K 2 - M 2
Suositellaan suoritettavaksi ennen opintojaksoa Ilmaisu 4 / Oopperatyö
Edeltävät suoritukset
Ilmaisu I
Opetus- ja työmuodot
Ryhmäopetusta 32 t
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen ja koe-esiintymiseen/demoon

 

8p62 Ilmaisu 3a: laulaja näyttelijänä (2,5 op, 68 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tutkii dramaturgian perusteita runoissa, draamassa ja musiikissa
- tutkii tekstin ja musiikin jäsentelyä sekä fyysisesti että laulullisesti
- tutkii eri lukutapoja ja tulkintoja teksteistä/lauluista
- tutkii toimintaa suhteessa tekstiin ja musiikkiin
- tutkii kerronnan eri tasoja ja näkökulmia sekä niiden kehollista ilmaisemista
Suositeltu suoritusvuosi K2-K3
Arviointi a/i, suullinen palaute
Korvaavina hyväksi luettavat suoritukset
Vastuu-opettaja ja ainejohtaja päättävät yhdessä, miltä osin käytännön valmiudet korvaavat opintojakson
Opetus- ja työmuodot
Ryhmäopetusta 66 t
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Osallistuminen demoon/demoihin

 

8p63 Ilmaisu 3b: laulaja tanssijana  (2 op, 54t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tutkii ja opettelee liikkeen eri laatuja
- tutkii ja opettelee liikkeellisiä peruselementtejä tilassa
- harjoittelee liikkuvuutta, koordinaatiota, kehonhallintaa, voimankäyttöä, improvisaatiota
- tutkii liikkeen suhdetta musiikkiin
Suositeltu suoritusvuosi K2-K3
Arviointi a/i; suullinen palaute
Edeltävät suoritukset
Ilmaisu 2
Korvaavina hyväksi luettavat suoritukset
Vastuu-opettaja ja ainejohtaja päättävät yhdessä, miltä osin käytännön valmiudet korvaavat opintojakson
Opetus- ja työmuodot
Ryhmäopetusta 44 t
Suoritus
Osallistuminen opetukseen ja demoon/demoihin

 

8p22 Kamarimusiikki- tai orkesteriprojekti (1-3 op, 27-80 t)

Osallistuminen laajemman kamarimusiikkiteoksen toteuttamiseen. Vaihtoehtoisesti osallistuminen orkesteri-työskentelyyn solistina tai ensemblessä.
Osaamistavoitteet
Opiskelija vahvistaa kamarimusiikillisia valmiuksiaan ja yhteistyökykyään.
Opiskelijan taidot itsenäiseen työskentelyyn kasvavat ja vastuunotto
omasta osuudesta kehittyy.
Opetus- ja työmuodot
Ryhmäopetusta enintään 20 t
Säestyksellistä valmennusta enintään 20 t
Tarpeen mukaan kahden tai useamman opettajan samanaikaisesti antamaa opetusta
Omakohtaista työtä enintään 40 t
Opetuskieli ilmoitetaan kurssin yhteydessä
Suoritus
Osallistuminen projektiin
Mahdollinen konsertti
Opintojakson voi suorittaa useampaan kertaan.
Arviointi a/i
Edeltävät suoritukset
Kandidaattitasolla opinto-oikeuden myöntäminen edellyttää tasokoetta tai hyväksyttyä koelaulua.
Opetus- ja työmuodot
Ryhmäopetusta enintään 20 t
Säestyksellistä valmennusta enintään 20 t
Tarpeen mukaan/tarvittaessa kahden tai useamman opettajan samanaikaisesti antamaa opetusta
Suoritus
Osallistuminen projektiin
(Mahdollinen konsertti)
Opintojakson voi suorittaa useampaan kertaan.

 

8v9 Koelauluavalmennus/oopperalaulu (1–3op, 27–80t)

Opintojaksossa tutustutaan erilaisiin koelaulutilanteisiin ja koelaulukäytäntöihin ja kartoitetaan eri äänifakit ja niiden ohjelmistoa. Opiskelija saa valmennusta sopivan ohjelmiston valinnassa. Opiskelijan henkilökohtaisia ja äänellisiä erikoisominaisuuksia tutkitaan ja  vahvistetaan koelaulutilannetta ajatellen.
Opintojakson voi suorittaa useampaan kertaan.
Osaamistavoitteet
- opiskelijalla on taito tunnistaa omat vahvuusalueensa valmistautuessaan ja esiintyessään koelaulutilanteessa
- opiskelija kykenee esiintymään koelaulutilanteessa luontevasti, luottamusta ja mielenkiintoa herättävästi
- opiskelija kykenee tuottamaan cv:n ja muuta materiaalia työnhakutilanteisiin, mainontaan ja muuhun yleiseen tiedottamiseen
- opiskelijalla on taito tunnistaa ja valita omalle äänityypille koelauluun sopivat tehtävät
Opetusjaksoa edeltävä työskentely
Opettajan kanssa sovitun materiaalin tekstin kääntäminen, syvällinen perehtyminen sekä musiikillisen materiaalin opiskeleminen ja hallinta
Opetus- ja työmuodot
- ryhmäopetusta ja luentoja (mm. äänifakeista) ja ohjausta cv:n laatimiseen enintään 20t
- opetuksena koe-esiintymisiä ja lavastettuja koelaulutilanteita, joista suullinen palaute, enintään 23t.  (Muutettu!)
Tarpeen mukaan kahden tai useamman opettajan samanaikaista opetusta.
- omakohtaista työtä 33t
Opetuskieli ilmoitetaan kurssin yhteydessä
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen ja koe-esiintymisiin sekä lavastettuihin koelaulutilanteisiin
Arviointi 
a/i
Opintojakson voi suorittaa useampaan kertaan.

 

8v10 Koelauluvalmennus (1 op, 27 t)

Opintojaksossa tutustutaan erilaisiin koelaulutilanteisiin ja koelaulukäytäntöihin sekä kartoitetaan eri äänifakit. Opiskelija saa valmennusta sopivan ohjelmiston valinnassa. Opiskelijan henkilökohtaisia ja äänellisiä erikoisominaisuuksia tutkitaan ja vahvistetaan koelaulutilannetta ajatellen
Osaamistavoitteet
opiskelijalla on taito tunnistaa omat  vahvuusalueensa valmistautuessaan ja esiintyessään koelaulutilanteessa
opiskelija kykenee esiintymään koelaulutilanteessa luontevasti, luottamusta ja mielenkiintoa herättävästi
Opetusjaksoa edeltävä työskentely
Opettajan kanssa sovitun materiaalin tekstin kääntäminen, syvällinen perehtyminen sekä musiikillisen materiaalin opiskeleminen ja hallinta
Opetus- ja työmuodot
- ryhmäopetusta ja luentoja enintään 5t
- opetuksena koe-esiintymisiä ja lavastettuja koelaulutilanteita, joista suullinen palaute, 12t Tarpeen mukaan kahden tai useamman opettajan samanaikaista opetusta.
- omakohtaista työtä 11t
Opetuskieli ilmoitetaan kurssin yhteydessä
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen ja koe-esiintymisiin sekö lavastettuihin koelaulutilanteisiin
Arviointi
a/i
Opintojakso voidaan suorittaa useampaan kertaan

 

8p35 Konserttiproduktio b /laulumusiikki (2-4 op, 54–107 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelijalla on valmius suunnitella ja toteuttaa lyhyehkö konserttikokonaisuus
Opiskelija perehtyy konsertin valmistamisen eri vaiheisiin. Opintojaksoon sisältyy yhden lyhyehkön konsertin tai yhden konsertin puoliskon (n. 30-45 min.) valmistaminen. Konserttiohjelma voi koostua joko lied-kirjallisuudesta, kirkollisista vokaaliteoksista tai kamarimusiikista.
Suositeltu suoritusvuosi K3 ja M1-M3
Arviointi
Suullinen palaute ja lautakunta-arviointi a/i
Edeltävät suoritukset
Musiikin kandidaatin tutkinto
Korvaavina hyväksiluettavat suoritukset
Ainejohtaja päättää, miltä osin käytännön valmiudet korvaavat opintojakson.
Opetus- ja työmuodot
Ohjelmiston henkilö- ja ryhmäkohtaista ohjausta enintään
Ryhmäopetusta konsertti-ohjelman suunnitteluun enintään 8+4 t
Suoritukset
Harjoitellun ohjelmiston julkinen esittäminen

 

3lv7 Mestarikurssi (0,5–2 op, 14–54 t)

Koti- tai ulkomaisen opettajan mestarikurssille osallistuminen aktiivioppilaana.
Mestarikurssi voi käsitellä mm. äänenkäyttöä, lauluohjelmistoa (ooppera, lied, oratorio jne.), ilmaisua, musiikillista tai näyttämöllistä tulkintaa ja toteuttamista. Aktiivioppilaan oletetaan seuraavan mestarikurssilla muiden opiskelijoiden opetustilanteita ja muutenkin aktiivisesti osallistumaan mestarikurssin tapahtumiin.
Mestarikurssi on pääsääntöisesti opetusta, jota yleisö on tervetullut seuraamaan.
Osaamistavoitteet
Oppilas oppii nopeassa ja lyhytaikaisessa opetusjaksossa ottamaan vastaan uusia impulsseja sekä soveltamaan oppimaansa jälkikäteen
Opetusjaksoa edeltävä työskentely
Opettajan tai vastuuhenkilön kanssa sovitun materiaalin tekstin kääntäminen, syvällinen perehtyminen sekä musiikillisen materiaalin opiskeleminen ja hallinta
Opetus- ja työmuodot
• ryhmä-/henkilökohtaista opetusta enintään 45 t
Tarpeen mukaan kahden tai useamman opettajan samanaikaisesti antamaa opetusta
• omakohtaista työtä enintään 24 t
• mahdollisesti loppukonsertti
Opetuskieli ilmoitetaan kurssin yhteydessä
Suoritukset
Osallistuminen sekä henkilö-kohtaiseen että ryhmäopetukseen
Opintojakson voi suorittaa useampaan kertaan.
Arviointi a / i
Korvaavina hyväksiluettavat suoritukset
Osastonjohtaja päättää, miltä osin käytännön valmiudet korvaavat opintojakson.
Tarvittaessa koelaulu

 

8v7 Näyttämöllisten valmiuksien erikoiskurssi (1–2 op, 27–54 t)

Tavoitteena antaa opiskelijalle keskitetysti lisävalmiuksia esiintymisessä ja vahvistaa näyttämöllisen työskentelyn erikoisalueita. Oppijakson sisältö ja teema voi vaihtua, aiheina esimerkiksi maskeeraus, miekkailu, tyyliliikunta, hovietiketti jne.
Osaamistavoitteet
- opiskelijalla on lisävalmiuksia näyttämöllä esiintymisessä
- opiskelijalla osaa kehittää ja soveltaa saatuja näyttämöllisen erikoisvalmennuksen ohjeita ja tietoa.
Opetus- ja työmuodot:
- ryhmäopetusta enintään 20 t
Tarpeen mukaan kahden tai useamman opettajan antamaa samanaikaista opetusta.
- omakohtaista työskentelyä 7 -34 t
Opetuskieli ilmoitetaan kurssin yhteydessä
Suoritukset:
- osallistuminen opetukseen
Arviointi
- opettajan suullinen palaute
- a/i
Edeltävät suoritukset: -
Oppijakson voi suorittaa useaan kertaan
Opintojakso soveltuu tarjottavaksi avoimen yliopiston kautta. Avoimen ylipiston opiskelijoiden lähtötaso varmistetaan tarvittaessa tasokokeella tai taustaopintojen kartoituksella.

 

v36 Oopperakuoro (2–4 op, 54–108 t)

Osallistuminen laulumusiikin osaston produktiokuoroon.
Osaamistavoitteet
Opiskelija oppii toimimaan näyttämöllä, yhdistämään musiikilliset ja näyttämötoteutukselliset
Opetus- ja työmuodot
Harjoituksia ja esiintymisiä 60–100 t
Omakohtaista työskentelyä 10–30 t
Opetuskieli ilmoitetaan kurssin yhteydessä
Suoritukset
I Osallistuminen korrepetiittorin ja ohjaajan määrittelemiin harjoituksiin
Tarpeen mukaan kahden tai useamman opettajan samanaikaisesti antamaa opetusta
II Produktion esitykset
Arviointi a / i
Edeltävät suoritukset
Professori valitsee
Korvaavina hyväksiluettavat suoritukset
Osastonjohtaja päättää, miltä osin käytännön valmiudet korvaavat opintojakson.
Opintojakso soveltuu tarjottavaksi avoimen yliopiston kautta. Avoimen ylipiston opiskelijoiden lähtötaso varmistetaan tarvittaessa tasokokeella tai taustaopintojen kartoituksella.

 

8v8 Oopperaproduktio (vaihto-opiskelijat, muut kuin oopperalaulun pääaineopiskelijat) (4–14 op, 107–374 t)

Tavoitteena on kokonaisen roolin tai roolin kannalta merkittävän kokonaisuuden harjoittaminen, perehtyminen erilaisten musiikkiteatterillisten elementtien (musiikki, teksti, äänenkäyttö; musisointi muiden laulajien, kapellimestarin ja mahdollisesti orkesterin kanssa; roolihahmon erikoispiirteiden, kommunikoinnin; lavastuksen, puvustuksen ja valaistuksen) yhdistämiseen taiteellisen työryhmän valmennuksessa.
Osaamistavoitteet
- opiskelijalla on valmiudet täysipainoisen ja monipuolisen roolin tekemiseen sekä uskottavan näyttämöhahmon esittämiseen lavalla
- opiskelijalla on perustaidot roolihahmon edellyttämien äänellisten, tekstillisten ja muiden musiikillisten elementtien vakuuttavaan ja - persoonalliseen yhdistämiseen
Opetusjaksoa edeltävä työskentely
Opettajan kanssa sovitun materiaalin tekstin kääntäminen, syvällinen perehtyminen sekä musiikillisen materiaalin opiskeleminen ja hallinta
Opetus- ja työmuodot
- henkilökohtaista produktioon liittyvää opetusta enintään 30 t
- ryhmäopetusta enintään  50 – 230t / produktio. Tarpeen mukaan kahden tai useamman opettajan antamaa samanaikaista opetusta.
- omakohtaista työtä 114t
Opetuskieli ilmoitetaan kurssin yhteydessä
Suoritukset
Osallistuminen oopperaproduktiona harjoitusperiodiin ja esittämiseen
Arviointi
Lautakunnan suullinen palaute 0-5
Opintojakson voi suorittaa useampaan kertaan

 

8p20 Opiskelijaproduktio (2–4 op, 27–108 t)

Opiskelijoiden oma-aloitteinen ryhmätyö, joka päättyy esitykseen.
Opiskelijoiden itse suunnittelema ja toteuttama produktio (esim. musiikkiteatteriproduktio).
Osaamistavoitteet
- Opiskelija ymmärtää produktion tekemisen ja tuottamisen perussääntöjä sekä onnistuneen toteutuksen vaatimuksia.
- Opiskelija oppii ryhmässä ja oman osuutensa täyspainoisen toteuttamisen merkityksen produktiossa
Opetus- ja työmuodot
• ryhmäopetusta enintään 20 t
Tarpeen mukaan kahden tai useamman opettajan samanaikaisesti antamaa opetusta
• omakohtaista työtä enintään 84 t
Suoritukset
Osallistuminen ryhmätyöhön. Loppudemonstraatio.
Arviointi a/i
Suoritusvuosi I–V
Edeltävät suoritukset
Laulu C
Opintojakso soveltuu tarjottavaksi avoimen yliopiston kautta. Avoimen ylipiston opiskelijoiden lähtötaso varmistetaan tarvittaessa tasokokeella tai taustaopintojen kartoituksella.

 

v33 Osallistuminen musiikkiteatteri- tai oratorioproduktioon (2–5 op, 54–130 t)

Musiikillinen tai näyttämöllinen tehtävä musiikkiteatteriteoksessa tai oratoriossa.
Osaamistavoitteet
Opiskelijalla ottaa vastuun isommassa yhteisössä harjoittelemisesta ja esittämisestä.
Opiskelijalle muotoutuu käsitys omista vahvuuksistaan ja kehittämiskohteistaan, itsenäinen työskentelytaito kehittyy.
Opetus- ja työmuodot
Harjoituksia, esiintymisiä ja omakohtaista työtä n. 54-130 t
Tarpeen mukaan kahden tai useamman opettajan samanaikaisesti antamaa opetusta
Suoritukset
I Osallistuminen korrepetiittorin ja ohjaajan määrittelemiin harjoituksiin
II Produktion esitykset
Arviointi a / i
Korvaavina hyväksiluettavat suoritukset
Osastonjohtaja päättää professoria kuultuaan, miltä osin käytännön valmiudet korvaavat opintojakson.
Opintojakso soveltuu tarjottavaksi avoimen yliopiston kautta. Avoimen ylipiston opiskelijoiden lähtötaso varmistetaan tarvittaessa tasokokeella tai taustaopintojen kartoituksella.
Opetus- ja työmuodot
Harjoituksia, esiintymisiä ja omakohtaista työtä n. 54-130 t
Tarpeen mukaan/tarvittaessa kahden tai useamman opettajan samanaikaisesti antamaa opetusta
Suoritukset
I Osallistuminen korrepetiittorin ja ohjaajan määrittelemiin harjoituksiin
II Produktion esitykset

 

8p32 Pianonsoiton erityisopinnot / korrepetitiokoulutus (6 op, 161 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija saa valmiuksia kehittää soittotaitoaan laajasti.
Opiskelija ymmärtää ergonomisen soittotavan merkityksen korrepetiittorin työssä.
Arviointi
a/i
Suositeltu suoritusvuosi
M1-M2
Edeltävät opinnot
Ei edeltäviä opintoja
Korvaavina hyväksi luettavat suoritukset
Ainejohtaja päättää, miltä osin käytännön valmiudet korvaavat opintojakson.
Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään 40 t
Opetuksen seuraamista ja ryhmäopetusta enintään 20 t
Suoritus
Osallistuminen opetukseen

 

8v11 Resitatiivikurssi (1–2op, 27–54t)

Oppijakso antaa opiskelijalle perustiedot erilaisista resitatiivityyleistä, resitatiivien kehityksestä ja tavoista työstää resitatiiveja palvelemaan tekstiä, dramaturgiaa, näyttämöllistä tilannetta sekä tuomaan laulajan oman persoonan ja äänen ominaispiirteitä esille.
Osaamistavoitteet
- opiskelijalla itsenäiseen työskentelyyn resitatiivioopperoiden harjoittelemisessa
- opiskelija pystyy kommunikoimaan ja reagoimaan äänellisesti ja toiminnallisesti resitatiivin sallimissa ja tarjoamissa puitteissa
- opiskelija kykenee itse kytkemään resitatiivin näyttämötilanteeseen ja siten myös helpottamaan ulkoaoppimisprosessia
Opetusjaksoa edeltävä työskentely
Opettajan kanssa sovitun materiaalin tekstin kääntäminen, syvällinen perehtyminen sekä musiikillisen materiaalin opiskeleminen ja hallinta
Opetus- ja työmuodot
- luentoja ja ryhmäopetusta ja
- henkilökohtaista ohjausta enintään 36 t
Tarpeen mukaan kahden tai useamman opettajan samanaikaista opetusta.
- omakohtaista työtä 14t
Opetuskieli imoitetaan kurssin yhteydessä
Suoritukset
- osallistuminen luentoihin ja opetukseen
Arviointi a/i

 

8v6 Teemaprojekti (1–2 op,  27–54 t)

Tavoitteena antaa opiskelijalle mahdollisuus osallistua opettajan suunnittelemaan laulumusiikilliseen projektiin ja syventyä opettajan nimeämään musiikilliseen aihepiiriin.
Opintojaksolla annettava opetus tähtää esitykseen tai demonstraatioon.
Osaamistavoitteet
- opiskelija saa tietoa ja perustaitoja opettajan valitsemasta laulumusiikin erityisalueesta.
- opiskelija oppii keskittymään valittuun aiheeseen ja hyödyntämään teeman tarjoamaa rajattua materiaalia omassa laulamisessaan.
Opetusjaksoa edeltävä työskentely
Opettajan kanssa sovitun materiaalin tekstin kääntäminen, syvällinen perehtyminen sekä musiikillisen materiaalin opiskeleminen ja hallinta
Opetus- ja työmuodot
- ryhmäopetusta enintään 10 t. Tarpeen mukaan kahden opettajan samanaikasta opetusta.
- omakohtaista työskentelyä  17–44 t
Opetuskieli ilmoitetaan kurssin yhteydessä
Suoritukset
- osallistuminen opetukseen
- osallistuminen esitykseen tai demonstraatioon
Arviointi
- opettajan antama suullinen palaute
- opettajan arviointi kollegan kanssa a/i
Opintojakson voi suorittaa useampaan kertaan
Edeltävät suoritukset:  -

 

8v3 Työelämävalmiudet / laulumusiikki (1–3 op, 27–80 t)

Tavoitteena on antaa käytännön tietoa laulumusiikin ammattilaisena ja laulumusiikin opettajana toimimiseen liittyvistä asioista..
Opintojaksossa esille tulevia aiheita ovat esimerkiksi työnhakutilanteet, koelaulut, laulaja- tai laulunopettajauran luomisen perushaasteet, tiedottaminen, agentuurit, äänellisen kehittymisen ja sopivien työtehtävien tasapaino.
Osaamistavoitteet
- Opiskelija näkee oman tilanteensa nyt ja urankehityksen haasteet.
- Opiskelija hahmottaa sopivan ohjelmiston ja kontaktien tärkeyden.
- Opiskelija tiedostaa pedagogisen sekä taiteellisen uran yhteensovittamisen perushaasteet.
Opetus- ja työmuodot
• luennot enintään 20t
• omakohtaista työtä ja käytännön harjoitustehtäviä 50 t
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen ja käytännön harjoitustehtävien tekeminen
Arviointi a/i
Opintojakso soveltuu tarjottavaksi avoimen yliopiston kautta. Avoimen ylipiston opiskelijoiden lähtötaso varmistetaan tarvittaessa tasokokeella tai taustaopintojen kartoituksella.

 

3yk6 Vieraiden kielten fonetiikka laulumusiikki (1 op, 27 t)

Opintojaksossa annetaan opetusta kielten saksa – italia – ranska – venäjä – espanja – yhdistelmästä. Opetus lähtee määrätietoisesti opiskelijan oman lauluohjelmiston tilasta ja tarpeesta.
Osaamistavoitteet
Opiskelijalla on valmiudet tuottaa viimeistelty, autenttinen sointikuva vieraskielisestä ohjelmistosta ilman varsinaisia  kieliopintoja.
Opiskelija hahmottaa pienin esimerkein laulettavan ja lausutun kielen foneettisia eroavaisuuksia. Perusvalmiuksia toteuttaa omalla lauluäänellä kielen, tyylin ja musiikin erikoisvaatimuksia
Suositeltu suoritusvuosi K 1 – M3
Arviointi a/i
Korvaavina hyväksi luettavat suoritukset
Ainejohtaja päättää korvaavista opintojaksoista Ainejohtaja päättää, miltä osin käytännön valmiudet korvaavat opintojakson.
Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään 10 t
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Opintojakson voi suorittaa useampaan kertaan

 

8v5 Vierailuopetuksen seuraaminen (1 op, 27t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija seuraa vierailevien opettajien antamaa opetusta tai muita osaston erityisesti järjestämiä opetustilanteita
Arviointi a/i
Opetus ja työmuodot
Vierailuopetustuntien seuraamista 20 t ja omakohtaista työtä 7 t
Opintojakson voi suorittaa useampaan kertaan
Suoritukset
Vierailuopetustuntien todentaminen erikseen sovittavalla tavalla

 

8p65 Äänenkäyttö ja huolto/ korrepetitiokoulutus (1 op,  27 t)

Tavoitteena on antaa opiskelijalle perustiedot terveestä äänen-käytöstä ja ääneen vaikuttavista tekijöistä. Äänenkäytön ja hengityksen perusharjoituksia.
Osaamistavoitteet
Opiskelija tiedostaa äänenkäytön haasteita ja hahmottaa laulamisen peruskysymyksiä. Itsenäisessä työskentelyssään hänellä on valmiuksia osallistua keskusteluun laulajien ja/tai laulunopettajien kanssa mahdollisista oopperaan ja sen roolitehtäviin liittyvistä ongelmatilanteista.
Opiskelijalla on mahdollisuus jatkaa äänenkäytöllisen "korvansa" kehittämistä
Opetus- ja työmuodot
• luennot enintään 10 t
• pienryhmäopetusta ja -harjoitusta sekä laulutuntien seuraamista ja säestämistä enintään 48 t
• opiskelijan omakohtaista työtä 24 t
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Arviointi a/ i
Suoritusvuosi
M 1 – M 2
Opetus- ja työmuodot
Luennot enintään 10 t
Pienryhmäopetusta ja -harjoitusta sekä laulutuntien seuraamista ja säestämistä enintään 48 t
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen

 

OPINNOT MUILLE AINERYHMILLE

2ka28 Laulupedagogiikka (4 op, 27–54 t)

(Pääaine orkesteri- ja kuoronjohto., musiikkikasvatus/ afrolaulu, kansanmusiikki.)
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tutustuu laulunopetuksen eri osa-alueisiin ja työmuotoihin
- tutustuu äänenkäytön perusteisiin ja äänifysiologiaan
- ymmärtää  ääniharjoitusten ominaispiirteitä ja valintaperusteita
- tuntee laulun peruskurssitason ohjelmistoa ja sen valintaperusteita
- tutustuu yleisimpien laulukielten fonetiikan perusteisiin
- tutustuu perusäänityyppeihin
- omaksuu pedagogisen lähestymistavan lauluun
Arviointi a / i
Opetus ja työmuodot
Luentoja, demonstraatioita ja ohjattua ryhmätyötä enintään 42 t
Suoritukset
I Luento-, kirjallisuus- tai metodinen tentti
II Osallistuminen luentoihin, demonstraatioihin ja ryhmätöihin

 

4vx47 Liedsaareke (4 op, 106 t)

(opetuksesta vastaa laulumusiikin aineryhmä)
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- perehtyy  omakohtaisen ja ryhmätyöskentelyn avulla eri maiden lauluohjelmistoon;
- oppii ilmaisullisia ja kamarimusiikillisia taitoja;
- oppii analysoimaan runon ja musiikin suhdetta.
Jaksoon voi osallistua joko laulajana tai pianistina.
Opetus- ja työmuodot
Ryhmäopetusta 60 t (3 periodia)
Konsertit  6 t, yht. 60 t (20 t/periodi)
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen ja konsertteihin

 

8p23 Laulun perusopinnot (6 op, 162 t)

(Pääaine musiikkikasvatus)
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- oppii hahmottamaan koko kehon lauluinstrumenttina
- oppii tervettä ja luontevaa äänenkäyttöä laulussa
- tutustuu monipuolisesti eri tyyliseen laulumusiikkiin
Suositeltu suoritusvuosi K1
Arviointi
a / i, suullinen palaute
Opetusmuodot
- ryhmäopetusta ja henkilökohtaista opetusta enint.24
Työmuodot
- omakohtaista harjoittelua
Suoritukset ja arviointitavat
- luokkaesiintyminen, jonka opettajakollega arvioi
- suullinen palaute a/i