Tutkintovaatimukset / Sibelius-Akatemia: Kirkkomusiikki

MUSIIKIN KANDIDAATTI, PÄÄAINEOPINNOT, OPINNÄYTE

5p18 Liturgisen soiton perusteet (2 op, 53 t)
5p71 Liturginen soitto 1 (6 op, 160 t)
5p64 Liturginen soitto 2 (6op, 160t)
5p65 Liturginen laulu 1 (3 op, 81 t)
5p32 Liturginen laulu 2 (4 op, 108 t)
5ud Urkujensoitto, musiikin kandidaatti (lukuvuosittain 7+7+6, yhteensä 20 op, 534 t)
5uc Urkujensoitto, musiikin kandidaatti (lukuvuosittain 9+9+7, yhteensä 25 op, 668 t)
5p53 Urkujen rakenteen perusteet (2 op, 54 t)
5ld Laulu, musiikin kandidaatti (lukuvuosittain 7+7+6, yhteensä 20 op, 534 t)
5lc Laulu, musiikin kandidaatti (lukuvuosittain 9+9+7, yhteensä 25 op, 668 t)
5p62 Kuoronjohto D (15 op, 400 t)
5p62a, 1. Vuosi (6 op, 160 t)
5p62b, 2. vuosi (9 op, 240 t)
5p72 Kuoronjohto C (10 op, 267 t)
5p38 Soitinyhtyeenjohto (4 op, 106 t)
o5k2 opinnäyte, kirkkomusiikki (musiikin kandidaatti) (10 op)
5p66 Soveltavat harjoitukset 1 (5 op, 133 t)
5s15 Proseminaari (5 op, 135 t)
5v48 Kirkkomusiikin käytännön valmiudet (1–4 op, 27–106 t)

PÄÄAINETTA TUKEVAT SIVUAINEOPINNOT

5v62 Kirkkomusiikin sovittaminen ja säveltäminen (1–6 op, 27–160 t)
5p73 Kirkkomusiikin historia (3 op, 81 t)
5p74 Virsihistoria (3 op, 81 t)
5p52 Urkutaiteen historia (4 op, 106 t)
5p60 Kuoronjohdon käytännön harjoittelu 1 (2 op, 53 t)
5p61 Kuoronjohdon käytännön harjoittelu 2 (2 op, 53 t)
4a38 Vapaa säestys 1 (Vapaa säestys D) (4 op, 106 t)
5pd Pianonsoitto (5–15 op, lukuvuosittain 5 op, 133–400 t)

PÄÄAINEOPINNOT, MUSIIKIN MAISTERI, SYVENTYMISKOHTEEN OPINNOT

5lb Laulu, syventymiskohde musiikin maisterin tutkinnossa (lukuvuosittain 16+16+8, yhteensä 40 op, 1080 t)
5v26 Lied- ja oratorioseminaari (6 op, 160 t) (pääaine kirkkomusiikki)
8p54 Laulupedagogiikka 1 (10 op, 270 t)
5a91 Kuoronjohto B (20 +20 op, yht. 40 op, 1080 t)
5p63 Orkesterin- ja soitinyhtyeenjohto (3 op, 80 t)
sa Säveltapailu A (4op, 108 t)
5s13 Tutkielma (40 op, 1068 t)
5p22 Projekti (40 op, 1068 t)
5s14 Tukiopinnot (24 op, 640 t)
5ub Urkujensoitto, syventymiskohde maisterintutkinnossa (lukuvuosittain  16+16+8, yhteensä 40 op,  1080 t)
5v29 Yhteissoitto (5 op, 134 t)
5a76 Urkuimprovisointi 1 (3 op, 80 t)
5v60 Urkutaiteen työpaja (3 op, 80 t)
5p17 Seminaari (6 op, 162 t)

MUSIIKIN MAISTERI, MUUT PÄÄAINEOPINNOT, OPINNÄYTE

5v28 Kuorolaulu (2 op, 53 t)
5v27 Kamarikuoro (2 op, 53 t)
5v56 Työyhteisökoulutus (3 op, 80 t)
5p43 Seurakunnan musiikkikasvatus (4 op, 106 t)
5sh1 Seurakuntaharjoittelu 1 (3 op, 80 t)
5sh2 Seurakuntaharjoittelu 2 (4 op, 106 t)
o5m2 Opinnäyte, kirkkomusiikki (musiikin maisteri) (30 op)
5p67 Soveltavat harjoitukset 2 (9 op, 267 t)
5vh2 Liturginen laulu 3 (3 op, 80 t)
5v35 Liturginen soitto 3 (3 op, 80 t)
5p8 Kirjallinen työ (6 op, 162 t)
5s17 Laaja kirjallinen työ (12 op, 324 t)
5v12 Johdatus gregorianiikkaan (3 op, 81 t)
5v14 Gregorianiikka (3 op, 81 t)
5p47 Liturgisen urkumusiikin ohjelmistopraktikum (4 op, 106 t)
5p48 Liturgisen vokaalimusiikin ohjelmistopraktikum (4 op, 106 t)
5v50 Kirkkomusiikin täydentävät opinnot (1–4 op, 27–106 t)

KANTTORIN KELPOISUUTEEN VAADITTAVAT TEOLOGISET OPINNOT (VÄHINTÄÄN 10 OP)

5a23 Kirkkomusiikin teologia (3 op, 80 tuntia)
5a72 Kristillinen usko ja etiikka (2 op, 53 t)
5p33 Raamattutieto (2 op, 53 t)
5p34 Liturgiikka (3 op, 80 t)
5v58 Kanttorin teologiset valmiudet (1–3 op, 27–80 t)

KANTTORIN KELPOISUUTEEN VAADITTAVAT PEDAGOGISET OPINNOT (VÄHINTÄÄN 10 OP)

5p41 Musiikin oppimisen ja opettamisen perusteet (3 op, 80 t)
5p43 Seurakunnan musiikkikasvatus (4 op, 106 t)
5vk3 Musiikkipedagogiikka (3 op, 80 t)
5v53 Äänenkäyttö ja kehotuntemus musiikin oppimisessa ja opettamisessa (4 op, 108 t)
5p55 Puheilmaisu ja esiintymistaito (2 op, 54 t)
5p69 Tekstintulkinta (1–2 op, 27–54 t)
5a51 Tekstintulkinnan jatkokurssi (2 op, 54 t)
5v22 Kokonaisilmaisu (1 op, 27 t)
5v30 Ilmaisun jatkokurssi (1 op, 27 t)
5p36 Äänenhuolto (2 op, 57 t)
5v19 Äänenhuollon jatkokurssi (2 op, 54 t)

KANTTORIN KELPOISUUTEEN VAADITTAVAT SOVELTAVAT OPINNOT (VÄHINTÄÄN 20 OP)

5sh1 Seurakuntaharjoittelu 1 (3 op, 80 t)
5sh2 Seurakuntaharjoittelu 2 (4 op, 106 t)
5p66 Soveltavat harjoitukset 1 (5 op, 133 t)
5p67 Soveltavat harjoitukset 2 (9 op, 267 t)
5v56 Työyhteisökoulutus (3 op, 80 t)

MUUT OPINNOT

5a86 Gospelmusiikki (12 op, 320 t)
5p11–5133, 5p11–5135 Cembalon- tai klavikordinsoitto (7 + 8 op, yht.15 op, 400 t)
5p45 Vokaalimusiikin täydentävät opinnot (7,5 op, 200 t)
5p46 Klaveerinhallinnan täydentävät opinnot (7,5 op, 200 t)
5v37 Muusikon ergonomia (3 op, 80 t)
5v39 Vapaa säestys 2 (3 op, 80 t)
5v47 Musiikkielämän seuraaminen (1–3 op, 27–80 t)
5v49 Vierailuopetuksen seuraaminen ja mestarikurssit (1–6 op, 27–160 t)
5v51 Liedworkshop (1–4 op, 27–106 t)
5v54 Laulumusiikin mestarikurssi (pääaine Kirkkomusiikki) (1–2 op, 27–54 t)
5v55 Sivuinstrumentti (5 op, 134 t)
5v59 Käsikellojensoitto (2 op, 54 t)
5v61 Työmenetelmiä kirjallisen työn tekemiseen (1 op, 27 h)
5vk4 Musiikkiteknologian perusteet (1–3 op, 27–80 t)
5vk6 Säestys (1–6 op, 27–160 t)
5vk15 Historiallisten klaveerisoittimien soitto (4 op, 106 t)
5yk6 Vieraiden kielten fonetiikka (2 op, 53 t) (Pääaine kirkkomusiikki)
Y46 Latinan alkeet (4 op, 107 t)

 

MUSIIKIN KANDIDAATTI, PÄÄAINEOPINNOT, OPINNÄYTE

5p18 Liturgisen soiton perusteet (2 op, 53 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija oppii urkuimprovisoinnin ja liturgisen soiton perusteet.
Suositeltu suoritusvuosi K1
Arviointi a/i
Opetusmuodot
Ryhmäopetusta enintään 28 t
Työmuodot
Koraalisoiton ja improvisoinnin harjoittelu
Suoritukset ja arviointitavat Helsingissä
I Osallistuminen opetukseen
II Ohjelmiston harjoittelu: vähintään 10 virttä alkusoittoineen opettajan harkinnan mukaan
Ensimmäisen vuosikurssin
III Ohjelmasuoritus
urkujensoiton kevätmatinean yhteydessä toteutettu alkusoitto ja virren säestys.
Suoritukset ja arviointitavat Kuopiossa
I Osallistuminen opetukseen
II Ohjelmiston harjoittelu: vähintään 10 virttä alkusoittoineen opettajan harkinnan mukaan
III Ohjelmasuoritus
1. vapaavalintainen virsi ohjelmistosta alkusoittoineen
2. lautakunnan valinnan mukaan virsi ohjelmistosta alkusoittoineen
3. prima vista -tehtävä: virsi alkusoittoineen

 

5p71 Liturginen soitto 1 (6 op, 160 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa säestää virsiä ja messusävelmiä uruilla sekä yksi- että neliäänisestä kirjasta
- osaa improvisoida lyhyitä intonaatioita ja alkusoittoja.
Suositeltu suoritusvuosi K2
Arviointi a/i
Edeltävät suoritukset
5p18 Liturgisen soiton perusteet
Opetusmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään 28 t
Työmuodot
Koraalisoiton ja improvisoinnin harjoittelu
Suoritukset ja arviointitavat Helsingissä
I Ohjelmiston harjoittelu: vähintään 15 virttä eri soittotavoilla alkusoittoineen sekä messusävelmiä opettajan harkinnan mukaan
II Ohjelmasuoritus:
Opettajan valitsemalla tavalla suoritettu näyte, joka sisältää virren ja messusävelmän alkusoittoineen harjoitellusta ohjelmistosta sekä prima vista -virren alkusoittoineen
Suoritukset ja arviointitavat Kuopiossa
I Ohjelmiston harjoittelu: vähintään 15 virttä eri soittotavoilla alkusoittoineen sekä messusävelmiä opettajan harkinnan mukaan
II Ohjelmasuoritus:
1. vapaavalintainen virsi ohjelmistosta alkusoittoineen
2. lautakunnan valinnan mukaan virsi ohjelmistosta alkusoittoineen
3. prima vista –tehtävä: virsi alkusoittoineen

 

5p64 Liturginen soitto 2 (6op, 160t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- kehittää taitoaan säestää virret ja messusävelmät uruilla sekä yksi- että neliäänisestä kirjasta
- syventää improvisointitaitojaan
- saa Soveltavat harjoitukset 1 -opintojaksoon tarvittavat tiedot ja taidot.
Suositeltu suoritusvuosi K3
Arviointi 0–5
Edeltävät suoritukset
5p19 Liturginen soitto 1
Opetusmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään 28 t
Työmuodot
Koraalisoiton ja improvisoinnin harjoittelu
Suoritukset ja arviointitavat Helsingissä
I Ohjelmiston harjoittelu: vähintään 20 virttä eri soittotavoilla ja alkusoittoineen opettajan harkinnan mukaan
II Ohjelmasuoritus:
Opiskelija valmistelee viisi opettajan hyväksymää virttä alkusoittoineen.
Lautakunnan valinnan mukaan:

1. normaali soitto

2. laulaen soitto

3. triosoitto

4. transponointi ylös

5. transponointi alas

30 minuutin valmistusajalla (voidaan suorittaa messun katkelmana):
6. koraalisoittoa alkusoittoineen, myös laulaen ja triossa. Vähintään 
kahden alkusoiton tulee olla improvisaatioita, joista toisen fugato.
7. otteita messusävelmistöstä, tarvittaessa transponoiden
Suoritukset ja arviointitavat Kuopiossa
I Ohjelmiston harjoittelu: vähintään 20 virttä eri soittotavoilla ja alkusoittoineen opettajan harkinnan mukaan
II Ohjelmasuoritus:
Opiskelija valmistelee neliäänisestä koraalikirjasta viisi opettajan hyväksymää virttä alkusoittoineen.
Lautakunnan valinnan mukaan:
1. normaali soitto
2. laulaen soitto
3. triosoitto
4. transponointi ylös
5. transponointi alas
30 minuutin valmistusajalla annetuista tehtävistä:
6. koraalisoittoa alkusoittoineen neliäänisestä koraalikirjasta, myös laulaen ja triossa
7. otteita messusävelmistöstä
8. kolmiääninen fugato ja säestyssatsi yksiäänisestä virsikirjasta
9. vapaavalintainen alkusoitto ja säestyssatsi yksiäänisestä virsikirjasta

 

5p65 Liturginen laulu 1 (3 op, 81 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virsikirjan ja sen sävelmistön
- osaa virsilaulun johtamisen perusteet
- kykenee soveltamaan osaamistaan käytännössä.
Suositeltu suoritusvuosi K1
Arviointi a/i
Opetusmuodot
• Luentoja ja harjoituksia enintään 28 t
Työmuodot
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virsikirjoihin ja niiden virsiin, virsilaulutapoihin ja tyyleihin tutustumista ja harjoittelua
Suoritukset ja arviointitavat
• Osallistuminen luentoihin ja harjoituksiin
• Loppukuulustelu, jossa lautakunta valitsee näytteitä virsisävelmistä
• Lautakunta: opettaja ja kollega arvioivat suorituksen.

 

5p32 Liturginen laulu 2 (4 op, 108 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee liturgisen vokaalimusiikin tehtävän, muodot, tyylit ja keskeisen ohjelmiston
- osaa laulaa, harjoittaa, johtaa, säveltää ja sovittaa pienimuotoista liturgista musiikkia.
Suositeltu suoritusvuosi K2
Arviointi 0-5
Edeltävät suoritukset
Liturginen laulu 1
Opetusmuodot
Luentoja ja harjoituksia enintään 56 t
Työmuodot
Liturgiseen vokaalimusiikkiin ja sen eri mahdollisuuksiin tutustumista, jumalanpalvelusmusiikin säveltämistä ja sävellyksiin tutustumista, liturgisen kuoronjohtamista erityisesti psalmimusiikin osalta
Suoritukset ja arviointitavat
Osallistuminen luentoihin ja harjoituksiin
Sävellystehtävä
Ohjelmasuoritus lautakunnan valinnan mukaan seuraavasti:
• Liturgisen kuoron johtaminen, opiskelija johtaa lautakunnan oheisesta ohjelmistosta valitseman laulun
• Virsi opiskelijan etukäteen valitsemasta kymmenestä virrestä lautakunnan valinnan mukaan
• Virsiä sekä lisäksi lauluja ja messusävelmiä virsikirjan jumalanpalvelusliitteestä
• Gregoriaanisten psalmisävelmien soveltaminen
• Lautakunta: opettaja ja kaksi jäsentä arvioivat ohjelmasuorituksen.

 

5ud Urkujensoitto, musiikin kandidaatti (lukuvuosittain 7+7+6, yhteensä 20 op, 534 t)

(pääinstrumentti laulu tai musiikinjohto)
Osaamistavoitteet
Opiskelija
• osaa urkujensoiton perustaidot ja -tiedot
• hallitsee urkuohjelmistoa kirkkomuusikolta edellytettävällä tasolla, vähintään tasolla D.
Suositeltu suoritusvuosi K1-K3
Arviointi a/i
Opetusmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään kolmen lukuvuoden ajan enintään 30 tuntia lukuvuodessa; lukuvuonna 2015-16  28 t
Ryhmäopetusta 1 t / opiskelija/lukukausi
Työmuodot
Harjoittelu
Suoritukset ja arviointitavat
Osallistuminen opetukseen
Vähintään D-tasosuoritus ja esiintyminen muina vuosina.
Opettaja arvioi opintojakson suorituksen, lautakunta tasosuorituksen.

 

5uc Urkujensoitto, musiikin kandidaatti (lukuvuosittain 9+9+7, yhteensä 25 op, 668 t)

(pääinstrumentti urut)
Osaamistavoitteet
Opiskelija
• osaa urkujensoiton perustaidot ja -tiedot
• hallitsee urkuohjelmistoa vähintään tasolla C.
Suositeltu suoritusvuosi K1-K3
Arviointi a/i
Opetusmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään kolmen lukuvuoden ajan enintään 30 tuntia lukuvuodessa; lukuvuonna 2015-16 28 t
Ryhmäopetusta 1 t / opiskelija/lukukausi
Työmuodot
Harjoittelu
Suoritukset ja arviointitavat
Osallistuminen opetukseen
Vähintään C-tasosuoritus ja esiintyminen muina vuosina.
Opettaja arvioi opintojakson suorituksen, lautakunta tasosuorituksen.

 

5p53 Urkujen rakenteen perusteet (2 op, 54 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
• tuntee keskeiset urkutyypit ja niiden yhteyden urkurakennukseen
• tuntee urkurakennuksen keskeisen terminologian
• osaa tehdä kirkkomuusikoille kuuluvia huoltotoimenpiteitä
• ymmärtää urkujen toimintaperiaatteet
• osaa toimia urkujen huoltoon, hankintaan ja restaurointiin liittyvissä tilanteissa.
Suositeltu suoritusvuosi K2 tai K3
Arviointi a/i
Opetusmuodot
Luennot ja tutustumiskäynnit 28 t
Kieliäänikertojen ohjattua viritysharjoittelua
Työmuodot
- viritysharjoittelua
- oheiskirjallisuuteen perehtymistä
- tenttimateriaalin omaksumista
Suoritukset ja arviointitavat
Osallistuminen opetukseen.
Väli- ja lopputentti koostuvat kahdesta osiosta:
1) kieliäänikertojen viritysnäyte
2) kirjallinen kuulustelu, jossa tentitään luennot ja opintojakson oheiskirjallisuus
Opintojakson vastuuopettaja arvioi suorituksen

 

5ld Laulu, musiikin kandidaatti (lukuvuosittain 7+7+6, yhteensä 20 op, 534 t)

(pääinstrumentti urkujensoitto tai musiikinjohto)
Osaamistavoitteet
Opiskelija
• osaa laulamisen perustiedot ja -taidot
• hallitsee lauluohjelmistoa kirkkomuusikolta edellytettävällä tasolla, vähintään tasolla D.
Suositeltu suoritusvuosi K1-K3
Arviointi a/i
Opetusmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään kolmen lukuvuoden ajan enintään 30 t lukuvuodessa, lukuvuonna 2015-16 28 t.
Pienryhmäopetusta harkinnan mukaan
Säestystä enintään 17 t suoritusvuonna, mikäli opiskelija tekee tasoa C
Työmuodot
Harjoittelu
Suoritukset ja arviointitavat
Osallistuminen opetukseen
Vähintään D-tasosuoritus ja esiintyminen muina vuosina.
Opettaja arvioi opintojakson suorituksen, lautakunta tasosuorituksen.

 

5lc Laulu, musiikin kandidaatti (lukuvuosittain 9+9+7, yhteensä 25 op, 668 t)

(pääinstrumentti laulu)
Osaamistavoitteet
Opiskelija
• osaa laulamisen perustiedot ja -taidot
• hallitsee lauluohjelmistoa vähintään tasolla C.
Suositeltu suoritusvuosi K1-K3
Arviointi a/i
Opetusmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään kolmen lukuvuoden ajan enintään 30 t lukuvuodessa, lukuvuonna 2015-16 28 t.
Pienryhmäopetusta harkinnan mukaan
Säestystä enintään 17 t suoritusvuonna
Työmuodot
Harjoittelu
Suoritukset ja arviointitavat
Osallistuminen opetukseen
Vähintään C-tasosuoritus ja esiintyminen muina vuosina.
Opettaja arvioi opintojakson suorituksen, lautakunta tasosuorituksen.

 

5p62 Kuoronjohto D (15 op, 400 t)

Koostuu kahdesta yksivuotisesta opintojaksosta:

 

5p62a, 1. Vuosi (6 op, 160 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
• pystyy harjoittamaan pieniä ryhmiä
• tuntee eri kuorotyyppejä ja keskeistä kuorokirjallisuutta
• saa valmiudet Kuoronjohto D:n toisen vuoden opintoihin.
Suositeltu suoritusvuosi K1
Arviointi a/i
Opetusmuodot
Luentoja ja ryhmäopetusta enintään kuuden hengen ryhmässä enintään 28 t. Jos ryhmiä on useita, ryhmien jäsenet osallistuvat myös toisten ryhmien opetukseen laulajana ja soittajana.
Lisäksi osallistumista Kuoronjohto D:n toisen vuoden tai Kuoronjohto C:n harjoituskuoroon laulajana 56 t
Työmuodot
Partituurinsoiton, stemmalaulun, äänenannon ja kuoronjohdon harjoittelua
Suoritukset ja arviointitavat
1. partituurinsoittoa ja kuorostemmojen laulua sekä ohjelmistosta että prima vista
2. kuorostemmojen soittoa ja laulua samanaikaisesti
3. äänenanto äänirautaa käyttämällä

 

5p62b, 2. vuosi (9 op, 240 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
• oppii harjoittamaan ja johtamaan kuoroa sekä antamaan sille äänenmuodostusta
• tuntee erityisesti seurakuntatyössä käyttökelpoista kuorokirjallisuutta
• saa valmiudet Kuoronjohto C:n opintoihin.
Suositeltu suoritusvuosi K2
Arviointi 0–5
Edeltävät suoritukset
Kuoronjohto D, 1.vuosi
Opetusmuodot
Luentoja ja ryhmäopetusta enintään kuuden hengen ryhmässä enintään 28t. Jos ryhmiä on useita, ryhmien jäsenet osallistuvat myös toisten ryhmien opetukseen laulajana ja soittajana.
Lisäksi enintään 84 t
• kuoron harjoittamisen ja johtamisen opetusta yksilö- ja ryhmäopetuksena
• kuorolaulua
• Helsingin ja Kuopion opiskelijoiden yhteinen 3-4 päivän mittainen kuoronjohtoperiodi Helsingissä tai Kuopiossa
Ohjelmistossa on 8-12 kuoroteosta. Lisäksi jokainen opiskelija harjoittaa ja johtaa yhden oman sävellyksen tai sovituksen.
Työmuodot
Partituurinsoiton, stemmalaulun, äänenannon ja kuoronjohdon harjoittelua
Suoritukset ja arviointitavat
1. osallistuminen opetukseen.
2. kuorolle uuden laulun harjoittaminen
3. kahden ohjelmistoon kuuluvan laulun johtaminen. Toisen valitsee opiskelija ja toisen lautakunta.
4. kuoropartituurin soitto prima vista
5. äänenanto äänirautaa käyttämällä
6. johtamisetydi

 

5p72 Kuoronjohto C (10 op, 267 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
• osaa harjoittaa ja johtaa aikaisempia opintojaksoja vaativampaa ohjelmistoa
• tuntee äänenmuodostuksen perusteet
• tutustuu kotimaiseen ja kansainväliseen kuorokirjallisuuteen
• kykenee käyttämään kuoroa taiteellisena instrumenttina erityisesti seurakuntatyössä
• saa valmiudet kuoronjohto B:n opintoihin.
Suositeltu suoritusvuosi K3
Arviointi 0–5
Edeltävät suoritukset
Kuoronjohto D
Kuoronjohdon käytännön harjoittelu 1
Opetusmuodot
Luentoja ja ryhmäopetusta enintään kuuden hengen ryhmässä enintään
28 t. Jos ryhmiä on useita, ryhmien jäsenet osallistuvat myös toisten ryhmien opetukseen laulajana ja soittajana. 
Lisäksi enintään 84 t
• kuoron harjoittamisen ja johtamisen opetusta yksilö- ja ryhmäopetuksena
• kuorolaulua
• Helsingin ja Kuopion opiskelijoiden yhteinen 3-4 päivän mittainen kuoronjohtoperiodi Helsingissä tai Kuopiossa
Ohjelmistossa on 8-12 kuoroteosta. Lisäksi jokainen opiskelija harjoittaa ja johtaa yhden oman sävellyksen tai sovituksen.
Työmuodot
Stemmojen, kuoronjohdon, partituurinsoiton ja äänenannon harjoittelua
Suoritukset ja arviointitavat
1.Osallistuminen Sibelius-Akatemian  kamarikuoron tai muun kuorokokoonpanon kahdelle periodille laulajana (2 x 2 op)
2.osallistuminen opetukseen.
3. kuorolle uuden laulun harjoittaminen
4. kahden ohjelmistoon kuuluvan laulun johtaminen, joista toisen valitsee opiskelija ja toisen lautakunta
5. kuoropartituurin soitto prima vista
6. äänenanto äänirautaa käyttämällä

 

5p38 Soitinyhtyeenjohto (4 op, 106 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
• osaa johtaa ja harjoittaa soitinyhtyettä ja orkesteria seurakuntatyössä
• pystyy organisoimaan kamarimusiikki-, kuoro- ja orkesteritoimintaa.
Suositeltu suoritusvuosi K3
Arviointi 0–5
Edeltävät suoritukset
Kuoronjohto D
Kuoronjohdon käytännön harjoittelu 1
Opetusmuodot
Luentoja ja ryhmäopetusta enintään kuuden hengen ryhmässä. Jos ryhmiä on useita, ryhmien jäsenet osallistuvat myös toisten ryhmien opetukseen soittajana.
Soitinyhtyeen harjoittamisen ja johtamisen opetusta yksilö- ja ryhmäopetuksena sekä soittamista enintään 56 t
Työmuodot
Johtamisen harjoittelu 
Suoritukset ja arviointitavat
Osallistuminen opetukseen.
Harjoitetun teoksen johtaminen
Opintojakson vastuuopettaja arvioi suorituksen.

 

o5k2 opinnäyte, kirkkomusiikki (musiikin kandidaatti) (10 op)

Opinnäyte on pääaineen opintoihin sisältyvä pääaineen eli kirkkomusiikin hallintaa osoittava suoritus.
Opinnäytteen sisältö:
Soveltavat harjoitukset 1 (5 op)
Proseminaari ja proseminaarityö (5 op)
Kirjallinen kypsyysnäyte (ei opintopisteitä)
Suositeltu suoritusvuosi K3 (kevätlukukausi)
Arviointi
Kypsyysnäytteen arvioi proseminaarityön ohjaaja ja kielentarkastaja a/i.
Opinnäytteen kokonaisarviointi asteikolla a / i. Ainejohtaja antaa opinnäytteen suoritusmerkinnän.
Kypsyysnäyte: Opiskelualaan liittyvän esseen (4 A4-sivua) kirjoittaminen kokeessa yleisenä tenttipäivänä.
Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä tutkintoasetuksen (794/2004) 6 §:ssä tarkoitetun kielitaidon.

 

5p66 Soveltavat harjoitukset 1 (5 op, 133 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa käyttämään hankkimiaan tietoja ja taitoja luterilaisessa pääjumalanpalveluksessa ja sen suunnittelussa.
Suositeltu suoritusvuosi K3
Arviointi a/i
Edeltävät suoritukset
Liturginen soitto 2
Liturginen laulu 2
Kirkkomusiikin historia
Opetusmuodot
Ryhmätyöskentelyä ja harjoituksia enintään 65 t
Työmuodot
Omien kanttorivuorojen suunnittelu ja harjoittelu
Suoritukset ja arviointitavat Helsingissä
I Osallistuminen yhteistyössä teologisen tiedekunnan kanssa pidettäviin harjoituksiin ja niiden valmisteluun.
II Jumalanpalvelusten vastuuvuoroja tasapuolisesti ryhmän opiskelijoille, joista yhteen opiskelija laatii liturgian kokonaisuutta ja musiikkia dokumentoivan ja perustelevan kirjallisen suunnitelman. 45 – 60 minuutin mittaisiin jumalanpalveluksiin tulee sisällyttää musiikinjohtoa, liturgista laulua ja liturgista soittoa opiskelijan valitsemilla painotuksilla.
III Osallistuminen arviointikeskusteluihin näytteiden jälkeen.
Opettaja ja kollega arvioivat suorituksen.
Suoritukset ja arviointitavat Kuopiossa
I Osallistuminen harjoituksiin kanttorina, seurakuntalaisena, kuorolaisena ja liturgina
II Suppea yhtä kanttorivuoroa dokumentoiva ja perusteleva kirjallinen suunnitelma
III Ryhmän koosta riippuva määrä kanttorivuoroja, jotka ovat 45–60 minuutin pituisia jumalanpalveluksia. Niihin tulee sisällyttää kuoronjohtoa, liturgista laulua ja liturgista soittoa opiskelijan valitsemilla painotuksilla.
IV Osallistuminen arviointikeskusteluihin näytteiden jälkeen
Opettaja ja kollega arvioivat suorituksen.

 

5s15 Proseminaari (5 op, 135 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
• tuntee tiedonhankinnan periaatteet
• osaa käyttää erilaisia lähteitä
• osaa viestinnän perustaidot
• osaa kirjoittaa lyhyitä asiatekstejä
• oppii opintojen vaatimat metodiset perustiedot
• tuntee kirkkomusiikin tutkimuksen osa-alueita 
• kykenee lukemaan sekä omalla että vieraalla kielellä kirjoitettua tieteellisluonteista tekstiä analyyttisesti.
Suositeltu suoritusvuosi K3
Arviointi a/i
Opetusmuodot
Luentoja ja seminaarityöskentelyä 56 t
Työmuodot
- proseminaarityön aihepiiriin liittyvään aineistoon tutustumista
- opiskelijan omaan aihepiiriin liittyvän kirjallisuusreferaatin laadinta ja esittäminen
- tutkimussuunnitelman ja esitelmän valmistaminen
- proseminaarissa tehdään proseminaarityö, jonka aihe liittyy pääaineeseen (kirkkomusiikki) ja joka voi olla myös maisteriopintoihin liittyvän kirjallisen työn tai projektin  tai tutkielman suunnitelma. Proseminaarityön on osoitettava loogista ajattelukykyä ja kielen hallintaa lyhyessä asiatekstissä.
Suoritukset ja arviointitavat
1 Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja yhteiseen työskentelyyn sekä harjoitustöiden tekeminen
2 Proseminaariesitelmän pitäminen
3 Opponenttina toimiminen
4 Proseminaarityön kirjoittaminen
Opetusryhmässä käydään arvioiva keskustelu kohdista 1-3.
Opettaja arvioi proseminaarityön (kohta 4).

 

5v48 Kirkkomusiikin käytännön valmiudet (1–4 op, 27–106 t)

Opintojakson laajuus määritellään opiskelijan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa.
Opintojakson voi suorittaa useampaan kertaan.  Opintojakson voi sijoittaa joko kelpoisuuteen vaadittaviin pedagogisiin tai soveltaviin opintoihin.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
• saa valmiudet toimia muusikkona ja musiikinjohtajana erilaisissa jumalanpalvelukseen liittyvissä ja muissa seurakunnallisissa tilanteissa
• osaa laatia yksinkertaisia sovituksia ryhmälle
• osallistuu kurssin produktioihin.
Suositeltu suoritusvuosi K2
Arviointi a/i
Opetusmuodot
Ryhmätyöskentelyä ja harjoituksia enintään 56 t
Työmuodot
Pienimuotoisten harjoitustehtävien ja sovitusten tekeminen.
Suoritukset ja arviointitavat
Osallistuminen luentoihin ja ryhmätyöskentelyyn. Opiskelu antaa valmiuksia yhteismusisointiin, säestämiseen, musiikin sovittamiseen, harjoittamiseen ja johtamiseen sekä eri musiikkityylien peruspiirteiden tunnistamiseen ja tarkoituksenmukaiseen soveltamiseen jumalanpalvelusmusiikissa ja seurakunnan musiikkityössä.
Osallistuminen opintojaksoon sisällytettyihin projekteihin ja esiintymisiin.
Opintojakson vastuuopettaja arvioi suorituksen.

 

PÄÄAINETTA TUKEVAT SIVUAINEOPINNOT

(ks. myös päähakemiston otsikko (klassisen musiikin osasto) "Pääainetta tukevat sivuaineopinnot (kielet, opintojen suunnittelu, historia, säveltapailu, teoria)

 

5v62 Kirkkomusiikin sovittaminen ja säveltäminen (1–6 op, 27–160 t)

Opintojakson laajuus määritellään opiskelijan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa.
Opintojakson voi suorittaa useampaan kertaan.
Työskentelyssä otetaan huomioon opiskelijan tarpeet ja taidot. Opiskelun painopiste on jumalanpalveluksissa ja seurakuntatyössä toimivan sovittamis- ja säveltämistaidon oppiminen. Tarpeen mukaan oppimisessa voidaan keskittyä esimerkiksi satsiteknisen osaamisen syventämiseen tai säveltämistyylin hiomiseen.
Opintojaksossa voidaan tehdä yhteistyötä muiden opintojaksojen kuten esim. Liturgisen laulun, Kirkkomusiikin käytännön valmiuksien tai Soveltavien harjoitusten kanssa.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
• osaa sovittaa ja säveltää musiikkia seurakunnan toiminnan tarpeisiin
• syventää satsiopin, musiikinteorian ja musiikkianalyysin taitojaan
• kehittää omaa sovittamis- ja säveltämistyyliään.
Suositeltu suoritusvuosi K3 vuodesta eteenpäin
Arviointi a/i
Opetusmuodot
Luentoja ja ryhmätyöskentelyä enintään 28 t
Henkilökohtaista opetusta ja ohjausta enintään 28 t
Työmuodot
Sovittaminen ja säveltäminen
Suoritukset ja arviointitavat
Osallistuminen kirkkomusiikin eri tyylejä sekä säveltämistä ja sovittamista käsitteleviin luentoihin.
Harjoitustehtävien, sovitusten ja sävellysten tekeminen ohjatusti.
Opintojakson vastuuopettaja arvioi suorituksen.

 

5p73 Kirkkomusiikin historia (3 op, 81 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
• tuntee erityisesti luterilaisen kirkkomusiikin juuret ja kehityksen keskiajalta lähtien
• tuntee erityisesti suomalaisen kirkkomusiikin vaiheet sekä pääpiirteittäin ortodoksisen, katolisen, reformoidun ja anglikaanisen kirkkomusiikin erityispiirteet
Suositeltu suoritusvuosi K1–K3
Opintojakson voi sisällyttää musiikin kandidaatin tutkinnon musiikin historian opintoihin.
Arviointi a/i
Opetusmuodot
Luennot ja analyyttinen kuuntelu enintään 56 t
Työmuodot
• Kirjallisuuteen perehtyminen ja esseen kirjoittaminen
Suoritukset ja arviointitavat
Aktiivinen osallistuminen luentoihin ja itsenäisesti laadittu essee.
Opintojakson vastuuopettaja arvioi suorituksen.

 

5p74 Virsihistoria (3 op, 81 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
• tuntee virren ja hengellisen laulun yleisen historian sekä erityisesti Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virsikirjan ja sen sävelmistön historian
• oppii soveltamaan hymnologian tietoja käytännön eri tilanteisiin.
Suositeltu suoritusvuosi
K1–K3
Arviointi a/i
Opetusmuodot
Luennot 16 t
Työmuodot
Hymnologisen kirjallisuuden lukeminen
Suoritukset ja arviointitavat
Osallistuminen luentoihin ja kirjallinen koe.
Opintojakson vastuuopettaja arvioi suorituksen.

 

5p52 Urkutaiteen historia (4 op, 106 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
• tuntee urkujenrakennuksen ja urkumusiikin historian keskeiset tyylit
• tuntee urkumusiikin esittämistä koskevat tärkeimmät alkuperäislähteet.
Suositeltu suoritusvuosi K2 tai K3
Arviointi a/i
Edeltävät suoritukset
Urkujen rakenteen perusteet

 

5p60 Kuoronjohdon käytännön harjoittelu 1 (2 op, 53 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija soveltaa Kuoronjohto D -opintojaksossa oppimiaan pedagogisia taitoja seurakunnan eri ikäryhmistä muodostuvien kuorojen harjoittamisessa.
Opintojakso suoritetaan osana Kuoronjohto D:n opintoja.
Suositeltu suoritusvuosi K2
Arviointi a/i
Edeltävät suoritukset
Kuoronjohto D, 1. vuosi
Opetusmuodot
Ryhmäopetusta enintään 20 t:
• tutustumista kyseisen pyhän liturgiseen ohjelmistoon
• enintään neljän hengen ryhmässä seurakunnan kuoron harjoittamista, 
• vähintään yhden laulun johtaminen jumalanpalveluksessa,
Työmuodot
Ohjelmiston etsimistä, valmistautumista harjoituksiin partituureja opiskelemalla. Työskentelyä kuoron kanssa sekä opettajan ohjauksessa että itsenäisesti.
Suoritukset ja arviointitavat
Opintojaksoon sekä siihen palautetilanteeseen osallistuminen.
Opintojakson vastuuopettaja arvioi suorituksen.

 

5p61 Kuoronjohdon käytännön harjoittelu 2 (2 op, 53 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija soveltaa Kuoronjohto C -opintojaksossa oppimiaan pedagogisia taitoja kamarikuoron tai muun taitavan kuoron harjoittamisessa.
Opintojakso suoritetaan osana Kuoronjohto C:n opintoja.
Suositeltu suoritusvuosi K3
Arviointi a/i
Edeltävät suoritukset
Kuoronjohto D
Kuoronjohdon käytännön harjoittelu 1
Opetusmuodot
Ryhmäopetusta enintään 20 t enintään 5 hengen ryhmissä
Ohjattua kuoron harjoittamista
Työmuodot
Valmistautumista harjoituksiin partituureja opiskelemalla. Työskentelyä kuoron kanssa opettajan ohjauksessa ja /tai itsenäisesti.
Suoritukset ja arviointitavat
Opintojaksoon sekä siihen liittyvään palautetilanteeseen osallistuminen.
Opintojakson vastuuopettaja arvioi suorituksen.

 

4a38 Vapaa säestys 1 (Vapaa säestys D) (4 op, 106 t)

ks. päähakemiston otsikko Musiikkikasvatus

 

5pd Pianonsoitto (5–15 op, lukuvuosittain 5 op, 133–400 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee keskeisimmät pianonsoittotyylit ja niiden tulkintatavat
- hallitsee ohjelmiston tason edellyttämän soittotekniikan
- hallitsee työssään vaadittavan prima vista-taidon ja yhteissoittotaidon.
- saa mahdollisiin lisäopintoihin tarvittavat tiedot ja taidot.
Suositeltu suoritusvuosi K1–K3
Arviointi a/i
Opetusmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään kolmen lukuvuoden ajan enintään 30 t lukuvuodessa, lukuvuonna 2015-16 28 t.
Työmuodot
Harjoittelu
Suoritukset ja arviointitavat
Esiintyminen kerran lukuvuodessa
Opintojakson vastuuopettaja arvioi suorituksen.

 

PÄÄAINEOPINNOT, MUSIIKIN MAISTERI, SYVENTYMISKOHTEEN OPINNOT

5lb Laulu, syventymiskohde musiikin maisterin tutkinnossa (lukuvuosittain 16+16+8, yhteensä 40 op, 1080 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija saavuttaa vähintään tason B mukaiset taidot ja tiedot.
Suositeltu suoritusvuosi M1–M3
Arviointi a/i
Opetusmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään kahden ja puolen lukuvuoden ajan enintään 30 tuntia lukuvuodessa; lukuvuonna 2015-16 28 t ja lukukaudessa 14 t
Pienryhmäopetusta harkinnan mukaan
Säestystä enintään 36 t
Työmuodot
Harjoittelu
Suoritukset ja arviointitavat
Osallistuminen opetukseen
Vähintään B-tasosuoritus ja esiintyminen muina vuosina
Osallistuminen laulun mestarikursseille vähintään 1 op verran.
Opettaja arvioi opintojakson suorituksen, lautakunta tasosuorituksen.

 

5v26 Lied- ja oratorioseminaari (6 op, 160 t) (pääaine kirkkomusiikki)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
• osaa ilmaisullisia ja kamarimusiikillisia taitoja;
• osaa analysoida runon ja musiikin sekä piano- ja lauluosuuden suhdetta eri aikakausina.
Jaksoon voi osallistua joko laulajana, urkurina tai pianistina.
Opintojakson sisältö
• runo- ja tekstianalyysejä
• ensemble-laulua
Arviointi a / i
Edeltävät suoritukset
Laulu, taso C tai hyväksytty valintakoe
Suositeltava suoritusvuosi  M1–M3
Opetusmuodot
Osallistuminen ryhmäopetukseen 80 t  (2 opettajaa samanaikaisesti) josta pianisti mukana enintään 40t.
Työmuodot
• omakohtaista työtä
• perehtyy omakohtaisen ja ryhmätyöskentelyn avulla lied- ja oratoreiokirjallisuuden keskeisimpiin teoksiin
• oppii esiintymällä yksin ja ryhmässä
• suorittaa vokaalitehtäviensä käännökset
• osallistuu käsiohjelman suunnitteluun, toteuttamiseen ja mainontaan
• esittää periodien konserteissa hänelle määrätyt tehtävät
Suoritukset ja arviointitavat
Suoritukseen osallistuminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen
Osaamistavoitteet a ja b:
1) tutustuu monipuolisesti keskeisiin liedeihin ja kirkollisiin vokaalimusiikkiteoksiin
2) perehtyy soolo- ja ryhmätyöskentelyn kautta kunkin aikakauden keskeisten säveltäjien tuotantoon.
3) Oppii esiintymällä ryhmätunnilla sekä yksin että ryhmässä ja seuraamalla toisten esityksiä.
4) Oppii ääntämään keskeisten liedien ja kirkkomusiikkiteosten vokaalisia tekstejä.
Osaamistavoite c:
5) esiintymiset periodien konserteissa
Opettaja arvioi kohdat 1-4, ja opettaja arvioi kollegan avustuksella kohdan 5

 

8p54 Laulupedagogiikka 1 (10 op, 270 t)

ks. päähakemiston otsikko Laulumusiikki

 

5a91 Kuoronjohto B (20 +20 op, yht. 40 op, 1080 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
• osaa harjoittaa ja johtaa taiteellisesti vaativan tasoista ohjelmistoa
• kykenee käyttämään kuoroa monipuolisesti taiteellisena instrumenttina erityisesti seurakuntatyössä
• tuntee laajasti kotimaista ja kansainvälistä kuorokirjallisuutta
• saa valmiudet kuoronjohto A:n opintoihin.
Suositeltu suoritusvuosi M1–M2
Arviointi 0–5
Edeltävät suoritukset
Kuoronjohto C
Kuoronjohdon käytännön harjoittelu 2
Soitinyhtyeen johto
Säveltapailu A
Opetusmuodot
• Luentoja ja ryhmäopetusta enintään kuuden hengen ryhmässä enintään 148 t. Jos ryhmiä on useita, ryhmien jäsenet osallistuvat myös toisten ryhmien opetukseen laulajana ja soittajana.
• Lukuvuosittain kuoron harjoittamisen ja johtamisen opetusta yksilö- ja ryhmäopetuksena
• Kuorolaulua
Työmuodot
Partituurin hahmottamisen opiskelua ja soittoa
Korkeatasoisten kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraamista
Periodiluonteisesti korkeatasoisten kuorojen kanssa työskentelyä harjoittajana ja johtajana
Suoritukset ja arviointitavat
Osallistuminen opetukseen.
Osallistuminen Sibelius-Akatemian kamarikuoron tai muun kuorokokoonpanon kolmelle periodille laulajana (3 x 2 op)
Kuulustelu:
a) konsertti omalla kuorolla
b) ohjelmasuoritus B-tasoisella ohjelmistolla
c) näyte orkesterinjohdosta, mikäli edellä oleviin suorituksiin ei sisälly orkesteriosuutta
d) näyte partituurinsoitosta

 

5p63 Orkesterin- ja soitinyhtyeenjohto (3 op, 80 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa johtaa ja harjoittaa orkesteria ja soitinyhtyettä taiteellisesti monipuolisen ja vaativan ohjelmiston parissa
- tutustuu ammattiorkesterin toimintaan seuraamalla harjoituksia ja konsertteja.
Suositeltu suoritusvuosi M1–M2
Arviointi a/i
Edeltävät suoritukset
Kuoronjohto C
Soitinyhtyeenjohto
Opetusmuodot
Luentoja ja ryhmäopetusta enintään kuuden hengen ryhmässä. Jos ryhmiä on useita, ryhmien jäsenet osallistuvat myös toisten ryhmien opetukseen soittajana.
Orkesterin harjoittamisen ja johtamisen opetusta yksilö- ja ryhmäopetuksena sekä soittamista enintään 56 t.
Työmuodot
Johtamisen harjoittelu
Suoritukset ja arviointitavat
1. Osallistuminen opetukseen.
2. Harjoitetun teoksen johtaminen

 

sa Säveltapailu A (4op, 108 t)

ks.päähakemiston otsikko (klassisen musiikin osasto) "Pääainetta tukevat sivuaineopinnot (kielet, opintojen suunnittelu, historia, säveltapailu, teoria)

 

5s13 Tutkielma (40 op, 1068 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee kirkkomusiikkiin liittyviä tieteellisiä, taiteellisia tai ammatillisia ongelmakokonaisuuksia ja osaa käsitellä niitä
- pystyy tunnistamaan ja erittelemään alansa ongelmia ja soveltamaan oppimaansa käytäntöön
- osaa kirjoittaa tieteellisluontoista asiatekstiä
- saa valmiudet mahdollisiin jatko-opintoihin.
Suositeltu suoritusvuosi M1–M3
Arviointi 0–5
Edeltävät suoritukset
5s15 Proseminaari
Opetusmuodot
• osallistumista seminaarin työskentelyyn.
• henkilökohtaista ohjausta enintään 20 t.
Työmuodot
Opiskelija laatii tutkielman, jonka aihe liittyy pääaineeseen (kirkkomusiikki). Kirjallista työtä kirjoittaessaan opiskelijan on osallistuttava seminaarin työskentelyyn.
Suoritukset ja arviointitavat
Opiskelija jättää tarkastettavaksi tutkielman, jonka ainejohtajan määräämät kaksi tarkastajaa arvioivat ja antavat siitä lausunnon arvosanaehdotuksineen kahden kuukauden kuluessa. Ainejohtaja vahvistaa arvosanan lausunnon pohjalta  saatuaan työn ohjaajan antaman, plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttöä koskevan ilmoituksen. Ennen kirjallisen työn jättämistä arvioitavaksi luonnos on luovutettava ohjaavan opettajan esitarkastettavaksi.

Kirjallisten töiden yksityiskohtaiset arviointiohjeet ovat INTROSSA

 

5p22 Projekti (40 op, 1068 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- saa valitsemastaan aihepiiristä ammatillisia tietoja ja taitoja
- osaa esittää havaintonsa, ajatuksensa ja päätelmänsä tieteellisluonteisesti
- saa valmiudet mahdollisiin jatko-opintoihin.
Suositeltu suoritusvuosi M1–M3
Arviointi 0–5
Edeltävät suoritukset
5s15 Proseminaari
Opetusmuodot
• osallistumista seminaarin työskentelyyn.
• henkilökohtaista ohjausta enintään 20 t.
Työmuodot
Opiskelija hankkii ammatillisia tietoja ja taitoja suunnittelemalla ja toteuttamalla kirkkomusiikkiin liittyvän käytännöllisen projektin ja laatii siihen liittyvän, teorialähtöisen ja käytännöllistä osuutta reflektoivan kirjallisen työn. Käytännöllisessä osuudessa kehitetään ja testataan jotakin ammatillista, pedagogista tai taiteellista käytäntöä, menetelmää tai sovellusta. Opiskelija laatii projektin käytännöllisestä osuudesta raportin, joka liitetään kirjalliseen työhön joko sen yhtenä lukuna tai erillisenä liitteenä.
Suoritukset ja arviointitavat
Projekti muodostaa kokonaisuuden, joka koostuu käytännöllisestä ja kirjallisesta osiosta. Aihe liittyy pääaineeseen (kirkkomusiikki). Ainejohtajan määräämät kaksi tarkastajaa arvioivat projektin kokonaisuutena ja antavat siitä lausunnon arvosanaehdotuksineen kahden kuukauden kuluessa. Ainejohtaja vahvistaa arvosanan lausunnon pohjalta. Ennen kirjallisen työn jättämistä arvioitavaksi luonnos on luovutettava ohjaavan opettajan esitarkastettavaksi. Kirjallisten töiden yksityiskohtaiset arviointiohjeet ovat INTROSSA.

 

5s14 Tukiopinnot (24 op, 640 t)

Opiskelija valitsee omaa projektikokonaisuuttaan tai tutkielmaansa tukevat opinnot, jotka valottavat projektin tai tutkielman aihepiiriä ja metodiikkaa. Tukiopinnoiksi voidaan hyväksyä myös muissa yliopistoissa suoritettuja opintoja. Kokonaisratkaisu on tapauskohtainen, ja tukiopinnot hyväksyy projektin tai tutkielman ohjaaja.
Suositeltu suoritusvuosi M1–M3

 

5ub Urkujensoitto, syventymiskohde maisterintutkinnossa (lukuvuosittain  16+16+8, yhteensä 40 op,  1080 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija saavuttaa vähintään tason B mukaiset taidot ja tiedot.
Suositeltu suoritusvuosi M1–M3
Arviointi a/i
Opetusmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään kahden ja puolen lukuvuoden ajan enintään 30 tuntia lukuvuodessa; lukuvuonna 2015-16  28 t ja lukukaudessa 14 t
Ryhmäopetusta 1 t / opiskelija/lukukausi
Urkujensoiton mestarikursseja
Työmuodot
Harjoittelu
Suoritukset ja arviointitavat
Osallistuminen opetukseen
Vähintään B-tasosuoritus ja esiintyminen muina vuosina.
Opettaja arvioi opintojakson suorituksen, lautakunta tasosuorituksen.

 

5v29 Yhteissoitto (5 op, 134 t)

Koostuu kahdesta yksivuotisesta opintojaksosta:
5v29a, 2 op
5v29b, 3 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
• hallitsee barokkikenraalibasson käytännön toteutuksen perusteet
• osaa soittaa eri aikakausien kamarimusiikkia ja eri continuotyylejä
• osaa käyttää urkuja yhteissoitto- ja säestystehtävissä erilaisissa soitin- ja lauluryhmissä.
Suositeltu suoritusvuosi
Pääaineurkurit K2–K3
Kirkkomuusikot M1–M2
Arviointi a/i
Opetusmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään kahden lukuvuoden ajan enintään 14 t lukuvuodessa.
Ohjelmiston harjoittelu: vähintään 10 laajempaa erityylistä teosta niin, että barokin ajan musiikissa tulee olla edustettuina sonaatti tai sarja ja resitatiivi-aaria
Piano- ja orkesterisatsin sovittaminen
Työmuodot
Harjoittelu
Suoritukset ja arviointitavat
Kaksi erityylistä kamarimusiikkiteosta, joista ainakin toinen tulee soittaa numeroidusta bassostemmasta. Ohjelmasuorituksessa voi käyttää haluamiaan vanhan musiikin klaveerisoittimia
Opintojakson vastuuopettaja arvioi 1. vuoden ja lautakunta 2. vuoden suorituksen.

 

5a76 Urkuimprovisointi 1 (3 op, 80 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
• osaa improvisoida ääniluvuiltaan erilaisia pienimuotoisia koraalialkusoittoja
• syventää taitojaan säestää seurakuntaa yksiäänisestä virsikirjasta
• tutustuu ns. vapaan satsin improvisoimiseen
• saa mahdollisiin lisäopintoihin tarvittavat tiedot ja taidot.
Suositeltu suoritusvuosi M1–M3.
Arviointi a/i
Edeltävät suoritukset
Liturginen soitto 2
Opetusmuodot
Henkilökohtaista opetusta 14 t
Työmuodot
Harjoittelu
Suoritukset ja arviointitavat Helsingissä
I 30 min valmistusajalla:
1) koraalialkusoiton improvisoiminen kolmen erilaisen koraaliteeman pohjalta, joista opiskelija valitsee yhden. Alkusoiton on oltava neliääninen, teema jalkiossa.
2) suppeamuotoinen improvisaatio vapaasta teemasta tai koraaliteemasta
3) koraalisatsi joko yksiäänisen koraalikirjan tai kenraalibassolaitoksen pohjalta
II Prima vista -tehtävä
Suoritukset ja arviointitavat Kuopiossa
I 30 min valmistusajalla:
1) 4-ääninen fugato (basso jalkiossa) ja soinnutus samasta virrestä
2) kaksi vapaavalintaista alkusoittoa soinnutuksineen
II Prima vista –tehtävä

 

5v60 Urkutaiteen työpaja (3 op, 80 t)

Opintojakson voi suorittaa useampaan kertaan.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
• tuntee ja erottaa urkumusiikin eri tyylejä
• kykenee itsenäiseen taiteelliseen työhön niiden parissa.
Suositeltu suoritusvuosi M1 tai M2
Arviointi a/i
Edeltävät suoritukset
Urkutaiteen historia
Opetusmuodot
Luennot ja työpajatyöskentely enintään 50 t
Työmuodot
• harjoittelua
• annettujen tehtävien valmistamista
• itsenäistä urkumusiikin tyylien tutkimista
• urkumusiikin lähdekirjallisuuteen tutustumista
• levytysten kuuntelua
• konserttikäyntejä
Suoritukset ja arviointitavat
Osallistuminen luennoille ja työpajatyöskentelyyn aktiivi- tai passiiviosallistujana
Annettujen tehtävien suorittaminen
Opintojakson vastuuopettaja arvioi suorituksen

 

5p17 Seminaari (6 op, 162 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
• tuntee tieteellisen ajattelun ja viestinnän luonteen ja periaatteet
• kykenee alansa kysymysten kriittiseen pohdintaan ja kirjalliseen ilmaisuun sekä oma-aloitteiseen ja itsenäiseen tiedonhankintaan
• tuntee kirjalliseen työhönsä liittyvän lähdeaineiston, ongelmat, tutkimusmenetelmät ja kirjoittamisen tekniikan
• kykenee seuraamaan oman alansa keskustelua, osallistumaan siihen ja ymmärtää seminaarityön sosiaalisen luonteen ja hyödyn.
Suositeltu suoritusvuosi M1–M3
Arviointi a/i
Edeltävät suoritukset
5s15 Proseminaari
Opetusmuodot
• Luentoja ja seminaarityöskentelyä 56t
Työmuodot
• kirjallisen työn aihepiireihin liittyvien aineistoihin tutustumista
• opiskelijan omaan aihepiiriin liittyvän kirjallisuusreferaatin laadinta ja esittäminen
• tutkimussuunnitelman ja esitelmän valmistaminen
• opponointi
Suoritukset ja arviointitavat
1 Tutkimussuunnitelman laatiminen ja sen esittely seminaarissa
2 Suullisen ja kirjallisen referaatin laatiminen
3 Seminaariesitelmän pitäminen
4 Opponenttina toimiminen
5 Omaan tutkimusaiheeseen liittyvien harjoitustöiden suorittaminen
6 Oman kirjallisen työn (kirjallinen työ 5p8 tai laaja kirjallinen työ 5s17 tai projektin kirjallinen työ 5p22 tai tutkielma 5s13) valmistaminen

Opetusryhmässä käydään arvioiva keskustelu kohdista 1-5. Kirjallinen työ arvioidaan kyseisen opintojakson kuvauksessa kuvatulla tavalla. Kirjallisten töiden yksityiskohtaiset arviointiohjeet ovat INTROSSA.

 

MUSIIKIN MAISTERI, MUUT PÄÄAINEOPINNOT, OPINNÄYTE

5v28 Kuorolaulu (2 op, 53 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
• osaa kuoroproduktioiden vaatimat äänenkäytölliset ja laululliset taidot
• osaa musisoida yhdessä muiden laulajien ja mahdollisten soittajien kanssa
• tuntee korkeatasoisen kuorotyöskentelytavat
• tuntee monipuolisesti ohjelmistoa.
Suositeltu suoritusvuosi M1–M2
Arviointi a/i
Opetusmuodot:
Osallistuminen laulajana Sibelius-Akatemian opiskelijakuoron yhden produktion toteuttamiseen ja siihen tähtääviin viikoittain ja/tai periodina järjestettäviin harjoituksiin enintään 53 t.
Työmuodot
Aktiivinen osallistuminen kuoron harjoituksiin ja esiintymisiin. Stemmojen harjoittelu itsenäisesti.
Suoritukset ja arviointitavat
Osallistuminen opetukseen
Osallistuminen harjoituksiin ja produktion toteuttaminen
Opintojakson vastuuopettaja arvioi suorituksen.

 

5v27 Kamarikuoro (2 op, 53 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
• osaa vaativan kuoro-ohjelmiston edellyttämän äänenkäyttötekniikan
• osaa laulaa korkeatasoisessa musiikin ammattiopiskelijoista koostuvassa kuorokokoonpanossa monipuolista ja musiikillisesti haastavaa kuoromusiikkia
• kykenee käyttämään hyväksi kuoroilmaisun eri mahdollisuuksia
• osaa kontrolloida laulamistaan suhteessa yhtyeen muihin jäseniin
• osaa vaativaa kuoro-ohjelmistoa.
Suositeltu suoritusvuosi M1–M3
Arviointi a/i
Opetusmuodot
Osallistuminen laulajana Sibelius-Akatemian jonkin kamarikuorokokoonpanon yhden produktion toteuttamiseen ja siihen tähtääviin viikoittain ja/tai periodina järjestettäviin harjoituksiin enintään 40 t.
Työmuodot
Aktiivinen osallistuminen kuoron harjoituksiin ja esiintymisiin. Stemmojen harjoittelu itsenäisesti.
Suoritukset ja arviointitavat
Osallistuminen opetukseen. ja produktion toteuttaminen
Opintojakson vastuuopettaja arvioi suorituksen.
Opintojakso soveltuu avoimen yliopiston tarjontaan.

 

5v56 Työyhteisökoulutus (3 op, 80 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
• tuntee kirkon ja seurakunnan organisaation ja hallinnon
• tuntee kirkolliset toiminta-alat ja työmuodot sekä kirkkojen välisen yhteistyön
• osaa sopeutua työyhteisöön kirkkomusiikin ammattilaisena
• tuntee viranhakuun, kirkkolain säädöksiin ja kanttorin viran malliohjesääntöön liittyvät asiat
• tuntee musiikkitoiminnan suunnittelun sekä talousarvion ja toimintakertomuksen laatimisen periaatteet
• tuntee urkujen huoltoon, suojeluun ja hankintaan liittyvät kysymykset
• tuntee työnohjauksen käsitteen ja kykenee työelämässä ratkaisemaan oman tarpeensa työnohjaukseen.
Suositeltu suoritusvuosi M1–M2
Arviointi a/i
Opetusmuodot
Luentoja tai muuta ryhmäopetusta enintään 28 t
Ohjattuja tutustumiskäyntejä
Työmuodot
Kirjoitelmien tekeminen
Suoritukset ja arviointitavat
I Osallistuminen opetukseen ja tutustumiskäynteihin
II Annettujen tehtävien suorittaminen
Opintojakson vastuuopettaja arvioi suorituksen.

 

5p43 Seurakunnan musiikkikasvatus (4 op, 106 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee kirkon kasvatustoiminnan, erityisesti musiikkikasvatuksen kokonaisohjelman
- osaa käyttää erilaisia opetusmenetelmiä ja käytännön sovellutuksia musiikkikasvatuksessa
- tuntee lasten ja nuorten hengellisen musiikin johtamisen ja säestämisen perusteet
- pystyy soveltamaan eri instrumenttien käyttöä yhteissoittotilanteessa
- tuntee aikuisväestön seurakunnallisen musiikkikasvatuksen eri muodot.
Suositeltu suoritusvuosi K2–M1
Arviointi a/i
Opetusmuodot
Luentoja ja harjoituksia enintään 56 t. Voidaan järjestää periodiopetuksena.
Työmuodot
Opetustuokioiden valmistaminen
Kirjoitelmien tekeminen annetuista aiheista
Suoritukset ja arviointitavat
I Osallistuminen opetukseen
II Annettujen tehtävien suorittaminen
Opintojakson vastuuopettaja/t arvioi/vat suorituksen.

 

5sh1 Seurakuntaharjoittelu 1 (3 op, 80 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
• tuntee käytännön työn kautta rippikoulusuunnitelman kokonaisuuden ja erityisesti kanttorin tehtävät
• tuntee käytännön työn kautta rippikoulujen toteuttamisen seurakunnissa suunnittelusta konfirmaatioon
• oppii itsenäisesti soveltamaan opinnoissa hankittuja tietoja ja taitoja rippikoulun musiikinopetuksessa
• tuntee seurakunnan eri työmuotojen työntekijöiden yhteistyötä rippikoulutyössä.
Edeltävät suoritukset
5p43 Seurakunnan musiikkikasvatus
Suositeltu suoritusvuosi K2 tai M1
Arviointi a/i
Harjoittelun hyväksyy valvojaksi määrätty opettaja harjoittelun ohjaajan antaman lausunnon perusteella.
Opetusmuodot
Aloitusluento 2 t ja henkilökohtaista ohjausta 2 t
Työmuodot
Ohjattua työskentelyä harjoitteluseurakunnassa kaksi työviikkoa
Kirjoitelmien ja raporttien laatiminen
Suoritukset ja arviointitavat
I Harjoitteluohjelman laatiminen
II Työskentely seurakunnassa
III Harjoitteluraportin laatiminen
Opintojakson vastuuopettaja arvioi suorituksen.

 

5sh2 Seurakuntaharjoittelu 2 (4 op, 106 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
• tuntee kanttorin tehtävät seurakunnassa
• tuntee käytännön työn kautta seurakunnan eri ikäryhmien musiikkikasvatuksen kokonaissuunnittelun ja toteutuksen
• osaa itsenäisesti soveltaa opinnoissa hankittuja tietoja ja taitoja
• tuntee seurakunnan eri työmuotoja ja niiden yhteistyötapoja.
Edeltävät suoritukset
Soveltavat harjoitukset 1
Suositeltu suoritusvuosi K3–M2
Arviointi a/i
Harjoittelun hyväksyy valvojaksi määrätty opettaja harjoittelun ohjaajan antaman lausunnon perusteella.
Opetusmuodot
Aloitusluento 2 t ja henkilökohtaista ohjausta 2 t
Työmuodot
Ohjattua työskentelyä harjoitteluseurakunnassa kolme työviikkoa
Kirjoitelmien ja raporttien laatiminen
Suoritukset ja arviointitavat
I Harjoitteluohjelman laatiminen
II Työskentely seurakunnassa
III Harjoitteluraportin laatiminen
Opintojakson vastuuopettaja arvioi suorituksen.

 

o5m2 Opinnäyte, kirkkomusiikki (musiikin maisteri) (30 op)

Opinnäyte on pääaineen opintoihin sisältyvä pääaineen eli kirkkomusiikin hallintaa osoittava suoritus.
Opinnäytteen sisältö, mikäli opiskelijan syventymiskohteena on laulu, musiikinjohto tai urkujensoitto:
5p67 Soveltavat harjoitukset 2 (9 op)
5vh2 Liturginen laulu 3 (3 op)
5v35 Liturginen soitto 3 (3 op)
5p8 Kirjallinen työ (6 op) tai 5s17 Laaja kirjallinen työ (12 op)
Kirjallinen kypsyysnäyte (ei opintopisteitä)
ja valinnaisesti 3–9 op hops:ssa hyväksyttyjä liturgisen musiikin täydentäviä opintoja, joita voivat olla esimerkiksi:
5v12 Johdatus gregorianiikkaan (3 op)
5v14 Gregorianiikka (3 op)
5p47 Liturgisen urkumusiikin ohjelmistopraktikum (4 op)
5p48 Liturgisen vokaalimusiikin ohjelmistopraktikum (4 op)
5v50 Kirkkomusiikin täydentävät opinnot 1–4 op)
Arviointi
Opinnäytteen kokonaisarviointi asteikolla a / i. Ainejohtaja antaa opinnäytteestä suoritusmerkinnän.
Kypsyysnäyte: Opiskelualaan liittyvän esseen (4 A4-sivua) kirjoittaminen kokeessa yleisenä tenttipäivänä tai muu vastaava suoritus. Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä tutkintoasetuksen (794/2004) 6 §:ssä tarkoitetun kielitaidon. Opiskelijan ei tarvitse osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa samalla kielellä suoritettavaa ylempää korkeakoulututkintoa varten annettavassa kypsyysnäytteessä, kun hän on osoittanut kielitaitoa alempaa korkeakoulututkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä.
Opintosuoritukset arvioidaan opintojakson kuvauksissa ilmoitetuilla tavoilla.
Opinnäytteestä annetaan opiskelijalle kirjallinen palaute.
Suositeltu suoritusvuosi M5 (syyslukukausi)
Opinnäytteen sisältö, mikäli opiskelijan syventymiskohteena on tutkimus tai projekti:
5p67 Soveltavat harjoitukset 2 (9 op)
5vh2 Liturginen laulu 3 (3 op)
5v35 Liturginen soitto 3 (3 op)
Kirjallinen kypsyysnäyte (ei opintopisteitä)
ja valinnaisesti 15 op hops:ssa hyväksyttyjä liturgisen musiikin täydentäviä opintoja, joita voivat olla esimerkiksi:
5v12 Johdatus gregorianiikkaan (3 op)
5v14 Gregorianiikka (3 op)
5p47 Liturgisen urkumusiikin ohjelmistopraktikum (4 op)
5p48 Liturgisen vokaalimusiikin ohjelmistopraktikum (4 op)
5v50 Kirkkomusiikin täydentävät opinnot 1–4 op)
Suositeltu suoritusvuosi M3 (syyslukukausi)
Arviointi
Opinnäytteen kokonaisarviointi asteikolla a / i. Ainejohtaja antaa opinnäytteen suoritusmerkinnän.
Kypsyysnäyte: Opiskelualaan liittyvän esseen (4 A4-sivua) kirjoittaminen kokeessa yleisenä tenttipäivänä tai muu vastaava suoritus. Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä tutkintoasetuksen (794/2004) 6 §:ssä tarkoitetun kielitaidon. Opiskelijan ei tarvitse osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa samalla kielellä suoritettavaa ylempää korkeakoulututkintoa varten annettavassa kypsyysnäytteessä, kun hän on osoittanut kielitaitoa alempaa korkeakoulututkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä.

Opintosuoritukset arvioidaan opintojakson kuvauksissa ilmoitetuilla tavoilla.

Opinnäytteestä annetaan opiskelijalle kirjallinen palaute.

 

5p67 Soveltavat harjoitukset 2 (9 op, 267 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
• osaa käyttää hankkimiaan tietoja ja taitoja erityyppisissä jumalanpalveluksissa ja niiden suunnittelussa
• kykenee muodostamaan jumalanpalveluksen liturgismusiikilliseksi kokonaisuudeksi
• tuntee keskeistä liturgista musiikkia käsittelevää kirjallisuutta.
Suositeltu suoritusvuosi M3
Arviointi a/i
Edeltävät suoritukset
Soveltavat harjoitukset 1
Liturginen soitto 3
Liturginen laulu 3
Opetusmuodot
Ryhmätyöskentelyä ja harjoituksia enintään 65 t
Työmuodot
Omien kanttorivuorojen suunnittelu ja harjoittelu
Suoritukset ja arviointitavat Helsingissä
I Osallistuminen yhteistyössä teologisen tiedekunnan kanssa pidettäviin harjoituksiin ja niiden valmisteluun.
II Jumalanpalvelusten vastuuvuoroja tasapuolisesti ryhmän opiskelijoille, joista yhteen opiskelija laatii liturgian kokonaisuutta ja musiikkia dokumentoivan ja perustelevan kirjallisen suunnitelman. 45 - 60 minuutin mittaisessa jumalanpalveluksessa opiskelijan tulee valitsemillaan painotuksilla osoittaa liturgisen musiikin taitonsa ja monipuolisuutensa. Painotusaloja voivat olla esimerkiksi musiikinjohto, laulu, urkujen käyttö, muiden instrumenttien hallinta, syventyminen johonkin musiikin tyyliin, säveltäminen, sovittaminen tai improvisointi.
III Osallistuminen arviointikeskusteluihin näytteiden jälkeen.
Opettaja ja kollega arvioivat suorituksen.
Suoritukset ja arviointitavat Kuopiossa
I Osallistuminen harjoituksiin kanttorina, seurakuntalaisena, kuorolaisena ja liturgina
II Suppea yhtä kanttorivuoroa dokumentoiva ja perusteleva kirjallinen suunnitelma
III Ryhmän koosta riippuva määrä kanttorivuoroja, jotka ovat 45 – 60 minuutin pituisia jumalanpalveluksia. Niihin tulee sisällyttää monipuolisesti kuoronjohtoa, liturgista laulua ja liturgista soittoa opiskelijan valitsemilla painotuksilla.
IV Osallistuminen arviointikeskusteluihin näytteiden jälkeen
Opettaja ja kollega arvioivat suorituksen.

 

5vh2 Liturginen laulu 3 (3 op, 80 t)

Opintojakson voi suorittaa useaan kertaan.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
• osaa toteuttaa erikseen valitun tyylisuunnan liturgisen musiikin esityksiä
• tuntee valitun musiikkityylin esittämisen pääperiaatteet ja niiden perustelut
• osaa laulaa sekä johtaa ja harjoittaa liturgisen musiikin ryhmiä.
Suositeltu suoritusvuosi M1–M3
Arviointi a/i
Edeltävät suoritukset
Liturginen laulu 2
Opetusmuodot
Luentoja ja harjoituksia enintään 56 t
Työmuodot
Valittujen tyylisuuntien liturgisen musiikin harjoittelua opettajan johdolla ja itsenäisesti, sekä kirjallisuuteen tutustumista
Suoritukset ja arviointitavat
• Osallistuminen luentoihin ja harjoituksiin
• Käytännön esitystilanne tai -tilanteita opintovuoden aikana
• Opettajan ohjaavaa arviointia
Opintojakson vastuuopettaja arvioi suorituksen.

 

5v35 Liturginen soitto 3 (3 op, 80 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
• syventää teknisiä ja sisällöllisiä taitojaan liturgisessa urkujensoitossa
• saa Soveltavat harjoitukset 2 -opintojaksoon tarvittavat tiedot ja taidot.
Suositeltu suoritusvuosi M1–M3
Arviointi a/i
Edeltävät suoritukset
Liturginen soitto 2
Opetusmuodot
Henkilökohtaista tai pienryhmäopetusta enintään 14 t
Työmuodot
Osallistuminen opetukseen ja harjoittelu
Suoritukset ja arviointitavat Helsingissä
Opettajan hyväksymällä tavalla suoritettu tutkinto tai matinea, josta opettajan lisäksi vähintään yksi kollega antaa palautteen opiskelijalle. 
Suoritukset ja arviointitavat Kuopiossa
Ohjelmasuoritus:
Opiskelija valmistelee neliäänisestä koraalikirjasta 10 opettajan hyväksymää virttä alkusoittoineen.
Lautakunnan valinnan mukaan:
1. normaali soitto
2. laulaen soitto
3. triosoitto
4. transponointi ylös
5. transponointi alas
6. vähintään kaksi eri soittotekniikkaa yhdistävä tehtävä: trio + laulu, transponointi + laulu tai trio + transponointi
7. kaksi messusävelmistön katkelmaa, joista toinen transponoidaan ylös tai alas
Prima vista -osuus lautakunnan valinnan mukaan:
8. normaali soitto
9. laulaen soitto
10. triosoitto
11. transponointi ylös
12. transponointi alas

 

5p8 Kirjallinen työ (6 op, 162 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa kirjoittaa kielellisesti hallittua, loogista ajattelua ja asian hallintaa osoittavaa tieteellisluontoista tekstiä.
Suositeltu suoritusvuosi M1–M3
Arviointi 0–5
Edeltävät suoritukset
5s15 Proseminaari
Opetusmuodot
• osallistumista seminaarin työskentelyyn.
• henkilökohtaista ohjausta enintään 6 t.
Työmuodot
Opiskelija laatii kirjallisen työn, jonka aihe liittyy pääaineeseen (kirkkomusiikki). Kirjallista työtä kirjoittaessaan opiskelijan on osallistuttava seminaarin työskentelyyn.
Suoritukset ja arviointitavat
Opiskelija jättää tarkastettavaksi kirjallisen työn, jonka ainejohtajan määräämät kaksi tarkastajaa arvioivat ja antavat siitä lausunnon arvosanaehdotuksineen kuukauden kuluessa. Ainejohtaja vahvistaa arvosanan lausunnon pohjalta. Ennen kirjallisen työn jättämistä arvioitavaksi luonnos on luovutettava ohjaavan opettajan esitarkastettavaksi. Kirjallisten töiden yksityiskohtaiset arviointiohjeet ovat ARTSISSA

 

5s17 Laaja kirjallinen työ (12 op, 324 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
• kykenee loogiseen ja analyyttiseen ajatteluun
• osaa kirjoittaa asian ja kielen hallintaa osoittavaa tieteellisluontoista tekstiä
• saa valmiudet mahdollisiin jatko-opintoihin.
Suositeltu suoritusvuosi M1–M3
Arviointi 0–5
Edeltävät suoritukset
5s15 Proseminaari
Opetusmuodot
• osallistumista seminaarin työskentelyyn.
• henkilökohtaista ohjausta enintään 10 t.
Työmuodot
Opiskelija laatii kirjallisen työn, jonka aihe liittyy pääaineeseen (kirkkomusiikki). Kirjallista työtä kirjoittaessaan opiskelijan on osallistuttava seminaarin työskentelyyn.
Suoritukset ja arviointitavat
Opiskelija jättää tarkastettavaksi kirjallisen työn, jonka ainejohtajan määräämät kaksi tarkastajaa arvioivat ja antavat siitä lausunnon arvosanaehdotuksineen kahden kuukauden kuluessa. Ainejohtaja vahvistaa arvosanan lausunnon pohjalta. Ennen kirjallisen työn jättämistä arvioitavaksi luonnos on luovutettava ohjaavan opettajan esitarkastettavaksi. Kirjallisten töiden yksityiskohtaiset arviointiohjeet ovat INTROSSA.

 

5v12 Johdatus gregorianiikkaan (3 op, 81 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee keskiajan liturgisen laulun, musiikinteorian ja musiikkifilosofian yleisluonteen
- tuntee pääpiirteittäin latinalaisen kirkkolaulun yleisimmät sävelmätyypit ja erilaiset notaatiotyypit sekä reformaatioajan kansankielisen gregoriaanisen musiikin piirteet
- osaa laulaa gregoriaanista ohjelmistoa
- tuntee keskeisen ohjelmiston, niiden lähteiden sekä gregorianiikan oppihistorian pääpiirteet.
Suositeltu suoritusvuosi K3–M3
Arviointi a/i
Opetusmuodot
Luentoja ja ohjelmiston harjoittamista 30 t
Työmuodot
Perehtyminen monisteisiin ja oheiskirjallisuuteen sekä harjoittelu
Suoritukset ja arviointitavat
Osallistuminen luentoihin ja lauluryhmän työskentelyyn
Opintojakson vastuuopettaja arvioi suorituksen.
Opintojakso soveltuu avoimen yliopiston tarjontaan.

 

5v14 Gregorianiikka (3 op, 81 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
• osaa gregoriaaniseen musiikkiin liittyvän musiikillisen ja liturgisen karakteristiikan, rytmiikan, modaliikan ja sävelmien rakenteiden perusteet
• tuntee keskiajan latinalaisen kirkkolaulun monitahoisen sidonnaisuuden liturgiaan ja sen vaihtelevaan olemukseen ja merkityksen länsimaisessa musiikinhistoriassa
• osaa laulaa gregoriaanista ohjelmistoa.
Suositeltu suoritusvuosi M1–M3
Arviointi a/i
Edeltävät suoritukset
5v12 Johdatus gregorianiikkaan
Opetusmuodot
Luentoja ja ohjelmiston harjoittamista 30 t
Työmuodot
Perehtyminen monisteisiin ja oheiskirjallisuuteen sekä harjoittelua
Suoritukset ja arviointitavat
Osallistuminen luentoihin ja lauluryhmän työskentelyyn.
Opintojakson vastuuopettaja arvioi suorituksen.
Opintojakso soveltuu avoimen yliopiston tarjontaan.

 

5p47 Liturgisen urkumusiikin ohjelmistopraktikum (4 op, 106 t)

Yhteistyötä liturgisen vokaalimusiikin ohjelmistopraktikum -ryhmän kanssa
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- saa perusvalmiudet työskennellä eri aikakausien liturgisen urkumusiikin ohjelmiston parissa
- osaa soveltaa liturgista musiikkia eri tilanteissa
- osaa hahmottaa musiikin liturgiset yhteydet
- tuntee liturgisen urkumusiikin ohjelmistoon
- perehtyy toimitusten musiikkiin ja tunnistaa sen käyttötilanteet
- valmistaa erilaisia solistisia ja säestystehtäviä
- kykenee tekemään oman sovituksen tai sävellyksen.
Suositeltu suoritusvuosi K3
Arviointi a/i
Edeltävät suoritukset
Liturginen laulu 1
Liturginen soitto 1
Opetusmuodot
Luentoja ja harjoituksia enintään 56 t
Itsenäinen työskentely
Työmuodot
annettujen tehtävien harjoittelua
sovituksen tai sävellyksen valmistaminen
liturgisten tilaisuuksien seuraamista
tutustuu liturgisen urkumusiikin ohjelmistoon ja tekee omakohtaisia harjoituksia
Suoritukset ja arviointitavat
I Osallistuminen luennoille ja harjoituksiin
II Käytännön esitystilanne opintovuoden aikana
Opintojakson vastuuopettaja arvioi suorituksen.

 

5p48 Liturgisen vokaalimusiikin ohjelmistopraktikum (4 op, 106 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija 
• tuntee eri aikakausien liturgisen vokaalimusiikin ohjelmistoa
• osaa soveltaa liturgisen vokaalimusiikin mahdollisuuksia eri tilanteissa
Suositeltu suoritusvuosi
M1–M3
Arviointi a/i
Edeltävät suoritukset
Liturginen laulu 2
Opetusmuodot
Osallistuminen ryhmäopetukseen 56 t (samanaikaisesti 2 opettajaa)
Työmuodot
• annettujen tehtävien harjoittelua
• esiintyminen tunnilla sekä yksin että ryhmässä
Suoritukset ja arviointitavat
Suoritukseen osallistuminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen
Opintojakson vastuuopettaja arvioi suorituksen.

 

5v50 Kirkkomusiikin täydentävät opinnot (1–4 op, 27–106 t)

Opintojakson laajuus määritellään opiskelijan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa.
Opintojakson voi suorittaa useampaan kertaan.
Osaamistavoitteet
Opiskelija täydentää ja syventää osaamistaan jollakin kirkkomusiikin osa-alueella.
Suositeltu suoritusvuosi K3 vuodesta eteenpäin
Arviointi a/i
Opetusmuodot
Osallistuminen opetukseen
Työmuodot
• Suunnitelman tekeminen
• Kirjoitelmien ja/tai raporttien laatiminen
Suoritukset ja arviointitavat
Sovittu työskentely ja siihen mahdollisesti liittyvä tentti, raportti tai esiintyminen.
Opintojakson vastuuopettaja arvioi suorituksen.

 

KANTTORIN KELPOISUUTEEN VAADITTAVAT TEOLOGISET OPINNOT (VÄHINTÄÄN 10 OP)

5a23 Kirkkomusiikin teologia (3 op, 80 tuntia)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
• tuntee erityisesti luterilaisen kirkkomusiikin teologista taustaa
• tuntee kanttorinviran historian ja sen erityispiirteet.
Suositeltu suoritusvuosi K2–K3. 
Arviointi a/i
Suoritukset ja arviointitavat
Kirjatentti, kirjallisuudesta sovitaan kuulustelijan kanssa.
Opintojakson vastuuopettaja arvioi suorituksen.

 

5a72 Kristillinen usko ja etiikka (2 op, 53 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija tuntee kristillisen opin, uskon ja elämän keskeistä sisältöä.
Suositeltu suoritusvuosi K2–K3 
Arviointi a/i
Suoritukset ja arviointitavat
Kirjatentti, kirjallisuudesta sovitaan kuulustelijan kanssa
Opintojakson vastuuopettaja arvioi suorituksen.

 

5p33 Raamattutieto (2 op, 53 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija tuntee Raamatun kirjojen synnyn, niiden keskeisen sisällön ja merkityksen kristilliselle kirkolle.
Suositeltu suoritusvuosi K2–K3 
Arviointi a/i
Suoritukset ja arviointitavat
Kirjatentti, jonka sisältö ilmoitetaan erikseen
Opintojakson vastuuopettaja arvioi suorituksen.

 

5p34 Liturgiikka (3 op, 80 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
• tuntee seurakunnan monimuotoisen jumalanpalveluselämän, erityisesti sen keskuksena olevan pyhäpäivän messun
• tuntee jumalanpalvelusten rakenteen, kehitysvaiheet ja teologisen sisällön
• tuntee eri kirkkokuntien jumalanpalveluselämän erityispiirteitä
• osaa suunnitella liturgisista perusteista nousevan jumalanpalvelusmusiikin
• osaa soveltaa liturgiikan tietoja käytännön kysymysten ratkaisuun.
Suositeltu suoritusvuosi K2–K3 
Arviointi a/i
Suoritukset ja arviointitavat
Kirjatentti, kirjallisuudesta sovitaan kuulustelijan kanssa
Opintojakson vastuuopettaja arvioi suorituksen.

 

5v58 Kanttorin teologiset valmiudet (1–3 op, 27–80 t)

Opintojakson laajuus määritellään opiskelijan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
• osaa toimia yksin pienimuotoisissa seurakunnan järjestämissä tilaisuuksissa, esim. sairaalahartauksissa
• kykenee kohtaamaan ihmisiä erilaisissa tunnetiloissa
• osaa laatia lyhyitä evankelis-luterilaisen tunnustuksen mukaisia kirjoituksia ja puheita
• tuntee sielunhoidon alkeet.
Suositeltu suoritusvuosi M1–M2
Arviointi a/i
Työmuodot
Kirjallisuuden lukeminen  sekä  kirjoitelmien ja puheiden laatiminen
Suoritukset ja arviointitavat
Kirjatentti, kirjallisuudesta sovitaan kuulustelijan kanssa
Pieni kirjoitelma annetusta aiheesta
Opintojakson vastuuopettaja arvioi suorituksen.

 

KANTTORIN KELPOISUUTEEN VAADITTAVAT PEDAGOGISET OPINNOT (VÄHINTÄÄN 10 OP)

5p41 Musiikin oppimisen ja opettamisen perusteet (3 op, 80 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
• tuntee taide- ja ilmaisuainekasvatuksen ja erityisesti musiikinopetuksen perusteet
• tuntee vallalla olevat oppimiskäsitykset ja oppimisen elementit eri ikäkausina
• tuntee oman oppimisensa strategiat ja laatutekijät
• tuntee eri musiikkikasvatusmenetelmät sekä luovan toiminnan teoriat ja käytännöt.
Suositeltu suoritusvuosi K1
Arviointi a/i
Opetusmuodot
Luentoja enintään 56 t
Työmuodot
Kirjoitelmien tekeminen annetuista aiheista
Suoritukset ja arviointitavat
I Osallistuminen luentoihin
II Oppimistehtävien suorittaminen
Opintojakson vastuuopettaja arvioi suorituksen.

 

5p43 Seurakunnan musiikkikasvatus (4 op, 106 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee kirkon kasvatustoiminnan, erityisesti musiikkikasvatuksen kokonaisohjelman
- osaa käyttää erilaisia opetusmenetelmiä ja käytännön sovellutuksia musiikkikasvatuksessa
- tuntee lasten ja nuorten hengellisen musiikin johtamisen ja säestämisen perusteet
- pystyy soveltamaan eri instrumenttien käyttöä yhteissoittotilanteessa
- tuntee aikuisväestön seurakunnallisen musiikkikasvatuksen eri muodot.
Suositeltu suoritusvuosi K2–M1
Arviointi a/i
Opetusmuodot
Luentoja ja harjoituksia enintään 56 t. Voidaan järjestää periodiopetuksena.
Työmuodot
Opetustuokioiden valmistaminen
Kirjoitelmien tekeminen annetuista aiheista
Suoritukset ja arviointitavat
I Osallistuminen opetukseen
II Annettujen tehtävien suorittaminen
Opintojakson vastuuopettaja/t arvioi/vat suorituksen.

 

5vk3 Musiikkipedagogiikka (3 op, 80 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija tuntee käytännön työelämän kannalta keskeiset laulamisen, Orff-metodin mukaisen yhteismusisoinnin sekä musiikkiliikunnan menetelmät.
Suositeltu suoritusvuosi K2 vuodesta eteenpäin
Arviointi a/i
Opetusmuodot
Luentoja ja harjoituksia enintään 56 t
Työmuodot
Opetustuokioiden valmistaminen ja pitäminen
Suoritukset ja arviointitavat
I Osallistuminen opetukseen
II Opetustuokioiden pitäminen
Opintojakson vastuuopettaja arvioi suorituksen.
Opintojakso soveltuu avoimen yliopiston tarjontaan

 

5v53 Äänenkäyttö ja kehotuntemus musiikin oppimisessa ja opettamisessa (4 op, 108 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tunnistaa terveen äänenkäytön ja hahmottaa äänen kokonaisvaltaisena instrumenttina, tuntee perustiedot äänen fysiologisista lainalaisuuksista  sekä  saa valmiuksia vahvistaa ja rikastuttaa omaa äänenkäyttöä;
- oppii soveltamaan ja hyödyntämään kehotuntemuksen opetusta ja harjoituksissa saatua kokemusta oman instrumentin kehittämisessä, musiikin oppimisessa ja opettamisessa käytännön seurakunnan musiikkityössä eri kohderyhmille;
- tutustuu esittävän dialogin perusperiaatteisiin ja sen eri osa-alueisiin sekä saa välineitä  esiintymiseen valmistautumiseen ja esiintymisjännityksen hallintaan sekä kehittää omaa ilmaisullista valmiutta.
Suositeltu suoritusvuosi K2–M3
Arviointi a/i
Opetusmuodot
Luennot 28 t
Ryhmäopetus 28 t
Työmuodot
Yhdistää luennoilta saatua tietoa ja ryhmätunneilta saatua harjoitusmateriaalia omaan työskentelyyn musiikin oppimisessa ja opettamisessa sekä peilaa/ kirjaa oman kokemuksen oppimastaan säännöllisesti opiskelupäiväkirjaansa.
Suoritukset ja arviointitavat
Osallistuminen opetukseen
 Oppimistavoitteet a ja b:
 - osallistumista luentoihin ja ryhmätunteihin.
Oppimistavoite c:
-opiskelupäiväkirjan pitäminen
Opintojakson vastuuopettaja arvioi suorituksen.

 

5p55 Puheilmaisu ja esiintymistaito (2 op, 54 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tunnistaa vuorovaikutustapahtuman peruselementit
- tunnistaa yleisten ilmaisullisten näkökulmien pohjalta omia ilmaisutapojaan sekä puheilmaisun että musiikillisen ilmaisun puitteissa, ja rohkaistuu luontevasti käyttämään niitä myös esiintymistilanteessa
- harjoittelee ilmaisutaitojaan ja -keinojaan musiikkisatuproduktiossa.
Suositeltu suoritusvuosi K1
Arviointi a/i
Opetusmuodot
Ryhmäopetusta 28 t, esitykset 4 t
Työmuodot
Tekstimateriaalin ja urkusovitusten omatoimista harjoittelua, omien roolihahmojen tai kerronnallisten osuuksien ilmaisullista harjoittelua
Suoritukset ja arviointitavat
Aktiivinen osallistuminen opetukseen, osallistuminen esityksiin
Opintojakson opettajat arvioivat suorituksen.

 

5p69 Tekstintulkinta (1–2 op, 27–54 t)

Helsingissä 2 op, Kuopiossa 1-2 op
Opintojakson laajuus määritellään opiskelijan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa.
Osaamistavoitteet
Opiskelija

a) oppii sisällöllisesti analysoimaan erilaisia tekstejä sekä tulkitsemaan niitä
b) tunnistaa oman persoonansa merkityksen tulkintatapojen etsimisessä ja valitsemisessa
c) kehittää tulkinnallista taitoaan
d) ymmärtää äänenkäytöllisten valmiuksien merkityksen tekstin sisällön välittymisessä.
Suositeltu suoritusvuosi K1–K2
Arviointi a/i
Opetusmuodot
Ryhmäopetusta Helsingissä 28 t korkeintaan seitsemän opiskelijan ryhmässä, Kuopiossa ryhmäopetusta 20 t korkeintaan seitsemän opiskelijan ryhmässä
Työmuodot
Omatoiminen tutustuminen erilaisiin tekstimateriaaleihin, tekstien itsenäinen harjoitteleminen ja omien näkökulmien oma-aloitteinen etsiminen
Suoritukset ja arviointitavat
Osallistuminen tekstin analyysin ja tekstintulkinnan harjoitteluun.
Opintojakson vastuuopettaja arvioi suorituksen.

 

5a51 Tekstintulkinnan jatkokurssi (2 op, 54 t)

Opintojakson voi suorittaa useaan kertaan, jolloin opiskelija voi syventää tavoitteiden mukaista osaamistaan.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- vahvistaa osaamistaan erilaisten tekstien sisällöllisen analysoinnin suhteen
- kehittää valmiuttaan tulkita erilaista tekstimateriaalia
- kykenee soveltamaan tekstintulkinnan taitojaan muuhun opiskeluunsa, esim. lauluun
- kykenee tekstintulkinnalliseen esitystilanteeseen.
Suositeltu suoritusvuosi K3 opiskeluvuodesta eteenpäin
Arviointi a/i
Edeltävät suoritukset
Tekstintulkinta 5p69
Opetusmuodot
Pienryhmäopetusta 28 t, 2-4 opiskelijan ryhmässä
Työmuodot
Oma-aloitteinen tutustuminen erilaisiin tekstityyleihin, tekstimateriaalin itsenäistä harjoittelua, esityskokonaisuuden itsenäistä ideointia
Suoritukset ja arviointitavat
Aktiivinen osallistuminen pienryhmäopetukseen, osallistuminen harjoitteluluonteiseen esitystilanteeseen (demo)
Opintojakson vastuuopettaja arvioi suorituksen.

 

5v22 Kokonaisilmaisu (1 op, 27 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
• tunnistaa monipuolisesti ilmaisutapojaan erilaisten luovan ilmaisun harjoitusten avulla
• avartaa sen pohjalta kokonaisilmaisuaan
• kykenee tätä kautta kasvattamaan ilmaisurohkeuttaan.
Suositeltu suoritusvuosi K1 opiskeluvuodesta eteenpäin
Arviointi a/i
Opetusmuodot
Ryhmäopetusta 28 t korkeintaan kahdeksan opiskelijan ryhmässä
Työmuodot
Erilaisiin ilmaisutapoihin tutustuminen ja niiden havainnointi, oman ilmaisun osatekijöiden omatoimista harjoittelemista.
Suoritukset ja arviointitavat
Aktiivinen osallistuminen ryhmäopetukseen, oppimispäiväkirja
Opintojakson vastuuopettaja arvioi suorituksen.

 

5v30 Ilmaisun jatkokurssi (1 op, 27 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
• tunnistaa ilmaisullisia valmiuksiaan ja kykenee kehittämään niitä edelleen
• kykenee soveltamaan valmiuksiaan monipuolisesti ääni-ilmaisun, kokonaisilmaisun ja tekstityön alueilla
Opintojakso voidaan suorittaa useaan kertaan, jolloin opiskelija voi syventää tavoitteiden mukaista osaamistaan.
Suositeltu suoritusvuosi K3 opiskeluvuodesta eteenpäin
Arviointi a/i
Edeltävät suoritukset
Äänenhuolto 5p36 ja
Tekstintulkinta  5p69 ja
Kokonaisilmaisu 5v22
Opetusmuodot
Ryhmäopetusta 28 t korkeintaan kahdeksan opiskelijan ryhmässä
Työmuodot
Ääni- ja kokonaisilmaisun sekä tekstityön omatoiminen soveltaminen sekä muuhun opiskeluun että henkilökohtaisiin tarpeisiin.
Suoritukset ja arviointitavat
Aktiivinen osallistuminen ryhmäopetukseen ja oppimispäiväkirja
Opintojakson vastuuopettaja arvioi suorituksen.

 

5p36 Äänenhuolto (2 op, 57 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
• tuntee terveen äänenkäytön ja äänifysiologian perustan sekä tunnistaa ääneen vaikuttavia tekijöitä
• tunnistaa virheelliset toimintatavat omassa äänessään
• harjoituttaa tervettä toimintatapaa
• tunnistaa paremmin äänenkäytön ongelmia
• muistaa ennaltaehkäisevän harjoittelun vaikutuksen.
Suositeltu suoritusvuosi K1
Arviointi a/i
Opetusmuodot
Luennot 10 t, pienryhmäopetus 2-3 opiskelijan ryhmissä 20 t, henkilökohtainen opetus 2 t (opiskelijan äänenkäytön alku- ja lopputarkastukset)
Työmuodot
Äänentuoton eri osa-alueiden omatoimista harjoittelua, audiokinesteettisen kuuntelukyvyn omatoimista harjoittelua
Suoritukset ja arviointitavat
Osallistuminen luentoihin, harjoitustunneille, kertauskuulusteluun ja äänenkäytön tarkastuksiin
Opintojakson vastuuopettaja arvioi taidollisen ja tiedollisen suorituksen

 

5v19 Äänenhuollon jatkokurssi (2 op, 54 t)

Vain Helsinki
Opintojakson voi suorittaa useaan kertaan, jolloin opiskelija voi syventää tavoitteiden mukaista osaamistaan.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
• syventää kokemuksellista tietoaan terveestä äänentuotosta sekä äänifysiologiasta
• kykenee tunnistamaan virheellisiä toimintatapoja omassa ja muiden äänessä
• vahvistaa ja monipuolistaa äänellistä ilmaisurekisteriään.
Suositeltu suoritusvuosi K2 opiskeluvuodesta eteenpäin
Arviointi a/i
Edeltävät suoritukset
Äänenhuolto 5p36 
Opetusmuodot
Ryhmäopetusta 28 t korkeintaan neljän opiskelijan ryhmässä
Henkilökohtaista opetusta 2 t (opiskelijan äänenkäytöllisen ja ilmaisullisen tilanteen kartoitus)
Työmuodot
Oman äänenkäytön omatoimista harjoittelemista sisältäen omien virhetoimintojen tunnistamista, oman ääni-ilmaisun itsenäistä harjoittelua.
Suoritukset ja arviointitavat
Henkilökohtaiset kartoitukset ja osallistuminen pienryhmäopetukseen
Opintojakson vastuuopettaja arvioi suorituksen.

 

KANTTORIN KELPOISUUTEEN VAADITTAVAT SOVELTAVAT OPINNOT (VÄHINTÄÄN 20 OP)

5sh1 Seurakuntaharjoittelu 1 (3 op, 80 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
• tuntee käytännön työn kautta rippikoulusuunnitelman kokonaisuuden ja erityisesti kanttorin tehtävät
• tuntee käytännön työn kautta rippikoulujen toteuttamisen seurakunnissa suunnittelusta konfirmaatioon
• oppii itsenäisesti soveltamaan opinnoissa hankittuja tietoja ja taitoja rippikoulun musiikinopetuksessa
• tuntee seurakunnan eri työmuotojen työntekijöiden yhteistyötä rippikoulutyössä.
Edeltävät suoritukset
5p43 Seurakunnan musiikkikasvatus
Suositeltu suoritusvuosi K2 tai M1
Arviointi a/i
Harjoittelun hyväksyy valvojaksi määrätty opettaja harjoittelun ohjaajan antaman lausunnon perusteella.
Opetusmuodot
Aloitusluento 2 t ja henkilökohtaista ohjausta 2 t
Työmuodot
Ohjattua työskentelyä harjoitteluseurakunnassa kaksi työviikkoa
Kirjoitelmien ja raporttien laatiminen
Suoritukset ja arviointitavat
I Harjoitteluohjelman laatiminen
II Työskentely seurakunnassa
III Harjoitteluraportin laatiminen
Opintojakson vastuuopettaja arvioi suorituksen.

 

5sh2 Seurakuntaharjoittelu 2 (4 op, 106 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
• tuntee kanttorin tehtävät seurakunnassa
• tuntee käytännön työn kautta seurakunnan eri ikäryhmien musiikkikasvatuksen kokonaissuunnittelun ja toteutuksen
• osaa itsenäisesti soveltaa opinnoissa hankittuja tietoja ja taitoja
• tuntee seurakunnan eri työmuotoja ja niiden yhteistyötapoja.
Edeltävät suoritukset
Soveltavat harjoitukset 1
Suositeltu suoritusvuosi K3–M2
Arviointi a/i
Harjoittelun hyväksyy valvojaksi määrätty opettaja harjoittelun ohjaajan antaman lausunnon perusteella.
Opetusmuodot
Aloitusluento 2 t ja henkilökohtaista ohjausta 2 t
Työmuodot
Ohjattua työskentelyä harjoitteluseurakunnassa kolme työviikkoa
Kirjoitelmien ja raporttien laatiminen
Suoritukset ja arviointitavat
I Harjoitteluohjelman laatiminen
II Työskentely seurakunnassa
III Harjoitteluraportin laatiminen
Opintojakson vastuuopettaja arvioi suorituksen.

 

5p66 Soveltavat harjoitukset 1 (5 op, 133 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa käyttämään hankkimiaan tietoja ja taitoja luterilaisessa pääjumalanpalveluksessa ja sen suunnittelussa.
Suositeltu suoritusvuosi K3
Arviointi a/i
Edeltävät suoritukset
Liturginen soitto 2
Liturginen laulu 2
Kirkkomusiikin historia
Opetusmuodot
Ryhmätyöskentelyä ja harjoituksia enintään 65 t
Työmuodot
Omien kanttorivuorojen suunnittelu ja harjoittelu
Suoritukset ja arviointitavat Helsingissä
I Osallistuminen yhteistyössä teologisen tiedekunnan kanssa pidettäviin harjoituksiin ja niiden valmisteluun.
II Jumalanpalvelusten vastuuvuoroja tasapuolisesti ryhmän opiskelijoille, joista yhteen opiskelija laatii liturgian kokonaisuutta ja musiikkia dokumentoivan ja perustelevan kirjallisen suunnitelman. 45 – 60 minuutin mittaisiin jumalanpalveluksiin tulee sisällyttää musiikinjohtoa, liturgista laulua ja liturgista soittoa opiskelijan valitsemilla painotuksilla.
III Osallistuminen arviointikeskusteluihin näytteiden jälkeen.
Opettaja ja kollega arvioivat suorituksen.
Suoritukset ja arviointitavat Kuopiossa
I Osallistuminen harjoituksiin kanttorina, seurakuntalaisena, kuorolaisena ja liturgina
II Suppea yhtä kanttorivuoroa dokumentoiva ja perusteleva kirjallinen suunnitelma
III Ryhmän koosta riippuva määrä kanttorivuoroja, jotka ovat 45 - 60 minuutin pituisia jumalanpalveluksia. Niihin tulee sisällyttää kuoronjohtoa, liturgista laulua ja liturgista soittoa opiskelijan valitsemilla painotuksilla.
IV Osallistuminen arviointikeskusteluihin näytteiden jälkeen
Opettaja ja kollega arvioivat suorituksen

 

5p67 Soveltavat harjoitukset 2 (9 op, 267 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
• osaa käyttää hankkimiaan tietoja ja taitoja erityyppisissä jumalanpalveluksissa ja niiden suunnittelussa
• kykenee muodostamaan jumalanpalveluksen liturgismusiikilliseksi kokonaisuudeksi
• tuntee keskeistä liturgista musiikkia käsittelevää kirjallisuutta.
Suositeltu suoritusvuosi M3
Arviointi a/i
Edeltävät suoritukset
Soveltavat harjoitukset 1
Liturginen soitto 3
Liturginen laulu 3
Opetusmuodot
Ryhmätyöskentelyä ja harjoituksia enintään 65 t
Työmuodot
Omien kanttorivuorojen suunnittelu ja harjoittelu
Suoritukset ja arviointitavat Helsingissä
I Osallistuminen yhteistyössä teologisen tiedekunnan kanssa pidettäviin harjoituksiin ja niiden valmisteluun.
II Jumalanpalvelusten vastuuvuoroja tasapuolisesti ryhmän opiskelijoille, joista yhteen opiskelija laatii liturgian kokonaisuutta ja musiikkia dokumentoivan ja perustelevan kirjallisen suunnitelman. 45 - 60 minuutin mittaisessa jumalanpalveluksessa opiskelijan tulee valitsemillaan painotuksilla osoittaa liturgisen musiikin taitonsa ja monipuolisuutensa. Painotusaloja voivat olla esimerkiksi musiikinjohto, laulu, urkujen käyttö, muiden instrumenttien hallinta, syventyminen johonkin musiikin tyyliin, säveltäminen, sovittaminen tai improvisointi.
III Osallistuminen arviointikeskusteluihin näytteiden jälkeen.
Opettaja ja kollega arvioivat suorituksen.
Suoritukset ja arviointitavat Kuopiossa
I Osallistuminen harjoituksiin kanttorina, seurakuntalaisena, kuorolaisena ja liturgina
II Suppea yhtä kanttorivuoroa dokumentoiva ja perusteleva kirjallinen suunnitelma
III Ryhmän koosta riippuva määrä kanttorivuoroja, jotka ovat 45 – 60 minuutin pituisia jumalanpalveluksia. Niihin tulee sisällyttää monipuolisesti kuoronjohtoa, liturgista laulua ja liturgista soittoa opiskelijan valitsemilla painotuksilla.
IV Osallistuminen arviointikeskusteluihin näytteiden jälkeen
Opettaja ja kollega arvioivat suorituksen.

 

5v56 Työyhteisökoulutus (3 op, 80 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
• tuntee kirkon ja seurakunnan organisaation ja hallinnon
• tuntee kirkolliset toiminta-alat ja työmuodot sekä kirkkojen välisen yhteistyön
• osaa sopeutua työyhteisöön kirkkomusiikin ammattilaisena
• tuntee viranhakuun, kirkkolain säädöksiin ja kanttorin viran malliohjesääntöön liittyvät asiat
• tuntee musiikkitoiminnan suunnittelun sekä talousarvion ja toimintakertomuksen laatimisen periaatteet
• tuntee urkujen huoltoon, suojeluun ja hankintaan liittyvät kysymykset
• tuntee työnohjauksen käsitteen ja kykenee työelämässä ratkaisemaan oman tarpeensa työnohjaukseen.
Suositeltu suoritusvuosi M1–M2
Arviointi a/i
Opetusmuodot
Luentoja tai muuta ryhmäopetusta enintään 28 t
Ohjattuja tutustumiskäyntejä
Työmuodot
Kirjoitelmien tekeminen
Suoritukset ja arviointitavat
I Osallistuminen opetukseen ja tutustumiskäynteihin
II Annettujen tehtävien suorittaminen
Opintojakson vastuuopettaja arvioi suorituksen.

 

MUUT OPINNOT

5a86 Gospelmusiikki (12 op, 320 t)

5a86a 2 op Transkriptio
5a86b 2op Vapaa säestys
5a86c 2 op Kitaransoiton alkeet
5a86d 2 op Bändisoittimet
5a86e 2op Afroamerikkalaisen musiikin historia
5a86f 2op Gospel-kuoro
Osaamistavoitteet
Opiskelija
• tuntee afroamerikkalaisen hengellisen musiikin ja sen taustalla vaikuttavat musiikkikulttuurit
• osaa esittää ja sovittaa niihin perustuvaa musiikkia
• osaa tarvittaessa toteuttaa syventävät opinnot esimerkiksi gospelprojektina.
Suositeltu suoritusvuosi K1–M3
Arviointi a/i
Opetusmuodot
Opetusta enintään 260 tuntia
Luennot, demonstraatiot ja workshopit
Henkilökohtainen opetus
Ryhmätyö
Työmuodot
Säveltäminen, sovittaminen, harjoittelu ja kirjallisuuden lukeminen
Suoritukset ja arviointitavat
1. vapaan säestyksen suoritus
2. erikseen sovittava soittonäyte
3. erikseen sovittava kirjallinen tentti
4. osallistuminen opetukseen, transkriptiotehtäviä ja omaa sävellys- ja sovitustyötä, esiintymistä bändissä
Opintojakson vastuuopettaja arvioi suorituksen.

 

5p11–5133, 5p11–5135 Cembalon- tai klavikordinsoitto (7 + 8 op, yht. 15 op, 400 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
• osaa soittimen tekniikan perusteet
• tuntee sen ilmaisukeinot
• tuntee sille sävelletyn musiikin keskeisimmät tyylit
• hallitsee continuosoiton alkeet
saa mahdollisiin lisäopintoihin tarvittavat tiedot ja taidot.
Suositeltu suoritusvuosi K3–M2
Arviointi 0–5
Korvaavina hyväksi luettavat suoritukset
Cembalonsoitto, taso C
Klavikordinsoitto, taso C
Opetusmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään kahden lukuvuoden ajan enintään 30 t lukuvuodessa, lukuvuonna 2015-16 28 t.
Pienryhmäopetusta harkinnan mukaan
Työmuodot
Harjoittelu
Suoritukset ja arviointitavat
Ohjelmiston harjoittelu: vähintään 10 erityylistä teosta
Esiintyminen joka lukuvuosi
Ohjelmasuoritus: 3 erityylistä teosta
Lautakunta arvioi ohjelmasuorituksen.

 

5p45 Vokaalimusiikin täydentävät opinnot (7,5 op, 200 t)

Opintojakson voi suorittaa useampaan kertaan.
Osaamistavoitteet
Opiskelija täydentää taitojaan valitsemallaan laulun tai musiikinjohdon alalla.
Suositeltu suoritusvuosi M1–M3
Arviointi a/i
Opetusmuodot
Ryhmä- tai henkilökohtaista opetusta. Henkilökohtaista opetusta enintään 14 tai 28 t lukuvuodessa.
Työmuodot
Harjoittelu
Opinnot valitaan esimerkiksi seuraavista opintojaksoista (ks. ko. opintojaksokuvaukset):
Laulu, taso C
5p48 Liturgisen vokaalimusiikin ohjelmistopraktikum
5p37 Kuoronjohto C
5v27 Kamarikuoro
5v12 Johdatus gregorianiikkaan
Tasosuoritus ei ole välttämätön.
Suoritukset ja arviointitavat
Opintojakson vastuuopettaja arvioi suorituksen.

 

5p46 Klaveerinhallinnan täydentävät opinnot (7,5 op, 200 t)

Opintojakson voi suorittaa useampaan kertaan.
Osaamistavoitteet
Opiskelija täydentää taitojaan valitsemallaan kosketinsoittimella, yhteissoitossa tai improvisoinnissa.
Suositeltu suoritusvuosi M1–M3
Arviointi a/i
Opetusmuodot
Ryhmä- tai henkilökohtaista opetusta. Henkilökohtaista opetusta lukuvuonna 2015-16 enintään 14 tai 28 t lukuvuodessa.
Työmuodot
Harjoittelu

Opinnot valitaan esimerkiksi seuraavista opintojaksoista (ks. ko. opintojaksokuvaukset):
Urkujensoitto, taso C
Pianonsoitto, taso C
5p11-5133, 5p11-5135 Cembalon- tai klavikordinsoitto
5a76 Urkuimprovisointi 1
3ua9 Urkuimprovisointi 2
5v29 Yhteissoitto
5p48 Liturgisen urkumusiikin ohjelmistopraktikum
5v39 Vapaa säestys 2
Suoritukset ja arviointitavat
Tasosuoritus ei ole välttämätön.
Opintojakson vastuuopettaja arvioi suorituksen.

 

5v37 Muusikon ergonomia (3 op, 80 t)

Osaamistavoitteet

Opiskelija

• tuntee kehonhuollon perusteet

• osaa tunnistaa kehoa kuormittavat työtavat ja keinot niiden korjaamiseen

• soveltaa oppimaansa omassa työssään muusikkona.

Suositeltu suoritusvuosi K1–M3

Arviointi a/i

Opetusmuodot
Teoriaopinnot enintään 40 t

Ryhmätyötä
Työmuodot
Kehittämistehtävä ja oppimispäiväkirja

Suoritukset ja arviointitavat

I Osallistuminen opetukseen

II Kehittämistehtävän suorittaminen

III Ryhmätyötä

IV Oppimispäiväkirjan laatiminen

V Opettajan/opettajien arviointi

 

5v39 Vapaa säestys 2 (3 op, 80 t)

Vain Kuopio
Osaamistavoitteet
Opiskelija laajentaa tyylilajien, rytmikuvioiden ja harmonian tuntemustaan.
Suositeltu suoritusvuosi K2–M3
Arviointi 0–5
Edeltävät suoritukset
5v45 Vapaa säestys 1
Opetusmuodot
Henkilökohtaista ja/tai ryhmäopetusta enintään 20 t, josta henkilökohtaista enintään 14 t.
Työmuodot
Harjoittelu
Suoritukset ja arviointitavat
I Ohjelmiston harjoittelu: vähintään 15 kappaletta.
II Ohjelmasuoritus:
vapaavalintainen valmistettu kappale ohjelmistosta
kaksi erityylistä kappaletta ohjelmistosta lautakunnan valinnan mukaan
melodian soinnuttaminen ja säestäminen 30 minuutin valmistautumisajalla
soinnuiltaan monipuolisen kappaleen soittaminen sointumerkeistä prima vista
kromaattinen kvinttikierto

 

5v47 Musiikkielämän seuraaminen (1–3 op, 27–80 t)

Opintojakson laajuus määritellään opiskelijan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa.
Opintojakson voi suorittaa useampaan kertaan.
Osaamistavoitteet
Opiskelija kasvattaa musiikillista yleissivistystään käymällä konserteissa ja muissa musiikkitilaisuuksissa.
Arviointi a/i
Työmuodot
Musiikkitilaisuuksien seuraaminen sekä kirjalliset kuvaukset niistä
Suoritukset ja arviointitavat
I Läsnäolo kuuntelijana vähintään yhdeksässä tilaisuudessa
II Lyhyt kirjallinen kuvaus jokaisesta kuullusta esityksestä
III Ainejohtajan määräämä opettaja arvioi

 

5v49 Vierailuopetuksen seuraaminen ja mestarikurssit (1–6 op, 27–160 t)

Opintojakson laajuus määritellään opiskelijan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa.
Opintojakson voi suorittaa useampaan kertaan.
Osaamistavoitteet
Opiskelija saa uusia tietoja ja taitoja vierailevilta opettajilta tai normaaleista opintojaksoista poikkeavilta periodeilta.
Suositeltu suoritusvuosi K1–M3
Arviointi a/i
Opetusmuodot
Osallistuminen opetukseen tai sen seuraaminen
Työmuodot
Harjoittelu tarpeen mukaan
Kirjoitelmien ja raporttien laatiminen
Suoritukset ja arviointitavat
Raportin laatiminen
Opintojakson vastuuopettaja arvioi suorituksen.

 

5v51 Liedworkshop (1–4 op, 27–106 t)

Opintojakson laajuus määritellään opiskelijan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa.
Opintojakson voi suorittaa useampaan kertaan laulajana tai pianistina..
Osaamistavoitteet
Opiskelija
• tutustuu eri maiden lauluohjelmistoon
• kehittää ilmaisullisia ja kamarimusiikillisia taitojaan
Opintojakson voi suorittaa laulajana ja/tai pianistina.
Suositeltu suoritusvuosi M1–M3
Arviointi a/i
Opetusmuodot
Ryhmäpetusta 18 tuntia/periodi, 1-4 periodia
Työmuodot
Harjoittelua
Suoritukset ja arviointitavat
Osallistuminen opetukseen ja mahdollisiin konsertteihin.
Opintojakson vastuuopettaja arvioi suorituksen.

 

5v54 Laulumusiikin mestarikurssi (pääaine Kirkkomusiikki) (1–2 op, 27–54 t)

Koti- tai ulkomaisen opettajan mestarikurssi tarjonnan mukaan.
Osaamistavoitteet
Opiskelija vahvistaa kamarimusiikillisia valmiuksiaan ja yhteistyökykyään.
Saa valmiuden toimia erilaisissa harjoitustilanteissa, oppii esiintymällä ryhmätunnilla ja seuraamalla toisten esityksiä.
Edeltävät suoritukset:
Laulu taso C tai hyväksytty koelaulu
Suositeltu suoritusvuosi M1–M3
Arviointi a / i
Opetusmuodot
Ryhmä-/henkilökohtaista opetusta enintään 30 t .Tarvittaessa kahden tai useamman opettajan samanaikaisesti antamaa opetusta
Mahdollisesti loppukonsertti
Työmuodot
Harjoittelu
Suoritukset ja arviointitavat
Osallistuminen sekä henkilökohtaiseen että ryhmäopetukseen
Opintojakson voi suorittaa useampaan kertaan.

 

5v55 Sivuinstrumentti (5 op, 134 t)

Opintojakson voi suorittaa useampaan kertaan.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
• hallitsee sivuinstrumentin soittotekniikan perusteet
• tuntee erityisesti seurakuntatyössä käyttökelpoista sivuinstrumentille kirjoitettua materiaalia
• tuntee erilaisia notaatiotapoja.
Suositeltu suoritusvuosi K2–M3
Arviointi a/i
Opintojakson voi suorittaa useampaan kertaan.
Opetusmuodot
Henkilökohtaista ja/tai pienryhmäopetusta enintään 28 t
Työmuodot
Harjoittelu
Suoritukset ja arviointitavat
I Ohjelmiston harjoittaminen opettajan harkinnan mukaan
II Ohjelmasuoritus: kolme erityylistä teosta

 

5v59 Käsikellojensoitto (2 op, 54 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
• tuntee käsikelloinstrumentin sekä ryhmä- että soolosoittimena
• tuntee käsikelloinstrumentin erilaiset soittotavat, instrumentin rakenteen ja historian
• osaa soittaa helpohkoa käsikellomusiikkia ja tuntee käsikellonotaation
• tuntee käsikelloinstrumentin käyttömahdollisuudet seurakuntatyössä.
Suositeltu suoritusvuosi K1–M3
Arviointi a/i
Opetusmuodot
Ryhmäopetusta enintään 28 t
Työmuodot
Harjoittelu
Suoritukset ja arviointitavat
Osallistuminen opetukseen ja mahdollisiin esiintymisiin
Opintojakson vastuuopettaja arvioi suorituksen.

 

5v61 Työmenetelmiä kirjallisen työn tekemiseen (1 op, 27 h)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
• saa kurssilla käsityksen erilaisista tieteellisistä työmenetelmistä, joita kirjallisen työn tekemisessä voi käyttää.
• saa valmiudet suunnitella omaa kirjallista työtään ja
• osaa valita ohjaajan tuella omaan aiheeseensa sopivat työmenetelmät.
Suositeltu suoritusvuosi K3, yhtä aikaa proseminaarin kanssa.
Arviointi a / i
Opetusmuodot
Luentoja, keskusteluja ja ryhmätöitä 16 t
Tutustuminen
- vanhoja nuottikäsikirjoituksia koskevaan tutkimukseen,
- virsitutkimukseen,
- urkututkimukseen,
- empiirisen tutkimuksen työmenetelmien pääpiirteisiin,
- kyselytutkimuksen valmisteluun, aineiston analysointiin ja raportointiin sekä
- historiantutkimuksen työmenetelmien pääpiirteisiin.
Työmuodot
Harjoitustöiden tekeminen
Suoritus
Osallistuminen opetukseen ja harjoitustöiden tekeminen sekä osallistuminen opintojakson arviointiin.
Opintojakson vastuuopettaja arvioi suorituksen.

 

5vk4 Musiikkiteknologian perusteet (1–3 op, 27–80 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
• tuntee musiikin tietotekniikan, midi-kielen ja erityisesti tietokoneavusteisen notaation perusteet
• osaa käyttää musiikkiteknologiaa työelämässä.
Suositeltu suoritusvuosi K2–M3
Arviointi a/i
Opetusmuodot
Ryhmäopetusta ja harjoituksia
Työmuodot
Annettujen harjoitustehtävien tekeminen
Suoritukset ja arviointitavat
I Osallistuminen opetukseen
II Annettujen tehtävien suorittaminen
Opintojakson vastuuopettaja arvioi suorituksen.

 

5vk6 Säestys (1–6 op, 27–160 t)

Opintojakson laajuus määritellään opiskelijan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa.
Opintojakson voi suorittaa useampaan kertaan.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
• osaa säestää soitin- ja laulumusiikkia pianolla
• saa kokemusta säestämisestä.
Suositeltu suoritusvuosi K1–M3
Arviointi a/i
Työmuodot
Säestämistä 27 t/op
Suoritukset ja arviointitavat
Säestystuntien varmennettu raportointi. Ainejohtaja osoittaa ne opiskelijat, joilla on oikeus saada
säestystä ja antaa suoritusmerkinnän tunti-ilmoituksen perusteella.

 

5vk15 Historiallisten klaveerisoittimien soitto (4 op, 106 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
• hallitsee klavikordin, cembalon ja fortepianon soittotekniikoiden perusteet
• tuntee niiden ilmaisukeinoja
• tuntee niille sävelletyn musiikin keskeisimmät tyylit
• ymmärtää soittotekniikoiden ja ilmaisukeinojen yhtäläisyyksiä ja eroja muihin klaveerisoittimiin verrattuna
• saa mahdollisiin lisäopintoihin tarvittavat tiedot ja taidot.
Opintojakson voi suorittaa myös keskittymällä yhteen tai kahteen em.soittimista.
Suositeltu suoritusvuosi K3–M3
Arviointi a/i
Opetusmuodot
Henkilökohtaista opetusta, ryhmätyötä ja luentoja yhteensä enintään 20 t
Opetus voi tapahtua myös tiiviinä mestarikurssityyppisenä periodina. Kurssilla soitettavaa ohjelmistoa
pitää silloin harjoitella etukäteen.
Työmuodot
Harjoittelu
Suoritukset ja arviointitavat
Ohjelmiston harjoittelu opettajan harkinnan mukaan
Ohjelmasuoritus: teosten laajuudesta riippuen 2–3 erityylistä teosta.

 

5yk6 Vieraiden kielten fonetiikka (2 op, 53 t) (Pääaine kirkkomusiikki)

Osaamistavoitteet
Opiskelija oppii erittelemään foneettisia ilmiöitä ja niiden esiintymisiä eri kielissä.
Opetus kohdistuu erityisesti kirkkomusiikin tärkeimpiin kieliryhmiin.
Opetuksen sisältö
- foneettinen perusterminologia
- äänteiden luokitus
- äänteiden harjoittaminen eri kielissä
Arviointi a / i
Opetusmuodot
Luentoja ja harjoituksia enintään 28 t
Työmuodot
Omakohtaista työtä
Suoritukset ja arviointitavat
- Osallistuminen luentoihin
- Harjoitukset
- Kertauskuulustelutekstiä

 

Y46 Latinan alkeet (4 op, 107 t)

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa latinan kielen perusrakenteita ja selviytyy helpoista käännöstehtävistä. Yleissanaston lisäksi opiskellaan erityisesti kirkkomusiikkiteoksiin liittyvää keskeistä sanastoa ja perinteisiä laulutekstejä sekä latinan kielen fonetiikkaa.

Arviointi a / i

Edeltävät suoritukset
Kurssi ei edellytä aiempia latinan kielen opintoja.
Opintojakso soveltuu avoimen yliopiston tarjontaan.

Opetusmuodot: 
lähiopetus enintään 48 t

Työmuodot: 
itsenäinen opiskelu 59 t

Suoritukset ja arviointitavat

Säännöllinen osallistuminen opetukseen, suoritetut tehtävät ja hyväksytysti suoritettu loppukoe.
Latinan kielen opettaja arvioi suoritukset