Tutkintovaatimukset / Sibelius-Akatemia: Jazzmusiikki

PÄÄAINE: Jazzmusiikki, instrumentalisti

PÄÄAINE, MUSIIKIN KANDIDAATIN TUTKINTO

6a11 Piano, sivuinstrumentti (3 + 3 + 3, 9 op, 243 t)
6a73 Laulu, sivuinstrumentti (3 + 3 + 3, 9 op, 243 t)
6a40 Rummut, sivuinstrumentti (3 + 3 + 3, 9 op, 243 t)
6a41 Kitara, sivuinstrumentti (3 + 3 + 3, 9 op, 243 t)
6a12 Puhaltimet, sivuinstrumentti (Saksofoni, klarinetti, trumpetti, pasuuna ja huilu) (3 + 3 + 3, 9 op, 243 t)
6a42 Basso (kontra- tai sähköbasso), sivuinstrumentti (3 + 3 + 3, 9 op, 243 t)
6a74 Hammond-urut, sivuinstrumentti (3 + 3 + 3, 9 op, 243 t)
6p43 Ensemble (jazzyhtye) (8 + 8 op, yht. 16 op)
6p36 Ohjelmistoworkshop (7 + 7 op, 95–189 t, yht. 14 op)
o6ik Opinnäyte, jazzmusiikki, instrumentalisti (musiikin kandidaatti) (10 op, 267t)

PÄÄAINETTA TUKEVAT SIVUAINEOPINNOT

y38 Opintojen suunnittelu (2 op, 54 t)
6p14 Jazzimprovisoinnin ja -teorian perusteet (6 op, 160 t)
6p39 Jazzsäveltapailu 1 (6 op, 160 t)
6y9 Jazzsäveltapailu 2 (6 op, 160 t)
6p40 Jazzrytmiikka (6 op, 160 t)
6p15 Jazzharmonia 1 (6 op, 160 t)
6p41 Sovitus 1 (9 op, 240 t)
6p37 Jazzmusiikin historia (5 + 5 op, yht. 10 op) (jazzmusiikin oppiaineen opiskelijoille)

PÄÄAINE, MUSIIKIN MAISTERIN TUTKINTO

6p11 Musiikkiproduktio (6 op, 160 t)
o6im Opinnäyte, jazzmusiikki, instrumentalisti (musiikin maisteri) (20 op, 535 t)
ksk- kss- (0 op)
6p8 Kirjallinen työ
o6tm Opinnäyte, jazzmusiikki, tutkielma (musiikin maisteri) (33 op, 884 h)
o6pm Opinnäyte, jazzmusiikki, projekti (musiikin maisteri) (33 op, 884 t)

 

PÄÄAINE: Jazzmusiikki, sävellys

PÄÄAINE, MUSIIKIN KANDIDAATIN TUTKINTO

6sk Jazzsävellys (10 + 10 + 8, yht. 28 op)
6v5 Jazzharmonia 2 (6 op, 160 t)
6p42 Sovitus 2 (9 op, 240 t)
o6sk Opinnäyte, jazzmusiikki, säveltäjä (musiikin kandidaatti) (10 op)

PÄÄAINETTA TUKEVAT SIVUAINEOPINNOT

y38 Opintojen suunnittelu (2 op, 54 t)

PÄÄAINE, MUSIIKIN MAISTERIN TUTKINTO

6sm Jazzsävellys (30 + 30 + 14, yht. 74 op)
6sp__ Säveltäjän pääinstrumentti
6p11 Musiikkiproduktio (6 op, 160 t)
o6sm Opinnäyte, jazzmusiikki, säveltäjä (musiikin maisteri) (20 op, 535 t)
6p8 Kirjallinen työ
ksk- kss- (0 op)
o6tm Opinnäyte, jazzmusiikki, tutkielma (musiikin maisteri) (33 op, 884 h)
o6pm Opinnäyte, jazzmusiikki, projekti (musiikin maisteri) (33 op, 884 t)

MUUT OPINNOT

6p1 Big band (2 op, 54 h)
6p34 Instrumenttipedagogiikka (7 op, 176 t)
6v14 Jazzmusiikin estetiikka (2 op, 54 t)
6p21 Jazzmusiikin pedagogiikka 1 (6 op, 148 h)
6p22 Jazzmusiikin pedagogiikka 2 (6 op, 148 t) Yhtyepedagogiikka
6v4 Jazzsävellys (7 op, 204 h)
6a54 Jazzsäveltapailu 3 (6 op, 160t)
6v24 "The jazz line" - melodisen jazzimprovisoinnin perusteet (2 op, 54 t)
6v21 "The jazz line"– melodisen jazzimprovisoinnin syventävät opinnot, Advanced improvisation Workshop (2 op, 54 t)
6p3 Mestarikurssi (master class) (4 op, 106 t)
6p45 Jazz Music Business (4 op, 108 h)
6p44 Rytmisektiotyöskentely (2–4 op, 54–108 t)
6p2 Sovitusworkshop (1 op, 34 t)
6v11 Studiomusisointi (1 op, 30 t)
6p35 Sävellyspedagogiikka (7 op, 176 t)
6p31 Yhtyepedagogiikka (2–6op, 54–162 t)
6v17 Ylimääräiset yhtyesuoritukset (1–15 op, 27–405 t)

 

PÄÄAINE: Jazzmusiikki, instrumentalisti

PÄÄAINE, MUSIIKIN KANDIDAATIN TUTKINTO

6pk__ Pääinstrumentti (11 + 11 + 11, yht. 33 op) 
6pk-1 Piano
6pk-2 Kitara
6pk-3 Basso (kontra- tai sähköbasso)
6pk-4 Saksofoni
6pk-5 Klarinetti
6pk-6 Trumpetti
6pk-7 Pasuuna
6pk-8 Lyömäsoittimet
6pk-9 Malletinstrumentit
6pk-10Viulu
6pk-11Laulu
6pk-12Rummut
6pk-13Huilu
6pk-14Hammond-urut
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- hallitsee instrumenttinsa äänenmuodostuksen ja soittotekniikan
- kykenee hallittuun rytminkäsittelyyn ja fraseeraukseen
- hallitsee improvisoinnin jazzmusiikin melodisharmonisissa viitekehyksissä (bop, modaalinen, kromaattinen, free)
- hallitsee tyypilliset jazzmusiikin rytmiset viitekehykset (swing feel, even eight feel, latin, rhythm & blues, etnisiä vaikutteita sisältävät tyylit, epäsäännölliset tahtilajit)
- kykenee näkemykselliseen taiteelliseen ilmaisuun
Arviointi a/i
Opetusmuodot
1. Henkilökohtainen opetus enintään 30 t lukuvuodessa
2. Henkilökohtaista opetusta voidaan tarvittaessa täydentää pienryhmäopetuksella
Työmuodot
Henkilökohtaista harjoittelua  801 t
Suoritukset
1. Osallistuminen opetukseen
2. Tasosuoritusten C ja B aikataulu sovitaan ainejohtajan kanssa vuosittaisissa HOPS-keskusteluissa
Arviointi
Lautakunta arvioi tasosuorituksen arvosanalla 0–5 (kts. Arviointikriteerit)
Sivuinstrumentit:
Sivuinstrumentin voi suorittaa myös maisterin tutkinnossa. Opiskelu kannattaa aloittaa kuitenkin jo kandidaatin tutkinnon aikana.
Opiskelua kolmen lukuvuoden ajan, 3 + 3 + 3 op, yht. 9 op, 248t
Opetus- ja työmuodot
Opiskelija voi saada henkilökohtaista opetusta instrumentti- ja lauluopetukseen lukuvuoden 2013-14 aikana enintään 50 tuntia

 

6a11 Piano, sivuinstrumentti (3 + 3 + 3, 9 op, 243 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee pianonsoiton perustekniikan ja sormijärjestykset
- kykenee soittamaan jazzmusiikille tyypillisiä sointukulkuja ja -hajotuksia ja täten tukemaan opintojaan ja opetustyötään
- kykenee soittamaan jazzstandardien melodian ja harmonian sekä yksin että rytmisektion kanssa
- kykenee säestämään jazzstandardeja sekä yksin että rytmisektiossa
- tyylinmukaiseen rytmiseen ilmaisuun jazzohjelmistossa
- kykenee improvisoimaan soololinjoja jazzstandardeihin
Arviointi 0–5
Edeltävät opinnot
6p14 Jazzimprovisoinnin ja –teorian perusteet ja 6p40 Jazzrytmiikka
Opetusmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään 48 t
Työmuodot
Henkilökohtaista harjoittelua 195 t
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Opiskelija saa lukuvuosittaiset opintopisteet.
Jazz pääaineena, vaaditaan tasosuoritus, muille pääaineille vapaaehtoinen.

 

6a73 Laulu, sivuinstrumentti (3 + 3 + 3, 9 op, 243 t)

Opintojakson sisältö: Afroamerikkalaisen lauluperinteen tekniikkaa, rytmiikkaa, improvisointia
Osaamistavoitteet
Opiskelija kykenee
- tyylinmukaiseen rytmiseen ilmaisuun jazzohjelmistossa
- jazzmusiikille tyylinmukaisen terveen lauluäänen tuottamiseen
- improvisoimaan jazzstandardien sointukiertoihin
- tulkitsemaan kappaleen tekstiä jazzrytmiikkaa ja -fraseerausta hyödyntäen
- analysoimaan tekstin sisältöä ja merkitystä
- harjoittelemaan jazzohjelmistoon soveltuvaa äänenkäyttöä itsenäisesti
- työskentelemään yhtyeen kanssa sekä ohjaamaan yhtyettä harjoitus- ja soittotilanteessa
Arviointi 0–5
Edeltävät opinnot
6p14 Jazzimprovisoinnin ja -teorian perusteet ja 6p40 Jazzrytmiikka
Opetusmuodot
Henkilökohtaista opetusta 16–48 t
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Opiskelija saa lukuvuosittaiset opintopisteet.
Jazz pääaineena, vaaditaan tasosuoritus, muille pääaineille vapaaehtoinen.

 

6a40 Rummut, sivuinstrumentti (3 + 3 + 3, 9 op, 243 t)

Opintojakson sisältö: Rummuston perustekniikka ja terminologia, kappalerakenteet ja komppityylit, soittamista rytmiryhmässä, improvisointia.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- hallitsee rumpusetin soittamisen perustekniikat (käsitekniikat ja neliraajakoordinaatio) kapuloilla ja vispilöillä.
- kykenee säestämään yhtyeessä eri tyyleillä (jazz, jazz ballad, latin, beat)
- tuntee jazzmusiikillista perussanavarastoa säestykseen ja rumpusooloihin sekä kykenee improvisoimaan säestäjänä ja solistina
Arviointi 0–5
Edeltävät opinnot
6p14 Jazzimprovisoinnin ja -teorian perusteet ja 6p40 Jazzrytmiikka
Opetusmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään 48 t
Työmuodot
Henkilökohtaista harjoittelua
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Opiskelija saa lukuvuosittaiset opintopisteet.
Jazz pääaineena, vaaditaan tasosuoritus, muille pääaineille vapaaehtoinen.

 

6a41 Kitara, sivuinstrumentti (3 + 3 + 3, 9 op, 243 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee kitaransoiton perustekniikan
- kykenee tyylinmukaiseen rytmiseen ilmaisuun jazzohjelmistossa
- kykenee soittamaan jazzmusiikille tyypillisiä sointukulkuja ja -hajotuksia ja täten tukemaan opintojaan ja opetustyötään
- kykenee soittamaan helppoja melodioita ja yleisimpiä asteikoita
- kykenee soittamaan jazzstandardien melodian ja harmonian rytmisektion kanssa
- kykenee säestämään jazzstandardeja sekä yksin että rytmisektiossa
- kykenee improvisoimaan jazzstandardeihin
Arviointi 0–5
Edeltävät opinnot
6p14 Jazzimprovisoinnin ja -teorian perusteet ja 6p40 Jazzrytmiikka
Opetusmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään 48 t
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Opiskelija saa lukuvuosittaiset opintopisteet.
Jazz pääaineena, vaaditaan tasosuoritus, muille pääaineille vapaaehtoinen.

 

6a12 Puhaltimet, sivuinstrumentti (Saksofoni, klarinetti, trumpetti, pasuuna ja huilu)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee instrumenttinsa perustekniikan (hengitystekniikka, ansatsi, sormitukset)
- tuntee jazzfraseerauksen ja rytmiikan perusteet
- osaa tavallisimmat asteikot eri sävellajeissa ja kykenee käyttämään niitä improvisoinnin apuna
- kykenee improvisoimaan jazzstandardeihin
- kykenee soittamaan puhallinsektiossa
Arviointi 0–5
Edeltävät opinnot
6p14 Jazzimprovisoinnin ja-teorian perusteet ja 6p40 Jazzrytmiikka
Opetusmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään 48 t
Työmuodot
Henkilökohtaista harjoittelua 195 t
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Opiskelija saa lukuvuosittaiset opintopisteet.
Jazz pääaineena, vaaditaan tasosuoritus, muille pääaineille vapaaehtoinen.

 

6a42 Basso (kontra- tai sähköbasso), sivuinstrumentti (3 + 3 + 3, 9 op, 243 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee bassonsoiton perustekniikan
- kykenee jazzmusiikille tyypilliseen rytmiseen ilmaisuun
- kykenee soittamaan jazzmusiikille tyypillisiä sointukulkuja ja täten tukemaan opintojaan ja opetustyötään
- kykenee soittamaan melodioita ja yleisimpiä asteikoita
- kykenee toimimaan rytmisektiossa
- kykenee säestämään jazzstandardeja
- kykenee improvisoimaan jazzstandardeihin
Arviointi 0–5
Edeltävät opinnot
6p14 Jazzimprovisoinnin ja -teorian perusteet ja 6p40 Jazzrytmiikka
Opetusmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään 48 t
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Opiskelija saa lukuvuosittaiset opintopisteet.
Jazz pääaineena, vaaditaan tasosuoritus, muille pääaineille vapaaehtoinen.

 

6a74 Hammond-urut, sivuinstrumentti (3 + 3 + 3, 9 op, 243 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee Hammond-urkujen ja Leslie-kaiuttimen rakenteen ja toimintaperiaatteet
- tuntee Hammond-urkujen rekisteröintien (soundien) muodostamisen periaatteet ja yleisimmät jazzmusiikissa käytetyt rekisteröinnit
- tuntee Hammond-urkujen soiton perusteet (erilaiset sormio- ja jalkiotekniikat, äänenvoimakkuuspedaalin ja kontrollikytkimien käyttäminen)
- kykenee säestämään sekä yksin että yhtyeessä eri tyyleillä (swing, jazz waltz, ballad, latin, beat) soittaen bassolinjat vasemmalla kädellä ja soinnut oikealla kädellä
- kykenee soittamaan oikealla kädellä melodioita ja improvisoituja soololinjoja samanaikaisesti bassolinjoja vasemmalla kädellä soittaen
- kykenee soittamaan hidastempoisen balladin bassolinjat jalkiolla soittaen (lisäksi soinnut vasemmalla ja melodia oikealla kädellä)
Arviointi 0–5
Edeltävät opinnot
6p14 Jazzimprovisoinnin ja -teorian perusteet ja 6p40 Jazzrytmiikka
Opetusmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään 48 t
Työmuodot
Henkilökohtaista harjoittelua
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Opiskelija saa lukuvuosittaiset opintopisteet.
Jazz pääaineena, vaaditaan tasosuoritus, muille pääaineille vapaaehtoinen.

 

6p43 Ensemble (jazzyhtye) (8 + 8 op, yht. 16 op)

Opiskelija voi saada suoritusmerkinnän joko lukukauden (4 op) tai -vuoden (8 op) työskentelystä.
Osaamistavoitteet
Opiskelija kykenee
- vuorovaikutteiseen ilmaisuun pienyhtyeessä
- vaikuttamaan ilmaisullaan esityksen suuntaan ja dramatiikkaan
- tunnistamaan jazzmusiikin eri tyylien erikoispiirteet ja vaatimukset sekä ilmentämään niitä soittamalla/laulamalla
- monipuoliseen ja hallittuun rytminkäsittelyyn yhtyeessä
- harjoituttamaan ja johtamaan pienyhtyettä
- hahmottamaan dramatiikan kannalta oleelliset tekijät yksittäisessä sävellyksessä ja konserttikokonaisuudessa
Arviointi a/i
Opetusmuodot
Ohjattua pienyhtyetyöskentelyä enintään kahdeksan opiskelijan ryhmissä enintään 45 t/lukukausi, toteutetaan eri ohjaajien johdolla lukukausi tai lukuvuosi kerrallaan.
Työmuodot
Transkriptio-, sovitus- ja sävellystehtäviä sekä henkilökohtaista ohjelmiston harjoittelua 63 t/lukukausi
Suoritukset
1. Osallistuminen yhtyetyöskentelyyn ja tehtävien suorittaminen (opintojakso on pakollinen instrumentalisteille ja laulajille kolmen vuoden ajan, säveltäjille kahden vuoden ajan)
2. Esiintyminen ensemblekonserteissa lukukausittain
3. Konserttien ohjelmisto soitetaan/lauletaan ilman nuotteja
Ohjaava opettaja antaa suoritusmerkinnän (a/i)

 

6p36 Ohjelmistoworkshop (7 + 7 op, 95–189t, yht. 14 op)

Opiskelija voi saada suoritusmerkinnän joko lukukauden (3,5 op) tai – vuoden (7 op) työskentelystä.
Osaamistavoitteet
Opiskelija kykenee soittamaan/laulamaan ulkoa yhteensä 120 standardi- ja originaalijazzsävellystä (30 kappaletta/lukukausi)
Arviointi a/i
Opetusmuodot
Opetusta ryhmässä enintään 30 t lukukaudessa
Työmuodot
Henkilökohtaista ohjelmiston harjoittelua 65 t lukukaudessa
Suoritukset
1. Osallistuminen workshop-työskentelyyn. Opintojakso on pakollinen instrumentalisteille ja laulajille kahden vuoden (14 op) ja säveltäjälle vuoden (7 op) ajan.
2. Ohjelmiston kuulustelu kerran lukukaudessa
Opettaja arvioi ohjelmiston kuulustelun ( a / i). Opiskelija voi saada suoritusmerkinnän joko lukukauden (3,5 op) tai lukuvuoden (7 op) työskentelystä.

 

o6ik Opinnäyte, jazzmusiikki, instrumentalisti (musiikin kandidaatti) (10 op, 267t)

Opiskelija osoittaa opinnäytteellään pääaineen hallintaa ja saavuttaneensa pääaineen osaamistavoitteet.
Opinnäytteeseen kuuluvat
1. pääinstrumentissa vähintään tasosuoritus B
2. kypsyysnäyte, joka liittyy tasosuoritus B:n aihepiiriin
Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä
tutkintoasetuksen (794/2004) 6 §:ssä tarkoitetun kielitaidon. Sekä kypsyysnäytteen että äidinkielen tarkastaja joko hyväksyvät tai hylkäävät kypsyysnäytteen.
Arviointi
Opinnäytteen kokonaisarviointi asteikolla a / i. Ainejohtaja antaa opinnäytteen suoritusmerkinnän.

 

PÄÄAINETTA TUKEVAT SIVUAINEOPINNOT

y38 Opintojen suunnittelu (2 op, 54 t)

Katso erillinen kokonaisuus pääainetta tukevat sivuaineopinnot

 

6p14 Jazzimprovisoinnin ja -teorian perusteet (6 op, 160 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee afroamerikkalaisen musiikin peruskäsitteistön ja yleisen terminologian
- kykenee lukemaan ja kirjoittamaan sointumerkkejä
- tunnistaa tavallisimmat asteikot (duuri ja sen moodit, melodinen molli ja sen moodit, harmoninen molli, symmetriset asteikot)
- kykenee yhdistämään sointumerkkiin läheisen asteikon
- tunnistaa jazzsävellysten tavallisimmat muodot
- tuntee jazzimprovisoinnin melodista kieltä transkriptioiden analysoinnin ja kuunteluesimerkkien kautta
- kykenee laatimaan tonaalisia soololinjoja
- kykenee laatimaan sointukulkuja laajoilla hajotuksilla
- kykenee soinnuttamaan melodioita tyylinmukaisesti
Arviointi 0–5.
Opetusmuodot
Luennot enintään 60 t: kuunteluesimerkkejä, transkriptioiden tutkimista.
Työmuodot
Omakohtainen työ 183 t: soololinjojen ja sointuhajotusten kirjoittamista sekä melodian soinnuttamista.
Suoritukset
1. Osallistuminen opetukseen ja harjoitustehtävien suorittaminen (jazzmusiikin aineryhmän opiskelijat voivat suorittaa kurssin tenttimällä)
2. Kirjallinen kuulustelu
Opettaja arvioi kirjallisen kuulustelun (0–5)

 

6p39 Jazzsäveltapailu 1 (6 op, 160 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija kykenee
- laulamaan nuotista G-avaimelta melodioita, jotka ilmentävät yhtä sävellajia tai moodia
- kuulemansa perusteella nuotintamaan yhtä sävellajia tai moodia ilmentäviä melodioita
- kuulemansa perusteella tunnistamaan kolmi-, neli- ja viisisointuihin perustuvat tonaaliset ja modaaliset sointukulut
- laulaen improvisoimaan melodioita 12-tahdin bluesrakenteeseen sointuvaihdoksia ilmentäen
- ilmentämään jazzrytmiikkaa melodioita laulaessaan
Arviointi 0–5
Edeltävät suoritukset
6p14 Jazzimprovisoinnin ja -teorian perusteet
Opetusmuodot
Luennot ja harjoitustehtävät tunnilla enintään 60 t: melodioiden ja sointujen kuulonvaraista nuotintamista, nuoteista laulamista sekä improvisointia laulaen.
Työmuodot
Omakohtainen työ 102 t: lauluharjoituksia ja kuulonvaraista nuotintamista äänitteiltä.
Suoritukset
Loppukuulustelu sisältää neljä tehtävää:
1. Yksiääninen tonaalinen tai modaalinen melodiadiktaatti
2. Kolmi-, neli- ja viisisointuja sisältävä tonaalinen sointudiktaatti
3. Laulutehtävä G-avaimella, harjoitteluaikaa 5 min
4. Improvisointitehtävä bluesrakenteeseen
Opettaja arvioi loppukuulustelun kohdat 1 ja 2.  Kahden hengen lautakunta arvioi kohdat 3 ja 4. Kukin osasuoritus arvioidaan arvosanalla 0–5, ja kurssin arvosana määräytyy osasuoritusten keskiarvon perusteella.

 

6y9 Jazzsäveltapailu 2 (6 op, 160 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija kykenee
- laulamaan nuotista G- ja F-avaimilta melodioita, jotka sisältävät sävellajin vaihdoksia ja enemmän kromatiikkaa kuin Jazzsäveltapailu 1 -kurssissa
- kuulemansa perusteella nuotintamaan kromatiikkaa ja sävellajin vaihdoksia sisältäviä yksiäänisiä melodioita
- kuulemansa perusteella nuotintamaan kaksiäänisiä melodioita
- kuulemansa perusteella tunnistamaan tonaaliset sointukulut, jotka sisältävät laajoja sointuja ja sävellajin vaihdoksia
- laulaen improvisoimaan melodioita I Got Rhythm -rakenteeseen sointuvaihdoksia ilmentäen
Arviointi 0–5
Edeltävät suoritukset
Jazzsäveltapailu 1
Opetusmuodot
Luennot ja harjoitustehtävät tunnilla enintään 60 t: melodioiden ja sointujen kuulonvaraista nuotintamista, nuoteista laulamista sekä improvisointia laulaen.
Työmuodot
Omakohtainen työ 102 t: lauluharjoituksia ja kuulonvaraista nuotintamista äänitteiltä.
Suoritukset
- Loppukuulustelu sisältää kuusi tehtävää:
1. Yksiääninen tonaalinen tai modaalinen melodiadiktaatti
2. Kaksiääninen tonaalinen melodiadiktaatti
3. Laajoja sointuja sisältävä tonaalinen sointudiktaatti
4. Laulutehtävä G-avaimella
5. Laulutehtävä F-avaimella, harjoitteluaikaa kohtiin 4. ja 5. yhteensä 10 min
6. Improvisointitehtävä I Got Rhythm -rakenteeseen
Opettaja arvioi loppukuulustelun kohdat 1, 2 ja 3.  Kahden hengen lautakunta arvioi kohdat 4, 5 ja 6. Kukin osasuoritus arvioidaan arvosanalla 0–5, ja kurssin arvosana määräytyy osasuoritusten keskiarvon perusteella.

 

6p40 Jazzrytmiikka (6 op, 160 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija kykenee
- laulamalla ilmentämään afroamerikkalaiselle musiikille ominaista rytmiikkaa
- hahmottamaan erilaisia polyrytmisiä sekvenssejä annetussa rakenteessa
- nuotintamaan kuultuja rytmejä
- tunnistamaan erilaisia tahtilajeja
- laulamaan ja taputtamaan päällekkäisiä polyrytmejä
- improvisoimaan tyylinmukaisen ehjän rytmisen kokonaisuuden
Arviointi a / i
Edeltävät suoritukset
4p20 Afroamerikkalaisen musiikin rytmiikan perusteet tai pop/jazz -musiikin oppilaitoksessa suoritettu erikseen sovittava opinto
Opetusmuodot
Ryhmäopetusta enintään 60 t
Työmuodot
Henkilökohtaista harjoittelua 102 t: harjoituksia soittaen ja laulaen, rytmidiktaattien kirjoitusta, kotitehtäviä, koordinaatiotehtäviä yhdistäen laulun ja liikkeen
Suoritukset:
Rytminluku- ja fraseeraustehtäviä
Päällekkäisiä polyrytmejä eri raajoilla
Rytmisiä improvisaatiotehtäviä
Kuullun rytmin nuotintaminen
Opettaja arvioi kirjallisen osion yksin (a/i) ja suullisen osion kollegan avustuksella (a/i)

 

6p15 Jazzharmonia 1 (6 op, 160 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija kykenee
- soinnuttamaan tonaalisen ja modaalisen melodian sointumerkein
- reharmonisoimaan funktionaalisen ja modaalisen sointuprogression sointumerkein
- soinnuttamaan melodian 4-6-äänisesti käyttäen eri sointutyyppejä ja -hajotuksia (klusterit, kvarttisoinnut, funktionaaliset suppeat sekä laajat soinnut, hybridit)
- muodostamaan rinnakkaissointuihin ja -liikkeisiin, modaalisiin lainasointuihin, modaalisiin kadensseihin sekä vajaasointuihin perustuvia sointuprogressioita
- analysoimaan kaikki edellä mainitut ilmiöt sointuprogressiosta
Arviointi 0–5.
Edeltävät suoritukset
Jazzimprovisoinnin ja -teorian perusteet
Opetusmuodot
ryhmäopetusta enintään 60 t
Työmuodot
harjoitustöitä (aihekohtaisia harjoitustehtäviä, omia sävellysharjoitelmia sekä reharmonisaatioita muiden sävellyksistä, sointuprogressioiden ja -satsien analysointia, kuuntelua)
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen ja harjoitustehtävien suorittaminen
Kirjallinen kuulustelu
Opettaja arvioi sekä kirjallisen kuulustelun että harjoitustehtävät arvosanalla 0–5. Kurssin arvosana määräytyy arvosanojen keskiarvon mukaan.

 

6p41 Sovitus 1 (9 op, 240 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija kykenee
- transponoimaan ja orkestroimaan yleisimmille jazzyhtyeen soittimille
- laatimaan bassolinjan ja vastamelodian annettuun kappaleeseen
- harmonisoimaan melodian 2-6-äänisesti eri tavoin (duettona, kolmisoinnuin, blokkisoinnuin, laajoin soinnuin, klusterein, lineaarisesti) ja yhdistelemään luovasti eri satsityyppejä
- hyödyntämään rytmisektion mahdollisuuksia sovituksessa
- suunnittelemaan ja laatimaan sovituksen 3-10 hengen jazzyhtyeelle
- sovituksen rakenteelliseen muokkaukseen
- kirjoittamaan selkeän partituurin ja stemmat sovituksestaan
Arviointi a / i.
Edeltävät suoritukset
Jazzimprovisoinnin ja -teorian perusteet
Opetusmuodot
ryhmäopetusta enintään 60 t: luennot ja sovitusworkshoptyöskentely
Työmuodot
harjoitustöitä (aihekohtaisia harjoitustehtäviä, sovituksia erikokoisille jazzensembleille triosta nonettiin), valmiiden sovitusten analysointia, kuuntelua
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen ja harjoitustehtävien suorittaminen
Osallistuminen sovitusworkshoptyöskentelyyn
Lopputyö: sovitus keskikokoiselle jazzensemblelle (5 melodiasoitinta ja rytmisektio)
Opettaja arvioi kohdat 1.–4. kokonaisuutena arvosanalla a / i.

 

6p37 Jazzmusiikin historia (5 + 5 op, yht. 10 op) (jazzmusiikin oppiaineen opiskelijoille)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee jazzmusiikin historiallisen kehityksen ja sen sosiaaliset ja kulttuurilliset taustat.
- kykenee tunnistamaan eri aikakausiin ja tyylisuuntiin (New Orleans -jazz, Chicago-jazz, swing, bebop, cool, third stream, hardbop, west coast, free jazz, jazz-rock, new age jne.) liittyvät erikoispiirteet
- kykenee tunnistamaan äänitteiltä eri aikakausien suuret solistit (Louis Armstrong, Coleman Hawkins, Lester Young, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Miles Davis, John Coltrane, Ornette Coleman, McCoy Tyner, Pat Metheny jne.)
- kykenee tunnistamaan eri aikakausien tärkeimpien säveltäjä/sovittajien (Jelly Roll Morton, Duke Ellington, Thelonious Monk, Charles Mingus, Gil Evans, Wayne Shorter, Herbie Hancock, jne) tuotannon merkittävimmät teokset
- kykenee tunnistamaan historian tärkeimmät pienyhtyeet (Miles Davis, John Coltrane, Art Blakey, Weather Report, jne.) ja big bandit (Fletcher Henderson, Duke Ellington, Count Basie, Woody Herman, Dizzy Gillespie, Thad Jones/Mel Lewis, jne.)
- tuntee rockin, etnisten musiikkityylien ja klassisen musiikin vaikutuksen jazzin eri muotoihin ja tyyleihin.
Arviointi a/i
Opetusmuodot
- luennot enintään 60t lukuvuodessa
- kurssi suoritetaan kahden lukuvuoden mittaisena (5 op/lukuvuosi), suoritusmerkinnän (10 op) saa suoritettuaan hyväksytysti kahden lukuvuoden opinnot
Työmuodot
- alan kirjallisuuden lukemista
- musiikin kuuntelua; muusikoiden, yhtyeiden ja ilmiöiden tunnistamisen harjoittelua
- esseen valmistaminen
Suoritukset
- jazzmusiikkiin liittyvä kahden liuskan mittainen essee, tenttiin osallistuminen edellyttää esseen palauttamista
- kolmiosainen tentti:
a) sokkotesti (viisi kappaletta)
b) monivalintakoe (kymmenen kysymystä)
c) kirjoitelma annetusta jazzhistorian aiheesta
Opettaja arvioi kohdat a,b,c arvosanalla a / i

 

PÄÄAINE, MUSIIKIN MAISTERIN TUTKINTO

6pm__ Pääinstrumentti (30 + 30 + 14, yht. 74 op) 
6pm-1  Piano
6pm-2  Kitara
6pm-3  Basso (Kontra- tai sähköbasso)
6pm-4  Saksofoni
6pm-5  Klarinetti
6pm-6  Trumpetti
6pm-7  Pasuuna
6pm-8  Lyömäsoittimet
6pm-9  Malletinstrumentit
6pm-10  Viulu
6pm-11  Laulu
6pm-12  Rummut
6pm-13  Huilu
6pm-14  Hammond-urut
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- omaa valmiudet toimia esiintyvänä taiteilijana
- kykenee määrittelemään omat vahvuutensa muusikkona ja ratkaisemaan taiteellisia kysymyksiä kokonaisvaltaisesti
- kykenee soveltamaan ja yhdistelemään oppimaansa tietoa vahvistaakseen taiteellista ilmaisuaan
- kykenee toteuttamaan näkemyksellisen konserttikokonaisuuden (ohjelmistosuunnittelu, yhtyeen harjoittaminen ja johtaminen)
- omaa valmiuksia jatko-opintoihin
Arviointi a/i
Opetusmuodot
1. Henkilökohtainen opetus enintään 30 t lukuvuodessa
2. Henkilökohtaista opetusta voidaan tarvittaessa täydentää pienryhmäopetuksella
Työmuodot
Henkilökohtaista harjoittelua
Suoritukset
1. Osallistuminen opetukseen
2. Tasosuorituksen A aikataulu sovitaan ainejohtajan kanssa vuosittaisissa HOPS-keskusteluissa
Arviointi
Lautakunta arvioi tasosuorituksen arvosanalla a/i (kts. Arviointikriteerit)
Sivuinstrumentti:
Pakollinen suoritus ennen A-tasosuoritusta ellei ole suoritettu alemmassa tutkinnossa.
Piano on pakollinen instrumentti; pianistin sivuinstrumentista sovitaan hopsissa.

 

6p11 Musiikkiproduktio (6 op, 160 t)

Tavoitteena on perehtyä omakohtaisen työn kautta musiikin luomiseen, harjoittamiseen, esittämiseen ja markkinoimiseen.
Arviointi a / i
Työmuodot
Harjoituksia, nauhoituksia ja/tai esiintymisiä
Suoritukset
Levytyksen, nauhoituksen, kiertueen, konserttisarjan tms. valmistaminen ja järjestäminen sekä siihen osallistuminen soittaen, laulaen, johtaen, sovittaen ja/tai säveltäen. Produktio voidaan toteuttaa yliopiston ulkopuolella.
Opiskelija tekee produktiosta kirjallisen raportin, jonka perusteella ainejohtaja antaa suoritusmerkinnän.

 

o6im Opinnäyte, jazzmusiikki, instrumentalisti (musiikin maisteri) (20 op, 535 t)

Opiskelija osoittaa opinnäytteellään pääaineen hallintaa ja saavuttaneensa pääaineen osaamistavoitteet.
Pääaineen maisterin opinnäyte muodostuu pääinstrumentin hyväksytystä A-tasosuorituksesta, josta annetaan lautakunta-arviointi, sekä hyväksytystä kirjallisesta työstä (6p8 Kirjallinen työ), josta annetaan vähintään yhden tarkastajan kirjallinen lausunto.
Arviointi
Opinnäytteen kokonaisarviointi asteikolla a / i. Ainejohtaja antaa opinnäytteen suoritusmerkinnän.

 

ksk- kss- (0 op)

Kypsyysnäyte on kirjallinen koe, jossa opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan. Opiskelijan ei tarvitse osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa samalla kielellä suoritettavaa ylempää korkeakoulututkintoa varten annettavassa kypsyysnäytteessä, kun hän on osoittanut kielitaitoa alempaa korkeakoulututkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä.
Arviointi a / i
Kypsyysnäytteen tarkastaja hyväksyy tai hylkää kypsyysnäytteen.
Jos kypsyysnäyte sisältää kielitaidon tarkastuksen, sekä kypsyysnäytteen että äidinkielen tarkastaja joko hyväksyvät tai hylkäävät kypsyysnäytteen.

 

6p8 Kirjallinen työ

Osaamistavoitteet
Opiskelija kykenee jazzmusiikin kannalta merkityksellisten kysymysten kriittiseen pohdiskeluun ja kirjalliseen esittämiseen.
Arviointi a / i
Opetusmuodot
Henkilökohtaista ohjausta työn sisältöön ja kieliasuun liittyen
Työmuodot
1. Aineiston kerääminen ja analysointi
2. Kirjoitustyö
Suoritukset
1. Tutkielman kirjoittaminen
2. Kirjallinen kypsyysnäyte
Ohjaava opettaja arvioi työn a/i.

 

o6tm Opinnäyte, jazzmusiikki, tutkielma (musiikin maisteri) (33 op, 884 h)

o6pm Opinnäyte, jazzmusiikki, projekti (musiikin maisteri) (33 op, 884 t)

Opiskelija osoittaa opinnäytteellään pääaineen hallintaa ja saavuttaneensa pääaineen osaamistavoitteet.
Instrumentalistit ja säveltäjät voivat pääinstrumentti A:n sijaan tehdä pääaineen maisterin opinnäytteen joko tutkielmana tai projektina. Opiskelija hakee luvan A-tutkinnon korvaamiseen ainejohtajalta. Myös projektin sisältö hyväksytään opiskelijan hakemuksesta. Ainejohtaja määrää tutkielmalle tai projektille ohjaajan sekä tarkastajat.
Arviointi
Opinnäytteen kokonaisarviointi asteikolla a / i. Ainejohtaja antaa opinnäytteen suoritusmerkinnän.

 

PÄÄAINE: Jazzmusiikki, sävellys

PÄÄAINE, MUSIIKIN KANDIDAATIN TUTKINTO

6sk Jazzsävellys (10 + 10 + 8, yht. 28 op)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- omaa kattavan kokonaisnäkemyksen afroamerikkalaisen musiikin kehitysvaiheista sävellyksellisestä näkökulmasta
- tuntee keskeiset jazzsävellystyylit 1920-luvulta lähtien
- tuntee perusteellisesti jazzmusiikin eri tyylikausien keskeisten säveltäjien teoksia
- kykenee temaattisen materiaalin variointiin ja valmiiden teosten muokkaamisen toisen tyylin mukaiseksi
- hallitsee tyylinmukaiset sektionaaliset kirjoitustavat
- hallitsee kontrapunktiset ja polyfoniset kirjoitustavat
- hallitsee jazzmusiikille tyypilliset muotorakenteet ja sävellykselliset rakennusaineet (harmonia, rytmiikka, melodia, muoto, sointiväri)
- osaa orkestroida erilaisille kokoonpanoille
- kykenee integroimaan soitinnuksen sävellysprosessiin
- kykenee näkemykselliseen taiteelliseen ilmaisuun säveltäjänä
Arviointi a / i
Opetusmuodot
Henkilökohtainen opetus enintään 30 t lukuvuodessa
Työmuodot
1. Työskentelyä orkestereiden kanssa
2. Harjoitustöiden tekeminen
3. Omatoiminen jazzsävellysten tutkiminen
Suoritukset
1. Osallistuminen opetukseen
2. Harjoitustehtävien suorittaminen
3. Tasosuoritusten C ja B aikataulu sovitaan ainejohtajan kanssa vuosittaisissa HOPS-keskusteluissa
Lautakunta arvioi tasosuorituksen arvosanalla 0-5 (kts. Arviointikriteerit)

 

6v5 Jazzharmonia 2 (6 op, 160 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee historiallisesti merkittävien jazzyhtyeiden ja -säveltäjien modaalista/kromaattista harmoniaa sointuhajotustasolla
- kykenee analysoimaan melodian ja harmonian suhdetta ottaen huomioon jazzmusiikin horisontaalisen luonteen
- kykenee hallittuun dissonanssitason käsittelyyn modaalisissa ja kromaattisissa ympäristöissä
- kykenee harmonisoimaan melodioita yhdistellen tonaalisia, modaalisia, polytonaalisia ja kromaattisia rakenteita
Arviointi 0–5
Edeltävät suoritukset
Jazzharmonia 1
Opetusmuodot
- luennot ja musiikillisten esimerkkien sekä harjoitustehtävien soittaminen ja analysointi enintään 60 t
Työmuodot
1. transkriptio-, soinnutus-, reharmonisointi- ja sävellystehtäviä
2. musiikillisten esimerkkien kuuntelua
Suoritukset
1. osallistuminen opetukseen
2. harjoitustehtävien suorittaminen
3. kirjallinen koe tai näytetyö
Opettaja arvioi kokeen/näytetyön ja harjoitustehtävät kokonaisuutena

 

6p42 Sovitus 2 (9 op, 240 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija kykenee
- suunnittelemaan ja kirjoittamaan sovituksen big bandille stemmoineen
- analysoimaan partituureja ja hahmottamaan erilaisia tekstuureja
- kirjoittamaan satsia big bandille laajoin sointuhajotuksin ja eri tyyleillä
- päällekkäisiä melodisia ja rytmisiä elementtejä sisältävään sovittamiseen (kontrapunktaalinen lähestymistapa)
- sektionaaliseen ja lineaariseen tekstuurin kirjoittamiseen
- orkestroimaan big bandille
- yhdistelemään eri tekstuureja sovituksessaan
- laatimaan melodisia ja rytmisiä aiheita sovitettavaan kappaleeseen ja siitä käsin kirjoittamaan satsia big bandin eri soitinyhdistelmille
- muokkaamaan sovitusta eri tavoin
- laatimaan sovitusharjoitelmia merkittävien jazzsovittajien tyyliin, esim. Duke Ellington, Gil Evans, Thad Jones, Oliver Nelson
- luomaan yhtenäisyyttä sovitukseen musiikillisen materiaalin kierrätyksellä
Arviointi a/i.
Edeltävät suoritukset
Jazzharmonia 1, Sovitus 1
Opetusmuodot
ryhmäopetusta enintään 60 t
Työmuodot
harjoitustöitä (aihekohtaisia sovitustehtäviä ja tyyliharjoitelmia), valmiiden sovitusten analysointia, kuuntelua
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen ja harjoitustehtävien suorittaminen
Lopputyö: sovitus big bandille
Opettaja arvioi kohdat 1.–3. kokonaisuutena arvosanalla a / i.

 

o6sk Opinnäyte, jazzmusiikki, säveltäjä (musiikin kandidaatti) (10 op)

Opiskelija osoittaa opinnäytteellään pääaineen hallintaa ja saavuttaneensa pääaineen osaamistavoitteet.
Opinnäytteeseen kuuluvat
1. jazzsävellyksessä vähintään tasosuoritus B
2. kypsyysnäyte, joka liittyy tasosuoritus B:n aihepiiriin
Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä tutkintoasetuksen (794/2004) 6 §:ssä tarkoitetun kielitaidon. Sekä kypsyysnäytteen että äidinkielen tarkastaja joko hyväksyvät tai hylkäävät kypsyysnäytteen.
Arviointi
Opinnäytteen kokonaisarviointi asteikolla a / i. Ainejohtaja antaa opinnäytteen suoritusmerkinnän.

 

PÄÄAINETTA TUKEVAT SIVUAINEOPINNOT

y38 Opintojen suunnittelu (2 op, 54 t)

Katso erillinen kokonaisuus pääainetta tukevat sivuaineopinnot

6sp__ Säveltäjän pääinstrumentti (4 + 4 + 4 op, yht. 12 op) 
6sp1  Piano
6sp2  Kitara
6sp3  Kontra- tai sähköbasso
6sp4  Saksofoni
6sp5  Klarinetti
6sp6  Trumpetti
6sp7  Pasuuna
6sp8  Lyömäsoittimet
6sp9  Malletinstrumentit
6sp10  Viulu
6sp11  Laulu
6sp12 Rummut
6sp13  Huilu
6sp14  Hammond-urut
Tavoitteena on, että sävellysopiskelija syventää ymmärtämystään jazzestetiikasta instrumentaali- ja lauluilmaisun kautta.
Opintojakson sisältö
Soittamisen/laulamisen ja harjoittamisen tekniset kysymykset, improvisointi, prima vista -tehtäviä, vapaata improvisointia yksin, asteikot ja soinnut (ei rummut, lyömäsoittimet), säestysharjoitukset (piano, kitara, kontrabasso, mallet-instrumentit), transponointi-harjoitukset
Arviointi a / i
Opetusmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään 16 t lukuvuodessa kolmen vuoden ajan
Työmuodot
Henkilökohtaista harjoittelua
Suoritukset
1. Osallistuminen opetukseen
2. Vähintään instrumentin tasosuoritus D. Halutessaan opiskelija voi tehdä instrumentin C- tai B-tasosuorituksen
Lautakunta arvioi tasosuorituksen arvosanalla 0-5.
Sivuinstrumentit:
Sivuinstrumentin voi suorittaa myös maisterin tutkinnossa. Opiskelu kannattaa aloittaa kuitenkin jo kandidaatin tutkinnon aikana. Piano on pakollinen instrumentti; pianistin sivuinstrumentista sovitaan hopsissa.
Opiskelua kolmen lukuvuoden ajan, 3 + 3 + 3 op, yht. 9 op, 248t
Opetusmuodot
Opiskelija voi saada henkilökohtaista opetusta sävellys sekä instrumentti- ja lauluopetukseen lukuvuoden 2013-14 aikana enintään 50 tuntia

 

PÄÄAINE, MUSIIKIN MAISTERIN TUTKINTO

6sm Jazzsävellys (30 + 30 + 14, yht. 74 op)

Osaamistavoitteet
Opiskelija:
- omaa valmiudet toimia ammattimaisesti säveltäjänä ja sovittajana
- kykenee määrittelemään omat vahvuutensa säveltäjä/sovittajana ja ratkaisemaan taiteellisia kysymyksiä kokonaisvaltaisesti
- kykenee soveltamaan ja yhdistelemään oppimaansa tietoa vahvistaakseen taiteellista ilmaisuaan
- kykenee toteuttamaan näkemyksellisen konserttikokonaisuuden (sävellys, sovitus, yhtyeen harjoituttaminen ja johtaminen)
- omaa valmiuksia jatko-opintoihin
Arviointi a/i
Opetusmuodot

Henkilökohtainen opetus enintään 30 t lukuvuodessa
Työmuodot
Työskentelyä orkestereiden kanssa
Harjoitustöiden tekeminen
Omatoiminen jazzsävellysten tutkiminen
Yhteensä 1908 t
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Harjoitustehtävien suorittaminen
Tasosuorituksen A aikataulu sovitaan ainejohtajan kanssa vuosittaisissa HOPS-keskusteluissa
Lautakunta arvioi tasosuorituksen arvosanalla a/i (kts. Arviointikriteerit)

 

6sp__ Säveltäjän pääinstrumentti

Pääinstrumentin voi suorittaa myös maisterin tutkinnossa. Opiskelu kannattaa aloittaa kuitenkin jo kandidaatin tutkinnossa.

 

6p11 Musiikkiproduktio (6 op, 160 t)

Tavoitteena on perehtyä omakohtaisen työn kautta musiikin luomiseen, harjoittamiseen, esittämiseen ja markkinoimiseen.
Arviointi a / i
Työmuodot
Levytyksen, nauhoituksen, kiertueen, konserttisarjan tms. valmistaminen ja järjestäminen sekä siihen osallistuminen soittaen, laulaen, johtaen, sovittaen ja/tai säveltäen.
Suoritukset
1. Produktion toteutus
2. Kirjallisen raportin laadinta
Ainejohtaja antaa suoritusmerkinnän (a/i)

 

o6sm Opinnäyte, jazzmusiikki, säveltäjä (musiikin maisteri) (20 op, 535 t)

Opiskelija osoittaa opinnäytteellään pääaineen hallintaa ja saavuttaneensa pääaineen osaamistavoitteet.
Pääaineen maisterin opinnäyte muodostuu sävellyksen hyväksytystä A-tasosuorituksesta, josta annetaan lautakunta-arviointi, sekä hyväksytystä kirjallisesta työstä (6p8 Kirjallinen työ), josta annetaan vähintään yhden tarkastajan kirjallinen lausunto.
Arviointi
Opinnäytteen kokonaisarviointi asteikolla a / i. Ainejohtaja antaa opinnäytteen suoritusmerkinnän.

 

6p8 Kirjallinen työ

Osaamistavoitteet
Opiskelija kykenee jazzmusiikin kannalta merkityksellisten kysymysten kriittiseen pohdiskeluun ja kirjalliseen esittämiseen.
Arviointi a / i
Opetusmuodot
Henkilökohtaista ohjausta työn sisältöön ja kieliasuun liittyen
Työmuodot
1. Aineiston kerääminen ja analysointi
2. Kirjoitustyö
Suoritukset
1. Tutkielman kirjoittaminen
2. Kirjallinen kypsyysnäyte
Ohjaava opettaja arvioi työn a/i.

 

ksk- kss- (0 op)

Kypsyysnäyte on kirjallinen koe, jossa opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan. Opiskelijan ei tarvitse osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa samalla kielellä suoritettavaa ylempää korkeakoulututkintoa varten annettavassa kypsyysnäytteessä, kun hän on osoittanut kielitaitoa alempaa korkeakoulututkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä.
Arviointi a / i
Kypsyysnäytteen tarkastaja hyväksyy tai hylkää kypsyysnäytteen.
Jos kypsyysnäyte sisältää kielitaidon tarkastuksen, sekä kypsyysnäytteen että äidinkielen tarkastaja joko hyväksyvät tai hylkäävät kypsyysnäytteen.

 

o6tm Opinnäyte, jazzmusiikki, tutkielma (musiikin maisteri) (33 op, 884 h)

o6pm Opinnäyte, jazzmusiikki, projekti (musiikin maisteri) (33 op, 884 t)

Opiskelija osoittaa opinnäytteellään pääaineen hallintaa ja saavuttaneensa pääaineen osaamistavoitteet.
Instrumentalistit ja säveltäjät voivat pääinstrumentti A:n sijaan tehdä pääaineen maisterin opinnäytteen joko tutkielmana tai projektina. Opiskelija hakee luvan A-tutkinnon korvaamiseen ainejohtajalta. Myös projektin sisältö hyväksytään opiskelijan hakemuksesta. Ainejohtaja määrää tutkielmalle tai projektille ohjaajan sekä tarkastajat.
Arviointi
Opinnäytteen kokonaisarviointi asteikolla a / i. Ainejohtaja antaa opinnäytteen suoritusmerkinnän.

 

MUUT OPINNOT

6p1 Big band (2 op, 54 h)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- hallitsee big band -ohjelmiston edellyttämän nuotinlukutaidon
- kykenee sektiosoittoon eri ensemblekokoonpanoissa
- hallitsee jazzmusiikin tärkeimpien big band -tyylien ja tunnettujen jazzsäveltäjien teosten ilmaisullisen estetiikan
- kykenee sopeutumaan kurinalaiseen toimintatapaan ja työskentelemään ammattimaisessa big bandissä
Arviointi a/i
Opetusmuodot
Opetusmuodot

Sektio- ja yhteisharjoituksia 20 t. Opintojakso toteutetaan periodiopetuksena eri ohjaajien johdolla.
Työmuodot
Henkilökohtaista ohjelmiston harjoittelua 22 t.
Suoritukset
Osallistuminen sektio- ja yhteisharjoituksiin sekä esiintyminen konserteissa.
Ainejohtaja antaa suoritusmerkinnän (a/i).

 

6p34 Instrumenttipedagogiikka (7 op, 176 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee pääinstrumenttinsa pedagogiikan peruskysymykset
- tuntee useita ratkaisumalleja instrumenttinsa teknisiin ja taiteellisiin kysymyksiin
- omaa valmiudet pääinstrumenttinsa soitonopetukseen
Arviointi a/i
Opetusmuodot
-henkilökohtaista opetusta enintään 30 tuntia,  opetus annetaan pääaineen opetuksen yhteydessä
Suoritukset
-suoritus edellyttää opetukseen osallistumista

 

6v14 Jazzmusiikin estetiikka (2 op, 54 t)

Esteettisten arvojen ja taiteellisten kriteerien pohdintaa erityisesti jazzmusiikin näkökulmasta.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee jazzmusiikin historiallista tyyliesteettistä kehitystä
- osaa eritellä taiteellisten ratkaisujen taustatekijöitä ja syy-seuraussuhteita
- tuntee alati muuttuvaa globaalia jazzesteettistä käsitystä
- kykenee itsenäiseen taiteelliseen arviointiin jazzmusiikin arvomaailman konsensukseen pohjaavan näkemyksen kautta
Arviointi a/i
Opetusmuodot
Luennot ja musiikin kuuntelu 20 t
Työmuodot
- esseen valmistaminen
- kuunteluesimerkkien valmistaminen tunnille
Suoritukset
- Aktiivinen osallistuminen opetukseen
- jazzmusiikin estetiikan filosofinen pohdiskelu (kahden liuskan essee)
Arviointi
Opettaja antaa suoritusmerkinnän (a/i) aktiivisen läsnäolon mukaan (suoritusmerkintään vaaditaan osallistumista kahdeksan kertaa á 2 x 45 min, läsnäolokertoja voi täydentää useampana vuonna)

 

6p21 Jazzmusiikin pedagogiikka 1 (6 op, 148 h)

Yksityisopetus- ja luentopedagogiikka
Osaamistavoitteet
Opiskelija kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan luennon/soittotunnin
- joka etenee johdonmukaisesti
- jonka aiheen rajaus on tarkoituksenmukainen
- joka muodostaa selkeän ja ajankäytöllisesti hallitun kokonaisuuden
Opiskelija kykenee lisäksi
- toimimaan joustavasti vuorovaikutuksessa oppilaan kanssa
- valitsemaan opetusmenetelmät ja -materiaalin oppilaan tason ja erityispiirteet huomioon ottaen
- havainnollistamaan jazzmusiikin keskeisiä ilmiöitä laulamalla, sanallistamalla, äänite-esimerkein ja omalla instrumentillaan soittaen
- antamaan oppilaalle välineitä opetettavan asian omatoimiseen harjoitteluun ja kehittämiseen
- tukemaan oppilaan taiteellisen ilmaisun kehittymistä
- antamaan rakentavaa palautetta
Arviointi
Opettaja arvioi opetusharjoittelun 0-5 ja harjoitusluennon 0-5. Lautakunta arvioi näytetunnin 0–5. Opintojakson arvosana määräytyy painotuksella näytetunti 60%, opetusharjoittelu 20% ja harjoitusluento 20%.
Edeltävät suoritukset
Jazzharmonia 1, Pääinstrumentin tasosuoritus C
Opetusmuodot
Luennot
Työmuodot
1. työskentelyä pedioppilaan kanssa 16 tuntia
2. opetusharjoittelun valmistelu
3. harjoitusluennon valmistelu
4. kirjallisia töitä
5. omakohtainen työ yhteensä 114 tuntia
Suoritukset
1. osallistuminen opetukseen ja harjoitustehtävien suorittaminen
2. osallistuminen opetusharjoitteluun ja palautekeskusteluihin
3. harjoitusluennon pitäminen
4. näytetunnin pitäminen

 

6p22 Jazzmusiikin pedagogiikka 2 (6 op, 148 t) Yhtyepedagogiikka

Opetusta järjestetään seuraavan kerran 2014-15
Osaamistavoitteet
Opiskelija kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan jazzyhtyeelle soittotunnin
- joka etenee johdonmukaisesti
- jonka aiheen rajaus on tarkoituksenmukainen
- joka muodostaa selkeän ja ajankäytöllisesti hallitun kokonaisuuden
Opiskelija kykenee lisäksi
- toimimaan joustavasti vuorovaikutuksessa ryhmän kanssa
- valitsemaan opetusmenetelmät ja -materiaalin yhtyeen tason, kokoonpanon ja muut erityispiirteet huomioon ottaen
- havainnollistamaan jazzmusiikin yhtyeilmaisun keskeisiä ilmiöitä laulamalla, sanallistamalla, äänite-esimerkein ja omalla instrumentillaan soittaen
- antamaan soittajille välineitä opetettavan asian omatoimiseen harjoitteluun ja kehittämiseen, kunkin instrumentin roolin ja erityispiirteet huomioon ottaen
- antamaan rakentavaa palautetta yhtyeen kaikille soittajille
Arviointi
Opettaja arvioi opetustaidon 0-5.
Lautakunta arvioi näytetunnin 0-5.
Arvosana määräytyy keskiarvon mukaan.
Edeltävät suoritukset
Jazzmusiikin pedagogiikka 1

 

6v4 Jazzsävellys (7 op, 204 h)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee jazzmusiikin eri aikakausien tunnetuimpien säveltäjien tuotantoa
- osaa ratkaista jazzmusiikin tyyliestetiikan, muotokielen, harmonian ja melodian yhteensovittamisen sekä rytmisen ilmaisun ongelmia
- kykenee ilmaisemaan itseään luovalla ja persoonallisella tavalla sävellysten kautta
Arviointi a / i
Edeltävät suoritukset
Säveltapailu 2, sovitus 1, jazzharmonia 2
Opetusmuodot
Ryhmäopetusta 60 t
Työmuodot
Harjoitustöiden tekeminen ja omatoiminen jazzsävellysten tutkiminen 125 t/lukuvuosi
Suoritukset
1. Osallistuminen opetukseen
2. Harjoitustehtävien suorittaminen
Ohjaava opettaja antaa suoritusmerkinnän (a/i)

 

6a54 Jazzsäveltapailu 3 (6 op, 160t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija kykenee
- kuulemansa perusteella nuotintamaan ja laulaen toistamaan vapaatonaalisia melodioita
- tunnistamaan moniäänisiä intervallirakenteita
- laulaen improvisoimaan annetun melodian pohjalta intervalliaiheisia melodioita, säestyksenä urkupiste tai basso-ostinato
Arviointi 0–5
Edeltävät suoritukset
6p39 Jazzsäveltapailu 1
Opetusmuodot
luennot ja harjoitukset 60 t:
melodioiden ja sointujen kuulonvaraista nuotintamista, nuoteista laulamista sekä improvisointia laulaen
musiikin kuuntelua ja analysointia
Työmuodot
- laulua nuoteista
- laulua tai soittoa korvakuulolta äänitteiden kanssa
- melodioiden nuotintaminen korvakuulolta
- harmonioiden arpeggiointi laulamalla
- jazzsoolojen transkriptio
Suoritukset
- Aktiivinen osallistuminen opetukseen
- Kaksi tenttiä, joista ensimmäinen on joulukuussa ja toinen toukokuussa. Molemmat tentit koostuvat kolmesta melodiadiktaatista, yhdestä sointudiktaatista ja yhdestä prima vista -laulutehtävästä (harjoitteluaikaa 5 min.)
- Opettajan hyväksymän jazzsoolon transkriptio, joka luovutetaan opettajalle viimeistään toukokuun tentin yhteydessä
Arviointi
Opettaja arvioi kuuntelutehtävät arvosanalla 0–5. Kahden hengen lautakunta arvioi laulutehtävän arvosanalla 0–5. Kurssin arvosana määräytyy osasuoritusten arvosanojen keskiarvon perusteella.

6v24 "The jazz line" - melodisen jazzimprovisoinnin perusteet (2 op, 54 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija:

-osaa analysoida tonaalisen melodian muotoa ja liikettä
-kykenee improvisoimaan ja kirjoittamaan nuotein tonaalista liikettä ilmentäviä melodioita
-kykenee improvisoidun melodian rakentamisessa hyödyntämään funktionaalisen harmonian liikkeitä monipuolisesti

Arviointi Opettaja arvioi a/i
Edeltävät suoritukset
Ei pakollisia edeltäviä suorituksia, mutta lähtötasona edellytetään vähintään Jazzimprovisoinnin ja -teorian perusteet -kurssia vastaavat tiedot ja taidot

6v21 "The jazz line" – melodisen jazzimprovisoinnin syventävät opinnot, Advanced improvisation workshop
(2 op, 54t)

Advanced improvisation workshop (2 op, 54t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija kykenee
- monipuoliseen ja näkemykselliseen melodiseen improvisointiin jazzmusiikin tonaalisiin rakenteisiin pohjautuvan ilmaisun osalta
- modaalisen ja kromaattisen jazzilmaisun soveltamiseen tonaalisessa ympäristössä
- modaalisen ja kromaattisen melodisen linjan muodostukseen "time-no-changes"- ympäristössä
Arviointi a/i
Opetusmuodot
luennot ja yhtyesoitto enintään 20t
Työmuodot
- opetuksessa läpikäytyjen ilmiöiden omakohtaista harjoittelua
- soolomelodioiden kirjoittaminen
Suoritukset
- vähintään 32 tahdin kirjoitettu soolomelodia annettuun harmoniseen rakenteeseen
- aktiivinen osallistuminen opetukseen
Opettaja antaa suoritusmerkinnän (a/i) läsnäolon mukaan

 

6p3 Mestarikurssi (master class) (4 op, 106 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- kykenee kommunikoimaan vierailevien taiteilijoiden kanssa suullisesti ja musiikillisesti
- kykenee sopeutumaan erilaisiin vaatimustasoihin ja haasteellisiin tilanteisiin
- tuntee monia erilaisia lähestymistapoja improvisointiin
- tuntee ja
- jazzmusiikin keskeisiä kansainvälisiä vaikuttajia
Arviointi a/i
Opetusmuodot
Luentoja ja workshop-työskentelyä eri vierailijoiden johdolla
Työmuodot
1. Yhtyesoitto vierailijoiden johdolla
2. Esiintymisiä vierailijaopettajien kokoamissa yhtyeissä
3. Luentoon/workshopiin valmistautuminen: esim. vierailijan musiikkiin ja uraan tutustuminen, kysymysten miettiminen
Suoritukset
1. Osallistuminen luennoille/opetukseen
2. Osallistuminen käytännön työskentelyyn luennoilla / workshopeissa
3. Kysymykset ja kommentit
Ainejohtaja antaa suoritusmerkinnän (a/i) osallistumiskertojen perusteella.

 

6p45 Jazz Music Business (4 op, 108 h)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- omaa tarvittavat tiedot jazzmuusikon työkentän vaatimuksista; apurahat, konsertit, kiertueet, oikeiden korvauksien saaminen omasta tekemisestä, tiedottaminen, sopimusasiat, Muusikkojen liitto, etuudet
- tuntee jazzmusiikin toimintakentän Suomessa ja ulkomailla
- kykenee laatimaan selkeän projektikuvauksen, yhtye-esittelyn, lehdistötiedotteen, ansioluettelon ja apurahahakemuksen
- omaa perustiedot tiedotuksesta ja markkinoinnista
- kykenee kuvaamaan taiteellista työekentelyään ja musiikkiaan kirjallisesti ja suullisesti
Arviointi a/i
Vastuuopettaja arvioi suorituksen läsnäolon ja harjoitustehtävien perusteella.
Opetusmuodot
Luennot (56h). Vastuuopettaja laatii luentoaikataulun ja kutsuu luennoitsijat.
Työmuodot
1. Kirjoitusharjoitukset
2. Projektiharjoitukset
3. Puheilmaisun harjoitukset
4. Omakohtainen työ yhteensä 43 tuntia
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen ja harjoitustehtävien suorittaminen

 

6p44 Rytmisektiotyöskentely (2–4 op, 54–108t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija kykenee
- rytmisektiotyöskentelyn osalta jazzmusiikin yleisimpien rytmisten tyylikehysten (straight ahead jazz, shuffle, backbeat feel, samba/bossa nova, songo, even 8th feel, jne.) hallintaan
- säestämään up-tempo- ja balladisoittoa sekä harmonisesti monimuotoisia kappaleita
- muodostamaan poikkeavien tahtilajien rytmisen kudoksen
Arviointi a/i
Opetusmuodot
- luennot ja ohjattu yhtyesoitto 20 t
Työmuodot
- opetuksessa läpikäytyjen asioiden harjoittelua ja esimerkkien kuuntelua
Suoritukset
- Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja yhtyesoittoon
Opettaja antaa suoritusmerkinnän (a/i) läsnäolon mukaan 2–4 op

 

6p2 Sovitusworkshop (1 op, 34 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija kykenee
- johtamaan ja harjoittamaan omia sovituksiaan
- tehokkaaseen ajankäyttöön ja yhteistyöhön uuden musiikkikappaleen harjoittelussa
- analysoimaan sovituksen ja harjoitustilanteen ongelmakohtia ja etsimään näihin ratkaisuja
Arviointi a/i
Opetusmuodot
Ohjattua työskentelyä harjoitusensemblen kanssa 24 t
Työmuodot
omakohtaista tutustumista sovituksiin ennakolta 11 t
Suoritukset ja arviointitavat
Osallistuminen workshoptyöskentelyyn (sovitusworkshopeja järjestetään 4 kpl / lukuvuosi á 4 x 45 min)
Arviointi
Opettaja antaa suoritusmerkinnän (a/i) riittävän osallistumisen perusteella (neljä osallistumiskertaa workshoptyöskentelyyn, osallistumiskertoja voi täydentää useammalta vuodelta)

 

6v11 Studiomusisointi (1 op, 30 t)

Opetusta ei järjestetä 2013-14.
Tavoitteena on antaa valmiudet täysipainoiseen taiteelliseen työskentelyyn studio-oloissa. Opintojaksossa perehdytään studioympäristöön, studion rakenteeseen ja toimintaperiaatteeseen, mikrofonitekniikkaan ja kuulokekuunteluun sekä soittoteknisiin ongelmiin studio-oloissa.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee tekniset toimintaperiaatteet studioymäristössä (studion käyttö, mikrofonit, kuulokekuuntelu, yhtyeen asettelu)
- tuntee musiikillisen työskentelyn kautta studiomusisoinnin keskeisiä haasteita
Arviointi a / i

 

6p35 Sävellyspedagogiikka (7 op, 176 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee sävellyspedagogiikan peruskysymykset
- tuntee useita ratkaisumalleja jazzsävellyksen teknisiin ja taiteellisiin kysymyksiin
- omaa valmiudet jazzsävellyksen opetukseen
Arviointi a/i
Opetusmuodot
-henkilökohtaista opetusta enintään 30 tuntia opetus annetaan pääaineen opetuksen yhteydessä
Suoritukset
-suoritus edellyttää opetukseen osallistumista

 

6p31 Yhtyepedagogiikka (2–6 op, 54–162 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee yhtyepedagogiikan peruskysymykset
- tuntee useita ratkaisumalleja yhtyesoiton teknisiin ja taiteellisiin kysymyksiin
- omaa valmiudet yhtyesoiton opetukseen
Arviointi a/i
Opetusmuodot
- ryhmäopetusta enintään 90 t lukuvuodessa, opetus annetaan 6p16 Ensemble -opintojakson -kritiikkikeskusteluja
Suoritukset
- suoritus edellyttää osallistumista yhtyetyöskentelyyn

 

6v17 Ylimääräiset yhtyesuoritukset (1–15 op, 27–405 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija kykenee toimimaan erilaisissa käytännön yhtyesoittotilanteissa.
Arviointi a/i
Työmuodot
Yhtyetyöskentely 27–405t
Suoritukset
1. Osallistuminen yhtyetyöskentelyyn
2. Kirjallisesti raportti yhtyetoimintaan osallistumisesta
Ainejohtaja antaa suoritusmerkinnän (a/i)