Tutkintovaatimukset / Sibelius-Akatemia: Harmonikka, kitara ja kantele

PÄÄAINE JA OPINNÄYTTEET, HARMONIKKA

3hk Harmonikansoitto (musiikin kandidaatti) (28 + 28 + 28 op. yht. 84 op, 2243 t)
3ekk, 3ekm, 3ehk, 3ehm, 3egk, 3egm, 3epk, 3epm Kitara, harmonikka, kantele, piano (musiikin kandidaatti, vaihto-opiskelija) (3–24 op, 81–641 t)
3hm Harmonikansoitto (musiikin maisteri) (28 + 28 + 12 op, yht. 68 op, 1815 t)
3ekk, 3ekm, 3ehk, 3ehm, 3egk, 3egm, 3epk, 3epm Kitara, harmonikka, kantele, piano (musiikin maisteri, vaihto-opiskelija) (3,5–28 op, 94–748 t)
o3hk Opinnäyte, klassinen instrumentti (musiikin kandidaatti) (10 op, 267t)
o3hm Opinnäyte, klassinen instrumentti (musiikin maisteri) (20 op, 534t)

TIEDOLLISET JA KIRJALLISEN ILMAISUN OPINNOT, HARMONIKKA

PÄÄAINETTA TUKEVAT SIVUAINEOPINNOT, HARMONIKKA

PEDAGOGIIKKA, HARMONIKKA

2ip11 Johdatus pedagogiikkaan (1 op, 27 t)
3ha19 Harmonikkapedagogiikka 1 (10 op, 267 t)
3ha20 Harmonikkapedagogiikka 2 (10 op, 267 t)

MUUT OPINNOT, HARMONIKKA

3ha15 Harmonikan rakenne, viritys ja huolto (2 op, 54 t)
3ha14 Harmonikkatieto (2 op, 54 t)
3h1 Prima vista/harmonikka (5 op, 134 t)
3ha21 Suomalaisen harmonikkakulttuurin tuntemus (3–8 op, 80–214 t)
3pa31 Tekniikkapaja (Piano, kantele, kitara, harmonikka) (2op, 53 t)
3ha2 Vapaa säestys 1/harmonikka (3 op, 80 t)
3ha22 Vapaa säestys 2/harmonikka (5 op, 134 t)

PÄÄAINE JA OPINNÄYTTEET, KITARA

3kk Kitaransoitto (musiikin kandidaatti) (28 + 28 + 28 op, yht. 84 op, 2243 t)
3ekk, 3ekm, 3ehk, 3ehm, 3egk, 3egm, 3epk, 3epm Kitara, harmonikka, kantele, piano (musiikin kandidaatti, vaihto-opiskelija) (3–24 op, 81–641 t)
3km Kitaransoitto (musiikin maisteri) (28 + 28 + 12 op, yht. 68 op, 1815 t)
3ekk, 3ekm, 3ehk, 3ehm, 3egk, 3egm, 3epk, 3epm Kitara, harmonikka, kantele, piano (musiikin maisteri, vaihto-opiskelija) (3,5–28 op, 94–748 t)
o3kk Opinnäyte, klassinen instrumentti (musiikin kandidaatti) (10 op, 267t)
o3km Opinnäyte, klassinen instrumentti (musiikin maisteri) (20 op, 534t)

TIEDOLLISET JA KIRJALLISEN ILMAISUN OPINNOT, KITARA

PÄÄAINETTA TUKEVAT SIVUAINEOPINNOT, KITARA

3ka17 Kitaramusiikin historia (3 op, 80 t)

PEDAGOGIIKKA, KITARA

2ip11 Johdatus pedagogiikkaan (1 op, 27 t)
3ka10 Kitarapedagogiikka 1 (10 op, 267 t)
3ka11 Kitarapedagogiikka 2 (10 op, 267 t)

MUUT OPINNOT, KITARA

3ka25 Kitaraduo (3 op, 80 t )
3ka23 Kitaran rakenne ja huolto (3 op, 80 t)
3ka24 Prima vista/kitara (3 op, 80 t)
3pa31 Tekniikkapaja (Piano, kantele, kitara, harmonikka) (2op, 53 t)
3ka21 Vapaa säestys 1/kitara (3 op, 80 t)
3ka22 Vapaa säestys 2/kitara (5 op, 134 t)
3ka26 Yhteissoitto / kitara (3 op, 80 t )

PÄÄAINE JA OPINNÄYTTEET, KANTELE

3gk Kanteleensoitto (musiikin kandidaatti) (28 + 28 + 28 op, yht. 84 op, 2243 t)
3ekk, 3ekm, 3ehk, 3ehm, 3egk, 3egm, 3epk, 3epm Kitara, harmonikka, kantele, piano (musiikin kandidaatti, vaihto-opiskelija) (3–24 op, 81–641 t)
3gm Kanteleensoitto (musiikin maisteri) (28 + 28 + 12 op, yht. 68 op, 1818 t)
3ekk, 3ekm, 3ehk, 3ehm, 3egk, 3egm, 3epk, 3epm Kitara, harmonikka, kantele, piano (musiikin maisteri, vaihto-opiskelija) (3,5–28 op, 94–748 t)
o3gk Opinnäyte, klassinen instrumentti (musiikin kandidaatti) (10 op, 267t)
o3gm Opinnäyte, klassinen instrumentti, kantele (musiikin maisteri) (20 op, 534t)

KAMARIMUSIIKKI, YHTYESOITTO, KANTELE

3ga1 Yhteissoitto / kantele (3 op, 80 t)

TIEDOLLISET JA KIRJALLISEN ILMAISUN OPINNOT, KANTELE

PÄÄAINETTA TUKEVAT SIVUAINEOPINNOT, KANTELE

PEDAGOGIIKKA, KANTELE

2ip11 Johdatus pedagogiikkaan (1 op, 27 t)
3ga9 Kantelepedagogiikka 1 (10 op, 267 t)
3ga10 Kantelepedagogiikka 2 (10 op, 267 t)

MUUT OPINNOT, KANTELE

3ga5 Kanteleen rakenne, viritys ja huolto (2 op, 54 t)
3ga6 Kanteletieto 1 (3 op, 80 t, 1,5op /lukuvuosi)
3ga7 Kanteletieto 2 (3 op, 80 t)
3ga4 Ohjelmistopraktikum / kantele (4 op, 107 t)
3ga17 Sähkökanteleen perusteet (6 op, 161 t)
3ga18 Sähkökantele syventymiskohteena (6 op. 161t)
3pa31 Tekniikkapaja (Piano, kantele, kitara, harmonikka) (2op, 53 t)
3ga3 Vapaa säestys 1 / kantele (3 op, 80 t)
3ga12 Vapaa säestys 2 / kantele  (6 op, 160 t )

 

PÄÄAINE JA OPINNÄYTTEET, HARMONIKKA

3hk Harmonikansoitto (musiikin kandidaatti)
(28 + 28 + 28 op. yht. 84 op, 2243 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelijalla
- on valmiudet taiteelliseen työskentelyyn
- on tarvittavat valmiudet suorittaa kandidaatin tutkintoon kuuluva taso B
Opiskelija
- hallitsee ohjelmiston edellyttämän soittotekniikan
- hallitsee instrumenttinsa ohjelmiston keskeisimmät tyylit
Arviointi a/i
Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään kolmen lukuvuoden ajan enintään 60 t
Pienryhmäopetusta harkinnan mukaan

 

3ekk, 3ekm, 3ehk, 3ehm, 3egk, 3egm, 3epk, 3epm
Kitara, harmonikka, kantele, piano (musiikin kandidaatti, vaihto-opiskelija) 
(3–24 op, 81–641 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelijalla
- on valmiudet taiteelliseen työskentelyyn
- on tarvittavat valmiudet suorittaa kandidaatin tutkintoon kuuluva taso B
Opiskelija
- hallitsee ohjelmiston edellyttämän soittotekniikan
- hallitsee instrumenttinsa ohjelmiston keskeisimmät tyylit
Arviointi a/i

 

3hm Harmonikansoitto (musiikin maisteri) (28 + 28 + 12 op, yht. 68 op, 1815 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelijalla
- on valmiudet taiteelliseen työskentelyyn
- on tarvittavat valmiudet suorittaa kandidaatin tutkintoon kuuluva taso A
Opiskelija
- hallitsee ohjelmiston edellyttämän soittotekniikan
- hallitsee instrumenttinsa ohjelmiston keskeisimmät tyylit
- saa tarvittavat valmiudet jatko-opintoihin
Arviointi a/i
Opetus- ja työmuodot
taso A1:
Henkilökohtaista opetusta enintään kahden ja puolen lukuvuoden ajan enintään 60 t
Pienryhmäopetusta harkinnan mukaan

 

3ekk, 3ekm, 3ehk, 3ehm, 3egk, 3egm, 3epk, 3epm
Kitara, harmonikka, kantele, piano (musiikin maisteri, vaihto-opiskelija)
(3,5–28 op, 94–748 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelijalla
- on valmiudet taiteelliseen työskentelyyn
- on tarvittavat valmiudet suorittaa kandidaatin tutkintoon kuuluva taso A
Opiskelija
- hallitsee ohjelmiston edellyttämän soittotekniikan
- hallitsee instrumenttinsa ohjelmiston keskeisimmät tyylit
- saa tarvittavat valmiudet jatko-opintoihin
Arviointi a/i

 

o3hk Opinnäyte, klassinen instrumentti (musiikin kandidaatti) (10 op, 267t)

Sisältö
Opiskelija osoittaa opinnäytteellään pääaineen hallintaa ja saavuttaneensa pääaineen osaamistavoitteet.
Opinnäytteeseen sisältyvät suoritukset:
Taiteellinen ohjelmasuoritus tasolla B mukaan lukien siihen liittyvät ohjelmisto- ja muut suoritukset
Kirjallinen kypsyysnäyte:
Opiskelualaan liittyvän esseen (4 A4-sivua) kirjoittaminen kokeessa yleisenä tenttipäivänä. Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä tutkintoasetuksen (794/2004) 6 §:ssä tarkoitetun kielitaidon.
Arviointi
Taiteellisen ohjelmasuorituksen arvostelee dekaanin määräämä lautakunta asteikolla 0–5 tai a/i
Kypsyysnäytteen arvioi sekä pääinstrumentin opettaja tai muu ainejohtajan määräämä opettaja että äidinkielen tarkistaja a/i.
Opinnäytteen kokonaisarviointi asteikolla a / i. Ainejohtaja antaa opinnäytteen suoritusmerkinnän.

 

o3hm Opinnäyte, klassinen instrumentti (musiikin maisteri) (20 op, 534t)

Sisältö
Opiskelija osoittaa opinnäytteellään pääaineen hallintaa ja saavuttaneensa pääaineen osaamistavoitteet.
Opinnäytteeseen sisältyvät suoritukset:
- taiteellinen ohjelmasuoritus tasolla A mukaan lukien siihen liittyvät ohjelmisto- ja muut suoritukset.
- kirjallinen kypsyysnäyte:
Opiskelija laatii opinnäytteeseensä liittyvän taiteellisen ohjelmasuorituksen (konsertin) käsiohjelmatekstin (väh. 1 A4-sivu). Käsiohjelmateksti sisältää soitettavien teosten taustatietoa. Teksti voi sisältää myös suppean katsauksen kulttuurihistoriaan. Käsiohjelman tekstiosa tulee jättää arvosteltavaksi ohjelmasuoritukseen ilmoittautumisen yhteydessä. Jos ohjelmasuoritus tehdään kahdessa osassa, tulee molempien osasuoritusten käsiohjelmatekstit jättää arvosteltaviksi ensimmäiseen ohjelmasuoritukseen ilmoittautumisen yhteydessä).
Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä tutkintoasetuksen (794/2004) 6 §:ssä tarkoitetun kielitaidon. Opiskelijan ei tarvitse osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa samalla kielellä suoritettavaa ylempää korkeakoulututkintoa varten annettavassa kypsyysnäytteessä, kun hän on osoittanut kielitaitoa alempaa korkeakoulututkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä.
Edeltävät suoritukset
Muut opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan kuuluvat opinnot.
Arviointi
Taiteellisen ohjelmasuorituksen arvostelee dekaanin määräämä lautakunta asteikolla 0–5 tai a/i.
Kypsyysnäytteen arvioi pääinstrumentin opettaja, ohjelmasuorituksen arvioivan lautakunnan puheenjohtaja tai muu ainejohtajan määräämä opettaja a/i.
Opinnäytteen kokonaisarviointi asteikolla a / i. Ainejohtaja antaa opinnäytteen suoritusmerkinnän.

 

TIEDOLLISET JA KIRJALLISEN ILMAISUN OPINNOT, HARMONIKKA

Katso tarkemmin sisällöstä mallihopsista ja  päähakemiston otsikko (Klassisen musiikin osasto) : Sävellys ja musiikinteoria

 

PÄÄAINETTA TUKEVAT SIVUAINEOPINNOT, HARMONIKKA

Musiikinhistoria, musiikinteoria ja säveltapailu

Ks. päähakemiston otsikko (Klassisen musiikin osasto) : Pääainetta tukevat sivuaineopinnot  (kielet, opintojen suunnittelu, historia, säveltapailu, teoria). Opintoja voi valita myös muiden oppiaineiden opintojaksoista.

 

PEDAGOGIIKKA, HARMONIKKA

2ip11 Johdatus pedagogiikkaan (1 op, 27 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee opetuksen peruskysymyksiä, osa-alueita ja työmuotoja

- osaa jäsentää opetustilannetta

- ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen opetuksessa

Suositeltu suoritusvuosi 1. kevätlukukausi

Arviointi a / i

Opetusmuodot
- luentoja enintään 10t 

Työmuodot

- osallistuminen opetukseen

- opetuksen observointia enintään 10 t

- opiskelijan omakohtaista työtä 7 t

Suoritukset ja arviointitavat

- osallistuminen opetukseen tai luentokohtaisten korvaavien tehtävien tekeminen

- opetuksen observointi ja sen raportointi

Harmonikkapedagogiikka 1 kuuluu kandidaatin sivuaineopintoihin.
Harmonikkapedagogiikka 2 ja Soitinpedagogiikka 3 ovat valinnaisia opintoja.

 

3ha19 Harmonikkapedagogiikka 1 (10 op, 267 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
a) hallitsee harmonikansoiton perustekniikat ja niiden opettamisen
a) tuntee alkeis- ja perustason keskeiset opetusmenetelmät ja –materiaalit (sis. yhteissoiton)
a) saa valmiudet opetusmateriaalin valikointiin ja soveltuvuuden arvioimiseen
b) saa valmiudet pienten harjoituskappaleiden sovittamiseen ja säveltämiseen
b) kykenee valmentamaan ja arvioimaan rakentavasti oppilaiden tasosuorituksia
c) osaa asettaa opetuksen tavoitteet oppilaslähtöisesti ja suunnitella opetusta niiden mukaisesti
c) osaa ohjata oppilaan harjoittelua
c) kykenee toimimaan joustavasti vuorovaikutuksessa oppilaan kanssa
c) kykenee arvioimaan oppilaan edistymistä ja antamaan rakentavaa palautetta
c) kykenee tukemaan oppilaan taiteellisen ilmaisun kehittymistä
c) osaa suunnitella oppilaan ohjelmistoa oppilaan omista lähtökohdista käsin
c) osaa soveltaa opetuksessaan luovasti ja oppilaskohtaisesti soittoergonomian periaatteita
c) kykenee suunnittelemaan oppitunteja sekä lukuvuoden työskentelyä
Arviointi a/i
Opetusmuodot
- luentoja, demonstraatioita ja ohjattuja ryhmätöitä 52 t
- opetusharjoittelun ohjausta ja 2 henkilökohtaista opetusharjoittelun palautetuntia
Työmuodot
- opetusharjoittelua 26 t, josta enintään puolet ohjattua
- opetuksen ja tutkintoarvioinnin seuraamista 15 t
- muuta omakohtaista työtä 167t, mm. ryhmätyö- ja muiden tehtävien ja esseiden tekemistä
Suoritukset ja arviointitavat
Suoritukseen osallistuminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen ja siellä annettujen tehtävien suorittamista
Osaamistavoite a)
1) luentokuulustelu
Osaamistavoite b)
2) lautakuntatyöskentelyn harjoittelun arviointi, kuhunkin aihepiiriin liittyvien tehtävien arviointi
Osaamistavoite c)
3) opetusharjoittelun arviointi
4) opetusnäytteen arviointi
Opettaja arvioi kohdat 1, 2 ja 3, ja opettaja arvioi kollegan avustuksella kohdan 4.
Luentokuulustelu arvioidaan asteikolla a/i. Opettaja arvioi harjoitustunnit ja tehtävät asteikolla a/i. Opettaja ja kollega arvioivat opetusnäytteen asteikolla a/i.

Edeltävät suoritukset
2ip11 Johdatus pedagogiikkaan

 

3ha20 Harmonikkapedagogiikka 2 (10 op, 267 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
a) tuntee harmonikalle sävelletyn ja sovitetun musiikin didaktisia erityispiirteitä ja osaa soveltaa opetusmateriaalia kriittisesti
a) osaa kehittää ammatillista osaamistaan
a) on perehtynyt musiikkiopiston opettajan työhön
a) ja b) kykenee suunnittelemaan, valmentamaan ja arvioimaan oppilaiden tasosuorituksia (musiikkiopisto- ja C-tasoilla)
a) ja c) osaa opettaa sekä harrastetavoitteisia että ammattikoulutukseen suuntautuvia oppilaita
b) ja c) tuntee yhtyesoittomateriaalia ja kykenee ohjaamaan eri tasoisia harmonikkaryhmiä
b) ja c) kykenee analysoimaan soittotapahtumaa ja soittotekniikan ja tulkinnan osatekijöitä
c) jatkaa jo oppimiensa taitojen kehittämistä pidemmällä olevien oppilaiden parissa
b) ja c) kykenee tukemaan oppilaan ilmaisukykyä, luovuutta ja esiintymisvalmiuksien kehittymistä
c) kykenee ohjaamaan oppilaan monipuolisen ja luontevan soittotekniikan rakentamista soittoergonomisista lähtökohdista
c) kykenee suunnittelemaan opetustaan, asettamaan tavoitteita yhdessä oppilaan kanssa sekä arvioimaan oppilaan edistystä ja omaa opetustaan tämän pohjalta
c) kykenee luontevaan vuorovaikutukseen eri tasoisten, -ikäisten sekä eri taustoista tulevien oppilaiden kanssa (aikuisopiskelijat mukaan lukien)
Arviointi a/i
Opetusmuodot
- luentoja, demonstraatioita ja ohjattuja ryhmätöitä 52 t
- 6 yleispedagogisen luentosarjan luentoa 12t
- opetusharjoittelun ohjausta ja 2-4 henkilökohtaista opetusharjoittelun palautetuntia
Työmuodot
- opetusharjoittelua 26 t, josta enintään puolet ohjattua
- opetuksen ja tutkintoarvioinnin seuraamista 15 t
- muuta omakohtaista työtä 153t, mm. ryhmätyö- ja muiden tehtävien ja esseiden tekemistä
Suoritukset ja arviointitavat
Suoritukseen osallistuminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen ja siellä annettujen tehtävien suorittamista
Osaamistavoite a)
1) luentokuulustelu
Osaamistavoite b)
2) lautakuntatyöskentelyn harjoittelun arviointi, kuhunkin aihepiiriin liittyvien tehtävien arviointi
Osaamistavoite c)
3) opetusharjoittelun arviointi
4) opetusnäytteen arviointi
Opettaja arvioi kohdat 1, 2 ja 3, ja opettaja arvioi kollegan avustuksella kohdan 4.
Luentokuulustelu arvioidaan asteikolla a/i. Opettaja arvioi harjoitustunnit ja tehtävät asteikolla a/i. Opettaja ja kollega arvioivat opetusnäytteen asteikolla a/i.

 

MUUT OPINNOT, HARMONIKKA

3ha15 Harmonikan rakenne, viritys ja huolto (2 op, 54 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
tuntee harmonikan rakenteen, siihen liittyvän terminologian sekä perehtyy harmonikan huoltoon ja viritykseen
Arviointi  a/i
Opetus- ja työmuodot
Pienryhmäopetusta enintään 30 t
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Kertauskuulustelu

 

3ha14 Harmonikkatieto (2 op, 54 t)

Opintojakson sisältö
• harmonikan historia
• sormiojärjestelmät
• harmonikan käyttö ja merkitys eri tyyleissä
• perinteinen notaatio ja rekisteröinti
• oheiskirjallisuus (soveltuvin osin): Kjällström-Ellegaard: Dragspel, Kymäläinen: Harmonikka taide-musiikissa
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee pääkohdittain harmonikan historian, erilaiset harmonikkatyypit sekä erilaisten sormioiärjestelmien perusperiaatteet
- tuntee harmonikan käyttömahdollisuuksia eri tyyleissä sekä erilaiset perinteiset notaatiosysteemit ja rekisterien käytön.
Opintojakso voidaan sisällyttää pedagogisiin opintoihin.
Arviointi 0–5
Suositeltu suoritusvuosi K1/K2
Opetus- ja työmuodot
Luennot ja demonstraatiot enintään 28 t
Ohjattuja harjoituksia 24 t
Suoritukset
Osallistuminen luentoihin ja harjoituksiin
Kertauskuulustelu

 

3h1 Prima vista/harmonikka (5 op, 134 t)

Opintojakson sisältö
Tehokkaan nuotinluvun ja prima vista -soiton periaatteet, rytmisen ja melodisen hahmotuskyvyn harjoittaminen, eri musiikkityylien tyypilliset melodiset ja harmoniset formelit sekä niiden tunnistaminen ja toteuttaminen harmonikalla.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa toteuttaa ensi näkemältä harmonikalla sen ominaisuudet huomioon ottaen nuotinnus mahdollisimman tarkkaan, vaikka  tämä olisi muutakin kuin harmonikkatekstuuria.
- kehittää sellaisen nuottikuvan hahmottamiskyvyn, jolla voi toteuttaa nuottikuvan mahdollisimman täydellisesti mahdollisimman vähällä valmistamisella
- oppii selviytymään  sekä käytännön säestyksestä että opetustyössä esiintyvistä prima vista -soittotilanteista.
Arviointi
Opettaja arvioi ryhmätyön 0–5
Opetus- ja työmuodot
Pienryhmäopetusta enintään 28 t 2–3 hengen ryhmissä
Suoritus
Osallistuminen ryhmätyöhön

 

3ha21 Suomalaisen harmonikkakulttuurin tuntemus (3–8 op, 80–214 t)

Opintojakson sisältö
Ulkomaalaisille vaihto-opiskelijoille suunnattu opintojakso, jonka tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat suomalaiseen harmonikkakulttuuriin, käytössä oleviin pedagogisiin menetelmiin, oppilaiden ohjelmistoon, suomalaiseen musiikkioppilaitos-järjestelmään sekä suomalaisiin sävellyksiin ja säveltäjiin. Opiskelija voi myös omatoimisesti tai opettajan kanssa tutustua esim. Suomen Harmonikkainstituuttiin sekä seurata lasten ja nuorten "Minä soitan harmonikkaa" -kilpailuja tai musiikkileikkikoulu- ja harmonikkatunteja eri oppilaitoksissa.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
tutustuu  monipuolisesti suomalaiseen harmonikkakulttuuriin, sen käytössä oleviin pedagogisiin menetelmiin sekä musiikkioppilaitosjärjestelmään ja siihen kuuluvaan harmonikan ohjelmistoihin sekä harmonikka-alan järjestöihin sekä kilpailutoimintaan.
Arviointi a/ i
Opetus- ja työmuodot
Luentoja ja demonstraatioita enintään 56 t
Harmonikansoiton alkeisoppikirjojen ja oppilastasoisen  Harmonikkaohjelmiston analysointia Opetuksen, tutkintojen ja tutkintoarvioinnin seuraamista enintään 20t
Osallistumista harmonikkatapahtumiin sekä niiden raportointia
Yhteistyötä suomalaisten säveltäjien kanssa mahdollisuuksien mukaan

 

3pa31 Tekniikkapaja (Piano, kantele, kitara, harmonikka) (2op, 53 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelijalla on luotettava perustekniikka ja valmiuksia teknisten ongelmakohtien ratkaisemiseen.
Opiskelija osaa harjoitella suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti.
Sisältö
Tekniikkapajassa paneudutaan teknisten harjoitusten avulla opiskelijan perustekniikan kehittämiseen ja käydään läpi  teknisiä ongelmia. Opiskelija voi myös itse tuoda kurssille teoksissa  havaitsemiaan ongelmakohtia, joihin  etsitään yhdessä  ratkaisuja. Opintojaksossa käsitellään myös harjoittelun tekniikkaa ja eri tapoja harjoitella.
Opetus- ja työmuodot
Ryhmäopetusta enintään 28 tuntia ja omaa työtä 25 tuntia.
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Arviointi a/i

 

3ha2 Vapaa säestys 1/harmonikka (3 op, 80 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa käyttää kolmi- ja nelisointuja tyypillisissä sointukuluissa ja kompeissa.
- tutustuu rytmimusiikin eri tyyleihin ja improvisointiin.
- kykenee vapautumaan nuottikuvaan sidotusta soittamisesta ja pystyy säestämään harmonikalla sekä korvakuulolta että ilman sointumerkkejä
Suositeltu suoritusvuosi K1/K2/K3
Arviointi
Opettaja arvioi kollegan avustuksella a / i
Korvaavina hyväksiluettavat opinnot
Opettajan harkinnan mukaan Vapaa säestys 1 -jakso ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa suoritettuna.
Opetus- ja työmuodot
Pienryhmäopetusta enintään 56 t
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Annettujen tehtävien suorittaminen
Transkriptiotehtävä: komppilapun laatiminen (sisältää sointumerkit ja rakenteen)
Tentti:
- annetun melodian soinnuttaminen
- annetun kappaleen säestäminen
- 12-tahtinen blues-kaava (3#/b asti)
- helppoa koraalisoittoa numeroidusta bassosta
- diatoninen kvinttiympyrä mollissa (c-, d-, e-, f-, g-, a- ja h-mollissa) lautakunnan valitsemalla kompilla
- 2-3 erityylistä kappaletta valmistellusta ohjelmistosta
Valm. aika a)- ja b)- kohtiin yhteensä 15 min.

 

3ha22 Vapaa säestys 2/harmonikka (5 op, 134 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- laajentaa edelleen tyylilajien tuntemusta harmonian, rytmiikan ja fraseerauksen sekä harmonikan erilaisten käyttötapojen osalta
- perehtyy laajojen sointujen käyttöön eri sävellajeissa.
- osaa käyttää sisäistä rytmin ja melodian hahmotusta ja kuulemista ja pystyy käytännön työssä selviytymään monipuolisista säestys- ja esitystilanteista
Suositeltu suoritusvuosi K2/K3/K3
Arviointi
Opettaja arvioi kollegan avustuksella asteikolla 0–5
Edeltävät suoritukset
3ha2 Vapaa säestys 1
Opetus- ja työmuodot
Pienryhmäopetusta enintään 56 t
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Annettujen tehtävien suorittaminen
Transkriptiotehtävä (melodia, sointumerkit ja soolo-osuus)
Tentti:
a) annetun melodian soinnuttaminen ja säestäminen
b) annetun kappaleen säestäminen tyylinmukaisesti sointumerkeistä
c) säestystehtävä ns. laajoin soinnuin (sis.II-V –sekvenssejä duurissa ja mollissa)
d) vapaavalintainen valmistettu yhteissoitto- tai soolokappale
e) 3 erityylistä kappaletta valmistellusta ohjelmistosta
Valm. aika a)- ja b)- kohtiin yhteensä 15 min.

 

PÄÄAINE JA OPINNÄYTTEET, KITARA

3kk Kitaransoitto (musiikin kandidaatti) (28 + 28 + 28 op, yht. 84 op, 2243 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelijalla
-  on valmiudet taiteelliseen työskentelyyn
-  on tarvittavat valmiudet suorittaa kandidaatin tutkintoon kuuluva taso B
Opiskelija
- hallitsee ohjelmiston edellyttämän soittotekniikan
- hallitsee instrumenttinsa ohjelmiston keskeisimmät tyylit
Arviointi a/i
Opetus‑ ja työmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään kolmen lukuvuoden ajan enintään 60 t
Pienryhmäopetusta harkinnan mukaan

 

3ekk, 3ekm, 3ehk, 3ehm, 3egk, 3egm, 3epk, 3epm
Kitara, harmonikka, kantele, piano (musiikin kandidaatti, vaihto-opiskelija)
(3–24 op, 81–641 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelijalla
- on valmiudet taiteelliseen työskentelyyn
- on tarvittavat valmiudet suorittaa kandidaatin tutkintoon kuuluva taso B
Opiskelija
- hallitsee ohjelmiston edellyttämän soittotekniikan
- hallitsee instrumenttinsa ohjelmiston keskeisimmät tyylit
Arviointi a/i

 

3km Kitaransoitto (musiikin maisteri) (28 + 28 + 12 op, yht. 68 op, 1815 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelijalla
- on valmiudet taiteelliseen työskentelyyn
- on tarvittavat valmiudet suorittaa kandidaatin tutkintoon kuuluva taso A
Opiskelija
- hallitsee ohjelmiston edellyttämän soittotekniikan
- hallitsee instrumenttinsa ohjelmiston keskeisimmät tyylit
- saa tarvittavat valmiudet jatko-opintoihin
Arviointi a/i
Opetus- ja työmuodot
taso A1:
Henkilökohtaista opetusta enintään kahden ja puolen lukuvuoden ajan enintään 60 t
Pienryhmäopetusta harkinnan mukaan

 

3ekk, 3ekm, 3ehk, 3ehm, 3egk, 3egm, 3epk, 3epm
Kitara, harmonikka, kantele, piano (musiikin maisteri, vaihto-opiskelija)
(3,5–28 op, 94–748 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelijalla
- on valmiudet taiteelliseen työskentelyyn
- on tarvittavat valmiudet suorittaa kandidaatin tutkintoon kuuluva taso A
Opiskelija
- hallitsee ohjelmiston edellyttämän soittotekniikan
- hallitsee instrumenttinsa ohjelmiston keskeisimmät tyylit
- saa tarvittavat valmiudet jatko-opintoihin
Arviointi a/i

 

o3kk Opinnäyte, klassinen instrumentti (musiikin kandidaatti) (10 op, 267t)

Sisältö
Opiskelija osoittaa opinnäytteellään pääaineen hallintaa ja saavuttaneensa pääaineen osaamistavoitteet.
Opinnäytteeseen sisältyvät suoritukset:
Taiteellinen ohjelmasuoritus tasolla B mukaan lukien siihen liittyvät ohjelmisto- ja muut suoritukset
Kirjallinen kypsyysnäyte:
Opiskelualaan liittyvän esseen (4 A4-sivua) kirjoittaminen kokeessa yleisenä tenttipäivänä. Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä tutkintoasetuksen (794/2004) 6 §:ssä tarkoitetun kielitaidon.
Arviointi
Taiteellisen ohjelmasuorituksen arvostelee dekaanin määräämä lautakunta asteikolla 0–5 tai a/i
Kypsyysnäytteen arvioi sekä pääinstrumentin opettaja tai muu ainejohtajan määräämä opettaja että äidinkielen tarkistaja a/i.
Opinnäytteen kokonaisarviointi asteikolla a / i. Ainejohtaja antaa opinnäytteen suoritusmerkinnän.

 

o3km Opinnäyte, klassinen instrumentti (musiikin maisteri) (20 op, 534t)

Sisältö
Opiskelija osoittaa opinnäytteellään pääaineen hallintaa ja saavuttaneensa pääaineen osaamistavoitteet.
Opinnäytteeseen sisältyvät suoritukset:
- taiteellinen ohjelmasuoritus tasolla A mukaan lukien siihen liittyvät ohjelmisto- ja muut suoritukset.
- kirjallinen kypsyysnäyte:
Opiskelija laatii opinnäytteeseensä liittyvän taiteellisen ohjelmasuorituksen (konsertin) käsiohjelmatekstin (väh. 1 A4-sivu). Käsiohjelmateksti sisältää soitettavien teosten taustatietoa. Teksti voi sisältää myös suppean katsauksen kulttuurihistoriaan. Käsiohjelman tekstiosa tulee jättää arvosteltavaksi ohjelmasuoritukseen ilmoittautumisen yhteydessä. Jos ohjelmasuoritus tehdään kahdessa osassa, tulee molempien osasuoritusten käsiohjelmatekstit jättää arvosteltaviksi ensimmäiseen ohjelmasuoritukseen ilmoittautumisen yhteydessä).
Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä tutkintoasetuksen (794/2004) 6 §:ssä tarkoitetun kielitaidon. Opiskelijan ei tarvitse osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa samalla kielellä suoritettavaa ylempää korkeakoulututkintoa varten annettavassa kypsyysnäytteessä, kun hän on osoittanut kielitaitoa alempaa korkeakoulututkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä.
Edeltävät suoritukset
Muut opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan kuuluvat opinnot.
Arviointi
Taiteellisen ohjelmasuorituksen arvostelee dekaanin määräämä lautakunta asteikolla 0–5 tai a/i.
Kypsyysnäytteen arvioi pääinstrumentin opettaja, ohjelmasuorituksen arvioivan lautakunnan puheenjohtaja tai muu ainejohtajan määräämä opettaja a/i.
Opinnäytteen kokonaisarviointi asteikolla a / i. Ainejohtaja antaa opinnäytteen suoritusmerkinnän.

 

TIEDOLLISET JA KIRJALLISEN ILMAISUN OPINNOT, KITARA

Katso tarkemmin sisällöstä mallihopsista ja  päähakemiston otsikko (Klassisen musiikin osasto) : Sävellys ja musiikinteoria

 

PÄÄAINETTA TUKEVAT SIVUAINEOPINNOT, KITARA

Musiikinteoria ja säveltapailu, musiikinhistoria, tiedonhankinta ja kirjallinen ilmaisu

Ks. päähakemiston otsikko (Klassisen musiikin osasto) : Pääainetta tukevat sivuaineopinnot  (kielet, opintojen suunnittelu, historia, säveltapailu, teoria). Opintoja voi valita myös muiden oppiaineiden opintojaksoista.

 

3ka17 Kitaramusiikin historia (3 op, 80 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- hallitsee kitaran historian päälinjat
- hallitsee kitaran kehityksen soittimena
- osaa keskeisten säveltäjien ja soittajien henkilöhistorian
Opintojakson sisältö
Kirjatentti, kirjallisuus:
J. Tyler: The Early Guitar H. Turnbull: The Guitar from Renaissance to the Present Day tai G.
Wade: Traditions of the Classical Guitar Muuta materiaalia sopimuksen mukaan
Arviointi asteikolla 0-5
Suositeltu suoritusvuosi  K1/K2/K3
Suoritukset
Kirjatentti

 

PEDAGOGIIKKA, KITARA

2ip11 Johdatus pedagogiikkaan (1 op, 27 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee opetuksen peruskysymyksiä, osa-alueita ja työmuotoja

- osaa jäsentää opetustilannetta

- ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen opetuksessa

Suositeltu suoritusvuosi 1. kevätlukukausi

Arviointi a / i

Opetusmuodot
- luentoja enintään 10t 

Työmuodot

- osallistuminen opetukseen

- opetuksen observointia enintään 10 t

- opiskelijan omakohtaista työtä 7 t

Suoritukset ja arviointitavat

- osallistuminen opetukseen tai luentokohtaisten korvaavien tehtävien tekeminen

- opetuksen observointi ja sen raportointi

Kitarapedagogiikka 1 kuuluu sivuaineopintoihin. Kitarapedagogiikka 2 ja Soitinpedagogiikka 3 kuuluvat valinnaisiin opintoihin.

 

3ka10 Kitarapedagogiikka 1 (10 op, 267 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- hallitsee kitaransoiton perustekniikat ja niiden opettamisen
- osaa soveltaa opetuksessaan luovasti ja oppilaskohtaisesti soittoergonomian periaatteita
- tuntee alkeis- ja perustason keskeiset opetusmenetelmät ja –materiaalit (sis. yhteissoiton)
- omaa valmiudet opetusmateriaalin valikointiin ja soveltuvuuden arvioimiseen
- omaa valmiudet pienten harjoituskappaleiden sovittamiseen ja säveltämiseen
- osaa asettaa opetuksen tavoitteet oppilaslähtöisesti ja suunnitella opetusta niiden mukaisesti
- osaa ohjata oppilaan harjoittelua
- kykenee toimimaan joustavasti vuorovaikutuksessa oppilaan kanssa
- kykenee arvioimaan oppilaan edistymistä ja antamaan rakentavaa palautetta
- kykenee tukemaan oppilaan taiteellisen ilmaisun kehittymistä
- osaa suunnitella oppilaan ohjelmistoa oppilaan omista lähtökohdista käsin (sis. myös aikuiset harrastajat)
- kykenee valmentamaan ja arvioimaan rakentavasti oppilaiden tasosuorituksia
- kykenee suunnittelemaan oppitunteja sekä lukuvuoden työskentelyä
- tuntee kitaran rakenteen, hoidon ja huollon
- on saanut valmiudet Kitarapedagogiikka 2:n opintoihin
Suositeltu suoritusvuosi
K1 (johdantoperiodi) ja K2
Arviointi 
Kuulustelu arvioidaan asteikolla a/i. Opettaja arvioi harjoitustunnit asteikolla a/i. 1-2 kollegaa arvioi opetusnäytteen asteikolla a/i. Opetusnäytteen lautakunnan yksi jäsen voi olla joko toisen soittimen opettaja tai muu pedagogi, jolla on kasvatustieteen tuomaa näkökulmaa opetustilanteen arviointiin.
Edeltävät suoritukset
2ip11 Johdatus pedagogiikkaan
Korvaavina hyväksiluettavat opinnot
korkeakouluissa suoritetut pedagogiikkaopinnot voivat korvata opintojakson soveltuvin osin
Opetus- ja työmuodot
Luentoja, demonstraatioita ja ryhmätöitä enintään 56 t
Alkeisopetuksen ja mahd. mukaan tutkintoarvioinnin seuraamista 15 t
Opetusharjoittelua 30 t, josta 15 t ohjattua
Suoritukset
Luento-, kirjallisuus- tai metodinen kuulustelu
Osallistuminen ryhmätyöhön
Esitelmä kitaransoiton opetukseen liittyvästä aiheesta
Alkeis- ja perustason opetuksen seuraaminen
Harjoitustuntien pitäminen
Opetusnäyte

 

3ka11 Kitarapedagogiikka 2 (10 op, 267 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa jo oppimiensa taitojen kehittämisen pidemmällä olevien oppilaiden parissa
- osaa opettaa sekä harrastetavoitteisia että ammattikoulutukseen suuntautuvia oppilaita
- tuntee kitaralle sävelletyn ja sovitetun musiikin didaktisia erityispiirteitä ja osaa soveltaa opetusmateriaalia
kriittisesti
- kykenee analysoimaan soittotapahtumaa ja soittotekniikan ja tulkinnan osatekijöitä
- kykenee ohjaamaan oppilaan monipuolisen ja luontevan soittotekniikan rakentamista soittoergonomisista
lähtökohdista
- kykenee tukemaan oppilaan ilmaisukykyä, luovuutta ja esiintymisvalmiuksien kehittymistä
- kykenee suunnittelemaan opetustaan, asettamaan tavoitteita yhdessä oppilaan kanssa sekä arvioimaan
oppilaan edistystä ja omaa opetustaan tämän pohjalta
- kykenee luontevaan vuorovaikutukseen eri tasoisten, -ikäisten sekä eri taustoista tulevien oppilaiden kanssa
(aikuisopiskelijat mukaan lukien)
- kykenee suunnittelemaan, valmentamaan ja arvioimaan oppilaiden tasosuorituksia (musiikkiopisto- ja C-tasoilla)
- on perehtynyt musiikkiopiston opettajan työhön
- tuntee yhtyesoittomateriaalia ja kykenee ohjaamaan eri tasoisia kitararyhmiä
- osaa kehittää ammatillista osaamistaan
- on saanut valmiudet Kitarapedagogiikka 3:n opintoihin
Suositeltu suoritusvuosi K3
Arviointi 
Kuulustelu arvioidaan asteikolla a/i. Opettaja arvioi harjoitustunnit asteikolla a/i. 1-2 kollegaa arvioi opetusnäytteen asteikolla a/i. Opetusnäytteen lautakunnan yksi jäsen voi olla joko toisen soittimen opettaja tai muu pedagogi, jolla on kasvatustieteen tuomaa näkökulmaa opetustilanteen arviointiin.
Edeltävät suoritukset
Kitarapedagogiikka 1 sekä kitaransoitto taso C tai vastaava taso
Korvaavina hyväksiluettavat opinnot
korkeakouluissa suoritetut pedagogiikkaopinnot voivat korvata opintojakson soveltuvin osin
Opetus- ja työmuodot
Luentoja, demonstraatiota ja ryhmätöitä enintään 56 t
osallistuminen kuuteen yleispedagogisen luentosarjan luentoon
Opetuksen ja tutkintoarvioinnin seuraamista 15 t
Opetusharjoittelua 30 t, josta 15 t ohjattua
Suoritukset
Luento-, kirjallisuus tai metodinen kuulustelu
Osallistuminen ryhmätyöhön
Opetuksen ja arvioinnin seuraaminen
Harjoitustuntien pitäminen
Opetusnäyte
Kirjareferaatti tai esitelmä

 

MUUT OPINNOT, KITARA

3ka25 Kitaraduo (3 op, 80 t )

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa kontrolloida omaa soittoaan suhteessa yhtyeen toiseen osapuoleen
- hallitsee kohtuullisen hyvin yhtyeelle sävelletyn ohjelmiston
- hallitsee monipuolisesti kitaraduo-työskentelyn eri elementit
Suositeltu suoritusvuosi K1-2
Arviointi
III Opettajan arviointi kollegan avustuksella asteikolla 0–5
Korvaavina hyväksiluettavat opinnot
Voidaan korvata harkinnan mukaan vastaavilla opinnoilla/ taidoilla.
Opetus- ja työmuodot
Harjoituksia
Opetusta enintään 28 t
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Esiintymisiä
Arvioitu esitys

 

3ka23 Kitaran rakenne ja huolto (3 op, 80 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee kitaran rakenteeseen ja soinnin muodostumiseen vaikuttavat tekijät
- hallitsee kitaran perushuoltoon liittyvät toimenpiteet
- osaa arvioida kitaran rakennustyön laatua
- osaa arvioida kitaran kuntoa ja korjata pikkuvikoja
Suositeltu suoritusvuosi K1/K2/K3
Arviointi a / i
Opetus- ja työmuodot
Luentoja ja demonstraatioita 28t
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen

 

3ka24 Prima vista/kitara (3 op, 80 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa nopeasti ja tarkasti toteuttaa nuotinnetun tekstuurin
- hallitsee myös muiden kuin G-avaimen käytön
- osaa tarvittavan sormitustekniikan lukemisen avuksi
- hallitsee perusteellisesti kitaran otelaudan tuntemuksen
Tavoitteena on, että opiskelija pystyy ensi näkemältä toteuttamaan kitaralla sen ominaisuudet huomioonottaen
nuotinnuksen, myös muun kuin kitaratekstuurin, mahdollisimman tarkkaan.
Opintojakson sisältö
- kitaran otelaudan täydellinen tuntemus
- sormitustekniikkaa, aseman-vaihtoa
- yksi- ja moniäänistä soittoa
- soittoa F-klaavista
- rytmisen ja melodisen hahmotuskyvyn harjoittamista
- intervallien ja sointujen tunnistamista
Suositeltu suoritusvuosi K1/K2/K3
Arviointi
Opettajan ja kollegan arviointi a / i
Opetus- ja työmuodot
Pienryhmäopetusta  2-3 hengen ryhmissä 28 t
Suoritukset
Soittokoe

 

3pa31 Tekniikkapaja (Piano, kantele, kitara, harmonikka) (2op, 53 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelijalla on luotettava perustekniikka ja valmiuksia teknisten ongelmakohtien ratkaisemiseen.
Opiskelija osaa harjoitella suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti.
Sisältö
Tekniikkapajassa paneudutaan teknisten harjoitusten avulla opiskelijan perustekniikan kehittämiseen ja käydään läpi  teknisiä ongelmia. Opiskelija voi myös itse tuoda kurssille teoksissa  havaitsemiaan ongelmakohtia, joihin  etsitään yhdessä  ratkaisuja. Opintojaksossa käsitellään myös harjoittelun tekniikkaa ja eri tapoja harjoitella.
Opetus-ja työmuodot
Ryhmäopetusta enintään 28 tuntia ja omaa työtä 25 tuntia.
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Arviointi a/i

 

3ka21 Vapaa säestys 1/kitara (3 op, 80 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- hallitsee kolmi- ja nelisoinnut
- osaa tyypilliset sointukulut ja kompit
- osaa rytmimusiikin eri tyylejä ja improvisointia
- on saanut valmiudet säestää kitaralla sointumerkeistä sekä korvakuulolta ilman sointumerkkejä.
Opintojaksossa perehdytään kolmi- ja nelisointuihin ja tyypillisiin sointukulkuihin ja komppeihin. Opiskelija tutustuu
- rytmimusiikin eri tyyleihin ja improvisointiin. Tavoitteena on, että opiskelija vapautuu nuottikuvaan sidotusta
- soittamisesta ja pystyy säestämään kitaralla sointumerkeistä sekä korvakuulolta ilman sointumerkkejä.
Suositeltu suoritusvuosi K1/K2/K3
Arviointi
Opettaja arvioi kollegan avustuksella a / i
Korvaavina hyväksiluettavat opinnot
Opettajan harkinnan mukaan Vapaa säestys 1 –jakso ammattikorkea-koulussa tai yliopistossa suoritettuna.
Opetus- ja työmuodot
Pienryhmäopetusta 56 t
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Annettujen tehtävien suorittaminen
Transkriptiotehtävä: komppilapun laatiminen (sisältää sointumerkit ja rakenteen)
Tentti:
Annetun melodian soinnuttaminen
Annetun kappaleen säestäminen
Helppoa koraalisoittoa numeroidusta bassosta
12-tahtinen blues-kaava (3#/b asti)
diatoninen kvinttiympyrä mollissa (c-, d-, e-, f-, g-, a- ja h-mollissa) lautakunnan valitsemalla kompilla
2-3 erityylistä kappaletta valmistellusta ohjelmistosta
Valm.aika a)-, b)- ja c)-–kohtiin yhteensä 15 min.

 

3ka22 Vapaa säestys 2/kitara (5 op, 134 t)

Opiskelija
- hallitsee syvemmin ja laajemmin tyylilajien tuntemusta harmonian, rytmiikan ja fraseerauksen sekä kitaran erilaisten käyttötapojen osalta
- hallitsee laajojen sointujen käytön eri sävellajeissa
- osaa kohtuullisesti sisäistä rytmin ja melodian hahmotusta ja kuulemista
- on saanut valmiudet käytännön työssä selviytyä monipuolisista säestys- ja esitystilanteista.
Opintojaksossa laajennetaan tyylilajien tuntemusta harmonian, rytmiikan ja fraseerauksen sekä kitaran erilaisten käyttötapojen osalta. Lisäksi perehdytään laajojen sointujen käyttöön eri sävellajeissa. Tavoitteena on edelleen kehittää sisäistä rytmin ja melodian hahmotusta ja kuulemista. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy käytännön työssä selviytymään monipuolisista säestys- ja esitystilanteista.
Suositeltu suoritusvuosi K2/K3/M1
Arviointi
Opettaja arvioi kollegan avustuksella asteikolla 0–5
Edeltävät suoritukset
3ka21 Vapaa säestys 1
Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtaista ja pienryhmäopetusta 56 t
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Annettujen tehtävien suorittaminen
Transkriptiotehtävä (melodia, sointumerkit ja soolo-osuus)
Tentti:
Annetun melodian soinnuttaminen ja säestäminen
Annetun kappaleen säestäminen tyylinmukaisesti sointumerkeistä
Säestystehtävä ns. laajoin soinnuin (sis. II-V –sekvenssejä duurissa ja mollissa)
Vapaavalintainen valmistettu yhteissoitto- tai soolokappale
3 erityylistä kappaletta valmistellusta ohjelmistosta
Valm. aika a)- ja b) -kohtiin yht. 15 min.

 

3ka26 Yhteissoitto / kitara (3 op, 80 t )

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa kontrolloida soittamistaan suhteessa yhtyeen muihin jäseniin
- osaa johtaa pienen yhtyeen työskentelyä
- on saanut yhtye-soiton vaatimia valmiuksia
Suositeltu suoritusvuosi K1-3
Arviointi
Arvosanalla a / i
Korvaavina hyväksiluettavat opinnot
Korkeakoulujen vastaava opinto-jakso tai muut opintojaksoa vastaavat taidot/opinnot
Opetus ja työmuodot
Yhtyeharjoituksia 56 t, joista enintään 28 t ohjattua
Suoritukset
Osallistuminen harjoituksiin ja vähintään yksi esiintyminen.

 

PÄÄAINE JA OPINNÄYTTEET, KANTELE

3gk Kanteleensoitto (musiikin kandidaatti) (28 + 28 + 28 op, yht. 84 op, 2243 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelijalla
- on valmiudet taiteelliseen työskentelyyn
- on tarvittavat valmiudet suorittaa kandidaatin tutkintoon kuuluva taso B
Opiskelija
- hallitsee ohjelmiston edellyttämän soittotekniikan
- hallitsee instrumenttinsa ohjelmiston keskeisimmät tyylit
Arviointi a/i
Opetus‑ ja työmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään kolmen lukuvuoden ajan enintään 60 t
Pienryhmäopetusta harkinnan mukaan
Säestystä enintään 12 t

 

3ekk, 3ekm, 3ehk, 3ehm, 3egk, 3egm, 3epk, 3epm
Kitara, harmonikka, kantele, piano (musiikin kandidaatti, vaihto-opiskelija)
(3–24 op, 81–641 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelijalla
- on valmiudet taiteelliseen työskentelyyn
- on tarvittavat valmiudet suorittaa kandidaatin tutkintoon kuuluva taso B
Opiskelija
- hallitsee ohjelmiston edellyttämän soittotekniikan
- hallitsee instrumenttinsa ohjelmiston keskeisimmät tyylit
Arviointi a/i

 

3gm Kanteleensoitto (musiikin maisteri) (28 + 28 + 12 op, yht. 68 op, 1818 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelijalla
- on valmiudet taiteelliseen työskentelyyn
- on tarvittavat valmiudet suorittaa kandidaatin tutkintoon kuuluva taso A
Opiskelija
- hallitsee ohjelmiston edellyttämän soittotekniikan
- hallitsee instrumenttinsa ohjelmiston keskeisimmät tyylit
- saa tarvittavat valmiudet jatko-opintoihin
Arviointi a/i
Opetus- ja työmuodot
taso A1:
Henkilökohtaista opetusta enintään kahden ja puolen lukuvuoden ajan enintään 60 t
Pienryhmäopetusta harkinnan mukaan
taso A2:
Henkilökohtaista opetusta enintään kahden ja puolen lukuvuoden ajan enintään 60 t
Projektiopintoihin liittyvää opetusta

 

3ekk, 3ekm, 3ehk, 3ehm, 3egk, 3egm, 3epk, 3epm
Kitara, harmonikka, kantele, piano (musiikin maisteri, vaihto-opiskelija)
(3,5–28 op, 94–748 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelijalla
- on valmiudet taiteelliseen työskentelyyn
- on tarvittavat valmiudet suorittaa kandidaatin tutkintoon kuuluva taso A
Opiskelija
- hallitsee ohjelmiston edellyttämän soittotekniikan
- hallitsee instrumenttinsa ohjelmiston keskeisimmät tyylit
- saa tarvittavat valmiudet jatko-opintoihin
Arviointi a/i

 

o3gk Opinnäyte, klassinen instrumentti (musiikin kandidaatti) (10 op, 267t)

Sisältö
Opiskelija osoittaa opinnäytteellään pääaineen hallintaa ja saavuttaneensa pääaineen osaamistavoitteet.
Opinnäytteeseen sisältyvät suoritukset:
- Taiteellinen ohjelmasuoritus tasolla B mukaan lukien siihen liittyvät ohjelmisto- ja muut suoritukset
- Kirjallinen kypsyysnäyte:
Opiskelualaan liittyvän esseen (4 A4-sivua) kirjoittaminen kokeessa yleisenä tenttipäivänä. Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä tutkintoasetuksen (794/2004) 6 §:ssä tarkoitetun kielitaidon.
Arviointi
Taiteellisen ohjelmasuorituksen arvostelee dekaanin määräämä lautakunta asteikolla 0–5 tai a/i
Kypsyysnäytteen arvioi sekä pääinstrumentin opettaja tai muu ainejohtajan määräämä opettaja että äidinkielen tarkistaja a/i.
Opinnäytteen kokonaisarviointi asteikolla a / i. Ainejohtaja antaa opinnäytteen suoritusmerkinnän.

 

o3gm Opinnäyte, klassinen instrumentti, kantele (musiikin maisteri) (20 op, 534t)

Opiskelija osoittaa opinnäytteellään pääaineen hallintaa ja saavuttaneensa pääaineen osaamistavoitteet.
Opinnäytteeseen sisältyvät suoritukset:
- taiteellinen ohjelmasuoritus tasolla A mukaan lukien siihen liittyvät ohjelmisto- ja muut suoritukset.
- kirjallinen kypsyysnäyte:
Opiskelija laatii opinnäytteeseensä liittyvän taiteellisen ohjelmasuorituksen (konsertin) käsiohjelmatekstin (väh. 1 A4-sivu). Käsiohjelmateksti sisältää soitettavien teosten taustatietoa. Teksti voi sisältää myös suppean katsauksen kulttuurihistoriaan. Käsiohjelman tekstiosa tulee jättää arvosteltavaksi ohjelmasuoritukseen ilmoittautumisen yhteydessä. Jos ohjelmasuoritus tehdään kahdessa osassa, tulee molempien osasuoritusten käsiohjelmatekstit jättää arvosteltaviksi ensimmäiseen ohjelmasuoritukseen ilmoittautumisen yhteydessä).
Opiskelija, joka on valinnut maisterin tutkinnon opinnäytteekseen Kanteleensoitto, taso A2 –vaihtoehdon, voi suorittaa kypsyysnäytteen taiteellisen projektinsa kuvauksen muodossa.
Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä tutkintoasetuksen (794/2004) 6 §:ssä tarkoitetun kielitaidon. Opiskelijan ei tarvitse osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa samalla kielellä suoritettavaa ylempää korkeakoulututkintoa varten annettavassa kypsyysnäytteessä, kun hän on osoittanut kielitaitoa alempaa korkeakoulututkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä.
Edeltävät suoritukset
Muut opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan kuuluvat opinnot.
Arviointi
Taiteellisen ohjelmasuorituksen arvostelee dekaanin määräämä lautakunta asteikolla 0–5 tai a/i.
Kypsyysnäytteen arvioi pääinstrumentin opettaja, ohjelmasuorituksen arvioivan lautakunnan puheenjohtaja tai muu ainejohtajan määräämä opettaja a/i.
Opinnäytteen kokonaisarviointi asteikolla a / i. Ainejohtaja antaa opinnäytteen suoritusmerkinnän.

 

KAMARIMUSIIKKI, YHTYESOITTO, KANTELE

ks. myös Klassisen instrumentin ja laulun yhteiset opinnot Kamarimusiikki 1–3

 

3ga1 Yhteissoitto / kantele (3 op, 80 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa kontrolloida omaa soittoaan suhteessa yhtyeen muihin jäseniin
- kykenee ohjaamaan pientä yhtyettä ja harjoittamaan teoksia
Suositeltu suoritusvuosi K1 tai K 2.
Arviointi Lautakunnassa on kaksi jäsentä, jotka arvioivat yhtyeen esiintymisen a / i
opintojakso Ilmaisu 1 / Perusteet
Opetus- ja työmuodot
Yhtyeharjoituksia 56 t, joista ohjattua enintään 28 t
Työskentely voi sisältää sävelletyn materiaalin lisäksi ryhmäimprovisaatiota
Suoritukset
Osallistuminen harjoituksiin ja vähintään yksi esiintyminen

 

TIEDOLLISET JA KIRJALLISEN ILMAISUN OPINNOT, KANTELE

Katso tarkemmin sisällöstä mallihopsista ja  päähakemiston otsikko (Klassisen musiikin osasto) : Sävellys ja musiikinteoria

 

PÄÄAINETTA TUKEVAT SIVUAINEOPINNOT, KANTELE

Musiikinteoria ja säveltapailu, musiikinhistoria, tiedonhankinta ja kirjallinen ilmaisu

Ks. päähakemiston otsikko (Klassisen musiikin osasto) : Pääainetta tukevat sivuaineopinnot  (kielet, opintojen suunnittelu, historia, säveltapailu, teoria). Opintoja voi valita myös muiden oppiaineiden opintojaksoista.

 

PEDAGOGIIKKA, KANTELE

2ip11 Johdatus pedagogiikkaan (1 op, 27 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee opetuksen peruskysymyksiä, osa-alueita ja työmuotoja

- osaa jäsentää opetustilannetta

- ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen opetuksessa

Suositeltu suoritusvuosi 1. kevätlukukausi

Arviointi a / i

Opetusmuodot
- luentoja enintään 10t 

Työmuodot

- osallistuminen opetukseen

- opetuksen observointia enintään 10 t

- opiskelijan omakohtaista työtä 7 t

Suoritukset ja arviointitavat

- osallistuminen opetukseen tai luentokohtaisten korvaavien tehtävien tekeminen

- opetuksen observointi ja sen raportointi

Kantelepedagogiikka 1 kuuluu sivuaineopintoihin. Kantelepedagogiikka 2 ja Soitinpedagogiikka 3 kuuluvat valinnaisiin opintoihin.

 

3ga9 Kantelepedagogiikka 1 (10 op, 267 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- hallitsee 5-kielisen ja ison kanteleen soiton perustekniikat ja kykenee rakentamaan oppilaalle monipuolisen ja luontevan soittotekniikan
- osaa soveltaa opetuksessaan luovasti ja oppilaskohtaisesti soittoergonomian periaatteita
- osaa opettaa oppilaalle kanteleen viritystä ja soittimen käsittelyä
- tuntee alkeis- ja perustason keskeiset opetusmenetelmät ja -materiaalit (sis. yhteissoiton)
- saa valmiudet opetusmateriaalin valikointiin ja soveltuvuuden arvioimiseen
- saa valmiudet pienten harjoituskappaleiden sovittamiseen ja säveltämiseen
- osaa asettaa opetuksen tavoitteet oppilaslähtöisesti ja suunnitella opetusta niiden mukaisesti
- osaa ohjata oppilaan harjoittelua
- kykenee toimimaan joustavasti vuorovaikutuksessa oppilaan kanssa
- kykenee arvioimaan oppilaan edistymistä ja antamaan rakentavaa palautetta
- kykenee tukemaan oppilaan taiteellisen ilmaisun kehittymistä
- osaa suunnitella oppilaan ohjelmistoa oppilaan omista lähtökohdista käsin (sis. myös aikuiset harrastajat)
- kykenee valmentamaan ja arvioimaan rakentavasti oppilaiden tasosuorituksia
- kykenee suunnittelemaan oppitunteja sekä lukuvuoden työskentelyä
- tuntee musiikkileikkikouluissa käytettävää 5-kielismateriaalia
- saa valmiudet Kantelepedagogiikka 2:n opintoihin
Suositeltu suoritusvuosi K1 (johdantoperiodi) ja K2
Arviointi
Kuulustelu arvioidaan asteikolla a/i. Opettaja arvioi harjoitustunnit asteikolla a/i. 1-2 kollegaa arvioi opetusnäytteen asteikolla a/i. Opetusnäytteen lautakunnan yksi jäsen voi olla joko toisen soittimen opettaja tai muu pedagogi, jolla on kasvatustieteen tuomaa näkökulmaa opetustilanteen arviointiin.
Edeltävät suoritukset
2ip11 Johdatus pedagogiikkaan
Korvaavina hyväksiluettavat opinnot
korkeakouluissa suoritetut pedagogiikkaopinnot voivat korvata opintojakson soveltuvin osin
Opetus- ja työmuodot
Luentoja, demonstraatioita ja ryhmätöitä enintään 56 t
Alkeisopetuksen ja mahdollisuuksien mukaan tutkintoarvioinnin seuraamista 15 t
Opetusharjoittelua 30 t, josta 15 t ohjattua
Opiskelijan omakohtaista työtä sisältää mm. opetusprosessista kirjoittamista oppimispäiväkirjan avulla
Suoritukset
Luento-, kirjallisuus- tai metodinen kuulustelu
Alkeisopetuksen seuraaminen
Harjoitustuntien pitäminen
Pienten harjoituskappaleiden laatiminen
Opetusnäyte

 

3ga10 Kantelepedagogiikka 2 (10 op, 267 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- kykenee kehittämään jo oppimiaan taitoja pidemmällä olevien oppilaiden parissa
- osaa opettaa sekä harrastetavoitteisia että ammattikoulutukseen suuntautuvia oppilaita
- tuntee kanteleelle sävelletyn ja sovitetun musiikin didaktisia erityispiirteitä ja osaa soveltaa opetusmateriaalia kriittisesti
- kykenee analysoimaan soittotapahtumaa ja soittotekniikan ja tulkinnan osatekijöitä
- kykenee ohjaamaan oppilaan monipuolisen ja luontevan soittotekniikan rakentamista soittoergonomisista lähtökohdista
- kykenee tukemaan oppilaan ilmaisukykyä, luovuutta ja esiintymisvalmiuksien kehittymistä
- kykenee suunnittelemaan opetustaan, asettamaan tavoitteita yhdessä oppilaan kanssa sekä arvioimaan oppilaan edistystä ja omaa opetustaan tämän pohjalta
- kykenee luontevaan vuorovaikutukseen eri tasoisten, -ikäisten sekä eri taustoista tulevien oppilaiden kanssa (aikuisopiskelijat mukaan lukien)
- kykenee suunnittelemaan, valmentamaan ja arvioimaan oppilaiden tasosuorituksia (perus- ja musiikkiopistotasot)
- on perehtynyt musiikkiopiston opettajan työhön
tuntee yhtyesoittomateriaalia ja kykenee ohjaamaan eri tasoisia kanteleryhmiä
osaa kehittää ammatillista osaamistaan
saa valmiudet Kantelepedagogiikka 3:n opintoihin
Suositeltu suoritusvuosi K3
Arviointi
Kuulustelu arvioidaan asteikolla a/i. Opettaja arvioi harjoitustunnit asteikolla a/i. 1-2 kollegaa arvioi opetusnäytteen asteikolla a/i. Opetusnäytteen lautakunnan yksi jäsen voi olla joko toisen soittimen opettaja tai muu pedagogi, jolla on kasvatustieteen tuomaa näkökulmaa opetustilanteen arviointiin.
Edeltävät suoritukset
Kantelepedagogiikka 1 sekä kanteleensoitto taso C tai vastaava taso
Korvaavina hyväksiluettavat opinnot
korkeakouluissa suoritetut pedagogiikkaopinnot voivat korvata opintojakson soveltuvin osin
Opetus- ja työmuodot
Luentoja, demonstraatiota ja ryhmätöitä enintään 56 t
Osallistuminen kuuteen yleispedagogisen luentosarjan luentoon
Opetuksen ja tutkintoarvioinnin seuraamista 15 t, josta suositellaan kanteleensoiton opetuksen seuraamista 10 t
Opetusharjoittelua enintään 30, josta 15 t ohjattua
Suoritukset
Luento-, kirjallisuus tai metodinen kuulustelu
Opetuksen ja arvioinnin seuraaminen
Harjoitustuntien pitäminen
Opetusnäyte
Kirjareferaatti tai esitelmä

 

MUUT OPINNOT, KANTELE

3ga5 Kanteleen rakenne, viritys ja huolto (2 op, 54 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee konserttikanteleen toiminnallisen rakenteen sekä soinnin muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä
- tuntee pienkanteleitten rakenteen pääpiirteet
- hallitsee kanteleen yleisimmät viritystavat (tasavireinen, kaavavire, pienkanteleet)
- hallitsee konserttikanteleen perushuoltoon liittyvät toimenpiteet (puhdistus, kielen vaihto, silmukan teko, sävelvaihtovivuston vaihto, kevennysjousen vaihto ja säätö, kieliruuvin säätö)
- osaa arvioida kanteleen kuntoa ja korjata pikkuvikoja
Suositeltu suoritusvuosi K1,K2 tai K3 vuosi
Arviointi a / i
Opetus- ja työmuodot
Pienryhmäopetusta 28t, joka toteutetaan kahtena periodina
Suoritus
Osallistuminen opetukseen ja käytännön harjoituksiin

 

3ga6 Kanteletieto 1 (3 op, 80 t, 1,5op /lukuvuosi)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee kanteleen historian päälinjat ja nykytilanteen
- tuntee keskeiset perinteiset kantelemallit ja soittotyylit
- tuntee ja osaa jäsentää taidekanteleensoiton historiaa (kanteleenrakennus, pedagogit ja taiteilijat)
- tuntee kanteleen sukulaissoittimia ja mahdollisuuksien mukaan muita sitrasoittimia sekä niiden historiaa ja nykytilannetta
Suositeltu suoritusvuosi K1 tai K2
Arviointi a / i
Korvaavina hyväksiluettavat opinnot
Korkeakoulujen vastaava opintojakso
Opetus- ja työmuodot
Luento-opetusta periodiluonteisesti 1-2 vuoden aikana 28 t
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
1) kuuntelutentti
2) kertauskuulustelu
Kanteletieto 1 ja 2 voidaan toteuttaa joko erillisinä opintojaksoina tai yhdistettynä työpajamuotoisesti tietopuolista ja soittaen tapahtuvaa opiskelua yhdistäen

 

3ga7 Kanteletieto 2 (3 op, 80 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa soittaa erilaisia kanteletyyppejä (5- ja 10-kieliset kanteleet, kanteleen perinnemallit sekä mahdollisuuksien mukaan 15-kielinen kantele ja sukulaissoittimet)
- tuntee tärkeimmät perinteiset kansanmusiikkityylit ja niiden moderneja sovellutuksia (arkaainen kanteleperinne, Perhonjokilaakson eli nk. lyhyen sivun pelimannityyli, Saarijärven eli nk. tikkutyyli sekä mahdollisuuksien mukaan erilaiset soittajakohtaiset, kuten Antti Rantosen tai Martti Pokelan soittotyylit ja ohjelmistot)
- hallitsee suppean valikoiman sekä vanhaa että uutta kansanmusiikkiohjelmistoa
Suositeltu suoritusvuosi K1.K2 tai K3. vuosi
Arviointi Opettaja arvioi 2 kollegan avustuksella a / i
Korvaavina hyväksiluettavat opinnot Korkeakoulujen vastaava opintojakso (harkinnan mukaan)
Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtaista tai pienryhmäopetusta 28 t
Suoritukset
1) osallistuminen opetukseen
2) soittonäyte soolo- tai ryhmäesityksenä 10-kielisellä kanteleella sekä kahdella vapaavalintaisella soittotyylillä
Kanteletieto 1 ja 2 voidaan toteuttaa joko erillisinä opintojaksoina tai työpajamuotoisesti tietopuolista ja soittaen tapahtuvaa opiskelua yhdistäen. Kanteletieto 2 -opintojakson voi suorittaa enintään kaksi kertaa, jolloin ensimmäisenä vuonna saadaan perustaidot aihealueeseen ja toisena vuonna voidaan syventää tavoitteiden mukaista osaamista.

 

3ga4 Ohjelmistopraktikum / kantele (4 op, 107 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee laajasti kanteleensoiton teknisiä, tyylillisiä ja tulkinnallisia kysymyksiä
- tuntee keskeisimmän kanteleohjelmiston, erityisesti aikamme musiikkia
- osaa kehittää prima vista –taitoaan
- kykenee suulliseen viestintään ja yleisön kohtaamiseen
Arviointi a / i
Edeltävät suoritukset: Kanteleensoitto taso C tai vastaavat tiedot ja taidot
Korvaavina hyväksiluettavat opinnot
Korkeakoulujen vastaava opintojakso
Opetus- ja työmuodot
Työpajamuotoista työskentelyä ja opetuskeskustelua enintään 28 t
Suoritukset
I Osallistuminen opetukseen, keskusteluun ja soittopajatyöskentelyyn
II Lyhyt raportti 1-2 oppimistavoitteen suhteen muotoutuneista havainnoista

 

3ga17 Sähkökanteleen perusteet (6 op, 161 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee sähkökanteleen rakenteen ja äänenmuodostuksen (39-kielinen sähkökantele sekä pienkantelemalli, esim. 15-kielinen sähkökantele)
- hallitsee sähkökanteleen äänenvahvistuksen ja äänentoiston sekä tuntee kanteleelle soveltuvat mikrofonit ja vahvistimet
- saa käytännön valmiuksia äänenmuokkaukseen ja live-elektroniikan käyttöön sekä tutustuu tietokoneohjelmistojen käyttöön
- tutustuu eri viritysjärjestelmiin ja tuntee niiden käyttömahdollisuuksia (erityisesti ns. puhdasvireisyys)
- tuntee sähkökanteleen käyttöä eri musiikkigenreissä sekä sähkökanteleen käyttömahdollisuuksia erilaisissa yhtyeissä ja orkestereissa
Arviointi a / i
Opetus- ja työmuodot:
Luennot, harjoitukset ja pienryhmätyöskentely enintään 60 t
Pienryhmäopetukseen sisältyy työpajoja elektroniseen musiikkiin ja sähkökanteleeseen erikoistuneiden muusikoiden johdolla (fokus isossa kanteleessa, mahdollisesti myös pienkanteletyöskentelyä)
Suoritukset
Luentoihin ja pienryhmätyöskentelyyn osallistuminen, harjoitustehtävät
Kirjallinen kuulustelu teoriaosuudesta

 

3ga18 Sähkökantele syventymiskohteena (6 op. 161t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- syventää taitojaan ja tietoaan sähkökanteleesta
- osaa itsenäisesti soveltaa Sähkökanteleen perusteet -kurssilla oppimaansa ja kehittää taitojaan vapaavalintaisen projektin muodossa
Projekti voi olla esim.:
- studiotyöskentelyä yhteistyössä MuTen kanssa; esim. demonauhan tai podcastin tekeminen
- sävellysopiskelijoille suunnatun sähkökanteledemon työstäminen (sekä ääni- että tekstimateriaalia) sekä jokin yhteissävellysprojekti
- pienimuotoisen verkko-oppimateriaalin tai vastaavan tekeminen
- sähkökantele-esittely kouluun tai musiikkiopistoon
Arviointi a / i
Edeltävät suoritukset 3ga16 Sähkökanteleen perusteet
Opetus- ja työmuodot
Luennot, harjoitukset ja pienryhmätyöskentely enintään 45 t sekä henkilökohtaista opetusta enintään 15 t
Pienryhmätyöskentelyn ja henkilökohtaisen opetuksen tarkoitus on tukea valinnaisen projektin sisältöä
Henkilökohtainen opetus voi olla esim. työskentelyä säveltäjän kanssa: säveltäjän teoksen tai opiskelijan oman materiaalin työstämistä
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen, harjoitustehtävät
Raportti projektista

 

3pa31 Tekniikkapaja (Piano, kantele, kitara, harmonikka) (2op, 53 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelijalla on luotettava perustekniikka ja valmiuksia teknisten ongelmakohtien ratkaisemiseen.
Opiskelija osaa harjoitella suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti.
Sisältö
Tekniikkapajassa paneudutaan teknisten harjoitusten avulla opiskelijan perustekniikan kehittämiseen ja käydään läpi  teknisiä ongelmia. Opiskelija voi myös itse tuoda kurssille teoksissa  havaitsemiaan ongelmakohtia, joihin  etsitään yhdessä  ratkaisuja. Opintojaksossa käsitellään myös harjoittelun tekniikkaa ja eri tapoja harjoitella.
Opetus-ja työmuodot
Ryhmäopetusta enintään 28 tuntia ja omaa työtä 25 tuntia.
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Arviointi a/i

 

3ga3 Vapaa säestys 1 / kantele (3 op, 80 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- pystyy säestämään kanteleella sointumerkeistä käyttäen kolmi- ja nelisointuja sekä mahdollisesti laajempia harmonioita
- osaa soittaa ja säestää korvakuulolta yksinkertaisia melodioita
- hallitsee erilaisia komppeja ja muita säestystapoja sekä osaa käyttää niitä tyylinmukaisesti
- kykenee harjoittamaan erilaisia improvisaatiomuotoja
- tuntee transponoinnin perusteet ja kykenee transponoimaan pieniä sävelmiä lähisävellajeihin
- saa valmiudet lisäopintoihin
Suositeltu suoritusvuosi 2. tai 3.
Arviointi Opettaja arvioi kollegan avustuksella a / i
Opetus‑ ja työmuodot
Opetusta 2–3 hengen ryhmissä enintään 28 t
Suoritukset
Kaksi etukäteen valmistettua erityylistä kappaletta, joista vähintään toisen on sisällettävä improvisoitu soolo
Transponointitehtävä
Säestystehtävä sointumerkeistä
Soinnutustehtävä

 

3ga12 Vapaa säestys 2 / kantele  (6 op, 160 t )

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- syventää ja laajentaa vapaan säestyksen ja improvisoinnin taitojaan
- osaa käyttää monipuolista harmoniaa ja rytmiikkaa säestäessä ja improvisoidessa
- osaa käyttää sisäistä rytmin ja melodian hahmotusta ja kuulemista ja pystyy käytännön työssä selviytymään monipuolisista säestys- ja esitystilanteista
Arviointi Opettaja arvioi 2 kollegan avustuksella 0-5
Edeltävät suoritukset
3ga3 Vapaa säestys 1
Korvaavina hyväksiluettavat opinnot
Korkeakoulujen vastaava opintojakso
Opetus‑ ja työmuodot
Opetusta pienryhmissä enintään 56 t
Työskentely tapahtuu pääasiassa konserttikanteleella. Opiskelijan toiveitten mukaan voidaan osa kappaleista ja säestystyyleistä soittaa myös pienkanteleella (10- tai 15-kielinen kantele).