Tutkimuksen avoimuus

Taideyliopisto kannustaa tutkijoitaan avoimuuteen tutkimusaineistojen hallinnassa.

Tutkimusaineiston hallinta

 

Tutkimusaineiston hallinnan suunnittelu on osa tutkimuksen avoimuutta. Tutkimusaineistoilla tarkoitetaan Taideyliopistossa niitä resursseja, joita tutkija tuottaa tai joita hän käyttää tutkimusprosessin aikana.

 

Tutkimusaineistot voivat olla digitaalisessa, analogisessa ja fyysisessä muodossa olevia perusaineistoja ja niistä jalostettuja aineistoja, joihin tutkimuksen löydökset ja tulokset perustuvat.

 

Tutkimusaineistojen hallinnan suuntaviivat on määritelty yliopiston tutkimusaineistopolitiikassa. Taideyliopistolaiset noudattavat tutkimuseettisiä ohjeita tutkimusaineistojen hallinnassa ja avaamisessa sekä huolehtivat luottamuksellisten tietojen suojaamisesta, tietoturvasta ja tietosuojasta lainsäädännön, hyvän tieteellisen käytännön sekä yliopiston antamien ohjeiden ja suositusten mukaisesti.

 

Akatemiat, niiden osastot, tohtoriohjelmat ja tutkimushankkeiden vastuulliset tutkijat vastaavat tohtoriopiskelijoiden ja tutkimushenkilöstön perehdyttämisestä hyvään aineistonhallintatapaan. Lisäksi yliopisto järjestää henkilökunnalle tähän liittyvää koulutusta.

 

Tutustu Taideyliopiston tutkimusaineistopolitiikkaan (pdf) ja tutkimusaineistopolitiikan toteuttamissuunnitelmaan (pdf).

 

Lisätietoa avoimesta tieteestä ja tutkimuksesta: www.avointiede.fi

Aineistonhallintasuunnitelma

Tutkimussuunnitelman tai rahoitushaun yhteydessä laaditaan aineistonhallintasuunnitelma. Suunnitelmassa otetaan huomioon tutkimusaineiston kerääminen, käsittely, omistajuus ja käyttöoikeudet, säilytys, uudelleenkäyttö ja julkaiseminen, tietoturvallinen hävittäminen sekä toimenpiteiden vaatimat resurssitarpeet.

 

Tutkimukseen liittyvien oikeudellisten seikkojen valmistelua tehdään yhteistyössä Taideyliopiston akateemisen johdon, lakimiespalveluiden ja tekijänoikeuspalvelun kanssa.

 

Tutkimusaineistot ovat lähtökohtaisesti yhteiskäyttöisiä ja avoimia. Jos tutkimusaineistojen avaamista on tarpeen rajoittaa, on perustelujen oltava oikeutettuja ja toteennäytettävissä. Henkilötietojen ja arkaluontoisten aineistojen käsittely ja säilyttäminen on otettava huomioon aineistonhallintasuunnitelmassa.

 

Aineistonhallintasuunnitelman laatimisessa voi käyttää apuna pilotointikäytössä olevaa DMPTuuli-työkalua. Työkalun yleisohjeistus täydentyy tulevina kuukausina organisaatio-, rahoittaja- ja datakohtaisilla ohjeilla.

Malleja erilaisille aineistonhallintasuunnitelmille löytyy myös Tietoarkiston sivuilta täältä.

Tutkimuksen metadata

Tutkimusaineiston liitteeksi tarvitaan kuvailevaa ja teknistä tietoa siitä, mitä informaatiota se sisältää eli metadataa. Metadataa on esimerkiksi tieto, miten ja milloin tutkimusaineisto on koottu, mitä sopimuksia haastatteluaineistoihin tai muihin tutkimusaineistoihin liittyy, ja miten tutkimusaineistoa on käsitelty tai anonymisoitu. Metadata tulee aina tallentaa tutkimusaineistojen yhteydessä.

 

Tutkimusaineistojen metadatassa on mainittava tutkimusaineiston omistaja ja oikeudelliset rajoitukset tutkimusaineistojen käytölle.