Tue taiteen tulevaisuutta

Ole mukana kasvattamassa ja uudistamassa vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja yhteiskunnan välillä. Luodaan yhdessä uusia näkökulmia yhteiskuntaan.

Lahjoittaminen ja yhteistyö

Tue taiteen merkitystä yhteiskunnallisten ilmiöiden sanoittajana, dialogien mahdollistajana ja siltojen rakentajana.

Uusimmat kumppanitarinat