Teatterikorkeakoulusta valmistuneita tohtorintutkintoja

Valmistuneet 

2014

Teatteritaiteen tohtori Annemari Untamala, Coping with Not-knowing by Co-confidencing in Theatre Teatcher Training: A Grounded Theory

Doctor of Arts (Theater and Drama) Linda Gold, Altered Experience in Dance/Dancing Investigation into the Nature of Altered Experience in Dancing and Pedagogical Support.

Tanssitaiteen tohtori Soile Lahdenperä, Muutoksen tilassa – Alexander- tekniikka koreografisen prosessin osana. [verkkoväitös]

Teatteritaiteen tohtori Mari Martin, Minän esitys. Ohjaajan pohdintaa oman, yksityisen päiväkirjakatkelman työstämisestä näyttämölle.

Teatteritaiteen lisensiaatti Satu Taalikainen, Rytmi, ihmisääni ja liike - kolme versiota näyttelijäntyöstä

2013

Teatteritaiteen lisensiaatti Maissi Salmi, Matkalla minuuteen - Opiskelijoiden kokemuksia teatteritaiteen lukiodiplomista ja opettajan roolista oppimisprosessissa

Teatteritaiteen tohtori Anu Koskinen, Tunnetiloissa – Teatterikorkeakoulussa 1980- ja 1990-luvuilla opiskelleiden näyttelijöiden käsitykset tunteista ja näyttelijöiden tunnetyöskentelystä.

Teatteritaiteen tohtori Satu Olkkonen, Äänenkäytön erityisyys pedagogiikan ja taiteellisen toiminnan haasteena.

Teatteritaiteen lisensiaatti Marjo-Riitta Ventola, Osallistava teatteri - laadukas aikalaiskonsepti

Teatteritaiteen lisensiaatti Ari Lepoluoto,Valo- ja äänityö taiteen ja teknologian vuorovaikutuksessa, esittävien taiteiden tutkimuskeskus, esittävien taiteiden tutkimuskeskus.

Teatteritaiteen lisensiaatti Riku Korhonen, Fokus - Näyttelijöiden kokemuksia keskittymisestä, sen kadottamisesta ja löytämisestä, esittävien taiteiden tutkimuskeskus.

Teatteritaiteen tohtori Pauliina Hulkko, Amoraliasta Riittaan - ehdotuksia näyttämön materiaaliseksi etiikaksi, esittävien taiteiden tutkimuskeskus.

Teatteritaiteen tohtori Ville Sandqvist, Minä, Hamlet: näyttelijäntyön rakentuminen, esittävien taiteiden tutkimuskeskus.

2012

Tanssitaiteen tohtori Heli Kauppila, Avoimena aukikiertoon - Opettajan näkökulma kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan baletinopetuksessa, esittävien taiteiden tutkimuskeskus.

Tanssitaiteen tohtori Hanna Pohjola, Toinen iho - Uransa loukkaantumiseen päättäneen nykytanssijan identiteetti, esittävien taiteiden tutkimuskeskus.

Teatteritaiteen tohtori Tomi Humalisto, Toisin tehtyä, toisin nähtyä. Esittävien taiteiden valosuunnittelusta muutosten äärellä, esittävien taiteiden tutkimuskeskus.

2011

Teatteritaiteen tohtori Seppo Kumpulainen, "Hikeä ja harmoniaa. Liikunnan ja fyysisen ilmaisun opetus Suomen Teatterikoulun ja Teatterikorkeakoulun näyttelijän-koulutuksessa vuosina 1943–2005. Traditio välineenä näyttelijänkoulutuksen kehittämisessä", esittävien taiteiden tutkimuskeskus.

Teatteritaiteen tohtori Maya Tångeberg-Grischin, "The Techniques of Gesture Language – a Theory of Practice", esittävien taiteiden tutkimuskeskus.

2010

Tanssitaiteen tohtori Kirsi Heimonen, "Sukellus liikkeeseen - liikeimprovisaatio tanssimisen ja kirjoittamisen lähteenä", esittävien taiteiden tutkimuskeskus.

2009

Teatteritaiteen tohtori Tone Pernille Østern , "Meaning-making in the Dance Laboratory. Exploring dance improvisation with differently bodied dancers", esittävien taiteiden tutkimuskeskus.

Teatteritaiteen tohtori Erik Rynell, "Action Reconsidered. Cognitive Aspects of the Relation between Script and Scenic Action", esittävien taiteiden tutkimuskeskus.

2008

Teatteritaiteen tohtori Helka-Maria Kinnunen, "Tarinat teatterin taiteellisessa prosessissa", tutkimuksen kehittämisyksikkö, näyttelijäntyö.

Tanssitaiteen tohtori Jukka O. Miettinen "Dance Images in Temples of Mainland Southeast Asia", tutkimuksen kehittämisyksikkö, tanssi.

2007

Teatteritaiteen lisensiaatti Mari Martin, "Lapsilähtöistä teatteria. Taiteilija-pedagogin työskentely koulun taideprojektissa". Tanssi- ja teatteripedagogiikan laitos.

2006

Teatteritaiteen tohtori Maaria Rantanen, "Takki väärinpäin ja sielu riekaleina - näyttelijän työstressin ja -uupumuksen kokemukset", näyttelijäntyön koulutusohjelma, teatteritaiteen laitos.

2005

Tanssitaiteen tohtori Kirsi Monni, taiteellinen osio käsitti viisi teosta; "10.000 oliota" (1996), "Ofelia" (1996), "Ki-Ai" (1997), "Ancient Bodies" (1998) ja "Saattamus" (1999). Kirjallinen osio  on nimeltään "Olemisen poeettinen liike - Tanssin uuden paradigman taidefilosofisia tulkintoja Martin Heideggerin valossa", tanssitaiteen laitos.

Tanssitaiteen tohtori Teija Löytönen, "Keskusteluja tanssi-instituutioiden arjesta", tanssi- ja teatteripedagogiikan laitos.

2003

Tanssitaiteen tohtori Leena Rouhiainen, "Living Transformative Lives. -Finnish freelance dance artists brought into dialogue with Merleau-Ponty`s phenomenology", tanssi- ja teatteripedagogiikan laitos.

Tanssitaiteen tohtori Eeva Anttila, "A Dream Journey to the Unknown. -Searching for dialogue in dance education", tanssi- ja teatteripedagogiikan laitos.

2002

Teatteritaiteen tohtori Tapio Toivanen, "Mä en ois kyllä ikinä uskonu ittestäni sellasta". Peruskoulun viides- ja kuudesluokkalaisten kokemuksia teatterityöstä, tanssi- ja teatteripedagogiikan laitos.

 Teatteritaiteen tohtori Soile Rusanen, "Koin traagisia tragedioita." - Yläasteen oppilaiden kokemuksia ilmaisutaidon opiskelusta, tanssi- ja teatteripedagogiikan laitos.

Tanssitaiteen tohtori Betsy Fisher, taiteellinen osio käsitti kolme konserttia, joista kaksi ensimmäistä olivat hänen tanssimiaan soolokonsertteja nimeltään "eMotion.s: German Lineage in Contemporary Dance" ja kolmas oli Fisherin ryhmäkoreografia "Thicket of Absent Others" (2000). Kirjallinen osio on nimeltään "Creating and Re-Creating Dance", tanssi- ja teatteripedagogiikan laitos.

Licentiat i teaterkonst Ida-Lotta Backman, den konstnärliga delen bestod av skådespelararbete i "Et skib kommer ladet", ett samnordiskt mysteriespel (1999). "Teaterns rötter", kalendariska riter i ett skapat heligt rum,  manus och regi (feb.-juni 2000), "tänkOM", manus och regi (2001). Den skriftliga delen av licentiatarbetet heter "sharing WITH more than performing FOR", svenska institutionen för skådespelarkonst.

2001

Tanssitaiteen tohtori Riitta Pasanen-Willberg, taiteellinen osio käsitti sekä soolo- että ryhmäteoksia mm. "Naisen kyynär" (1994), "Noppaa heittävät naiset" (1995), "Lintunen" (1996), Kahdeksan jokea" (1997), "Kolme pientä peikkoa" (1998) ja "Hiljaisuuksia" (1999).  Kirjallinen työ on nimeltään ”Vanhenevan tanssijan problematiikasta dialogisuuteen - koreografin näkökulma”, tanssitaiteen laitos.

Teatteritaiteen tohtori Timo Kallinen, ”Näyttämötaiteilijasta teatterityöntekijäksi - miten moderni tavoitti suomalaisen teatterikoulutuksen”, ohjaajantyön ja dramaturgian laitos.

Tanssitaiteen tohtori Paula Salosaari, ”Multiple Embodiment in Classical Ballet”, tanssi- ja teatteripedagogiikan laitos.

Teatteritaiteen tohtori Pia Houni, ”Näyttelijäidentiteetti. Tulkintoja omaelämäkerrallisista puhenäkökulmista”, näyttelijäntyön laitos.

2000

Teatteritaiteen lisensiaatti Ari Koivumäki, "Tilan ilmaiseminen kuunnelmassa", valo- ja äänisuunnittelun laitos.

1999

Teatteritaiteen tohtori Annette Arlander, taiteellinen opin- ja taidonnäytekokonaisuus Italo Calvinon romaanista dramatisoitu esitys ”Jos talviyönä matkamies…” (1996), Mariana Alcoforadon tekstiin perustuva esitys ”Sisar Marianan rakkauskirjeet” (1997) ja kuunnelma ”Via Marco Polo” (1998) sekä kirjallinen työ ”Esitys tilana”, ohjaajantyön ja dramaturgian laitos.

Tanssitaiteen tohtori Soili Hämäläinen, ”Koreografian opetus- ja oppimisprosesseista – kaksi opetusmallia oman liikkeen löytämiseksi ja tanssin muotoamiseksi”, tanssi- ja teatteripedagogiikan laitos.

1998

Teatteritaiteen lisensiaatti Elina Rainio, ”Taiteilijaopettaja oman työnsä tutkija”, tanssi- ja teatteripedagogiikan laitos.

1997

Teatteritaiteen lisensiaatti Tarja Laine, ”Matkalla tuntemattomaan”, ohjaajantyön ja dramaturgian laitos.

Tanssitaiteen lisensiaatti Riitta Pasanen-Willberg, ”Vieläkö sinä tanssit? –Vanheneva tanssija koreografin näkökulmasta”, tanssitaiteen laitos.

1995

Teatteritaiteen lisensiaatti Annette Arlander, ”Joitakin keskusteluja I-X”, ohjaajantyön ja dramaturgian laitos.

1993

Teatteritaiteen lisensiaatti Esko Salervo, ”Salaisuus”, ohjaajantyön ja dramaturgian laitos.

1991

Teatteritaiteen lisensiaatti Raija-Sinikka Rantala, ”Klovni, se joka saa korvapuusteja”, ohjaajantyön ja dramaturgian laitos