Valintakokeet ja arviointi

Hakijoiden hakukelpoisuus ja ennakkotehtävät arvioidaan, ja jatkoon päässeet saavat toiseen vaiheeseen kutsun sähköpostitse. Myös hakukelpoisuuden ja ennakkotehtävien perusteella karsituille ilmoitetaan asiasta sähköpostitse.

 

Vakuutusturva

Hakijat osallistuvat valintakokeisiin omalla vastuulla. Teatterikorkeakoulu ei vastaa hakijoiden tapaturmista eikä henkilökohtaisesta omaisuudesta.

 


Erityisjärjestelyt valintakokeissa

Valintakokeeseen osallistuja voi saada vammansa tai sairautensa perusteella tarvitsemansa erikoisjärjestelyt (esim. lisäaikaa kirjallisiin tehtäviin lukihäiriötodistuksella), mikäli hän ottaa yhteyttä hakijapalveluihin (teak.hakijapalvelut@uniarts.fi). Hakijapalveluihin tulee olla yhteydessä mieluiten jo hakuvaiheessa, mutta kuitenkin viimeistään kuukautta ennen valintakoetta. Hakijan tulee toimittaa hakijapalveluihin lääkärintodistus sairaudestaan tai pääsykokeisiin lisäaikaa lukihäiriön perusteella anottaessa (esim. Ylioppilaslautakunnan myöntämä lupa lisäaikaan ylioppilaskirjoituksia varten).

 

Lukihäiriön perusteella saadut lausunnot saavat olla enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Lisäksi sellaiset lausunnot, jotka osoittavat pysyvän vamman, oppimisvaikeuden tai sairauden saavat olla enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Muiden lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti.


Arviointikriteerit

Ohjelmat määrittelevät omat arviointikriteerinsä, jotka löytyvät koulutusohjelmakohtaisista valintaperusteista. Hakijoiden kokonaissuoritusta valintakokeissa verrataan suhteessa muihin hakijoihin. Edellisten vuosien valintakoesuorituksia ei huomioida kuluvalla hakukierroksella.