Teatterikorkeakoulun tohtoriohjelman opiskelijavalinta 2019

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun esittävien taiteiden taiteellisen tutkimuksen tohtoriohjelma (Teatteri- ja tanssitaiteen tohtoriohjelmat) opiskelijavalintaprosessi 2019 on päättynyt. Tutkimusneuvosto on päättänyt taiteen tutkimuksen professoreiden ja valintaraadin esityksen mukaisesti hyväksyä seuraavat 6 hakijaa (aakkosjärjestyksessä) suorittamaan teatteri- tai tanssitaiteen tohtorin tutkintoon johtavia opintoja Teatterikorkeakoulun Esittävien taiteiden tutkimusyksikössä syksystä 2019 alkaen:

Laukkanen Pauliina (tanssitaiteen tohtoriohjelma)
Rankanen Maarit (tanssitaiteen tohtoriohjelma)
Reinartz Juli (tanssitaiteen tohtoriohjelma)
Rinne Nora (teatteritaiteen tohtoriohjelma)
Siren Kenneth (teatteritaiteen tohtoriohjelma)
Vapaavuori Nanni (teatteritaiteen tohtoriohjelma)

OIKAISUOHJE 

Tähän päätökseen saa Yliopistolain (558/2009) 82 pykälän nojalla hakea oikaisua Taideyliopistolta. 

Kirjallisen oikaisupyyntömenettelyn tarkoituksena on antaa hakijalle mahdollisuus vedota päätöksenteossa mahdollisesti tapahtuneeseen virheeseen saadakseen virheellisen päätöksen korjatuksi. Oikaisumenettelyä ei ole tarkoitettu palautteen saamista varten tai lisätietojen saamiseksi valinnasta. Valintapäätökseen voi hakea oikaisua kirjallisesti 14 päivän kuluessa lopullisen valintatuloksen julkistamisesta. 

Oikaisupyynnön sisältö

Valintapäätökset perustuvat niihin tietoihin, jotka hakija on toimittanut Taideyliopistolle tietojen toimittamiseen varattuna aikana. Oikaisupyyntöön tulee yksilöidä mitä oikaisupyyntö koskee ja ne seikat, joihin hakija vetoaa. Oikaisupyynnöstä tulee ilmetä hakijan henkilö- ja yhteystiedot ja sen tulee olla hakijan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen allekirjoittama. Oikaisupyynnössä tulee mainita hakukohde (tai hakukohteet), jota oikaisupyyntö koskee. Mikäli toimitat oikaisupyynnön sähköpostitse, kirjoita sähköpostin otsikko- / aiheriville, mitä akatemiaa vaatimus koskee.

Oikaisupyynnön toimittaminen

Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava Taideyliopiston kirjaamoon. Oikaisupyynnön on oltava perillä kirjaamossa 14 päivän kuluessa lopullisen valintatuloksen julkistamisesta. Oikaisupyynnön lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Oikaisupyyntö toimitetaan osoitteeseen: 

Taideyliopisto / kirjaamo
PL 38 / Töölönlahdenkatu 16 C
00097 Taideyliopisto

Sähköpostitse toimitettu oikaisupyyntö pyydetään lähettämään yhtenä pdf-tiedostona.

Valituskielto 

Päätökseen, johon yliopistolain 82 §:n mukaan saa hakea oikaisua, ei saa ennen oikaisumenettelyä hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeudelle. Oikaisumenettelyssä annettuun päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeudelta.