Tanssijantaiteen maisteriohjelma

Tanssijantaiteen maisteriohjelma koostuu kahden lukuvuoden intensiivisistä opinnoista.  Opinnot kehittävät opiskelijan esiintyjäntaitoa, itsenäistä ja reflektiivistä taiteilijuutta, sekä valmiuksia toimia moninaisissa ja muuttuvissa tanssitaiteen konteksteissa.

 

Opiskelu

Tanssijantaiteen maisteriohjelmassa opintojen keskiössä on monipuolinen esiintyjäntyön käytäntöjen tutkiminen tanssitaiteen ja lähitaiteiden viitekehyksissä. Opinnot koostuvat tanssijantaiteen teemaopinnoista ja taiteellisista projekteista, nykyesitystä ja tanssijantyötä taustoittavista viitekehysopinnoista sekä yksilöllisistä opinnoista. Opinnäyte koostuu taiteellisen ja kirjallisen osan kokonaisuudesta.

Opetussuunnitelma
Opinnoissa opiskelija kehittyy niin sooloesiintyjänä kuin taiteellisen työryhmän aktiivisena, taiteellisia kysymyksiä esiintyjäntyön positiosta reflektoivana, jäsenenä. Opinnot tukevat hänen kehittymistään omaäänisenä taiteilijana ja esiintyjänä suhteessa muuttuvaan yhteiskuntaan ja sen muuttuviin käsityksiin taiteesta ja ihmisyydestä.
Hakeminen
Tanssijantaiteen maisteriohjelmaan otetaan opiskelijoita joka toinen vuosi. Opintoihin voi hakea alemman korkeakoulututkinnon tai tanssin kandidaatin tutkintoa vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneet. Tiedot valintojen aikatauluista ja kriteereistä julkaistaan vuosittain ilmestyvässä valinta-oppaassa. Seuraava haku tanssijantaiteen maisteriohjelmaan on tammikuussa 2019.
Yhteistyö ja harjoittelut
Tanssijantaiteen maisteriohjelma tekee yhteistyötä Teatterikorkeakoulun muiden maisteriohjelmien ja sekä Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksen (Tutke) kanssa. Opintoihin kuuluu laaja valinnaisten opintojen osa, jonka puitteissa opiskelijat voivat tehdä harjoittelun ammattikentällä, suorittaa lisää opintoja tai tehdä henkilökohtaisia projekteja. Kuva: Tani Simberg, Teoksesta Eeva Muilu: ~ ~ ~
Theatre Academy Dance Company TADaC
TADaC on Teatterikorkeakoulun tanssijantaiteen maisteriohjelman tanssiryhmä, jossa valmistumisen kynnyksellä olevat tanssijat harjoittavat ammattikoreografin heille valmistaman teoksen ja esittävät sitä Teatterikorkeakoulun lisäksi kiertueella muualla kotimaassa sekä ulkomailla.

Opettajat

Tanssitaiteen professori
Nykytanssin lehtori
Nykytanssin lehtori
Yliopistonlehtori

Tanssijantaiteen maisteriohjelman vierailevat opettajat

Tanssijantaiteen maisteriohjelman vierailevat opettajat

VIERAILEVAT OPETTAJAT 2015–2017

Maryam Abdulkarim, Annette ArlanderIsabel Gonzalez, Niko Hallikainen, Kirsi Heimonen, Karin JamesonTuuja Jänicke, Outi Järvinen, Ami Karvonen, Jaamil Olawale Kosoko, Mari Kätkä, Jennifer LaceyBenoît Lachambre, Sonya Lindfors, Miika Luoto, Anne Makkonen, Jukka Miettinen, Mirva Mäkinen, Fornier Ortiz, Anne Pajunen, Jeroen Peeters, Elina Pirinen, Pilvi Porkola, Mary PrestigeMimmu Rankanen, Päivi Saraste, Jaakko Simola, Katri Soini, Harriet SeveliusJarko Taivasmaa, Jukka Tarvainen, Kirsi Törmi, Emmi Venna, Raisa Vennamo, Heidi Väätänen, Jeremy Wade

Opiskelijat

Opiskelijat

Tanssijantaiteen maisteriohjelman opiskelijat (MA)

 

2019-2022

                                                              

                           Terhi Hartikainen                                                                             Suvi Kelloniemi

 

 

                                                               

                           Iiris Laakso                                                                                       Elisa Lejeune

 

                           

                                                                  

                           Maria Mäkelä                                                                                   Verna Norlund

 

                                                                       

                           Vera Snellman                                                                             Johanna Karldberg

 

 

                          Sanni Kriikku                                                                                Selma  Reynisdóttir

 

 

 

2017-2019

Matilda Aaltonen
Taru Aho
Anni Kaila
Riikka Laurilehto
Anna-Irene Stenberg

 

Valmistuneet

Viimeisimmät valmistuneet
 

2017-2019

Ella-Noora Koikkalainen
Janna Loukas >>
Aino Purhonen
Ilona Salonen
Laura Sorvari
Jussi Suomalainen

 

 

2015-2017

Krista-Julia Arppo
Jenna Broas >>
Karoliina Kauhanen >>
Anni Koskinen
Anna Kupari
Outi Markkula
Pinja Poropudas 
>>
Johannes Purovaara >>
Katriina Tavi

 

 

 

Online materiaalit

Tanssijantaiteen koulutusohjelmat tuottavat vuosittain useita yleisöesityksiä. Tämän lisäksi ohjelmat ovat mukana pitämässä yllä alan keskustelua. Ne järjestävät avoimia yleisöluentoja, joiden videotaltionnit ovat vapaasti katseltavissa. Teatterikorkeakoulun tanssitaiteen koulutusohjelmien Kinesis -julkaisujan teoksista osa on luettavissa internetissä. Monet väitöstutkimuksista ovat myös luettavissa netissä, Acta Senica -julkaisusarjan sivuilla. Julkaisuja voi ostaa Unigrafian verkkokaupasta. Lisäksi tanssin koulutusohjelmat julkaisevat uutiskirjeitä sidosryhmilleen ja muille kiinnostuneille.

Kinesis-julkaisut

Kinesis-julkaisut

Kinesis on Teatterikorkeakoulun tanssitaiteen koulutusohjelmien julkaisusarja. Sarjan julkaisuja voi ostaa Teatterikorkeakoulun kirjastosta ja tilata Unigrafian verkkokaupasta osoitteesta https://shop.unigrafia.fi. Osa Kinesis-julkaisuista on luettavissa myös internetissä.

Kinesis-julkaisujen luettelo

2018

 

2017

2015

2014

2012

 

Taiteellinen tutkimus

Tanssijantaiteen maisteriohjelma antaa valmiuksia jatko-opintoihin, tekee yhteistyötä akatemian taiteellisen tutkimuksen kehittämiskeskuksen (Tutke) kanssa. Se ottaa osaa myös Teatterikorkeakoulun kansainvälisen, tanssin tutkimusta julkaisevan Kinesis-julkaisusarjan tuottamiseen. ​ 

Yhteystiedot

Jan-Peter Kaiku
Suunnittelija


Rita Heino
Opintosihteeri (opetuksen käytännön järjestelyt, talousasiat, opintorekisterin päivittäminen)