Näyttelijäntaiteen koulutusohjelma

Opiskelu

Näyttelijäntaiteen opinnot ovat kestoltaan viisivuotiset. Ne jakautuvat kolme vuotta kestäviin kandidaatti- ja kaksivuotisiin maisteriopintoihin.

Näyttelijäntaiteen koulutusohjelmassa on nimetty joitakin yleisiä eettisyyteen tai opintojen luonteeseen liittyviä periaatteita, joita ovat esimerkiksi kulttuurisen monimuotoisuuden ja sukupuolisensitiivisyyden vahvistaminen, kansainvälisen liikkuvuuden edistäminen sekä pyrkimys sulauttaa uusinta taiteellista ja tieteellistä tutkimustietoa opetuksen toteutukseen.
 

 

 

 

Kandidaatti- ja maisteriopinnoista

Kandidaatin opinnot
ovat intensiivisiä ja tiukan lukujärjestyksen mukaan eteneviä. Näytteleminen käsitetään toiminnan, mielikuvien ja mielikuvituksen toisiaan ruokkivana taiteellisena prosessina. Produktioissa sovelletaan opittuja taitoja taiteelliseen työhön. Erikseen opiskeltavat liikkeen, äänenkäytön ja musiikin ilmaisutekniikat pyritään lopulta sulauttamaan osaksi näyttelemisprosessia. Tietoa taiteista ja yhteiskunnasta opiskellaan ns. teoria-aineiden opintojaksoilla. Opintojen sisällöt kiinnittävät näyttelijäopiskelijan taiteenalansa perinteeseen. Opiskelijaa kannustetaan myös soveltamaan perinnettä uusilla tavoilla. Erityisesti kandidaattivaiheen opinnoissa kehitetään kykyä toimia työryhmässä toisia kunnioittavan vuorovaikutuksen hengessä.

Maisteriopinnot
koostuvat valinnaisista kursseista ja sopimuksen mukaan koulun ulkopuolella tehtävistä produktioista tai projekteista. Opiskelija rakentaa itselleen sopivan opintokokonaisuuden yhteistyössä opettajien kanssa ja opiskelee samalla kykyä pitkäjänteiseen suunnitteluun ja itsenäiseen työskentelyyn. Maisteriopinnoissa oman taiteilijuuden vahvistaminen on keskeinen tavoite. Opiskelijan kokemukset ja havainnot maailmasta ovat tärkeitä suunnannäyttäjiä opintojen alusta lähtien. Maisterivaiheessa ne hahmottuvat kanssaopiskelijoiden kokemusten myötä laajimmillaan kokonaisen sukupolven yhteisiksi havainnoiksi maailmasta. Taiteellisen muodon saaneina ne ovat produktioiden, kirjallisten raporttien ja lopulta maisterin taiteellisen ja kirjallisen opinnäytteen oleellista sisältöä.


Näyttelijäntaiteen maisteriopinnot voi suorittaa myös erillisinä hankittuaan kandidaatin tutkintoa vastaavat tiedot ja taidot esimerkiksi toisessa oppilaitoksessa.

Uteliaisuus uusia mahdollisuuksia kohtaan nähdään näyttelijäntaiteen opinnoissa keskeisenä hyveenä. Maisteriopintojen jälkeen se voi johdattaa näyttelijän myös tohtorintutkintoon tähtääviin jatko-opintoihin.

Näyttelijäntaiteen koulutusohjelman sisältö ja tutkintovaatimukset
Näytteleminen on perustaltaan kehollista toimintaa, kehon tekniikoita ja vuorovaikutuksellisia tilanteita, joita voidaan harjoitella. Opiskelussa keskeistä on toiminta ─ harjoittelu ─ niin näyttelijäntyössä kuin ilmaisuteknisissä aineissakin. Jokainen opiskelija tuo mukanaan oman havaintonsa maailmasta sekä oman sukupolvensa näkemyksen ja kokemuksen elämästä, joita koulutusohjelma sekä tukee että haastaa.
Hakeminen
Näyttelijäntaiteen viisivuotiseen tutkinto-ohjelmaan (BA+MA) ja kaksivuotisiin maisteriopintoihin otetaan opiskelijoita joka vuosi. Näyttelijäntaiteen opinnot aloittaa vuosittain 12─14 opiskelijaa. Seuraava haku on tammikuussa 2020.

Opiskelijat

Alta löydät näyttelijäntaiteen koulutusohjelmasta viimeisimmäksi valmistuneet sekä maisteri- ja kandidaattivaiheen opiskelijat. Kandidaattivaiheessa opiskellaan kolme vuotta tiiviisti ryhmäopetuksessa, mutta maisterivaiheessa opiskelijat työskentelevät jo teatterin ammattikentällä osana opintojaan.
 

Valmistuneet maisterit

Näyttelijäntaiteesta valmistuneet maisterit 2019 

Ajanto Heidi (31.5.)

Ekola Juha (31.5.)

Karhu Satu Tuuli (31.5.)

Känkänen Eetu (31.5.)

Lohi Myy (31.5.)

Pylkkänen Milla (31.5.)

Reyes Inka (31.5.)

Riipinen Olli (31.5.)

Silvander Sonja (31.5.)

Söderholm Roosa (31.5.)

Tenkorang Diana (31.5.)

Tuominen Anna-Sofia (31.5.)

Uusitalo Juho (31.5.)

Wikström Pietu (31.5.)

Näyttelijäntaiteesta valmistuneet maisterit 2018 

Belghiti Silva (1.6.)

Hyökyvaara Jarno (1.6.)

Kankila Anna (1.6.)

Muranen Miika (1.6.)

Nurmi Marko (1.6.)

Peltola Antti (1.6.)

Pukkila Susanna (1.6.)

Risto Jonnakaisa (1.6.)

Räsänen Janna (1.6.)

Sormunen Henna (1.6.)

Toiviainen Miiko (1.6.)

Näyttelijäntaiteesta valmistuneet maisterit 2017

Selaa aiempien vuosien valmistuneita

 

Maisterivaiheen opiskelijat

Selaa tästä maisteriopiskelijoita 2019-20

Hankkeet

Lavat auki!
Lavat auki! -hankkeessa Teatterikorkeakoulun opiskelijat saatetaan yhteen vahvan ja omakielisen ammattiohjaajan kanssa kansainvälisessä kontekstissa. Vuoden 2018 Lavat auki! -tuotanto toteutui Mikko Roihan johdolla Berliinissä. Berliinin ensi-illan (18.4.) jälkeen esitys nähtiin Suomen kiertueella 29.9.-17.10.2018.
PLETA
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu ja Näyttelijäntaiteen koulutusohjelma oli mukana Platform for European Theatre Academies (PLETA) -hankkeessa. PLETA yhdisti 8 taidekorkeakoulua kahdeksasta maasta. Verkosto avasi uusia eurooppalaisia yhteistyömahdollisuuksia ja antoi nuorille nouseville teatterintekijöille näkymä eurooppalaisen teatterin eri traditioihin. Hanke pyrki lisäämään eurooppalaisen teatteritaiteen monimuotoisuutta ja kehittämään uutta teatterin tekemisen tapaa. PLETAn puitteissa toteutettiin vuosien 2016─2018 aikana 12 yhteistyöproduktiota ja opintokokonaisuutta. PLETA -yhteistyössä olivat Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun lisäksi mukana The University Mozarteum Salzburg (Itävalta), Westerdals Oslo ACT (Norja), The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw (Puola), Theaterakademie August Everding München (Saksa), Latvian Academy of Culture (Latvia), Toonelacademie Maastricht (Alankomaat) ja Royal Institute for Theatre, Cinema and Sound Brussels (Belgia). Uusi, PLETA2 -hankehakemus on jätetty käsittelyyn joulukuussa 2018. Odotamme päätöksiä.

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi (at) uniarts.fi.

 

Professori ja koulutusohjelman johtaja
Elina Knihtilä

Professori
Kristian Smeds


Osastosihteeri
Britt-Marie Back-Soininen

Suunnittelija
Joro Elisa