Teatterikorkeakoulun yhteisen opetuksen keskus

Teatterikorkeakoulun yhteisen opetuksen keskus suunnittelee ja järjestää TeaKin kaikkien koulutusohjelmien yhteisten opintojen valinnaiset kurssit, vastaa kandidaatin tutkintojen yleisopintojen järjestämisestä Teatterikorkeakoulussa ja vastaa myös itsenäisistä opintokokonaisuuksista. Yhteisen opetuksen keskus on myös mukana erilaisissa hankkeissa ja vastaa osaltaan opetuksen kehittämisestä Teatterikorkeakoulussa.

Yhteiset valinnaiset kurssit

Yhteiset valinnaiset kurssit

Valinnaiset kurssit järjestetään elo-, joulu- sekä touko- ja kesäkuussa lukuvuosittain. Osa on suunnattu ensisijaisesti kandivaiheen, osa taas maisterivaiheen opiskelijoille. Joitakin kursseja järjestetään myös englanninkielisenä. Useimmille kursseille toivotetaan tervetulleeksi myös muiden akatemioiden opiskelijoita ja muutamia paikkoja tarjotaan myös avoimen yliopiston kautta.

 

Löydät touko- ja kesäkuun 2018 valinnaiset kurssit opinto-oppaastamme täältä ja lukujärjestyksen täältä

Löydät elo- ja joulukuun 2018 valinnaiset kurssit opinto-oppaastamme täältä ja lukujärjestyksen täältä

Löydät yhteisen opetuksen keskuksen marras-joulukuun tarjonnan täältä


 

 

Kuva: Taina Mäki-iso, Klovnerian kurssi syksyllä 2016

Opintokokonaisuudet

Opintokokonaisuudet

 

Nykyesityksen opintokokonaisuus 2017-18 (25 op)

Dramaturgian opintokokonaisuus 2017-18 (10 op)

 

Nykyesityksen opintokokonaisuus 2018-19 (25 op)

Dramaturgian opintokokonaisuus 2018-19 (10 op)

 

Opiskelija voi suorittaa näistä opintokokonaisuuksista myös vain yksittäisiä kursseja.

 

 

 

 

 

 

Kuva: Eero Yli-Vakkuri, Hevonen ja Esiintyminen -kurssi elokuussa 2016

Yhteisen opetuksen keskus etsii uusia avauksia, tekee aloitteita ja ottaa vastaan ehdotuksia, jotka liittyvät yhteistoimintaan, yhteisöllisyyteen ja opetuksen kehittämiseen. Keskus järjestää seminaareja, tapaamisia, pop up -kursseja ja työpajoja, muodostaa työryhmiä ja aloittaa hankkeita. Taideyliopiston myötä keskuksen toiminta on laajentunut yhteydenpitoon ja yhteisiin toimintamahdollisuuksiin Sibelius-Akatemian, Kuvataideakatemian ja Avoimen kampuksen kanssa. Yhteistyötä tehdään jatkuvasti myös Aalto ARTSin kanssa. Keskuksen vahvuutena on, että se on riippumaton koko Teatterikorkeakoulun opiskelija- ja opetushenkilökuntaa edustava ja palveleva, opetusta järjestävä yksikkö.

Yhteystiedot

Aune Kallinen
Yhteisen opetuksen keskuksen johtaja (äitiyslomalla)

 

Ville Sandqvist

Yhteisen opetuksen keskuksen johtajan sijainen

 

Jukka von Boehm

Lehtori
 

Jyri Äärilä

Suunnittelija