Johannes Heikkilä, Niklas Ingelius

Perjantai, heinäkuu 5, 2019 - 11:00 - Sunnuntai, heinäkuu 28, 2019 - 18:00
Project Room
Näyttely

Johannes Heikkilä, Niklas Ingelius
5.–27.7.2019
Project Room, Lönnrotinkatu 35
Avoinna ti–su 11–18 / Open Tue–Sun 11–18

Tervetuloa avajaisiin torstaina 4.7. klo 17–19.
Welcome to the opening on Thursday, July 4, 5–7pm.

Johannes Heikkilä

Johannes Heikkilä työskentelee painetun taiteen, piirtämisen ja maalaamisen kautta. Työskentely on Heikkilälle minuuden prosessi, itsensä tuntemisen ja oppimisen paikka. Ajatuksen ja konkreettisen välinen ristiaallokko, jossa aineeton saatetaan koettavaan muotoon, tähän palikoilla ja sanoilla tiukasti muovailtuun ja karsittuun maailmaan.

Heikkilän teoksissa on temaattisesti läsnä arkkitehtuuri ja rakennetut tilat. Tilat ovat ihmisen kuvia, jälkiä olemassaolosta ja merkkejä menneestä. Tämä on Heikkilän lähestymistapa kuvata maailmaa. Sen sijaan että hän näkisi arkkitehtooniset visionsa ja konstruktiot kylminä teollisuustuotteiden kuvina, kokee Heikkilä sommittelemansa rakennelmat jonkinlaisina sisäisen maailman heijasteina. Prosessin myötä muotonsa muuttanut puu tai siitä painettu jälki on yhdenlaatuinen kuva minuudesta.

Johannes Heikkilä (s. 1986, Rovaniemi) on valmistunut taidemaalariksi Vapaasta taidekoulusta vuonna 2010. Parhaillaan Heikkilä viimeistelee kuvataiteen maisterin opintojaan Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa, missä hän on opiskellut pääasiallisesti taidegrafiikkaa. Project Roomin näyttely on Heikkilän maisterin opinnäytteen toinen taiteellinen osa. Ensimmäinen osa Merkintöjä Paakkolasta/ The Paakkola Diaries oli esillä Kuvan Keväässä 2019.

Niklas Ingelius

Niklas Ingelius rakentaa maalauksissaan väreileviä pintoja ja upottavia tiloja. Rakenteet joista kuva muodostuu ovat Ingeliuksen mukaan eleiltään orgaanisia. Kuvan elementit syntyvät käden ja kehon liikkeen kautta, joka lukee mukaan myös maalin materiaalisten ominaisuuksien vaihtelun. Toisin sanoen viivan, joka ei kulje täysin suoraan, valöörin, joka muuttuu jatkuvasti, sekä maalattujen kerrosten peittävyyden, joka sekin elää.

Ingeliuksen maalausten keskiössä on toisto sekä hidas ja työläs prosessi. Prosessin ytimessä hänellä on analoginen toteutus, mutta yhtälailla tekotapaan vuotaneet vaikutteet digitaalisesta ympäristöstä ja välineistä. Kaikki maaliaineet ja -nesteet ovat sekoitettu ja levitetty kankaalle käsin. Project Roomissa olevissa teoksissaan Ingelius on kiinnostunut rakentamaan kuvaa päällekkäisten maalin kerrostumien kautta, tekemättä erityisesti kuvaa, vaan pikemminkin erilaisia kuvan rakenteita joista kuva saattaa muodostua.

Niklas Ingelius (s. 1992, Lahti) valmistui kuvataiteilijaksi Lahden Taideinstituutista vuonna 2016. Tällä hetkellä hän tekee kuvataiteen maisterin opintojaan Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa. Taiteellisessa työssään ja opinnoissaan Ingelius on keskittynyt pääasiallisesti maalaukseen. Project Roomissa oleva teoskokonaisuus on Ingeliuksen maisterin opinnäytteen taiteellisen työn toinen osa. Ensimmäinen osa oli esillä Kuvan Keväässä Exhibition Laboratoryssa 2019.

www.exhibitionlaboratory.fi