s/pace

Perjantai, helmikuu 23, 2018 - 11:00 - Sunnuntai, maaliskuu 11, 2018 - 18:00
Exhibition Laboratory
Näyttely

s/pace on tutkielma tilasta, materiaalisuudesta, liikkeestä ja yhteistyöstä. Exhibition Laboratoryssa 23.2.–11.3.2018 esillä oleva näyttely haastaa galleriatilassa vallitsevia katsomisen ja kokemisen tapoja.

Exhibition Laboratoryssa avautuu helmikuussa näyttely s/pace, jonka työryhmä koostuu kuvataiteilijasta, koreografista, valosuunnittelijoista ja kuraattoreista. Taiteidenvälinen työryhmä on pyrkinyt intensiivisen, vapaasti soljuvan ja hierarkioita purkavan yhteistyön aikana tunnistamaan kuvataiteen ja esitystaiteen kenttien ominaispiirteitä ja vakiintuneita esittämisen käytäntöjä. Näyttelyssä esittämisen tavat asetetaan keskusteluun keskenään, ja siten näyttely haastaa galleriatilassa vallitsevia katsomisen ja kokemisen tapoja.  

Työryhmään kuuluvat kuvataiteilija Mika Helin, koreografi Emmi Venna ja valosuunnittelija-työpari Anton Verho ja June Horton-White, jotka toteuttavat näyttelyyn uudet paikkasidonnaiset teoskokonaisuudet sekä kuraattorit, esittämiskäytäntöjen Praxis-maisteriohjelman opiskelijat Eeva Holkeri, Aleksandra Kiskonen, Ingrid Orman, Mariliis Rebane ja Saskia Suominen.

Itse näyttelyssä näyttelykävijän positio vaihtelee tilasta ja tilanteesta toiseen: Kävijä voi havainnoida taideobjektia, tulla osaksi teosta tai asemoitua esityksen katsojaksi. Myös tapahtumallisuus on olennainen osa s/pacea. Kyse ei ole ”oheisohjelmasta”, vaan sen sijaan tapahtumat muodostavat näyttelylle useita samanarvoisia alku- ja loppupisteitä, ja ne jättävät jälkiä galleriatilaan, kävijöihin sekä näyttelyn tavanomaiseen kaareen.

Exhibition Laboratoryn alakerran täyttää kuvataiteilija Mika Helinin tilallinen installaatio Haute Couture, jonka visuaalisen ilmeen luovat eksklusiivisen vaateliikkeen interiöörin viitteellinen imitointi ja luontaisesta ympäristöstään erotettu maa-aines. Teoskokonaisuus nostaa esiin kaupallisuuteen, ekologiaan, identiteettiin ja taidemaailman sisäiseen hierarkiaan sekä näiden arvottamiseen liittyviä kysymyksiä.  

Koreografi Emmi Vennan prosessuaalisesti rakentuvan teoksen 17 days of taking everything as a sign keskiössä on elävän ja eletyn kehollisuuden asettuminen osaksi 17 päivää kestävän näyttelyn ajallista rakennetta.  

Valosuunnittelijat Anton Verho ja June Horton-White ovat yhdessä toteuttaneet näyttelytilan kokonaisuudessaan kattavan Man, I Hope It Isn't a Parking Lot or a Pit of Snakes!, joka etsii tilasta paikkaa ja luo tarinallisuutta, kontrasteja ja ajallista jännitettä suhteessa Helinin ja Vennan teoskokonaisuuksiin.  

S/pace-näyttelyssä videoteosten esityspaikaksi mielletty blackbox muuntuu backboxiksi, eräänlaiseksi näyttelyn meta- tai epätilaksi, jossa avataan monimediaalisin keinoin kuratoinnin lähtökohtia ja näyttelyn syntyprosessia.

s/pace 23.2.2018–11.3.2018, Exhibition Laboratory, Merimiehenkatu 36, ti-su 11–18. Vapaa pääsy.

Avajaiset torstaina 22.2. klo 18–20.
Väliaika 2.3. klo 17–18. Kahvitarjoilu ja mahdollisuus tutustua näyttelyn työryhmään ja kuulla tekijöiltä näyttelyprosessista.
Katso näyttelyn päättäjäisviikon ohjelma täältä.

Näyttelyä on tukenut Teknos. 

/

Mika Helin on valmistunut vuonna 2016 kuvataiteen maisteriksi Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta. Hänen taiteellinen työskentelynsä on yhdistelmä elektronisen musiikin, rakentamisen ja kuvataiteen maailmoja. Teoskokonaisuudet rakentuvat leikkaamalla ja liittämällä (samplaamalla) objekteja sekä laajempia asiakokonaisuuksia toisiinsa. Hänen teoksensa ovat esillä joko ulko- tai sisätilassa, ja dokumentaation eri muodoilla on niissä keskeinen rooli. Helin kokee olevansa kuvataiteilijan identiteetiltään lähempänä graafikkoa ja valokuvaajaa kuin kuvanveistäjää. Heliniä kiinnostavat asioiden rinnastamisen kautta syntyvät jännitteet ja uudet havainnot. Ne tarjoavat myös mahdollisuuden tarkastella eri asioiden ja objektien välisiä arvolatauksia.

Emmi Venna on helsinkiläinen koreografi, joka on valmistunut Teatterikorkeakoulusta tanssitaiteen maisteriksi vuonna 2010. Venna pyrkii työskentelyssään hahmottamaan elämän, koreografian ja ruumiinkulttuurien välisiä kytköksiä ja kommunikoimaan kitkasta, jota muodostuu oman kehollisen kokemuksen ja maailmasuhteen välille. Vuodesta 2014 Venna on tutkinut Michael Jacksonin jälkeisen maailmaan kehollista ja henkistä tilaa yhdessä Ossi Koskelaisen kanssa perustamansa Post-MJ Era Institute of Consciousnessin puitteissa. Muita viimeaikaisia koreografisia töitä on nähty mm. Baltic Circle -festivaalilla, nykytaidetila Kutomolla, Sorbus-galleriassa ja teatteri.nyt/ -festivaalilla Kiasmassa. Vuodesta 2015 Venna on toiminut myös osana UrbanApa -festivaalin kuratoriaalista työryhmää.

Anton Verho on helsinkiläinen valosuunnittelija, toimintaterapeutti-opiskelija ja startup-yrittäjä. Verho on valmistunut teatteritaiteen maisteriksi vuonna 2014 ja valaissut näyttämötaidetta mm. seuraavissa paikoissa: Zodiak, Teatteri Takomo, Pohjoisen tanssin keskus, Mad House, Teatterikorkeakoulu sekä Maailmanlopun odottajat. Taiteellisessa työskentelyssä Verhoa kiehtoo yhteistyö ja kiteyttäminen. Verhon katsannossa ilmastovaikutusten tulee olla ylin kriteeri toiminnan vaihtoehtoja punnittaessa.

June Horton-White on helsinkiläinen valosuunnittelija ja -teknikko, joka on työskennellyt esittävän taiteen vapaalla kentällä moninaisissa produktioissa vuodesta 2007. Tällä hetkellä Horton valmistelee lopputyötään valosuunnittelusta nykysirkusesityksissä Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa. Ehtymättömänä inspiraation lähteenä hänelle toimivat kulttuurisidonnaiset konventiot ja ihmismielen ristiriitaisuus. Hänen taustansa on vahvasti draamateatterissa, mutta tällä hetkellä hän kokee visuaalisen tulkitsemisen mielekkäämmäksi sirkuksen, esineteatterin ja illuusioiden keinoin.