Photo: Antti Pajula

Nutida musik för slagverk från Europa, Nordamerika och Asien

Perjantai, toukokuu 26, 2017 - 19:00 - 20:25
Musikhuset, Sonore
Konsertti
Lipunmyynti alkaa 19.12.2016 09:00
Liput: 6-17,50€
Konserten är Antti Ohenojas fjärde påbyggnadsexamenskonsert.

På sin fjärde påbyggnadsexamenskonsert framför slagverkaren Antti Ohenoja en mångsidig helhet av samtida musik för slagverk tillsammans med en av Finlands ledande kammarmusiker. Vi får bland annat lyssna på Iannis Xenakis (1922–2001) monumentala soloverk för slaginstrument, Psappha, Toshi Ichiyanagis (f. 1933) Wind Trace för tre slagverkare och uruppförandet i Finland av Dave Marics (f. 1970) verk Predicaments för slagverk och piano.

Antti Ohenoja, slaginstrument
Jukka Koski och Jani Niinimäki, slaginstrument
Jouko Laivuori, piano

Ichiyanagi, Ferchen, Maric, Miyake, Schwantner, Zivkovic, Xenakis

Lisätietoja:
Janne Ikäheimo, 040 710 4344, janne.ikaheimo@uniarts.fi