Photo: Emmi Kahilainen

PedApproach -tapahtuma 3.-4.5.

Perjantai, toukokuu 4, 2018 - 10:00
Teatterikorkeakoulu, Studio 3
Taiteellispedagoginen tapahtuma
Vapaa pääsy

PERJANTAI 4.5. / FRIDAY May 4th

Luennot ja keskustelut / lectures & discussions

10.00 Päivän aloitus / Day begins at Auditorium 1
10.30 Sensations – Palestine, a feminist and dance by Maikki Palm. Auditorium 1.

Re-found sensations based on Maikki Palm's autobiographical research. Sharing for experiences. Kokemuksien jakotilaisuus. Autobiografisen tutkimuksen luomia löydöksiä

11.00 Dewey’s Disruptions in Theatre Practices: Towards Deeper (Not-)Understanding by Kenneth Siren. Auditorium 1.

In John Dewey's writings, disruption is a sense of unsettledness between us and our surroundings, when something doesn't go as expected. In their talk, Siren presents their findings in trying to achieve disruption through theatre practices and building a performance out of them, and what future applications these ways of working could have.

John Deweyn kirjoituksissa disruptio on käsite, joka kuvaa meidän ja situaatiomme välillä kehittyvää häiriön tunnetta — kun asiat eivät mene niin kuin oletimme. Puheenvuorossaan Siren esittelee löydöksiään disruption tavoittelusta teatterin keinoja käyttäen ja miten rakentaa niistä esitys, sekä ehdottaa mihin uusia toimintatapoja voisi soveltaa jatkossa.

11.30 - 12.00 An Introduction to dialogical pedagogy – teaching practice in Tampere University Faculty of Education by Pia Serkamo. Auditorium 1.

A dialogical presentation of a 5 credit optional course which I held in Tampere University’s Faculty of Education as my second teaching practice in the spring 2018. The presentation concentrates on the feedback from the participants about the usefulness of the course and how they can apply the learnings of the course in practice in educational and pedagogical work.

Keskusteleva esittely 5op:n valinnaisesta kurssista, jonka pidin toisena opetusharjoittelunani Tampereen yliopiston kasvatustieteenlaitoksella varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opettajaopiskelijoille keväällä 2018. Puheenvuoro keskittyy opiskelijoiden palautteeseen kurssin hyödyllisyydestä ja siitä, miten kurssin oppeja voi soveltaa käytännössä kasvatus- ja opetustyössä.

 
Työpajat / workshops

10 – 12.30 Miniature Forest by Helena Toivonen. Room 702. In Finnish and English.

Tilassa saat tehdä omanlaisesi Minimetsän tai halutessasi voit vain pysähtyä hetkeksi metsän ääreen.

In this space you can create your own Miniature Forest or just linger for a while with the forest.

14 – 14.30 Disruption workshop by Kenneth Siren. Room 522. In English & Finnish.

In this workshop, practices for teasing out disruption are tried out.
Työpajassa kokeillaan erilaisia menetelmiä disruptioiden kokemiseen.

14 – 14.40 Ehdotus yhteiseksi harjoituksessa – Lauantailiike / Elsa Heikkilä.
Ilmoittautuminen:  www.lyyti.in/pedapproach  

During my studies I have looked for a practice that would suggest immersing into bodily realms. These realms will be built based on each participant's own needs, in an exercise shared together.

Olen opintojeni aikana etsinyt praktiikkaa, joka ehdottaa uppoutumista kehollisiin maailmoihin. Nämä maailmat rakentuvat jokaisen osallistujan omien tarpeiden pohjalta, yhdessä jaetun harjoituksen sisällä.

15 – 15.40 Taidetekijyyden elementit / Elements of art-authorship – space, silence, surprise, beginnings by Tanja Männistö. Room 702. In Finnish and English.
Sign-up: www.lyyti.in/pedapproach

Taidetekijyyden elementtejä tutkiva työpaja. Mitä elementit tila, hiljaisuus ja yllätys mahdollistavat omassa taidetekijyydessä? Tutkitaan ja reflektoidaan yhdessä aloituksia näiden elementtien kautta.

Workshop will explore elements of artmaking. What will elements enable? How elements, space, silence and surprise appear in your own artmaking? In workshop we will research and reflect beginnings with these elements.

Esitykset & installaatiot / Performances & installations

10 – 12.00 Kirjeitä, jotka ovat jääneet lähettämättä. Sali 522.
Ilmoittautuminen: www.lyyti.in/pedapproach    

Tämä on sosiaalisen koreografian kokeilu, johon pyydän Sinua osallistumaan. Yhdelle osallistujalle kerrallaan tapahtuvassa kohtaamisessa kirjoitamme niitä kirjeitä, jotka ovat syystä tai toisesta jääneet lähettämättä.

12.15 Unsaid Whispers - a performative speech by Liisa Heikkinen. Studio 3. 

Liisa Heikkinen opens up her artistic- pedagogical thesis through performative speech. Unsaid whispers- piece was performed on February 2018 in Oulu and in this particular moment she combines landscape of the piece and thoughts that came through research process.

Liisa Heikkinen avaa taiteellis- pedagogista opinnäytetyötänsä performatiivisen puheen kautta. Sanomatta jätetyt kuiskaukset- teos esitettiin Oulussa helmikuussa 2018 ja hän yhdistää tässä ulostulossa teoksen  maailmaa sekä tutkimuksessa nousseita pohdintoja yhteen.

14 – 18.00 TEE – a ritual of presence by Yuko Takeda. Auditorium 3. In English.
Sign-up: www.lyyti.in/pedapproach

Going back to the root of theatre, stripped of any extra, it is a simple ritual of one’s offering something to someone special in full presence. Welcome to a little moment of coming together and being together for a cup of tea.

16 - 16.20 Fruits by Leena Nuora. Room 522. In English.
Sign-up: www.lyyti.in/pedapproach

"Welcome to my very sensitive and sensational exhibition "Fruits". Artist P."

Leena Nuora has been researching gaze; how we look at each other, and how we are seen. Are we allowed to define how we want to be seen?

Leena Nuora tutkii opinnäytetyössään katsetta ja sen kohteena olemista. Saammeko itse määritellä, miten asetumme katseen alle? Tämä performanssi käsittelee aihetta.

17 – 18.00 Who We Are? installaatio / installation by Suvi Kajaus. Studio 3.

Aistimatka teoksen Who We Are? tunnelmiin. Kolmiulotteinen istallaatio yhdistää valokuvia, videokuvaa, musiikkia ja esiintyjiä. Tilassa voi piipahtaa tai jäädä pidemmäksi hetkeksi.

Sense the artwork Who We Are? Three-dimensional installation combine photographs, video, music and performers. People can come & go.