Photo: Emmi Kahilainen

PedApproach -tapahtuma 3.-4.5.

Torstai, toukokuu 3, 2018 - 10:00
Teatterikorkeakoulu, Studio 3
Taiteellispedagoginen tapahtuma
Vapaa pääsy

TORSTAI 3.5. / THURSDAY May 3rd  

Luennot ja keskustelut / lectures & discussions 

10 - 10.30 Keynote: Kirjeitä taidepedagogiikasta / Letters on Art Pedagogy by Eeva Anttila & Riku Saastamoinen / Auditorium 1 

10.30 – 11.20 Reinventing Roots by Camilla Ribeiro, Riina Salmi ja Satu Rapo / Auditorium 1 

Reinventing Roots is an international project in collaboration with Theater Academies from Brazil and Portugal. Our working group is made of dance and theater artists/educators, and we’re presenting a talk + installation (in Tori) about the project’s outcomes.  

Reinventing Roots on kansainvälinen projekti, joka on tehty yhteistyössä Brasilialaisen ja Portugalilaisen yliopiston teatterin koulutusohjelman kanssa. Työryhmämme muodostuu tanssi- ja teatteritaiteilijoista/pedagogeista. Pidämme luennon yliopistoissa ohjaamistamme työpajoista. Lisäksi esillä on työpajoista inspiroitunut installaatio (Torilla). 
 

Työpajat / workshops 

10.30 – 13.00 Jälki / Trace by Tanja Männistö. Room 702. Pop up workshop. No sign up required. 

Performatiivinen oleilu jälkiä jättäen. Pop up -tyylinen tila jäljen jättämiselle. Jätä jälkiä tilassa piirtäen, tunnustellen, oleillen. 

Performative space for leaving traces. Pop up space for leaving traces by drawing, feeling and being.  

11 – 12.00 How to connect – sustainable flexible actor training by Yuko Takeda. Room 522. In English.  
Sign-up: www.lyyti.in/pedapproach   

A short lecture and training session. How can we make physical training more relevant and applicable to acting and actor's life in theatre? Connection and presence are the key words.  

12 – 13.00 Patella practices by Georgie Goater and Elina Sarno. Studio 3. In English and Finnish.  
Sign-up: www.lyyti.in/pedapproach     

Inklusiivinen, Patella-prosessin praktiikoita tutkiva työpaja. Patella (taiteellinen lopputyömme) tehtiin yhteistyössä Kaaos companyn tanssijoiden kanssa.  

Inclusive workshop with practises from Patella process. Patella (our artistic final work) was made in collaboration with Kaaos company dancers.  

 
15 – 16.00 Ballet class as a free movement experience by Olga Potapova. Room 522. Language English.  
Sig-up: www.lyyti.in/pedapproach     

A lecture/discussion and a short ballet class for the ones with a wish to feel the body and dynamics. Can we find the peacefulness in the moving body; can we find the way to express ourselves even in such a highly codified system as ballet?  

 
18 – 19 Hengitys leikkikenttänä / Breath as a playground by Anni Pellikka. Room 709. In Finnish and English.  
Sign-up: www.lyyti.in/pedapproach  

Hengitys leikkikenttänä avaa elämän virtaamme, hengitystä, ilmiönä ja eleenä taiteellis-pedagogisessa kehyksessä. Tässä tilassa hengitystä tutkitaan väylänä yhteyteen itsen ja toisten kanssa, niin sisäisen kuin ulkoisen maailman kanssa, leikkisällä ja luovalla tavalla. 

Breath as a playground – event opens breathing as a phenomenon and a gesture in the artistic-pedagogical frame. In the event breath and its aspects appear as a gateway to investigate connection with oneself and the other, the world within and outside in a playful way.  

 
Esitykset & installaatiot / Performances & installations 

14 – 14.20 The Air We Share installation by Emmi Kahilainen. Room 702. In Finnish and English. 

Kokemus ja yhteys ilman kautta; miten ilma vaikuttaa kehoon ja liikkeeseen? Miten se voisi vaikuttaa? 

Experience and connection through air; how air affects the body and movement? How could it have an effect? 

 
14 – 18.00 Tunneli / A Tunnel by Mari Koponen. Studio 3. Language Finnish and English.  

Tervetuloa testaamaan eri esineiden ja tilan käyttömahdollisuuksia, kohtaamaan tai lepäämään Tunnelissa. 

Welcome to test the affordance of different things and the space, encounter or just rest in Tunnel. 

 
15 – 18.00 TEE – a ritual of presence installation by Yuko Takeda. Auditorium 3. In English.  
Sign-up: www.lyyti.in/pedapproach     

Going back to the root of theatre, stripped of any extra, it is a simple ritual of one’s offering something to someone special in full presence. Welcome to a little moment of coming together and being together for a cup of tea.  

17 – 18.00 Crawling in the darkness by Alvaro Sandoval Cazares. Room 522.  

Colors, tasteful ingredients, soft voices and the unknown are waiting to be experienced in the running of time. A very fast adventure where your senses will help you to make decisions. 

 

Installations at Tori the whole day: 

Reinventing roots by Camilla Ribeiro, Riina Salmi & Satu Rapo 

Reinventing Roots on kansainvälinen projekti, joka on tehty yhteistyössä Brasiliaisen ja Portugalilaisen yliopiston teatterin koulutusohjelman kanssa. Työryhmämme muodostuu tanssi- ja teatteritaiteilijoista/pedagogeista. Esillä on työpajoista inspiroitunut installaatio. 

Reinventing Roots is an international project in collaboration with Theater Academies from Brazil and Portugal. Our working group is made of dance and theater artists/educators, and we’re presenting a installation about the project’s outcomes.  

If a moment is all we are? by Kaisa Ritola 

Hetki on sinun. Valinta on sinun. Kuinka käytät tämän hetken, jos hetki on kaikki mitä olemme? 
The space is yours. The choice is yours. How will you use this moment, if a moment is all we are?