MuTeFest’17: Music and Fiction

Maanantai, marraskuu 20, 2017 - 19:00
Musiikkitalo, Black Box
Konsertti
Lipunmyynti alkaa 16.06.2017 09:00
Liput: 6.00 EUR-6.00 EUR€
Lippuja saatavissa
Taideyliopiston Sibelius-Akatemian musiikkiteknologian aineryhmän vuosittainen MuTeFest-festivaali.

Käsikirjoittajat ja säveltäjät sekä sanat ja musiikki luovat mielessäsi elävän kuvan – kuvittele oma elokuvasi! Yhteistyössä Taideyliopiston Sibelius-Akatemian musiikkiteknologian sekä Aalto-yliopiston elokuva- ja tv-käsikirjoituksen opiskelijat.

Ohjelma/ Program
Manike  käsikirjoitus /script: Anni Pulkkinen
musiikki/music: Mikko Renfors
näyttelijät/actors: Katariina Lantto, Myy Lohi, Miiko Toiviainen
 
 
Mustasukkaisuus käsikirjoitus/script: Henri Waltter Rehnström
Jealousy musiikki/music: Anna Aardalen
näyttelijät/actors: Katariina Lantto, Myy Lohi, Miiko Toiviainen
lukija/ reader: Henri Waltter Rehnström
alttoviulu / viola: Barbora Hilpo
piano: Anna Aardalen
tangon sanoitus / tango lyrics: Venla Hiidensalo
 
Väliaika
 
Borodinon parturi käsikirjoitus/script: Ossi Hakala
The Barber of Borodino musiikki/music: Markus Kärki
näyttelijät/actors: Katariina Lantto, Myy Lohi, Miiko Toiviainen
lukija/ reader: Henri Waltter Rehnström
 
Bear With Me käsikirjoitus/script: Reeta Ruotsalainen
musiikki/music: Sampo Kasurinen
näyttelijät/actors: Katariina Lantto, Myy Lohi, Miiko Toiviainen
piano: Sampo Kasurinen
syntetisaattori: Anna Aardalen
 
 
Taideyliopisto
Taideyliopisto, Sibelius-Akatemia, Musiikkiteknologian aineryhmä sekä Teatterikorkeakoulu Aalto-yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Elo Film School Helsinki, Elokuva- ja tv-käsikirjoitus
 
Mikko Ingman: sound engineer
Jukka Kolimaa: light designer
 
 
 
Musiikki & fiktio 
 
Keväällä 2017 Sibelius-Akatemian musiikkiteknologian aineryhmä ja Aalto-yliopiston elokuvataiteen käsikirjoituksen linja päättivät soveltavan musiikin lehtorin Päivi Takalan aloitteesta kokeilla, miten yhteistyö käsikirjoittajien ja elokuvasäveltäjien kesken hyödyttäisi opetusta ja auttaisi ymmärtämään tarinankerronnan ilmaisullisia mahdollisuuksia.
Kurssin tavoitteena oli etsiä uusia taiteellisia yhteistyömuotoja säveltäjän ja käsikirjoittajan välillä, testata työtapoja niin elokuvasäveltäjän kuin käsikirjoittajan taiteellisen työn tueksi ja tutkia musiikin elokuvallisen draaman ilmaisullisia keinoja ja niiden yhteisvaikutusta.
Kevään kurssitöiden katselmuksessa syntyi idea kokeilla elokuvakäsikirjoittajan ja säveltäjän yhteistyötä valmistamalla esitys, jossa perustana olisi tarina sellaisessa muodossa kuin se elokuvakäsikirjoitukseksi kirjoitetaan, sekä tarinaan sävelletty musiikki. Kyse ei siis ole konsertista, kuunnelmasta, musikaalista, eikä teatteriesityksestä, vaan jostain sellaisesta, mikä asettuu näiden taidemuotojen väliin, ja jossa elokuva on voimakkaasti läsnä.
Sekä elokuvasäveltäjän että -käsikirjoittajan taiteen toteutuminen on riippuvainen tuotetusta elokuvasta. Tuottaminen vaatii merkittävän budjetin ja kymmenien ihmisten työpanoksen. Musiikki & fiktio-muodossa sekä käsikirjoittajat että säveltäjät saavat mahdollisuuden esittää taiteellisia tuotoksia kevyesti ilman tuotannollisia vaatimuksia.
Opiskelijoiden oma kontribuutio on ollut merkittävää esitysten toteutumisessa. Se on paljastanut syvällisen intohimon omaan taiteeseen, ja vastuullisen suhtautumisen työn loppuun saattamiseen. Ja vaikka esityksiä ei teatterin traditioon voida laskeakaan kuuluvaksi, niiden toteuttaminen ei olisi ollut mahdollista ilman Teatterikorkeakoulun näyttelijäopiskelijoiden sitoutunutta ja positiivisen energistä paneutumista.
 
University of the Arts
University of the Arts Helsinki, Sibelius Academy, Centre for Music and Technology and Theatre Academy,
Aalto University, ARTS, Elo Film School Helsinki, Film and TV- Screenwriting
 
 
Music & Fiction
 
On the initiative of Lecturer in Applied Music Päivi Takala, the screenwriters of Elo Film School and composers of Music Technology department decided to try to out new ways of collaboration.
A common course was organised in the spring 2017, the goal of which was to find new creative ways of artistic collaboration between screenwriters and composers, and to explore new expressive means and synergy between music and screen drama.
A new idea was born to create a performance based on a screenplay as it is written in the format with a music composed for it. The end result, the art work of music & fiction cannot be defined purely as a concert, a musical, or a theatre performance, but something that lies between these art forms with a strong sense of cinema.
The realization of art works of both of the film composer and the screenwriter depends on production of a film. Production requires a significant budget and a workload of tens or even hundreds of people. In music & fiction, both scriptwriters and composers get the opportunity to perform artistic works lightly without heavy production requirements.
The students have proved to have profound passion for the artistic work, they have been committed to work together and they have fully carried the responsibility to finish the performances. And even if we don’t consider these performances as strictly theatrical, the accomplishment of them wouldn’t have been possible without students from the Theatre Academy and their energetic and positive contribution.
 
 
 
Käsikirjoituksista ja musiikista, About the scripts and music
 
Manike
 
Maapallo on tuhoutunut aikoja sitten. Ihmisistä sekä androideista koostuva sivilisaatio valloittaa universumin syvimpiä kolkkia. Suomi 1000-avaruuslaivalla on käyty verinen taistelu, eikä matkustajilla ole muistikuvia tapahtuneesta. Sotilaskomentajan ja kapinallisen välinen, psyykkisin ansoin kuorrutettu kuulustelu perustuu ydinkysymykseen tekoälyn ja ihmisen erottavista tekijöistä. Dialogipitoinen Manike pohtii mikä on hyväksyttävä hinta siitä, että elämä sellaisena kuin me sen tunnemme, säilyy. (Anni Pulkkinen)
 
Planet Earth has been destroyed a long time ago. Modern civilization consisting of both humankind and artificial intelligence is slowly but surely conquering space. A bloody battle has been fought in the Finland 1000-spaceship, its passengers left with no memory of the incident. An interrogation between two beings, one human and one android, ensues. Manike presents a distant future where in order for our kind to survive, someone must be willing do the dirty work and pay the price.
 
Lähtökohta Anni Pulkkisen "Manike" -tekstin säveltämiseen oli epätietoisuuden, epäjärjestyksen, raivon ja turhautumisen tunteiden kuvaileminen valitussa tyylissä. Musiikki pohtii omalla tavallaan orgaanisuuden ja synteettisyyden - ihmisen ja koneen rajoja. (Mikko Renfors)
 
The starting point for composing to Anni Pulkkinen's short film excerpt "Manike" was to portray the feelings of anger, frustration and disorder in the given genre of scifi. 
Music takes part in describing and defining the blurred lines between human and computer. 
 
 
 
 
 
Mustasukkaisuus - Jealousy
 
Mustasukkaisuus on 1930-luvun Helsinkiin sijoittuva epookkielokuva. Sen on tarkoitus olla komedia. (Henri Waltter Rehnström))
Jealosy is a period drama that takes place in Helsinki in the 1930s. It is supposed to be a comedy.
 
Lähtökohtina yhteistyöhön Henri Waltter Rehnströmin kanssa olivat ajatus minimalistisesta toteutuksesta, tähän sisältyen myös poliittinen "tätä saa ilman rahoitusta" -viesti, sekä itse lyhytelokuvakäsikirjoitus ja sen miljöö: 1930-luvun töölöläiskoti Helsingissä. Myöhemmin, ja myös epookkiin sopivana määritelmänä päätimme, että toteutus muistuttaisi radiokuunnelman livenauhoitusta. Sovimme että ajan populaarimusiikkiin viitaten näytelmässä kuuluisi olla tango, ja että musiikki myötäilee muuten tapahtumien kulkua. Halusimme lisäksi tehdä kokeiluja diegeettisen (näkökentässä tapahtuvan) ja ei-diegeettisen (tarinan ulkopuolisen) musiikin kanssa. Sävellykset ovat kompromisseja ajan tyylin ja säveltäjän omien tulkintojen välillä. (Anna Aardalen)
 
The starting point for composing to Henri Waltter Rehnström’s short film script «Mustasukkaisuus» (Jealousy) was to produce it as minimalistic as possible, this including also a subtle political message: this is what we get without funding. The next definition was to make a performance as if it was a live recording of a radio play. The event occurring in 1930’s Töölö, Helsinki, it could be realistic too. We agreed on that there would be a tango, as a reference to the popular music of the time, and that the music would be following the happenings. We also wanted to experiment with the dialogue between the diegetic (in the happenings) and the non-diegetic (outside the happenings) music. The compositions are a compromise between what would be faithful to the epoch and the composer’s own interpretations.
 
 
 
 
 
Borodinon parturi – The Barber of Borodino
Vuosi 1812, jossain Venäjällä. Napoleonin sotaretki itään on epäonnistunut. Grand Armée perääntyy läpi Venäjän talven kohti Ranskaa. Selittämättömistä syistä Napoleon on keskeyttänyt marssin, ja armeija on juuttunut paikoilleen vaaran keskelle. Salomon Marx, keisarin henkilökohtainen parturi, saa tehtäväkseen ratkaista tilanteen. Borodinon parturi on komediallinen epookki elämän painolastista, joka meitä kaikkia yhdistää. (Ossi Hakala)
1812 AD, somewhere in Russia. Napoleon's invasion of Russia has failed. The Grand Armée is retreating through the harsh winter of Russia towards the safety of France. Napoleon has unexpectedly halted the march, and the army is left stuck in the middle of nowhere. Salomon Marx, the emperor's personal barber, is ordered to resolve the situation. The Barber of Borodino is a comedic period piece about the weight of the world, and how it binds us all together.
 
Bear With Me 
Bear With Me kertoo luomisen tuskasta ja ihanista elokuvakliseistä. Se on myös epäsovinnainen ja samalla yltiöperinteinen tarina rakkaudesta kerrottuna eroottisen metaelokuvamusiikkinäytelmähupailun keinoin, eikä loppu tuloksesta osaa oikein sanoa onko se lintu vai kala vai kenties karhu. (Reeta Ruotsalainen
 
Bear With Me is about the agony of creation and sweet cinema clichées. It's also an unconventional, yet utterly traditional love story told with the means of an erotic meta-cinema-musical-play-folly. The end result is perhaps neither fish nor fowl, but some kind of a bear instead.
 
Lähtökohtina yhteistyöhön käsikirjoittaja Reeta Ruotsalaisen kanssa ovat olleet pääosin hänen kirjoittamansa lyriikat sekä tietenkin itse käsikirjoitus. Monet sävellyksistä ovat tehty valmiisiin teksteihin, jotka ovat näyttäneet suunnan musiikin karaktäärille. Tekstin suoraviivaisuus on kuultavissa myös musiikissa, joka ei häpeile ottaa vaikutteitaan musikaaligenrestä, kuitenkin paikoin varsin humoristisella otteella. Teoksen lopussa kuultavassa Karhun kuolinaariassa on kuitenkin kuultavissa myös vakavampia sävyjä. (Sampo Kasurinen)
The starting point for collaboration with writer Reeta Ruotsalainen has been her text and lyrics written for this project. Much of the material is composed to already existing lyrics, which have directed the charter of the music. The straightforward nature of the text can also be heard in music, which is strongly influenced by the musical genre, although occasionally in rather humorous manner. In the last part of the so-called musical, one can hear more serious music as the bear sings his last aria lying on his deathbed. 
 
Käsikirjoittajat, säveltäjät- Script writers, composers
 
Anni Pulkkinen on viidennen vuoden käsikirjoitusopiskelija Aalto-yliopiston elokuvataiteen laitokselta. Tasapainottelee jatkuvasti kuvitteellisten maailmojen ja tosielämän välillä. Tästä juontuu syvä rakkaus eskapistisiin genreihin, joissa tulevaisuudenkuvat ovat muokattavissa luojansa mielihaluihin soveltuviksi. 
 
Anni Pulkkinen is a relatively young and spry screenwriting student from Aalto University School of Arts, Department of Film. On her fifth year of bachelor’s studies. Lives on border of imaginary realms, for reality often proves to be quite dull. From this notion stems a burning passion towards everything sci-fi. 
 
 
Mikko Renfors on helsinkiläinen musiikkituottaja, säveltäjä ja äänittäjä. Hän opiskelee viidettä vuotta Sibelius-Akatemian musiikkiteknologian osastolla. Musiikillisesti Renfors viihtyy parhaiten minimalismin, kokeellisen elektronisen musiikin sekä pop-musiikin alati liikkuvilla rajapinnoilla. Renfors on sovittanut sekä tuottanut musiikkia teattereihin sekä säveltänyt ja tuottanut musiikkia dokumentteihin ja lyhytelokuviin.  
Mikko Renfors is a music producer, composer and recording engineer living in Helsinki. He is a fifth year student at the Centre for Music and Technology in Sibelius Academy. He enjoys the most exploring the boundaries of minimalism, electroacoustic music and popular music. Renfors has arranged and produced music for theatre and composed and produced music for documentaries and short films
 
Henri Waltter Rehnström on helsinkiläinen käsikirjoittaja ja toimittaja, joka viimeistelee elokuva- ja tv-käsikirjoittamisen opintoja Aalto yliopistossa. Hän on kirjoittanut muun muassa lyhytelokuvat Viimeinen hääpäivä (2014) ja Kavereiden kesken (2016) sekä toiminut käsikirjoittajana Jouko Aaltosen dokumentissa Tunteiden temppelit (2015) ja kirjoittanut Radioteatterille pitkän kuunnelman Viiri (2015). Toimittajana Rehnström on kirjoittanut kritiikkiä ja elokuva- ja tv-aiheisia juttuja etupäässä Helsingin Sanomiin, TV-maailmaan ja Turun Sanomiin. 
Henri Waltter Rehnström is a screenwriter and journalist based in Helsinki. He has written short films Last Anniversary (2015) and Fellas (2016) and a radioplay Viiri (2015).  He was also a part of the writing team in Jouko Aaltonen´s documentary Temple of Dreams (2015). As a journalist he has written articles about movies and television in different newspapers and magazines. 
At the moment he is finishing his screenwriting studies in Aalto University. 
 
Anna Aardalen säveltää elokuvamusiikkia sekä lauluja ja omia teoksia pienille kokoonpanoille, ja on aktiivinen sekä Norjassa että Suomessa. Hänellä on elokuvasävellyksen maisteritutkinto 
Malmön musiikkikorkeakoulusta, ja jatko-opintoja nykymusiikin sävellyksestä Norjan musiikkikorkeakoulusta Oslossa. Hän on säveltänyt musiikin useampaan dokumentti- ja lyhytelokuvaan. Norjassa julkaistu jousikvartetto "The light outside" oli ehdolla vuoden läpimurtona vuonna 2016.
 
Anna Aardalen is a composer with a master’s degree in film composing from Malmö Academy of Music, and a postgraduate year in contemporary composing from the Norwegian Music Academy in Oslo. She has composed and produced the music for several documentaries and short films, and composed songs and works for small ensembles. Her string quartet «The light outside» was published and nominated as the breakthrough of the year in 2016 in Norway. Anna is professionally active in both Norway and Finland.
 
 
 
Ossi Hakala on helsinkiläinen käsikirjoittaja. Hän opiskelee alaa Aalto-yliopiston elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitoksella kolmatta vuotta. Hakala on erikoistunut tarinoihin, joita Suomen elokuvateollisuus ei toteuttaisi edes äärimmäisen väkivallan uhalla. Harrastuksiinsa kuuluu krooninen asioista märehtiminen, sekä rampauttava alkoholismi.
 
Ossi Hakala is a screenwriter living in Helsinki. He studies his craft at Aalto-university's School of Arts, Design and Architecture. Hakala specializes in stories considered to be unfilmable by the Finnish film industry. His hobbies include complaining and crippling alcoholism.
 
 
Markus Kärki on Sibelius-Akatemialla opintojaan viimeistelevä musiikintekijä, joka on toiminut laajasti kansallisella taidekentällä. Kärki on toiminut säveltäjän mm. Thomas Laineen elokuvassa ”Viraali”, tuottajana Raoul Björkenheimin TRIAD-yhtyeen levyllä ”Beyond” sekä äänittäjän, miksaajana ja sovittajana Game Music Collectivelle.
Markus Kärki is a composer and music producer currently finishing his studies at Sibelius Academy. Kärki has worked extensively in the field of arts with such names as Thomas Laine (Viraali), Raoul Björkenheim and Game Music Collective.
 
Reeta Ruotsalainen on helsinkiläinen käsikirjoittaja, joka suorittaa paraikaa alansa maisteriopintoja Aalto yliopiston elokuva- ja lavastustaiteen laitoksella. Ruotsalainen on aiemmin suorittanut myös BA Drama ja MA Cultural and Creative Industries -tutkinnot Iso-Britanniassa. Elokuvakäsikirjoitusten lisäksi hän on kirjoittanut myös näytelmätekstejä. 
 
Reeta Ruotsalainen is a screenwriter from Helsinki, who is currently doing her master's degree at Aalto-yliopisto's Department of Film, TV and Scenography. Ruotsalainen has previously completed BA Drama and MA Cultural and Creative Industries degrees in Great Britain. In addition to writing screenplays, she has also written texts for theatre. 
 
 
 
 
Sampo Kasurinen on vuonna 1990 syntynyt saksofonisti ja säveltäjä. Hän on opiskellut sävellystä Sibelius-Akatemian lisäksi Berliinin Universitet der Künstessa, opettajanaan John Hollenbeck. Tällä hetkellä hän tekee sävellyksen maisteritutkintoa Veli-Matti Puumalan opissa. Kasurisen tuotannosta löytyy hyvin erilaisia teoksia, joiden kokoonpanot vaihtelevat aina sinfoniaorkesterista kokeellisiin jazz-yhtyeisiin. Hän on kirjoittanut myös paljon vokaalimusiikkia sekä musiikkia big bandille. 
 
Sampo Kasurinen is a Finnish saxophonist and composer, born in 1990. He has studied composition in Berlin (Universitet der Künste) and Helsinki, where he is currently finishing his masters studies. Kasurinen has written music in many different fields of music, for ensembles ranging from symphony orchestra to experimental jazz groups. He has also written lot of vocal music and pieces for big band. 
 
 
 
Esiintyjistä / Performers
 
Katariina Lantto on helsinkiläinen näyttelijä. Tällä hetkellä hän opiskelee näyttelijäntaidetta Helsingin Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa. Viime vuosina Katariina on työskennellyt musiikkiteatteriartistina muun muassa Kansallisteatterissa (Slava! Kunnia.), Tampereen työväen teatterissa (Prinsessa) ja Svenska teaternissa (Mamma Mia, Skattkammarön). Kymmenvuotisen musiikki- ja improvisaatiopainotteisen teatteritaustan lisäksi Katariinan harrastanut myös kilpatanssia Suomenmestaruustasolla. Takataskusta löytyvät sopivan päivän varalle myös kasvatustieteen maisterin- eli luokanopettajan paperit.
 
Katariina Lantto is an actor living in Helsinki. At the moment she is studying acting at the University of the Arts Helsinki's Theatre Academy. In the past few years Katariina has been working as a musical theater artist at Kansallisteatteri (Slava! Kunnia.), Tampereen työväen teatteri (Prinsessa) and Svenska teatern (Mamma Mia, Skattkammarön). In addition to the music and improvisation based theater background she has also been ballroom dancing at finnish championship level. Katariina has also studied masters in education so there is a good chance of catching up with her in front of a class one day.
 
Myy Lohi on 26-vuotias näyttelijäntaiteen maisteriopiskelija Teatterikorkeakoulussa. Teatteriesiintymisen lisäksi hän tekee töitä ääninäyttelijänä mm. lastenohjelmien dubbauksissa.
 
Myy Lohi is a 26 years old acting student studying in the master program in the Theatre Academy. In addition to perforning on stage she works as a voice-over artist in children's programs among others.
 
 
 
Miiko Toiviainen opiskelee viidettä (ja toivottavasti viimeistä) vuotta näyttelijäksi Teatterikorkeakoulussa. Viime vuoden hän vietti Englannissa opiskellen musiikkiteatteria Mountview Academy of Theatre Artsissa. Miikon aikaisempiin työnantajiin kuuluvat esim. Helsingin kaupunginteatteri, Lahden kaupunginteatteri, Turun kesäteatteri Vartiovuorella ja From Page to Stage - uuden musiikkiteatterin festivaalit Lontoossa. 
 
Miiko Toiviainen is on his fifth (and hopefully final) year of Acting studies in Helsinki Theatre Academy. He spent last year in England studying Musical Theatre at Mountview Academy of Theatre Arts. Miiko's previous credits include working with Helsinki City Theatre, Lahti City Theatre, Turku Open Air Theatre and the From Page to Stage festival for new musical theatre in London
 
 
Opettajat - Teachers
Marja-Riitta Koivumäki, käsikirjoituksen yliopistolehtori, Aalto-yliopisto; Senior Lecturer in Screenwriting, Aalto University
Päivi Takala, soveltavan musiikin lehtori, Taideyliopisto; Lecturer, Applied Music, University of the Arts

***

MuTeFest 20.–25.11.2017

Taideyliopiston Sibelius-Akatemian musiikkiteknologian aineryhmän vuosittainen MuTeFest-festivaali järjestetään Musiikkitalossa 20.–25. marraskuuta 2017. Festivaali esittelee musiikkiteknologien monipuolista taiteellista ja luovaa toimintaa sekä tarjoaa ohjelmaa konserttien, näyttelyiden ja performanssin muodossa.

Liput: 6 € (Ticketmaster), 5 € (Musiikkitalo), festaripassi konsertteihin 20.–24.11.2017: 17,50 € (Ticketmaster), 15 € (Musiikkitalo)
Huom! Painetussa kausiesitteessä lipputiedot ovat osittain virheelliset.

Lisätietoja:
Matti Leisma, 050 387 7310, matti.leisma@uniarts.fi