Studia Generalia 2022: Riku Saastamoinen ja Heli Kauppila

Riku Saastamoinen ja Heli Kauppila lähestyvät luennossaan eettisiä kysymyksiä erityisesti taiteellisen toiminnan ja taidealojen yliopistopedagogiikan näkökulmista.

Studia Generalia 2022

Eettiset kysymykset ovat jännitteisiä. Niiden mieli on jatkuvassa uudelleen kysymisessä ja mahdollisten vastausten yhteisöllisessä tarkastelussa.

Riku Saastamoinen ja Heli Kauppila lähestyvät luennossaan eettisiä kysymyksiä erityisesti taiteellisen toiminnan ja taidealojen yliopistopedagogiikan näkökulmista. Luennolla pohditaan, miten taiteen kaanonit ja aikasidonnaiset käsitykset taiteilijuudesta vaikuttavat alan opetuskäytäntöihin ja miten yliopistoa tulisi uudistaa pedagogisen tarkastelun kautta ilman uhkaa taiteen autonomisuuden vaarantumisesta?

Luento pidetään suomeksi.

Paikka: Sörnäisten kampus, tila KO-525

Heli Kauppila ja Riku Saastamoinen

Yliopistonlehtori Heli Kauppila (tanssit.toht.) toimii taidealojen yliopistopedagogisen koulutuksen sekä erilliset opettajan pedagogiset opinnot (60 op) -ohjelman vastuuopettajana Taideyliopistossa. Tällä hetkellä hän yhteisjohtaa UniArts GINTL tutkimusryhmää, jossa tarkastellaan taiteellisen toiminnan, taidepedagogisen ajattelun ja tutkimuksen kautta avautuvia mahdollisuuksia dekolonisoida käsityksiä tiedosta, tietämisen tavoista ja oppimisen käytänteistä.

Yliopistonlehtori Riku Saastamoinen, (TeM) on toiminut Teatterikorkeakoulussa vuodesta 2007 ja johtanut Teatteripedagogiikan maisteriohjelmaa vuodesta 2011 lähtien. Opetuksen ja tutkimuksen lisäksi hän tekee ohjaa esityksiä, opettelee soittamista ja hakeutuu aktiivisesti toimimaan erilaisten ryhmien, mm. lasten ja nuorten kanssa.

Studia Generalia 2022: Taide eettisten kysymysten riskeyksessä

Luento on osa Taide eettisten kysymysten risteyksessä -luentosarjaa.

Luentosarja kysyy, kenen tarinoita kerromme taidetta tehdessämme, opettaessamme ja tutkiessamme. Luennot ottavat kiinni sensitiivisyyden ja itsesensuurin rajasta, menneisyyden teosten käsittelemisestä sekä väkivallan vastustamisesta taiteen avulla.

Luennot tarjoavat mahdollisuuden pohtia, miten taiteen merkitys ja taidekeskustelu ovat muuttuneet. Samalla sarja avaa näkymiä tulevaan — kuinka voimme uudistua eettisesti kestävästi?

Ajankohta

5.10.2022 klo 18:00 – 20:00

Sijainti

Sörnäisten kampus, tila KO-525

Liput

Vapaa pääsy