Kirjanjulkistamistilaisuus: Sand & Indigo: Kirja suomalaisten ja gambialaisten opiskelijoiden, opettajien ja taitelijoiden kuvataidepedagogisesta yhteistyöprojektista

Torstai, helmikuu 15, 2018 - 14:00 - 15:00
Kuvataideakatemia
Kirjanjulkistus
Sand & Indigo -kirjan julkistamistilaisuus pidetään torstaina 15.2.2018 klo 14–15 Taideyliopiston Kuvataideakatemian kirjastossa, Elimäenkatu 25 A, Helsinki. Kirja on Taideyliopiston Gambia-projektin tuloksena syntynyt julkaisu taidelähtöisen pedagogiikan toteuttamisesta, tutkimuksesta ja kehittämisestä monikulttuurisessa kontekstissa.
 
Gambia-projekti toteutettiin vuosina 2015-2017 suomalaisten ja gambialaisten kuvataideopiskelijoiden, opettajien, taiteilijoiden ja paikallisen väen yhteistyönä osana Taideyliopiston taidealojen yliopistopedagogiikan koulutusta ja Kuvataideakatemian opetusta. Projektin aikana tehtiin neljä kenttätyöskentelymatkaa Gambiaan. 
 
Projekti käynnistettiin tukemaan Xam Xamle School of Art and Design in the Gambia -taidekoulun kuvataideopetuksen kehittämistä. Tavoitteena oli myös tutkia kuvataiteen pedagogiikkaa ja sen hyödyntämistä oppimisympäristöjen kehittämisessä Gambiassa ja Suomessa. Tämä tavoite nosti esiin kysymyksen, mitä taide on - tai voi olla - erilaisissa kulttuureissa. Gambian luonnon kasvien ja hiekkojen työstäminen väriaineiksi toimi perustana työpajoille, joissa suomalaiset ja gambialaiset kuvataiteen opiskelijat ja opettajat ja taiteilijat työskentelivät yhdessä tutustuen samalla toistensa käsityksiin taiteesta.
 
Gambia-projekti on esitelty monesta eri näkökulmasta tässä kirjassa, joka johdattaa lukijansa elämyksellisesti kulttuurien väliseen kokeelliseen taiteellisen tutkimuksen projektiin. Kirjaa voi hyödyntää taidekasvatuksen opetuksessa ja opiskelussa.
 
Lisätietoja projektin johtajalta:
Professori Tarja Pitkänen-Walter: tarja.pitkanen-walter [AT] uniarts.fi 
 
Sand & Indigo – A Finnish and Gambian Collaboration in Art Pedagogy. Academy of Fine Arts, Uniarts Helsinki. 2018. 
Toimittajat: Tarja Pitkänen-Walter ja Tuula Jääskeläinen
Graafinen suunnittelu ja taitto: Jenni Haili
Yhteistyöpartnerit: ArtsEqual-hanke, CERADA ja CUPORE
ISBN 978-952-7131-40-4
 
Kirjaa myydään Unigrafian verkkokaupasta ja Taideyliopiston Kuvataideakatemian kirjastossa (Elimäenkatu 25 A, Helsinki) 15.2.2018 alkaen.