Outi Nyytäjä -luento: Keskusteluja dramaturgiasta

Outi Nyytäjä -luento
Torstai, huhtikuu 2, 2020 - 18:00 - 20:00
Teatterikorkeakoulu, Auditorio 1
Esitelmäsarja

Riikka Ala-Harja ja Juha-Pekka Hotinen käyvät dialogia (mm.) Outin hengessä ja hengestä, mm. muistoista ja muistista, suurista fiktioista, dramaturgin työnkuvasta, tekoälystä dramaatikkona.

Mikä on dramaturgian suhde aikaan, aikakäsityksiin? Miten suhtautua museoon, klassikoitumiseen, aikaan etäisyytenä ja epätahtisuutena, eri- tai vasta-aikaan sijoittumisena?

Miten suhtautua Koraaniin, pyhiin juutalaisiin kirjoituksiin tai kirjoituksiin kungfutselaisuudesta, joita yhdet pitävät fiktioina ja toiset totena?

Miten puhua autofiktiosta, kun liki kaikki tekstit ovat lopulta sitä?

Miten dramaturgin työnkuva liikkuu käsityöläisyydestä tuotesuunnitteluun ja

tilaamiseen? Missä dramaturgia tapahtuu, kun dramaturgi tilaa draamaa koneelta eikä ihmiseltä?

Mitä Outi Nyytäjän ajattelu tarkoittaa meille?

Vuonna 2018 dramaturgian koulutusohjelman 50-vuotisjuhlien yhteydessä aloitettu esitelmäsarja on nimetty suomalaisen dramaturgian voimahahmon Outi Nyytäjän (1935-2017) mukaan. Kahden vuoden välein kutsumme dramaturgian alan vaikuttajan tai vaikuttajia kotimaasta tai ulkomailta esitelmöimään valitsemastaan aiheesta. Esitelmäsarjan tarkoitus on ylläpitää ja edistää dramaturgista keskustelua, luoda moninäkökulmaisia katsauksia dramaturgian historiaan, dramaturgisiin työ- ja ajattelutapoihin. Tarkoitus on myös kuvitella dramaturgian tai erilaisten dramaturgioiden tulevaisuutta. Outi Nyytäjän hengessä mitään aiheita ei rajata lähtökohtaisesti pois, ja polemiikille sekä terävälle mielipiteen ilmaisullekin suodaan tilaa. 

Tervetuloa!