Luonto ja taide nuorten työelämätaitojen oppimisympäristönä -hankkeen webinaari

Voiko seikkailukasvatuksen menetelmillä lisätä minäpystyvyyttä? Kehittääkö taidetyöskentely nuoren työelämätaitoja? Mitä z-sukupolvi odottaa tulevaisuudelta? Tulisiko yrittäjyyskasvatuksen sisältöä monipuolistaa?

X-symboli sinisellä ja violetilla taustalla.

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan LUODE – luonto ja taide nuorten työelämätaitojen oppimisympäristönä -hankkeen tuloksista 12.2. kello 10-12. Webinaari soveltuu opettajille, opoille, ohjaajille ja muille nuorten parissa työskenteleville. Puheenvuoroissa esitellään, millaisia oppimisympäristöjä ja menetelmiä hankkeessa on käytetty. Esitykset toimivat keskustelualustana ja virittävät kysymyksiä, voisiko menetelmiä soveltaa laajemminkin nuorten ohjaukseen ja kohtaamiseen?

Webinaarissa julkaistaan hankkeen tuloksia esittelevä Kasvun maisemia – Uusia näköaloja nuorten kanssa työskentelyyn. Yhden julkaisun esipuheista ovat kirjoittaneet Taideyliopiston professorit Eeva Anttila ja Marja-Leena Juntunen. Taideyliopisto on yksi Luode-hankkeen osatoteuttajista.

Linkki Zoomiin lähetetään ilmoittautuneille päivää ennen webinaaria.

Ohjelma

10.00 – 10.10 Materiaalia TET-jaksoille, Anja Kuhalampi, Lahden Yliopistokampus

10.10–10.30 Nuoret tulevaisuuttaan hahmottamassa – mitä nuorten tulevaisuuskäsitykset sisältävät?, Eemeli Hakoköngäs, Helsingin yliopisto

10.30–10.50 Maailma, jonka haluat – Humanistinen lähestymistapa yrittäjyyskasvatukseen, Suvi-Jonna Martikainen ja Tuija Oikarinen, LUT-yliopisto

10.50–11.10 Seikkailukasvatus – Luonto kokemuksellisen oppimisen ympäristönä, Elina Elme, Outward Bound Finland ry

11.10–11.30 Oma ääni esiin – Luode-hankkeen taidetyöpajojen sarja, Piia Kleemola-Välimäki, Taideyliopisto

11.30–11.50 Keskustelua

11.50–12.00 Kasvun maisemia -teoksen julkistaminen

Lisätiedot: Anja Kuhalampi, anja.kuhalampi@helsinki.fi, 050 5880735

Ajankohta

12.2.2021 klo 10:00 – 12:00

Sijainti

Verkkotapahtuma

Liput

Vapaa pääsy, ilmoittautuminen vaaditaan