Elisa Aaltonen & Harriina Räinä

Perjantai, maaliskuu 8, 2019 - 11:00 - Sunnuntai, maaliskuu 24, 2019 - 18:00
Project Room
Näyttely

Elisa Aaltonen ja Harriina Räinä lähestyvät kuoleman teemaa hyvin eri tavoilla ja erilaisissa viitekehyksissä, siitä huolimatta samat kysymykset nousevat esiin molempien taiteellisessa työskentelyssä. Project Roomin näyttelyn teokset käsittelevät pettureita ja murhaajia sekä kuoleman ja tappamisen merkitystä. Mikä on elämän hinta? Kenen täytyy kuolla, jotta muut saavat elämän? 

Elisa Aaltonen yrittää asettua toisen identiteettiin ja tutkii samalla todellisen itseyden pysyvyyttä. Hän pyrkii näkemään sekä näyttäytymään ikonisten pettureiden asemassa. Näyttelyn valokuva- ja videoteoksissa asetetaan kyseenalaiseksi ummehtuneet odotukset uskonnollisen kuvaston sukupuolittuneesta representaatiosta sekä suhteista, jotka vallitsevat kulttuurimme vakiintuneissa myyteissä. Elisa Aaltonen on tila-aikataiteen maisteriopiskelija ja hän opiskelee myös Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa.

Taidegrafiikan maisteriopiskelija Harriina Räinä taas pohtii ihmisten vastuuta toista olentoa sekä “luontoa” kohtaan. Hän kohtaa oman itsensä ja kehonsa, jonka rakenteissa hän näkee eläimen tappamisen kautta elävän ruumiin. Näyttelyn teoksissa hän syventyy metsästäjän ja metsästetyn välisen suhteen pohdintaan etiikan ja filosofian näkökulmasta. Hän käsittelee metsästämisen, kehon materiaalisuuden sekä kielellisyyden teemoja liikkuvan kuvan, veistämisen sekä paperille painetun kuvan ja tekstin välineillä.

Harriina Räinä käsitteli aihepiiriä opinnäytetyönsä ensimmäisessä osassa, joka oli esillä Kuvan Kevät -maisterinäyttelyssä toukokuussa 2018. Elisa Aaltonen jatkaa työskentelyä aiheensa parissa Kuvan Kevät -maisterinäyttelyssä keväällä 2019.