Photo: Antti Pajula

INSTÄLLD: Nutida musik för slagverk från Europa, Nordamerika och Asien

Lauantai, maaliskuu 11, 2017 - 19:00 - 20:25
Musikhuset, Sonore
Konsertti
Lipunmyynti alkaa 19.12.2016 09:00
Liput: 6-17,50€
Konserten är Antti Ohenojas fjärde påbyggnadsexamenskonsert.

På sin fjärde påbyggnadsexamenskonsert framför slagverkaren Antti Ohenoja en mångsidig helhet av samtida musik för slagverk tillsammans med en av Finlands ledande kammarmusiker. Vi får bland annat lyssna på Iannis Xenakis (1922–2001) monumentala soloverk för slaginstrument, Psappha, Toshi Ichiyanagis (f. 1933) Wind Trace för tre slagverkare och uruppförandet i Finland av Dave Marics (f. 1970) verk Predicaments för slagverk och piano.

Antti Ohenoja, slaginstrument
Jukka Koski och Jani Niinimäki, slaginstrument
Jouko Laivuori, piano

Ichiyanagi, Ferchen, Maric, Miyake, Schwantner, Zivkovic, Xenakis

***

Evenemanget är inställt, hur ska jag gå till väga?
Ticketmaster Suomi återköper biljetter när ett evenemang blir inställt. Leverenskostnaderna återbetalas inte. Du kan returnera din biljett till någon av Ticketmaster s ombud (men inte till en R-Kiosk) eller alternativt sända dem per post tillsammans med dina kontaktuppgifter samt kontonumret (IBAN-kontonummer samt BIC/SWIFT) till adressen:
Ticketmaster Suomi Oy
PB 667
00101 HELSINGFORS
Märk kuvertet med "Retur".

Evenemangets datum har ändrats, hur ska jag gå till väga?
Om du vill kan du returnera din biljett till Lippupalvelu ifall evenemangsdatum har ändrats. Om du vill delta trots att datum har ändrat, kontrollera då i evenemangsinformationen om den biljett du har även duger den nya dagen.

Varför returneras inte leveranskostnaden fast evenemanget är inställt?
Ticketmaster fungerar som evenemangets biljettförmedlare, medan arrangören svarar för evenemanget samt eventuella ändringar i programmet och om evenemanget ska inställas. Leveranskostnaderna täcker utgifter för biljettförsäljningen som alltså har skett i överenskommen utsträckning. Konsumentklagonämnden har godkänt förfarandet och har tidigare fattat beslut i ärendet (bland annat Dnr 04/39/1941). Det finns detaljerade uppgifter om leveranskostnaderna i samband med försäljningsvillkoren på vår webbplats och även i bokningsbekräftelsen.

Lisätietoja:
Janne Ikäheimo, 040 710 4344, janne.ikaheimo@uniarts.fi