Photo: Juha Metso

Taideyliopiston Studia Generalia - Osallistuminen taiteeseen ja kulttuuriin: elinikäinen oikeus vai velvollisuus?

Lupa tehdä taidetta
Torstai, marraskuu 30, 2017 - 16:30 - 18:00
Musiikkitalo, Auditorio
Yleisöluento
Vapaa pääsy
Kynnys taiteeseen osallistumiseen voi tuntua korkealta. Taide ei kuitenkaan kuulu vain taiteilijoille, vaan kaikki voivat tehdä ja kokea taidetta.

Suomi 100 -juhlavuoden teema on Yhdessä. Myös Taideyliopiston syksyn yleisöluentosarjalla pohditaan, miten taide voisi kuulua meille kaikille. Luentoja pidetään syksyllä 2017 noin kerran kuukaudessa torstaisin klo 16.30–18, Musiikkitalon auditoriossa. Toimittaja Inari Tilli juontaa tilaisuudet.

Syksyn luentosarjan viimeisellä kerralla puhutaan taiteeseen ja kulttuuriin osallistumisesta elinikäisenä oikeutena – tai velvollisuutena. 

Oikeustieteen professori Pauli Rautiainen ja musiikkikasvatuksen tutkija Tuulikki Laes: Tutkimusten mukaan oppiminen edistää elämän merkityksellisyyden kokemista, mikä taas vähentää esimerkiksi syrjäytymisriskiä. Yhteiskunnallisen hyötynäkökulman vahvistuessa ihmisen oikeus elinikäiseen oppimiseen on jäänyt toissijaiseksi yhteiskunnallisessa keskustelussa. Miten vaikkapa taideharrastuksen aloittaminen mahdollistuisi kaikille, missä iässä tahansa?

Pauli Rautiainen on tutkinut suomalaista taidepolitiikkaa sekä sosiaalisten ja sivistyksellisten perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista Suomessa. Hän on kiinnostunut yhdenvertaisuus- ja syrjintäjuridiikasta sekä opetus- ja kulttuuritoimen lainsäädännön kehittämisestä. Hän toimii Itä-Suomen yliopistossa oikeustieteen professorina.

Tuulikki Laes tutkii musiikkikasvatuksen tasa-arvoon, saavutettavuuteen ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen liittyviä kysymyksiä niin yksilön kuin yhteiskunnan näkökulmasta. Hän on tarkastellut erityisesti ikääntyneiden aikuisten osallisuuden mahdollisuuksia taidekasvatuksessa. Laes työskentelee Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa tutkijana.

Lisätietoja:
Heta Muurinen, 050 569 29 04, heta.muurinen@uniarts.fi