Photo: Kalle Kallio

Taideyliopiston Studia Generalia - Antaako musikaalisuus luvan laulaa ja soittaa?

Lupa tehdä taidetta
Torstai, marraskuu 2, 2017 - 16:30 - 18:00
Musiikkitalo, Auditorio
Yleisöluento
Vapaa pääsy
Kynnys taiteeseen osallistumiseen voi tuntua korkealta. Taide ei kuitenkaan kuulu vain taiteilijoille, vaan kaikki voivat tehdä ja kokea taidetta.

Suomi 100 -juhlavuoden teema on Yhdessä. Myös Taideyliopiston syksyn yleisöluentosarjalla pohditaan, miten taide voisi kuulua meille kaikille. Luentoja pidetään syksyllä 2017 noin kerran kuukaudessa torstaisin klo 16.30–18, Musiikkitalon auditoriossa. Toimittaja Inari Tilli juontaa tilaisuudet.

Syksyn luentosarjan kolmannella kerralla puhutaan musikaalisuudesta. 

Geneetikko Jaana Oikkonen ja musiikintutkija Tuire Kuusi: Musikaalisuus on monitahoinen ominaisuus, jonka biologisesta taustasta on niukasti tieteellisiä tutkimuksia. Musikaalisuus vaikuttaa geneettisesti periytyvältä, ja samalla sen ilmentymiseen vaikuttaa ympäristö, toisin sanoen musiikille altistuminen. Ihminen on historiansa aikana aina luonut musiikkia, ja nykyinen moninainen ja alati muuntuva musiikkikulttuurimme on pitkäaikaisen kehityksen tulosta. Musikaalisuus on yksilön ominaisuutena kiinnostanut tutkijoita pitkään, ja jo sadan vuoden ajan musikaalisuutta on yritetty mitata. Esityksessä tarkastellaan erilaisia musikaalisuuden mittaamisen keinoja ja mittaamisen tarvetta sekä musiikillisten kykyjen biologiaa geenitasolla.

FT Jaana Oikkonen on tehnyt tohtorintutkinnon Helsingin yliopiston genetiikan osastolla. Hänen väitöskirjansa aiheena oli musikaalisuuden periytyminen. Väitöskirja oli osa Irma Järvelän MUSGEN-projektia, jossa selvitetään musiikin ja musikaalisuuden genetiikkaa. Hänen tutkimuksensa on keskittynyt musiikin vaikutuksiin ja musikaalisuuteen liittyvien geenien tunnistamiseen. Geneetikkona häntä kiinnostaa se, miten geenit vaikuttavat ihmisten käyttäytymiseen yhdessä ympäristön kanssa.

MuT Tuire Kuusi toimii tutkimuksesta ja tohtorikoulutuksesta vastaavana varadekaanina Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa. Hänen väitöskirjansa käsitteli musiikinteoreettisia samanlaisuusmalleja ja kuulemalla havaittua samanlaisuutta. Hänen tutkimuskiinnostuksensa kohdistuu erityisesti musiikinteoreettisiin käsitteisiin ja niiden representaatioihin musiikissa, ja pyrkimyksenä on selvittää käsitteisiin ja representaatioihin liittyvien ominaisuuksien suhdetta ja niiden merkitystä havaintoprosessissa. Hän on kiinnostunut myös ryhmäopetuksen ja yksilöohjauksen kysymyksistä sekä musiikin merkityksestä yksilön elämässä.

Luentosarjan tulevat luennot:

Osallistuminen taiteeseen ja kulttuuriin: elinikäinen oikeus vai velvollisuus? Torstai, marraskuu 30, klo 16.3018.00

Lisätietoja:
Heta Muurinen, 050 569 29 04, heta.muurinen@uniarts.fi