Minna Kangasmaa & työryhmä: Hotel Infinity

Perjantai, heinäkuu 6, 2018 - 11:00 - Sunnuntai, heinäkuu 29, 2018 - 18:00
Project Room
Näyttely

Kuten hotelleissa yleensä, Hotel Infinityssä ihmiset tulevat ja menevät, mutta vierailunsa aikana tulevat osaksi näyttelyn kokonaisuutta ja muokkaavat sen sisältöä. Hotel Infinity on taiteellinen tutkimusmatka kollektiivin syntymisen prosessista: asioista ja ihmisistä, jotka sen synnyttävät. Hotel Infinity tukeutuu yhteiskuntatieteilijä Bruno Latourin kirjoituksiin yhteisöistä, kollektiivista ja toimijaverkoista ja niiden muodostumisesta ja luonteesta. 

Turo-Kimmo Lehtonen, joka on kirjoittanut suomeksi Bruno Latourista, sanoo, että Latour ei ajattele nojautuvansa mihinkään ennalta annettuun rakenteeseen tai muuttujien joukkoon, koska kollektiivi on aina tapauskohtainen. Sen luonnetta ei voi olettaa ennalta. Annettua on ainoastaan se, että on kollektiiveja: liitoksia sekä toimijoiden ja voimien verkostoja. Latour käyttää käsitettä "Parliament of Things", jonka Hotel Infinity omavaltaisesti assosioi siihen, että kollektiivi muodostuu tasavertaisesti niistä kaikista tekijöistä, jotka muokkaavat sitä.

Hotel Infinity kytkeytyy nyky-yhteiskunnassa valitsevaan tilanteeseen, jossa sosiaalinen yhteenkuuluvuus etsii uusia muotoja. Nostamalla taiteellisen toiminnan kautta esiin erilaisia sidoksia, liittymiä ja verkostoja Hotel Infinity näyttää, miten tärkeäksi osaksi 2010-luvun taidetta on tullut (ihmisten)välisyys. Yleisölle ensimmäisen kerran heinäkuussa 2018 Kuvataideakatemian Project Roomissa avautuva Hotel Infinity osoittaa, ettei kuvataiteen tekeminen ole sittenkään niin yksilökeskeistä millaiseksi se usein mielletään.

Project Roomissa Minna Kangasmaan mukaan kutsumat taiteilijat Sonja Bendel, Christiane Bergelt, Christine Düwel, Eija Hirvonen ja Catherine Ludwig työstävät teoskokonaisuutta, joka rakentuu tilaan ja heijastuu Hotel Infinityn luonteeseen jatkossa. Taiteilijat tuottavat toiminnastaan dokumenttimateriaalia muun muassa esseistisen videoteoksen muodossa. Näyttely pitää sisällään tilassa työskentelyn lisäksi yleisölle avoimia keskustelutilaisuuksia, puheenvuoroja ja taiteilijaesittelyjä.

Tapahtumia näyttelyssä:

5.7. klo 18-20 Avajaiset

12.7. klo 17 Artist talk Christine Düwel

13.7. klo 11 Gathering around breakfast hosted by Hotel Infinity
13.7. klo 13 Jaana Prüss from MORGENGRÜN Kommunikation

17.7. klo 13 Artist talk Minna Kangasmaa
17.7. klo 14 Artist talk Eija Hirvonen
17.7. klo 15 Artist talk Catherine Ludwig
17.7. klo 16 Artist talk Sonja Bendel
17.7. klo 17 Artist talk Christiane Bergelt

19.7. klo 11 Gathering around breakfast hosted by Hotel Infinity

20.7. klo 11 Gathering around breakfast hosted by Hotel Infinity

 25.7. klo 17 Artist talk Claudia Maria Luenig