Photo: Kristina Junttila

Post-Sense Room & Pako/The Escape

New Performance Turku - festival
Perjantai, syyskuu 21, 2018 - 18:00 - Sunnuntai, syyskuu 23, 2018 - 16:00
New Performance Turku - festival
Durational participatory installation & Videoinstallation
Vapaa pääsy

Theatre Academy of the University of the Arts Helsinki / The Performing Arts Research Centre TUTKE

Post-Sense Room & Pako/The Escape

The first artistic part of Liisa Jaakonaho's doctoral research at New Performance Turku Festival (Manilla, Itäinen Rantakatu 64, 20810 Turku)
www.newperformance.fi

Concept/Konsepti: Liisa Jaakonaho (Tutke) & Kristina Junttila (guest/vier.)
Performers/Esiintyjät: Liisa Jaakonaho (Tutke) & Kristina Junttila (guest/vier.)
Consulting in visual design/ Visuaalisen suunnittelun konsultointi: Ingvill Fossheim (Aalto ARTS)

21.9.2018 klo 18-22
22.9. klo 14-21
23.9. klo 12-16

Keskustelutilaisuus/Discussion: 23.9. klo 14.30-16.00

'Post-Sense Room'

Post-Sense Room is a durational participatory installation, providing a space for reflecting on one’s abilities and debilities. Through material encounters and traces within the space, visitors are drawn into an embodied, sensory, aesthetic, and conceptual exploration. The piece is influenced by critical discourses around disability and ability, as well as Jaakonaho’s and Junttila’s embodied experiences of working with differently abled people. Post-Sense Room aims to make space for post-human, vulnerable and interdependent subjectivity, going beyond normative binaries and fixed identities. Differently abled people have been consulted in the process of developing the piece.

The room will be open during the three festival days and audience can come and go as they wish.

On Sunday 23rd Sept. at 2.30-4pm there will be a discussion about the piece, in the same space.

'Pako/The Escape'

Parallel to Post-Sense Room, Liisa Jaakonaho presents a video installation, which deals with questions of visibility and invisibility, responsibility, care, stigma, otherness, distance/proximity, and difference. The piece contains fragments of data from Liisa’s artistic-pedagogic, doctoral research.

....

Liisa Jaakonahon väitöstutkimuksen ensimmäinen taiteellinen osa New Performance Turku - festivaalilla (Manilla, Itäinen Rantakatu 64, 20810 Turku)
www.newperformance.fi

'Post-Sense Room'

Post-Sense Room on pitkäkestoinen osallistava installaatio, joka tarjoaa tilan reflektoida kyvykkyyttä ja vaivaisuutta. Materiaalisten kohtaamisten ja jälkien kautta, kävijät kutsutaan mukaan keholliseen, aistilliseen, esteettiseen ja käsitteelliseen tutkiskeluun. Teoksen taustalla ovat vammaisuuteen ja kyvykkyyteen liittyvät kriittiset diskurssit, sekä Jaakonahon ja Junttilan keholliset kokemukset vammaisiksi luokiteltujen ihmisten kanssa työskentelystä. Post-Sense Room pyrkii tekemään tilaa post-humanistiselle, haavoittuvalle ja vastavuoroisesti riippuvaiselle subjektiudelle sekä ylittämään normatiivisia vastakkainasetteluja ja jäykkiä, pysyviä identiteettejä. Vammaisiksi luokiteltuja henkilöitä on konsultoitu teoksen kehittämisessä.

Tila on auki kolmena festivaalipäivänä, yleisö voi viettää siellä haluamansa ajan.

Tilassa pidetään työtä käsittelevä keskustelutilaisuus sunnuntaina 23.9. klo 14.30-16.00.

Pako/The Escape

Post-Sense Room –teoksen rinnalla esitetään Liisa Jaakonaho videoinstallaatio, joka käsittelee näkyvyyden ja näkymättömyyden, vastuun, hoivan, stigman, toiseuden, etäisyyden/välimatkan ja erilaisuuden kysymyksiä. Teos sisältää fragmentteja Liisan taiteellis-pedagogisen väitöstutkimuksen aineistosta.