Stig Baumgartner, Sinun värisi, 2015, öljy kankaalle / Minun värini, 2015, öljy kankaalle

Stig Baumgartnerin maalauksia Korjaamo Galleriassa

Torstai, helmikuu 12, 2015 - 15:45
Korjaamo Galleria
Näyttely
Vapaa pääsy

Kuvataideakatemian tohtoriopiskelija ja lehtori Stig Baumgartnerin uusia maalauksia nähdään Korjaamo Gallerian päätilassa. Puhuttelevat teokset ovat muistojen pysähdyspaikkoja, kaipuun ja menetyksen heijastuksia. Taiteilija kiinnittyy vahvasti taidehistorialliseen jatkumoon nojaamalla abstraktin modernismin perinteeseen. Baumgartner ei itse kutsu teoksiaan abstrakteiksi, mutta teoksissa on kuvallisia aiheita, jotka viittaavat abstraktiin modernismiin. Hän leikittelee geometrisillä perusmuodoilla tutkimalla niiden keskinäisiä suhteita.

”Ajattelen maalausteni värien vetävän toisiaan puoleensa, kaipaavan toisiaan, häiritsevän toisiaan tai ainakin etsivän paikkaansa suhteessa toisiinsa.”

Kreikankielinen sana harmos (harmonia) tarkoittaa yhteen liittämistä. Harmonia, eli tasapaino rakentuu siis eri osien vuorovaikutuksellisuudesta, lähentymisestä ja yhdistymisestä. Väri on iso osa teoksia ja sillä onkin maalauksissa enemmän luonnetta kuin oman nimensä verran. Värien lisäksi paikkaansa hakevat geometriset muodot, joita Baumgartner liittää toisiinsa usein peilikuvamaisesti ja pyrkii herättämään osien välillä vuoropuhelun. Geometriset muodot, kuten neliöt, kolmiot ja suorakaiteet, eivät sinänsä ole merkityksellisiä, vaan kiinnostavaa on niiden järjestys ja keskinäiset suhteet. Maalaukset muodostavat kokonaisuuden, sarjan, jonka eri osat tunnistaa samaan joukkoon kuuluviksi.

Jokaisella maalauksella on oma luonteensa ja keskenään ne käyttäytyvät kuin perheenjäsenet toisilleen. Ensimmäisiä näyttelyyn syntyneitä teoksia olivat maalaukset Minä olen / Heijastus sinusta. Sarja summaa näyttelyn perimmäisen sanoman. Ihminen on suhteessa muihin, mutta lopulta korkeintaan vain viive tai heijastus kanssaeläjistään.