Tanssin- ja teatteriopettajien opinnäytteitä

Tavat toteuttaa maisterin opinnäytteitä ovat päivittyneet maisteriohjelman ja alan kehittymisen myötä, ja päivittyvät edelleen. Tanssiopettajan ja teatteriopettajan maisteriohjelmien nykyisessä mallissa on mahdollista tehdä kahdentyyppisiä opinnäytteitä. Näitä ovat taidepedagoginen opinnäyte, joka arvioidaan kirjallisena tutkielmana (johon on voinut sisältyä käytännön työskentelyä ja taiteellisia kokeiluja), ja taiteellis-pedagoginen opinnäyte, joka sisältää arvioitavan taiteellis-pedagogisen esityksen tai työpajan sekä siihen liittyvän kirjallisen osion.

Ohessa luettelo valmistuneiden opinnäytteet. Netissä julkaistuihin pääset linkeistä. Lopuista löydät lukukappaleet Teatterikorkeakoulun kirjastosta (abstraktit nähtävillä kirjaston verkkopalvelussa); samaten taiteellisten osioiden taltioinnit. Opinnäytteistä suurin osa on suomeksi, mutta englanninkielisiä löytyy myös joukosta.

Maisterin tutkinnon opinnäytteistä on voinut saada arvosanan "kiittäen hyväksytty" vuodesta 2008 alkaen. 

 

Tanssitaiteen maisterit tanssinopettajan maisteriohjelmasta

Ahjo, Pirkko. 2000. Luottamuksen kautta luovuttamiseen. Taiteellis- pedagoginen prosessi tanssinopiskelijan oman liikkeen löytämiseksi.

Alanko, Marjut. 2004. ”Huumorintaju on aina plussaa”. Tanssia harrastavien oppilaiden näkemyksiä opettajistaan.

Alppirinne, Heidi. 2005. Heei, minäkin osaan tehdä koreografian... 16-18- vuotiaiden kokemuksia kompositiotyöpajasta.

Anttonen, Saara. 2015. Minä, tanssinopettaja. Omakohtainen kertomus tanssipedagogina toimimisesta.

Arposalo, Eerika. 2013. Taide ja spiritualiteetti teoksessa Moving the Silence. Opinnäyte kiittäen hyväksytty.

Aunola, Anniina. 1999. Primitiivitanssin olemuksesta ja sen toteutumisen mahdollisuudesta.

Colliander, Tuire. 2016. Hetkessä on kaikki. Dialogisuuden ja kehollisen vuorovaikutuksen mahdollisuudet lasten ja aikuisten yhteisessä liikeimprovisaatiossa. Opinnäyte kiittäen hyväksytty.

Eloranta, Tanja. 2011. Tanssia teatterissa – pohdintoja koreografiasta ryhmälähtöisissä esityksissä.

Elovaara, Satu. 2009. Näkökulmia tanssijan- ja näyttelijäntyön lähestymistapoihin Keisarin uudet vaatteet – produktiossa.

Eskola, Johanna. 2000. Nuoren baletin harrastajan motivaatiotekijät.

Feodoroff, Laura. 2012. Pappi, lukkari, talonpoika, tanssipedagogi? Taiteilijaidentiteetti ja koreografiset positiot.

Hahl, Kaisa. 2005. Juuri.

Hannula, Johanna. 2006. Punaiset ovet. Esiintymisen, taideharrastuksen ja taideopettajan merkitys nuorten elämässä.

Heikkinen, Liisa. 2018. Sanomatta jätetyt kuiskaukset. Pedagoginen vastuu koreografisessa prosessissa.

Heino, Soja. 2014. Tanssinopettaja oman ammattinsa kehittäjänä. Näkökulmia tanssinopettajan tapahtumatuotantoon.

Isokoski, Elli. 2002. Ikääntyvien tanssiopetuksen erityispiirteitä.

Jämsén, Pippa. 2016. ”Täällä on niin avaraa”. Tilasensitiivinen taidetoiminta muistisairaiden hoivakodissa.

Kairamo, Laura. 2003. Tunsitko auringon paistavan ? – monologimuotoinen matka liikkeestä puheeseen ja takaisin. 

Kajaus, Suvi. 2018. Who We Are? -teoksen rakentuminen ryhmälähtöisesti. Opinnäyte kiittäen hyväksytty.

Kanninen, Inkeri. 2012. Tanssinopettajan ääni. Tanssinopetus puhetyönä.

Kantola, Katriina. 2017. Kohti Uomaa. Ryhmäkeskeisyys taiteellis- pedagogisessa prosessissa.

Karesluoto, Minna. 2006. Pyrkimys dialogiin – tavoitteena sirkusesitys. Tanssipedagogiikan opiskelija sirkusohjaajana.

Kauppila, Heli. 2003. ”Rennosti, mutta aukikierrossa”. Tavoitteena yksilön kohtaaminen ja ihmisen kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen balettitunnilla.

Keisanen, Kirsi. 2010. Ihon läpi. Kokemuksia kauneudesta ja kauheudesta taiteellisessa prosessissa.

Keskinen, Mervi. 2007. KOSKETUKSISSA-tanssiteos. Improvisaation käyttö koreografisessa työprosessissa.

Kirkonpelto, Anssi. 2013. Näkökulmia taidon opettamiseen tanssiurheilussa.

Kiukaanniemi, Marjo. 2008. Rohkeus ja Rytmi. Pohdintaa Sound of Movement – tanssi ja musiikkiteoksen pohjalta.

Kivioja, Hanna. 2015. Sisäisestä maailmasta esitykseen. Esiintyjien kokemuksia tehtävälähtöisestä liiketyöskentelystä.

Koho, Ulla. 2007. Tieni tanssinopettajaksi – ajatuksia matkan varrella, pohdintaa tulevaisuuden varalle.

Koponen, Mari. 2018. Tunneli. Kokemuksellinen ja yhteisöllinen käyttöliittymä.

Korpi, Katja. 2011. Leikkien kohti koreografiaa.

Korttila, Tuija. 2006. Läsnä.

Koskela, Sanna. 1999. Tanssinopettaja vai tanssitaiteilija – kaksi eri ammattia vai yksi ja sama.

Kronqvist, Tytti. 2007. Ritornello. Sitoutumisesta välittymiseen, uusia koreografisia työtapoja etsimässä.

Kuivalainen, Maiju. 2012. Kosketus kohtaamistyössä. Ehdotuksia kohtaavan kosketuksen tehtäviksi vanhustyössä.

Kärkkäinen, Sannamaria. 2007. Mermaid-prosessi.

Köngäs, Katja. 2005. ”...viis, kuus, sinco, seis ja lähtee nyt...” Opetusprojekti Lissabonissa marraskuussa 2001.

Lahti, Tuomas. 2010. Alla.

Laukkanen, Pauliina. 2015. Ihmisiä. Kokemuksellisuuden näkyminen esityksen lähtökohtana. Opinnäyte kiittäen hyväksytty.

Lauri, Hanna. 2005. Dialogisuus koreografisen prosessin lähtökohtana. Koreografian Kolmisointu tarkastelua dialogisuuden näkökulmasta.

Leino, Sanna. 2014. Klassisen baletin opettaja. Käsityöläinen ja taiteilija.

Leppäniemi, Virpi. 2018. Häivähdyksiä. Kohtaamisen ja Läsnäolon äärellä. Opinnäyte kittäen hyväksytty.

Luhtala, Sanna. 2014. Taiteet sekaisin. Tanssinopettajan tutkimusmatka taiteidenväliseen työskentelyyn.

Luukkonen, Saija. 2016. Yhteyksiä etsimässä: Kehotyöskentelyn terapeuttiset ja pedagogiset ulottuvuudet.

Manninen, Pauliina. 2014. A Somatic Approach to Teaching Ballet. Ideology and Practice.

Manning, Malcolm. 2011. Awareness, Perception, Presence: Inquiring into forming a body of work.

Meska, Sanna. 2012. Keho tutuksi tanssitunnilla. Tavoitteellista kehontuntemuksen tukemista ja ohjaamista.

Messo, Erika. 2009. Mikä meitä liikuttaa ? Kokemuksia varmuudesta ja epävarmuudesta taiteellisessa prosessissa.

Mikkola-Ylitolva, Saara. 2015. Hiljaisen tiedon mahla. Puun ja kuoren puristeessa opetustyössä kohdatut henkilökohtaiset kokemukset ja niiden merkityksellisyys; kansantanssinopettajien ajatuksia ammatillisesta kasvusta. Opinnäyte kiittäen hyväksytty.

Moilanen, Jenny. 2006. Pintaviiltoja.

Mäkelä, Miikka. 2014. Mihin kasvatan? Omaa kasvatusfilosofiaa metsästämässä.

Mäki-Tähkänen, Eeri. 1999. Miksi minä tanssin – eli tutkielma tiestä tanssijuuteen.

Mäkinen, Mirva. 2000. Mielenegatiivi. Tanssijana ja koreografina samassa teoksessa.

Märkälä, Mervi. 2017. Taidepedagoginen tutkielma: Graham-pohjainen nykytanssi. Modernin tanssin tekniikan soveltaminen tämän päivän nykytanssin opetukseen.

Niemeläinen, Riikka. 2005. Synestesia. Aistikanavat koreografisen sekä pedagogisen prosessin lähtökohtana.

Niemi, Säde. 2013. Hyperextensio. Yliojennus opettajasta ryhmän johtajaksi.

Nurmela, Maria. 2007. Hotel New York. Menneitä episodeja eräässä kollektiivissa.

Nurmi, Henna-Riikka. 2009. Synestesian luovat aistit.

Nuutinen, Anna. 2012. Valmiustilassa. Pohdintoja improvisaatiosta sekä erään prosessin kuvaus.

Nyman, Riikka. 2008. Liikeilmaisun ohjaaminen baletin ammattiin tähtäävässä opetuksessa.

Nyyssönen, Tiia. 2015. Minun kehoni, minun balettini. Kehon kuuntelun harjoittaminen balettitunnilla.

Ollitervo, Marjut. 2014. Valmiustila. Kokemuksia ohjaajuudesta devising- prosessissa.

Orkolainen, Anna. 2013. Tilanteita – Situations. Ryhmä ja minä.

Paananen, Outi. 2013. Hetkiä etsimässä.

Parkkinen, Anna-Liisa. 2017. Aiemmin sanotut asiat, jotka kukkivat lupaa kysymättä. Kävelyretkiä tuntemattomaan.

Paunonen, Maria. 2010. Langoista Punokseksi.

Perttula, Karoliina. 2016. Kehärummusta iPodiin –Kahdelta jalalta – pohdintaa punaisella matolla - luovan liikunnan tarkastelua opetuksessani.

Piper, Gesa. 2014. Through you. A story about the evolution of a continuous practice.

Pistemaa, Tiina. 2012. Näennäistä. Koreografian työ- ja oppimisprosessi.

Pohjola, Hanna. 2005. Kahdelta jalalta – pohdintaa punaisella matolla.

Poikolainen, Laura. 2012. Keijunkeveä oppimisprosessi. Dialoginen oppimisilmapiiri baletinopetuksessa ja La Sylphide – projektin harjoitusprosessi.

Pulkkinen, Elli. 2013. ”Se oli mulle iso askel.” Kokemuksia Dolce- tanssiryhmässä.

Putkonen, Katja. 2012. MINÄ-ME. Ryhmälähtöisen produktion ohjaajana.

Rajala, Hanna-Kaisa. 2015. Loukkaantuminen muutoksen mahdollisuutena.

Rask, Kaisa. 2005. Dialogisen prosessin kautta pojat näyttämölle. Tutkimus opettajuudestani.

Raudaskoski, Anne. 2000. Näkemyksiä tanssinopettajuudesta.

Reijonen, Taru. 2011. Keskinäisyyttä etsimässä. Ajatuksia esiintyjyydestä, esiintymisestä ja esiintyjän ohjaamisesta.

Reinikka, Jaana. 2006. Kehon ja mielen yhteys balettitunnilla.

Rignell, Jenna. 2012. Rakkaudesta elämän tanssiin. Hengityksen henki opettajuudessani.

Rissanen, Päivi. 2002. Taiteilijaidentiteettini tanssin moninaisessa kentässä.

Ronkainen, Annu. 2016. Olemisen muodot: Erään yläkoulun oppilaiden kehollisuudesta välitunneilla.

Saarelainen, Emma. 2016. PLAY! Leikkien rohkeaksi. Tanssin harrastajien matka itseen, heittäytymiseen ja yhdessä tekemiseen.

Salminen, Mari. 2016. Song of Infinite Body. Taiteilija-pedagogi pohtii johtamista.

Santavuo, Tiina. 2017. All I have learned. Taiteellis-pedagogisia fragmentteja.

Silvennoinen, Anu. 2016. Dear F. Ryhmälähtöistä kumpuilua flamencosta, henkilökohtaisuudesta, autenttisuudesta ja toiseudesta.

Sipilä, Jasmiina. 2015. Moving in a Landscape of an Inter-disiplinary Improvisation Performance.

Sochacka, Anna. 2014. The Spheres of Being as a transformative journey toward integrity.

Stenvall, Minna. 2007. Balettitanssijan muuttuva työnkuva. Balettipedagogiikan haaste.

Tapaninen, Reija. 2012. Rejoice. Ryhmä työssä.

Tiainen, Sinikka. 2009. Salaisuuden verhoa raottamassa. Kuvaus Runar ja Kyllikki –esityksen tekemisestä.

Tirkkonen, Marina. 2012. Kurkistus tuntemattomaan. Havaintoja opettajan ja koreografin peloista luovan prosessin aikana.

Touhunen, Tuija. 2016. Kehollinen matka löytämiseen. Lähtökohtana liikkeellinen turhautuminen ja tasavertainen työskentelytapa.

Tulonen, Leena. 2005. Tanssinopettajan työkyky.

Tuppela, Pipsa. 2017. Ikkuna erityisyyteen. Tanssinopettajan havaintoja ja tunteita työskentelystä kehitysvammaisten hoitolaitoksissa.

Turpeinen, Isto. 2005. Vantaan Tanssiopiston lukkari ja seitsemän tanssivaa poikaa.

Vairio, Anna-Maria. 2005. Hermoputous. Opettajana olemisen pohdintaa.

Varuhin-Palo, Pia. 2000. Reikäleipää on syöty ! Dramaturgia tanssisadun työprosessissa ja sen tulkinnassa.

Vesterinen, Jenni. 2011. Jäljestä jää jälki sen jättäjään. Kokemusten pohdintaa tanssiproduktion ”keskinäiset” prosessista. 

Vuorela, Marja-Sisko. 2011. Luovu uus. Kokemuksia luovuudesta, dialogisuudesta, epävarmuudesta ja muutoksesta taiteellisessa prosessissa. Opinnäyte kiittäen hyväksytty.

Wichman, Lotta. 2015. 8M. Miesryhmän kokemuksia tanssiesityksen valmistamisprosessista. Opinnäyte kiittäen hyväksytty.

Yrttimaa, Laura. 2014. Taukoa tanssinopettajan työstä. Tauon merkityksiä opetustyössä ja perspektiivin lähteenä.

 

Teatteritaiteen maisterit teatteriopettajan maisteriohjelmasta

Aalto, Erika. 2016. Kyllä kiltilläkin tytöllä saa olla tunteita. Tutkielma tunteista ja tunnetaidoista lapsen kokemusmaailman kontekstissa.

Annus, Rednar. 2010. Viron improteatteri 2009.

Arala-Niemelä, Laura. 2012. Ilmaisun makua. Makuaisti esiintyjän ilmaisun välineenä.

Aro, Pia. 2008. Taiteilijan uudet aatteet. Keveämpää ohjaajaidentiteettiä etsimässä.

Auvinen, Suvi. 2011. Eroottinen opettaja. Erotiikka osana teatteriopettajan työtä.

Backer, Ida. 2014. Kohti oppimisen ydintä. Spinozalainen elinvoima taidekasvatuksessa. 

Chelidoni, Maria. 2011. Text – Actor ́s Body – Expression: playing with a foreign language on stage.Opinnäyte kiittäen hyväksytty.

Ekoluoma, Raisa. 2011. Opettajana metakognitiivisten taitojen maisemassa.

Enqvist, Eero. 2008. Keveydestä – sen hiipumisesta ja voimistumisesta. 

Ervasti, Elsa. 2012. Valmiustila. Hallinnan ja kaaoksen välillä.

Goria, Gabriele. 2013. Moving the Silence. A dialogue between art and spirituality. Opinnäyte kiittäen hyväksytty.

Hagelin, Elina. 2011. Isä Peloton.

Hahtola, Pinja. 2008. Itsetuntokysymyksiä näyttelijän ja teatteriopettajan näkökulmasta.

Hakkarainen, Henna. 2001. Ennen unta ja unen jälkeen – omakohtainen kokemus teatteriopetuksessa.

Hallas, Ursula. 2010. Teatteripedagogiikkaa punk-hengessä.

Harakkamäki, Jatta. 2018. Peruskoulun ja taiteen välissä. Teatteripedagogiikka suomalaisen peruskoulu-uudistuksen keskellä. 

Heikkinen, Mirjami. 2014. Neljä lentoa leikkiin. Kuvaus teatteripedagogiikan opintojen aikana tapahtuneesta neljästä oppimisprosessista leikin näkökulmasta.

Heikkinen, Taruelma. 2005. Kokemuksia ja kysymyksiä lasten integroidusta taideopetuksesta.

Heiskanen, Jukka. 2016. YM PÄ RI ja upoksiin! Tutkimusmatka esitykseen, oppimiseen ja vuorovaikutukseen.

Heiskanen, Marika. 2003. Totista leikkiä – teemoja aikuisten teatterioppimisesta ja teatteriopetuksesta.

Helminen, Karoliina. 2005. Lentoharjoituksia – kokemuksia ohjaamisesta.

Herhi, Linda. 2012. Teatteri tutkimuksena.

Honkanen, Tiia. 2003. Ammattina näyttelijä ja opettaja.

Hurme, Laura. 2015. Nytkö pitäisi olla valmis? Oma matkani teatteriopettajan maisteriohjelmassa.

Häkkä, Heikki. 2011. Kevään hajoaminen – kahden ohjauksen anatomia.

Jagt, Kari. 2004. Kesäteatteri ja sen tekijät. Onnen Maan Virvat ja Aarnet.

Jokelainen, Janne. 2016. Miesopettajana teatteritunnilla. Sukupuoli tasa- arvoisen kohtelun näkökulmana.

Jäärni, Heidi. 2018. Kenen kertomus? Kertomukset vallankäyttönä yhteisöllisen teatterintekijän näkökulmasta.

Jäärni, Petri. 2015. Aihe esityksen valmistamisessa.

Kajo, Irene. 2011. Huviretki ei-ymmärtämiseen. Opinnäyte kiittäen hyväksytty.

Kauppala, Katri. 2016. Emma, Barbara & Majakka. Kurotuksia kohti teoksen sisäistä pedagogiikkaa.

Klén, Emma. 2008. Taiteen voima. 

Komlosi, Emmi. 2013. Teatteria kouluihin! Mitä (yhteisö)teatteritunneilla opitaan?

Korhonen, Heidi. 2012. Ryhmä- ja prosessikeskeinen teatteripedagogiikka esityksen tutkimisen näkökulmana.

Korpela, Helena. 2016. Palestiinan läpäisemä ruumis: Teatterin tekemisen kokemukset kriisialueella. Opinnäyte kiittäen hyväksytty.

Koskela, Ullariikka. 2008. Hei nyt mulla on valtaa! – Näyttelijästä ohjaajaksi.

Koski, Sofia. 2008. Osallistava esitys opettajana.

Kultala, Johanna. 2017. Miten nähdä hämärässä? Lähtökohtia tasavertaiselle ja vapaalle taiteellispedagogiselle työskentelylle.

Kytösaho, Esa. 2016. Virtaa. Vesi taiteellisena prosessielementtinä.

Lekander, Hanna. 2010. Horjuva näyttelijä.

Leppänen, Suvi. 2017. Klovnikosmos. Tutkiva klovneriatyöskentely ja transformatiivinen oppiminen.

Liski, Sanna. 2016. Tarina jonka esitän: Elämäkerrallinen lähestymistapa teatteriopettajuuteen.

Lonka, Janne. 2011. Elon merkkejä. Mietteitä pelosta. Luukkonen, Katri. 2008. Isokoira Runttupää ja Herättäjäpoika – tanssiteatteriteos, kontakti-improvisaatio ja ryhmälähtöisyys.

Maasola, Miina. 2003. Lentoon!

Maristo, Marjut. 2017. ”Te otitte meidät niin sanotusti ihmisinä, eikä rikollisina.” Tasa-arvo ja tunteet taidepedagogiikan kärkinä Helsingin vankilassa.

Martin, Mari. 2000. Palautteenanto osana nuorten teatteriopetusta.

Metsälä, Susanna. 2011. Onnistumis- ja epäonnistumiskokemukset nuorten teatterityöpajassa yksilön, ryhmän ja opettajan näkökulmista.

Minkkinen, Tuija. 2016. ”Kenenkäs huorina sitä ollaan?” Pohdintoja vallasta ja auktoriteetista vankilateatterin tekoprosessissa.

Mäkelä, Soile. 2008. Lost Persons Area. Naamioteatterintekijän muodonmuutoksia. Opinnäyte kiittäen hyväksytty.

Mäki-Neuvonen, Petra. 2010. Lapsuusmuistoja. Devising-menetelmän käyttö sirkusesityksen valmistamisessa.

Mäkipää, Petri. 2008. Viinan rooli Ahti Karjalainen – elämä ja teot – näytelmässä. Yksi prosessi omasta taiteilijuudestani matkalla teatteri-ilmaisun opettajaksi.

Männistö, Samuli. 2012. Graafinen jongleerauksen merkitsemisjärjestelmä.

Männistö, Tanja. 2018. Tila. Hiljaisuus. Sakeus. Taidetekijyyden elementit.

Määttälä, Leena. 2003. Kohtaamisia Pikku Prinsessan prosessissa. Oman kasvun tarkastelua: näyttelijäntyöstä, oppimisesta ja opettajuudesta.

Nieminen, Sami. 2003. Kapealla rajalla – kohtaamisia ohjaajana ja opettajana.

Nuora, Leena. 2018. Katsokaa! Ihminen! Taidepedagogisia kurotuksia kohti syvempää minää. Opinnäyte kiittäen hyväksytty.

Pellikka, Anni. 2018. Erityistilassa – vapaasukellus hengitykseen taidepedagogisena praktiikkana. Opinnäyte kiittäen hyväksytty.

Pennanen, Merja. 2012. Tilanteita – Situations esityksen ehdottama pedagogiikka. Opinnäyte kiittäen hyväksytty.

Perälä, Terhi. 2004. Kirjoitusprosessi dialogissa näyttelijöiden kanssa.

Pesonen, Jaana. 2001. Vapaa, riittävä ja sitoutunut. Näyttelijäntyön itseohjautuvuuden pohdintaa mm. Malcolm Knowlesin ja Jack Mezirowin itseohjautuvuuskäsitysten sekä Edward L. Decin motivaatioteorian pohjalta.

Päivinen, Teemu. 2014. Teatteripedagogi ilmentyneen ja ilmentymättömän välissä.

Pätsi, Mia. 2002. Tunnustelen kuka tulisi.

Raipia, Anu. 2011. Peppi taidepedagogiikkani ruorissa.

Raita, Timo. 2010. Pelikenttänä teatteri.

Ribeiro, Camila. 2018. Reinventing Roots. A pilot version of the Fictional Documentary methology.

Riionheimo, Maaretta. 2013. Täältä takaisin. Puheenvuoro olemisen riittävyydestä. Opinnäyte kiittäen hyväksytty.

Ryti, Hanna. 2015. Kun materiaalina on Toinen. Dialogisuus ryhmälähtöisessä teatteritaiteessa ohjaajan näkökulmasta.

Saarela, Sanna. 2012. Intuitiivinen ohjaaja. Kohtauksia Kokeilleesta.

Saari, Petteri. 2003. Perhoshäkki-elokuvaproduktio. Elokuvan ja ryhmän ohjaamisen reflektiivinen tutkimus.

Saastamoinen, Riku. 2007. Köyhyyden filosofia – ohjaamisen ja opettamisen yhteydet.

Sandoval Cazares, Alvaro. 2019. Performing Touching. Exploring the sense of touch through a performative pedagogical process.

Santavuori, Maria. 2012. Mahdottoman mahdollistaminen.

Sarkkinen, Kaisa. 2009. Mitä näkyy. Vaiheessa olemisen problematiikkaa ryhmälähtöisessä prosessissa.

Savin, Minna. 2011. Matkalla kohti taitoa – Tirlittan oppaana.

Siren, Kenneth. 2018. Twining plants & cultivating the unexpected: Disruption through contemporary theatre practices. Opinnäyte kiittäen hyväksytty.

Sundberg, Anita. 2004. ”Hänessä on sitä jotain”. Mitä voisi olla rehellisyys näyttelijäntyössä ja kuinka sitä voitaisiin opettaa?

Syrjäkari, Heidi. 2014. Maailman Epäluotettavuudesta.

Takeda, Yuko. 2018. How to Connect. A journey to form pedagogical principles for sustainable, flexible actor training.

Tarvainen, Ulla. 2008. Rauha, rakkaus ja taidekasvatus. Eli pohdintoja rauhan ja taidekasvatuksen ”liitosta”.

Taskinen, Jaana. 2013. Kahden Simonen kainalossa. Ajatuksia ihmisyydestä, taiteilijuudesta ja opettajuudesta. Opinnäyte kiittäen hyväksytty.

Tiihonen, Tuukka. 2013. Yhdessä. Ryhmäytyminen ja sen seuraukset.

Tiitinen, Susanna. 2008. Improvisaatio teatteriopettajan ja ohjaajan työvälineenä.

Toivonen, Susanna. 2003. Kohtauspaikalla. L. Onervan runojen työstäminen hahmometodin avulla.

Tuhkunen, Maaria. 2012. Kaaos, virtaus ja nautinto. Leikki improvisaatiossa ja luovassa prosessissa.

Tuominen, Marja. 2009. Matkalla taiteilija-opettajuuteen.

Tyynelä, Ilkka. 2007. Sisäsyntyinen kaipuu väsymykseen. Miten kehollinen lähestymistapa näkyy teatterityössäni ja vaikuttaa hyvinvointiini ?

Tähtivirta, Kimmo. 2014. Sanaton vapaus. Metodit sanattoman teatterin opetuksessa.

Uhlgrén, Jouni. 2000. ”Break a leg !” Näyttelijän prosessin vaiheet ja kriisien kohtaaminen omassa luovassa prosessissani.

Unkila, Aino. 2016. Neljä esseetä – Hevonen opettajana.

Valo, Annukka. 2015. ”Semmoisia fiiliksiä, että ahaa, näissäkin olosuhteissa on tärkee”. Persona non grata – Vangit ja henkilökunta teatterin äärellä.

Vilenius, Minna. 2007. Teatterityön prosessi oppimisprosessina.

Vilja, Heikki. 2018. Ei ole mun vika. Kokemuksellinen oppiminen ja stand up -komiikka.

Välinen, Seppo. 2012. Risteyksiä. Kirjoituksia ohjaamisesta, liikkeestä ja pedagogiikasta.

Väänänen, Elina. 2018. Kaksinaista. Ohjaajan jaettu vastuu.

Weimer, Mirka. 2003. Kapija. Kielen ja kehon kohtaamisia.

 

Tanssitaiteen tohtoreita, jotka ovat suorittaneet tanssiopettajan maisteriopinnot Teatterikorkeakoulussa:

Kauppila, Heli. Avoimena aukikiertoon: opettajan näkökulma kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan baletinopetuksessa. (2012) (Väitöskirja.)

Pohjola, Hanna. Toinen iho: uransa loukkaantumiseen päättäneen nykytanssijan identiteetti. (2012) (Väitöskirja.)

Turpeinen, Isto. Raakalautaa ja rakkautta: kolme sommitelmaa oman elämän tanssista. (2015) (Väitöskirja.)

 

Teatteritaiteen tohtoreita, jotka ovat suorittaneet teatteriopettajan maisteriopinnot Teatterikorkeakoulussa:

Martin, Mari. Minän esitys. Ohjaajan pohdintaa oman yksityisen päiväkirjakatkelman työstämisestä näyttämölle. (2013) (Väitöskirja.)