Tanssijantaiteen maisteriohjelma

Tanssijantaiteen maisteriohjelma koostuu kahden lukuvuoden intensiivisistä opinnoista.  Opinnot kehittävät opiskelijan esiintyjäntaitoa, itsenäistä ja reflektiivistä taiteilijuutta, sekä valmiuksia toimia moninaisissa ja muuttuvissa tanssitaiteen konteksteissa.

 

Ajankohtaista tanssijantaiteen maisteriohjelmassa

Opiskelu

Tanssijantaiteen maisteriohjelmassa opintojen keskiössä on monipuolinen esiintyjäntyön käytäntöjen tutkiminen tanssitaiteen ja lähitaiteiden viitekehyksissä. Opinnot koostuvat tanssijantaiteen teemaopinnoista ja taiteellisista projekteista, nykyesitystä ja tanssijantyötä taustoittavista viitekehysopinnoista sekä yksilöllisistä opinnoista. Opinnäyte koostuu taiteellisen ja kirjallisen osan kokonaisuudesta.

Tutkintovaatimukset
Opinnoissa opiskelija kehittyy niin sooloesiintyjänä kuin taiteellisen työryhmän aktiivisena, taiteellisia kysymyksiä esiintyjäntyön positiosta reflektoivana, jäsenenä. Opinnot tukevat hänen kehittymistään omaäänisenä taiteilijana ja esiintyjänä suhteessa muuttuvaan yhteiskuntaan ja sen muuttuviin käsityksiin taiteesta ja ihmisyydestä.
Hakeminen
Tanssijantaiteen maisteriohjelmaan otetaan opiskelijoita joka toinen vuosi. Opintoihin voi hakea alemman korkeakoulututkinnon tai tanssin kandidaatin tutkintoa vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneet. Tiedot valintojen aikatauluista ja kriteereistä julkaistaan vuosittain ilmestyvässä valinta-oppaassa. Seuraava haku tanssijantaiteen maisteriohjelmaan on tammikuussa 2019.
Yhteistyö ja harjoittelut
Tanssijantaiteen maisteriohjelma tekee yhteistyötä Teatterikorkeakoulun muiden maisteriohjelmien ja sekä Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksen (Tutke) kanssa. Opintoihin kuuluu laaja valinnaisten opintojen osa, jonka puitteissa opiskelijat voivat tehdä harjoittelun ammattikentällä, suorittaa lisää opintoja tai tehdä henkilökohtaisia projekteja. Kuva: Tani Simberg, Teoksesta Eeva Muilu: ~ ~ ~
Theatre Academy Dance Company TADaC
TADaC on Teatterikorkeakoulun tanssijantaiteen maisteriohjelman tanssiryhmä, jonka taiteellisena johtaja toimii professori Ari Tenhula. TADaCissa nuoret valmistumisen kynnyksellä olevat tanssijat harjoittavat ammattikoreografin heille valmistaman teoksen ja esittävät sitä Teatterikorkeakoulun lisäksi kiertueella muualla kotimaassa sekä ulkomailla.

Opettajat

Tanssitaiteen professori (äitiyslomalla 1.8.2019 saakka)
Nykytanssin lehtori
Nykytanssin lehtori
Yliopistonlehtori

Tanssijantaiteen maisteriohjelman vierailevat opettajat

Tanssijantaiteen maisteriohjelman vierailevat opettajat

VIERAILEVAT OPETTAJAT 2015–2017

Maryam Abdulkarim, Annette ArlanderIsabel Gonzalez, Niko Hallikainen, Kirsi Heimonen, Karin JamesonTuuja Jänicke, Outi Järvinen, Ami Karvonen, Jaamil Olawale Kosoko, Mari Kätkä, Jennifer LaceyBenoît Lachambre, Sonya Lindfors, Miika Luoto, Anne Makkonen, Jukka Miettinen, Mirva Mäkinen, Fornier Ortiz, Anne Pajunen, Jeroen Peeters, Elina Pirinen, Pilvi Porkola, Mary PrestigeMimmu Rankanen, Päivi Saraste, Jaakko Simola, Katri Soini, Harriet SeveliusJarko Taivasmaa, Jukka Tarvainen, Kirsi Törmi, Emmi Venna, Raisa Vennamo, Heidi Väätänen, Jeremy Wade

Opiskelijat

Opiskelijat

Tanssijantaiteen maisteriohjelman opiskelijat (MA)

2017-2019

Matilda Aaltonen
Taru Aho
Anni Kaila
Ella Koikkalainen
Riikka Laurilehto
Janna Loukas
Aino Purhonen
Ilona Salonen
Laura Sorvari
Anna-Irene Stenberg
Jussi Suomalainen

 

Valmistuneet

Vuosikurssi 2015-2017

Krista-Julia Arppo
Jenna Broas
Karoliina Kauhanen
Anni Koskinen
Anna Kupari
Outi Markkula
Pinja Poropudas
Johannes Purovaara
Katriina Tavi

 

Vuosikurssi 2013–2015

Meeri Lempiäinen (ent. Altmets)
Maria Autio
Mia Jaatinen
Minna Karttunen

Mikko Makkonen
Viivi Niiniketo
Satu Rinnetmäki
Sini Siipola
Elisa Tuovila

 

Vuosikurssi 2011–2013

Marja Koponen
Carita Lähteenmäki
Aksinja Lommi
Arttu Palmio
Liisa Oikkonen
Katja Sallinen
Heidi Suur-hamari
Sofia Simola
Ulla Väätäinen

 

Vuosikurssi 2009–2011

Anniina Jääskeläinen
Jaana Kovanen
Kati Korosuo
Kaisa Pesonen
Liisa Pietikäinen
Eeva Rantala
Mirva Väänänen

 

Vuosikurssi 2007–2009

Rea-Liina Brunou
Raimonda Gudaviciute
Leena Harjunpää
Elina Häyrynen
Saara Junttila
Ahto Koskitalo
Terhi Kuokkanen
Jouni Majaniemi
Anne Pajunen
Elina Puukka
Elina Räisänen
Jukka Tarvainen
Emmi Venna

Online materiaalit

Tanssijantaiteen koulutusohjelmat tuottavat vuosittain useita yleisöesityksiä. Tämän lisäksi ohjelmat ovat mukana pitämässä yllä alan keskustelua. Ne järjestävät avoimia yleisöluentoja, joiden videotaltionnit ovat vapaasti katseltavissa. Teatterikorkeakoulun tanssitaiteen koulutusohjelmien Kinesis -julkaisujan teoksista osa on luettavissa internetissä. Monet väitöstutkimuksista ovat myös luettavissa netissä, Acta Senica -julkaisusarjan sivuilla. Julkaisuja voi ostaa Unigrafian verkkokaupasta. Lisäksi tanssin koulutusohjelmat julkaisevat uutiskirjeitä sidosryhmilleen ja muille kiinnostuneille.

Kinesis-julkaisut

Kinesis-julkaisut

Kinesis on Teatterikorkeakoulun tanssitaiteen koulutusohjelmien julkaisusarja. Sarjan julkaisuja voi ostaa Teatterikorkeakoulun kirjastosta ja tilata Unigrafian verkkokaupasta osoitteesta https://shop.unigrafia.fi. Osa Kinesis-julkaisuista on luettavissa myös internetissä.

Kinesis-julkaisujen luettelo

2018

 

2017

2015

2014

2012

 

Taiteellinen tutkimus

Tanssijantaiteen maisteriohjelma antaa valmiuksia jatko-opintoihin, tekee yhteistyötä akatemian taiteellisen tutkimuksen kehittämiskeskuksen (Tutke) kanssa. Se ottaa osaa myös Teatterikorkeakoulun kansainvälisen, tanssin tutkimusta julkaisevan Kinesis-julkaisusarjan tuottamiseen. ​ 

Yhteystiedot

Jan-Peter Kaiku
Suunnittelija


Rita Heino
Opintosihteeri (opetuksen käytännön järjestelyt, talousasiat, opintorekisterin päivittäminen)