Taideyliopiston tohtoriohjelmiin valitut opiskelijat 2017

Teatterikorkeakoulu

Teatterikorkeakoulun tohtorikoulutusohjelman opiskelijavalintaprosessi on päättynyt. Teatterikorkeakoulun dekaani on päättänyt tohtoriopiskelijoiden valintalautakunnan esityksen mukaisesti hyväksyä seuraavat 5 hakijaa suorittamaan teatteri- tai tanssitaiteen tohtorin tutkintoon johtavia opintoja Teatterikorkeakoulussa syksystä 2017 alkaen:

Tuire Colliander
Saara Hannula
Tuomas Laitinen
Max McBride

sekä yksi henkilö, joka ei ole antanut lupaa nimensä julkaisuun verkossa.

Kuvataideakatemia

Kuvataideakatemian Tohtorikoulutusohjelman opiskelijavalintaprosessi on päättynyt. Kuvataideakatemian dekaani on päättänyt tohtoriopiskelijoiden valintalautakunnan esityksen mukaisesti hyväksyä seuraavat 5 hakijaa suorittamaan kuvataiteen tohtorin tutkintoon johtavia opintoja Kuvataideakatemiassa syksystä 2017 alkaen:

Eric Beltrán
Henna Laininen
Stephanie Misa
Jaakko Ruuska

sekä yksi henkilö, joka ei ole antanut lupaa nimensä julkaisuun verkossa.

Seuraavat 4 hakijaa hyväksytään varasijoille tässä järjestyksessä:
1) Salla Myllylä
2) Clara Ianni
3) Gabriel de la Cruz
4) Jaana Ristola

Sibelius-Akatemia

Sibelius-Akatemian dekaani on päättänyt akateemisen neuvoston  esityksen mukaisesti hyväksyä seuraavat 14 hakijaa suorittamaan musiikin tohtorin tutkintoon johtavia opintoja Sibelius-Akatemiassa syksystä 2017 alkaen

Lucy Abrams
Satu Elijärvi
Matei Gheorghiu
Taru Hämäläinen
Johanna Juhola
Hanna Kamensky-Munne
Klemen Leben
Lassi Logren
Kati Nieminen
Juan de Dios Magdaleno
Hanna Ojamo
Sebastian Silen
Iida-Vilhelmiina Sinivalo (Laine)
Pauliina Valtasaari

 

Yliopistolain (L558/2009) 82 §:n mukaan opiskelijaksi hakenut henkilö saa hakea yliopistolta kirjallisesti oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen. Opiskelijavalintaan tyytymätön hakija voi pyytää päätökseen kirjallisesti oikaisua 14 päivän kuluessa päätöksen julkistamisesta. Oikaisumenettelystä annettuun päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Oikaisuhakemus on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava Taideyliopiston kirjaamoon. Hakemuksen on oltava perillä kirjaamossa 14 päivän kuluessa päätöksen julkistamisesta. Oikaisuhakemuksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Mikäli toimitat oikaisuhakemuksen sähköpostitse, kirjoita sähköpostin otsikko-/aiheriville, mitä akatemiaa hakemus koskee. Oikaisuhakemuksesta on käytävä ilmi vaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot, vaatimukset sekä vaatimusten perusteet.

Taideyliopisto/kirjaamo
PL 38 / Töölönlahdenkatu 16 C 00097
Taideyliopisto