Vänverksamhet

Syftet med vänföreningen är att stödja Bildkonstakademins verksamhet, öka kännedomen om akademin och fungera som en länk mellan olika konstintresserade människor och akademin. Ordförande för den år 2001 grundade föreningen är konstsamlaren är bildkonstnären Tiitus Petäjäniemi.

Föreningen ordnar bland annat föreläsningar och diskussioner samt resor med besök på utställningar och i konstnärsateljéer. Bland dessa finns besöksmål som sällan står öppna för allmänheten. På Bildkonstakademins publikationer får man 20 % rabatt vid köp via Bildkonstakademin.

Föreningen stödjer stiftelsen Bildkonstakademins Vänner som grundats i anslutning till Finlands Konstakademi och som beviljar Bildkonstakademins studerande stipendier.

Styrelsens medlemmar (valda 29.4.2014)

bildkonstnär, konstsamlare Seppo Fränti
Riksdagens biträdande informationschef Rainer Hindsberg
Bildkonstakademins dekan Markus Konttinen
redaktör Pia-Maria Montonen
bildkonstnär Tiitus Petäjäniemi (ordförande)
bildkonstnär Seppo Salminen
redaktör Sami Sykkö
ledningens assistent Marjaana Sallantaus (sekreterare)

Anslutning

Det är lätt att ansluta sig till Bildkonstakademins vänner: Sänd ett e-postmeddelande till föreningens sekreterare på adressen . Kom ihåg att uppge ditt namn, adress, e-postadress samt vilken typ av medlemskap som intresserar dig (se nedan). Vi sänder Dig faktura på medlemsavgiften, och medlemskapet träder i kraft efter att du har betalat fakturan.

Medlemsavgifter för Bildkonstakademins Vänner r.f.

Privatpersoner 20 €
Studerande och konstnärer 10 €
Par på samma adress 30 €
Samfundsavgift 250 €
Understödsmedlemmar 1000 €

Du kan också köpa medlemskap som gåva. Beställ presentkort på adressen . Du betalar medlemsavgiften för din vän som kan glädja sig åt ett års medlemskap!

Bildkonstakademins vänner på Facebook:

www.facebook.com/KuvataideakatemianYstavatRy

Välkommen som Bildkonstakademins vän!

Mer information:
Marjaana Sallantaus, sekreterare

tfn 050 4488 534