Tidig musik

På Sibelius-Akademins utbildning för tidig musik – unik även i ett globalt hänseende – kan du fördjupa dig i de viktigaste periodinstrumenten i en internationellt ansedd miljö. Efter examen kan du arbeta som musiker och pedagog med ingående kunskaper i den tidiga musikens instrument och uppförandepraxis.

Utbildningen i ett nötskal

 • Målexamen: kandidat- och magisterexamen i musik, magisterexamen i musik
 • Examens omfattning: kandidat + magister, 180 + 150 sp (3 år + 2,5 år), magister, 150 sp (2,5 år)
 • Konstart: musik
 • Anordnare: Sibelius-Akademin
 • Nästa ansökningstid: januari 2019
 • Studierna börjar: i augusti när läsåret inleds 
 • Ansvarsperson för examensprogrammet: ämnesgruppens ledare ​Jari S. Puhakka

Utbildningens mål och karriärmöjligheter

Målet för utbildningen i tidig musik är att ge dig utmärkta konstnärliga färdigheter för både solistiskt spel och ensemblespel. Som musiker får du en inblick i olika musikstilar och lär dig att spela i olika konstellationer och roller som musiker. Du har uppnått åtminstone grundfärdigheter men kanske även breddat studierna i instrumentpedagogik samt avlagt allmän lärarbehörighet. Som professionell inom musikområdet kan du arbeta i olika miljöer och samarbeta med aktörer inom olika områden. Instrumenturvalet inom utbildningen för tidig musik omfattar nästan alla träblåsinstrument, bleckblåsinstrument, stråkinstrument, klaviaturinstrument samt de flesta stränginstrumenten och barocksång. Som studerande har du tillgång till en stor instrumentsamling, som bland annat omfattar alla instrument som ingår i en barockorkester samt en samling renässansinstrument och klassiska instrument.

Utbildningens innehåll och struktur

Som studerande i tidig musik kan ditt huvudinstrument vara

 • cembalo
 • luta
 • viola da gamba
 • blockflöjt
 • traverso
 • barockviolin
 • barockcello
 • barockoboe
 • barocktrumpet

Man kan även studera barockaltviolin, barocksång, barockfagott, naturhorn, barockbasun och violone, fortepiano och klavikord.

 

Förutom att behärska det egna instrumentet utgör kammarmusik, orkesterverksamhet och instrumentpedagogik en väsentlig del av studierna. Som en del av utbildningen kan du medverka i ensemblespel i bland annat barockorkester och olika konstellationer för kammarmusik. Såväl under studierna i tidig musik som senare i arbetslivet är musikeryrket nära förknippat med undervisning. Att ge konserter är ett viktigt element i studierna och för studerande ordnas årligen även ett flertal mästarkurser. Under kandidatstudierna de första tre åren studerar du förutom ditt huvudinstrument och ensemblespel också musikgestaltning, musikhistoria och pedagogik. Även studier i biinstrument utgör en naturlig del av utbildningen i tidig musik. Därtill läser du valbara kurser samt eventuella biämnen. Utöver Sibelius-Akademins studieperioder kan du även välja kurser ur de övriga akademiernas utbud samt ur det gemensamma utbudet. I utbildningen ingår också språkstudier. På magisternivå fortsätter du studierna i ditt huvudinstrument. Via de valbara studierna har du möjlighet att antingen utveckla ett omfattande kunnande eller välja ett fördjupningsämne. 

Lärare

Blockflöjt

Traverso

Barockoboe

Klassisk klarinett

Barockfagott

 • Jani Sunnarborg

Naturhorn

Barocktrumpett

 • Miikka Saarinen 

Barockbasun

 • Esa Fagerholm

Barockviolin

Barockviola

Barockcello

Viola da gamba

Violone

 • Maria Vahervuo

Cembalo

Luta

Dans

Sång

 • Tuuli Lindeberg

Ansökan

Nästa ansökningstid till Konstuniversitetet är i januari 2018. Länkar till urvalsguiden och närmare anvisningar hittas på sidan ”Bli studerande”.

Kontakt

E-postadresserna består av förnamn.efternamn (at) uniarts.fi

 

Ämnesledare Jari S. Puhakka

Biträdande ämnesledare Minna Kangas

 

siba.ansokan (at) uniarts.fi