Sibelius-Akademins ungdomsutbildning

Ungdomsutbildningen vid Sibelius-Akademin är ett riksomfattande uppdrag. Syftet med utbildningen är att fånga in de mest musikaliskt begåvade barnen och ungdomarna och ge dem musikundervisning på hög nivå långt innan de söker sig till högskolan.

Studera självständigt

Ungdomsutbildningen vid Sibelius-Akademin är ett riksomfattande uppdrag. Syftet med utbildningen är att fånga in de mest musikaliskt begåvade barnen och ungdomarna och ge dem musikundervisning på hög nivå långt innan de söker sig till högskolan.

 

Ungdomsutbildningen har en lång tradition: den inleddes med Helsingfors Musikinstituts förberedande skola 1884. Ett flertal ungdomsstuderande fortsätter även på Sibelius-Akademin som examensstuderande. Ungdomsutbildningens inflytande på resultatet av Sibelius-Akademins utbildning och konstnärliga verksamhet är betydande.

 

Ungdomsutbildningen riktar sig till finländska skolungdomar som har särskilt god förmåga att ta till sig en musikalisk skolning. De studerande får individuellt utformade studieplaner, där man parallellt med musikutbildningens målsättning tar hänsyn till kunskapsmålen i grundskolan och andra stadiets utbildning.

 

Efter läropliktsåldern har ungdomsutbildningen alltid efterföljande musikstudier på högskolenivå som mål. Ansvariga lärare på utbildningen är Teppo Koivisto (klassisk musik), Roope Aarnio (folkmusik) och Ari-Pekka Anttila (jazz).

 

De studerande på ungdomsutbildningen betalar en serviceavgift på 340 euro (170 euro/termin).

 

Sök till ungdomsutbildningen

>> NYHETSRUM: Sibelius-Akademins urvalsresultat 2019

 

Konstuniversitetets Sibelius-Akademin väljer nya studerande en gång per år på våren. Nästa ansökningstiden är 9.-23.1.2019 kl. 15 (finsk tid). Urvalsproven anordnas i april-maj.

 

Som studerande vid ungdomsutbildningen kan antas personer som i början av den första terminen [den 1 augusti] är under 18 år och studerar vid grundutbildningen eller vid någon läroanstalt på andra stadiet i Finland.

  • Endast sökande som fyllt 15 år före ansökningstidens slut kan antas som elev på ungdomsutbildningen för sångstudier i klassisk musik.
  • Endast sökande som fyllt 13 år före ansökningstidens slut kan antas som elev på ungdomsutbildningen för instrumentstudier i klassisk musik, med blåsinstrument, slagverk, harpa och periodinstrument inom tidig musik som huvudinstrument.

 

>> Urvalsguide 2019, ungdomsutbildningen

>> Elektroniska ansökningsblanketten (öppnas 9.1.2019)

>> Tidtabell 2019 OBS! Tidtabellen är preliminär.

>> Användarguiden för förhandsuppgiftssystemet Embark (trespråkig)

Kontaktuppgifter

Frågor om antagningen kan skickas per e-post till siba.ansokan(at)uniarts.fi.