Praxis-magisterprogram

Praxis magisterprogram riktar sig till bildkonstnärer som är intresserade av kuratering samt till teoristuderande som är intresserade av presentation av nutidskonst. Utbildningen leder till magisterexamen i bildkonst. Magisterprogrammet är tvåårigt och omfattar 120 studiepoäng.

Studier

Praxis – magisterprogram i konst och presentation ger den studerande verktyg för presentation av konst i olika kontexter och en förståelse för presentationen som ett eget medium. Magisterprogrammet diskuterar ämnen som konstnärens förändrade arbete och roll som kurator eller medlem i ett utställningsteam. De studerande får teoretiska och praktiska färdigheter för att diskutera konst samt metoder att presentera och förmedla konst. De studerande får lära sig om nutidskonstens olika teoriområden, att skriva om konst samt praxis vid arrangerande av konstutställningar.

 

Praxis-magisterprogrammet undersöker olika kontexter där kuratorer inom fältet för nutidskonst arbetar. Målet är att erbjuda de studerande en ny typ av möjlighet att verka professionellt. Undervisningen tar hänsyn till konstnärers och konstaktörers allt större behov av att delta i den inhemska och internationella diskussionen och arbetstillfällen inom det egna området.

 

Magisterprogrammets syfte är också att stödja de studerande att genomföra egna utställnings- och konstprojekt och att skapa kontakter – såväl med institutioner som med aktörer inom det så kallade fria konstfältet. Programmet samarbetar med museer och andra utställningsställen, olika konstinstitutioner, inhemska och utländska konst- och vetenskapsuniversitets kuratorprogram samt med organisationer inom konstens område.

 

Undervisningen i magisterprogrammet hålls på finska och på engelska.

Magister i bildkonst

Magister i bildkonst

Målet för utbildningen som leder till magisterexamen (MFA, högre högskoleutbildning) är att ge den studerande redskapen att fungera som självständig och analytisk bildkonstnär i samhället och världen. Magisterexamen omfattar 120 studiepoäng med målsättningen att examen avläggs på 2 år. En magister i bildkonst bemästrar användningen av de konstnärliga redskapen och förstår dess aktualitet och historia. Han/hon har färdigheter att fungera som sakkunnig innovatör inom bildkonst samt har färdigheter för påbyggnadsstudier.

Antagning

Praxis magisterprogram riktar sig till bildkonstnärer och teoristuderande som är intresserade av samtidskonstens teorier, presentationspraxis och kuratering. Utbildningen leder till magisterexamen i bildkonst. Magisterprogrammet är tvåårigt och omfattar 120 studiepoäng. Undervisningen i magisterprogrammet hålls på finska och på engelska


Till Praxis-programmet lämpar sig sökande med tidigare examen inom till exempel bildkonst, konsthistoria, estetik, filosofi, statsvetenskap, kulturpolitik och kulturproduktion.


Nästa antagning är 2018.

 

Lärare

Bildkonstakademins lärare är kvalificerade konstlärare som aktivt verkar inom såväl nationella som internationella expert- och kritikeruppgifter. Bildkonstakademins undervisning kompletteras med sakkunskap av gästande finländska och utländska timlärare. De gästande lärarna leder tematiska arbetsverkstäder och specialkurser, och deras undervisning ger studerandena en möjlighet att bredda sina tekniska färdigheter. De fungerar också som handledare, experter och granskare av lärdomsprov.

 

I studierna vid Bildkonstakademin betonas en personlig individualiserad undervisning som försiggår i studerandens arbetsrum samt i gemensamma studio- och arbetsrum. Studerandena får i utbildningsprogrammet egna ansvariga lärare som i högre utsträckning än andra lärare följer upp deras studier.

 

Via sin kompetens och sitt yrkesmässiga nätverk introducerar lärarkollegiet studerandena i bildkonstens nationella och internationella fält och ger en god yrkesmässig grund för att verka som konstnär.

Läs presentationen av professor Anna-Kaisa Rastenberger här

Läs presentationen av professor Anna-Kaisa Rastenberger här

Kontaktuppgifter

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn (at) uniarts.fi


Professor
Anna-Kaisa Rastenberger
+358 41 514 1991

Lisää Praxis-ohjelmasta