Nordic Masters in Jazz

Nordic Masters in Jazz (NOMAZZ) är ett samnordiskt magisterprogram där de studerande kan fördjupa och utveckla sin konstnärliga vision och tekniska skicklighet och lära känna det nordiska jazzfältet. Utbildningen går på engelska. Den studerande har möjlighet att inrikta sig på sitt eget personliga uttryck så att han eller hon efter utbildningen kan arbeta med krävande uppgifter som musiker, orkesterledare, arrangör och kompositör eller pedagog.

Studier

Nordic Masters in Jazz (NOMAZZ) är ett samnordiskt magisterprogram i jazz som arrangeras av Det Jyske Musikkonservatorium, i Aarhus och Ålborg (Danmark), Sibelius-Akademin och Kungliga Musikhögskolan (Sverige). På programmet kan de studerande fördjupa och utveckla sin konstnärliga vision och tekniska skicklighet samt lära känna det nordiska jazzfältet. Utbildningen går på engelska. Den studerande har möjlighet att inrikta sig på sitt eget personliga uttryck så att han eller hon efter utbildningen kan arbeta på många olika sätt som professionell jazzmusiker.

 

Programmet ges i tur och ordning av de deltagande läroanstalterna. För studier som genomförs vid andra än den egna läroanstalten får de studerande ett stipendium på 1 000 euro från Nordplus.

 

Undervisningen är kostnadsfri för studerande från EU-länderna och för studerande från USA som söker till utbildningen via Sibelius-Akademin.

Ansökan

Musikkandidatexamen (Bachelor) ger behörighet att söka till utbildningen. Man söker till magisterprogrammet genom läroanstalternas egna antagningsprocesser. Den läroanstalt genom vilken den studerande söker blir hans eller hennes ”hemskola”, där även examen avläggs. Den studerande ska ha goda kunskaper i engelska vilket bedöms i samband med urvalsproven.

Lärare

Lärarna på utbildningsprogrammet tillhör den nordiska jazzeliten. 

Lärare

Timlärare

Kontakt

E-postadresserna består av förnamn.efternamn (at) uniarts.fi
 

Jussi Kannaste, Ämnesledare (ämnesgruppen för jazz)

 

siba.ansokan (at) uniarts.fi