Nordic Master in Folk Music

Nordic Master in Folk Music (Nofo) är ett samnordiskt magisterprogram i folkmusik där de studerande fördjupar sitt konstnärliga uttryck, samarbetar och uppträder intensivt i en ensemble och lär känna det nordiska folkmusikfältet i fyra olika länder. Utbildningsprogrammet är engelskspråkigt. Utbildningen ger de studerande möjlighet att förvärva de färdigheter de behöver för att arbeta som professionella inom folkmusik i de nordiska länderna på många olika sätt.

Studier

Nordic Master in Folk Music-programmet (Nofo) arrangeras av Kungliga Musikhögskolan (Stockholm, Sverige), Syddansk Musikkonservatorium (Esbjerg, Danmark), Ole Bull Akademiet (Voss, Norge) och Konstuniversitetets Sibelius-Akademi. Nofo-studenterna samarbetar intensivt i en grupp och dessutom utgör de en ensemble som uppträder aktivt. Utbildningen omfattar studier i music management som innebär att Nofo-ensemblen organiserar en turné för sig själv i de nordiska länderna i studiernas slutskede.

De studerande får även möjligheter att satsa på individuellt arbete och fördjupa sitt eget konstnärliga uttryck under ledning av läroanstaltens topplärare.

Programmet ges i tur och ordning av de deltagande läroanstalterna. För studier som genomförs vid andra än den egna läroanstalten får de studerande ett stipendium på 1 000 euro från Nordplus.

 


Lärare

Lärare vid Sibelius-Akademins Nofo-utbildningsprogram är bl. a. professorn i folkmusik Kristiina Ilmonen (konstnärlig forskning), Timo Alakotila (komposition och arrangemang), Arto Järvelä och Emilia Lajunen (fiol), Eero Grundström (ensemble), Pauliina Syrjälä (finländsk folkmusik), samt ett stort antal gäster och virtuoser på olika instrument.

Ansökning

Utbildningsprogrammet antar nya studerande vartannat år, nästa gång år 2019. Anvisningar för ansökan och akademiernas urvalsguider finns på sidan Bli studerande

 

Kontaktuppgifter

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn (at) uniarts.fi


Pauliina Syrjälä
Koordinator för Nordic Master in Folk Music -programmet
 

siba.opintopalvelut (at) uniarts.fi
siba.ansokan (at) uniarts.fi