Musikteknologi

I musikteknologiutbildningen förenas studierna i musikteknologi med att skapa och framföra tonkonst och att forska i dessa ämnen. Syftet med utbildningsprogrammet är att ge den studerande de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta med uppgifter som kräver sakkunskap inom musikteknologi. Ämnesgruppen är en sammanhållen enhet på omkring 60 studerande.

Utbildningen i ett nötskal

 • Målexamen: kandidat- och magisterexamen i musik, magisterexamen i musik 
 • Examens omfattning: kandidat + magister, 180 + 150 sp. (3 år + 2,5 år), magister, 150 sp (2,5 år)
 • Konstart: Musik
 • Anordnare: Sibelius-Akademin
 • Nästa ansökningstid: januari 2019 (nya studerande antas varannan år)
 • Studierna börjar: i augusti när läsåret inleds
 •  Examensprogrammets ansvarsperson: ämnesledare Marianne Decoster-Taivalkoski
 • Övriga ansvariga lärare: Päivi Takala, Otto Romanowski, Miikka Huttunen, Alejandro Olarte, Matti Heinonen, Kalev Tiits, Andrew Bentley, Niko Laasonen

Koulutuksen tavoite ja uramahdollisuudet

Studier

I huvudämnet musikteknologi förenas studierna i musikteknologi med att skapa och framföra tonkonst och att forska i dessa ämnen. Man kan avlägga såväl musikkandidatexamen som musikmagisterexamen i detta ämne. I examen ingår bland annat följande delområden:

 • elektroakustisk musik
 • ljudsättning och ljudproduktion
 • filmmusik
 • medie- och ljudkonst
 • användning av digitalteknik inom komposition
 • ljudåtergivning
 • utveckling av musikteknologiska verktyg
 • digitala verktyg inom musik
 • samspel mellan och arbetssätt vid inspelning och ljudåtergivning.

Undervisningen i musikteknologi sker såväl i små grupper som individuellt. Studierna omfattar studioarbete, föreläsningar, workshopar och mästarkurser. Inhemska och utländska gästlärare kommer regelbundet för att undervisa i sina expertområden.

 

En viktig samarbetspartner för ämnesgruppen är Aalto-universitetets Media Lab Sound in New Media. Tack vare samarbetet kan de musikteknologistuderande nätverka med de studerande på den här enheten vid Aalto-universitetet och delta i deras kurser och workshopar.

 

Syftet med studierna är att ge den studerande de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta med uppgifter som kräver sakkunskap inom musik och teknologi. Musikteknologiutbildningen förbereder den studerande för många olika yrken, till exempel som ljudsättare och producent inom olika musikgenrer, med ljudåtergivning, som livemixare, kompositör av musik för film och spel, ljudkonstnär med inriktning på musik, kompositör av elektroakustisk musik, digitalmusiker, designer av digitala musikinstrument, expert inom digital ljudbehandling och utvecklare av musikteknologiska verktyg. I yrkesprofilen för en magister i musikteknologi förenas musikens olika stilarter, ljudmaterial, ljudets beteende och inverkan, kunskaper om musikteknologiska verktyg och arbetssätt, att lyssna på många olika slags musik och kunna motivera sina konstnärliga val.

Den musikteknologiska utbildningen på Sibelius-Akademin startade 1998. Sedan dess har man upprättat ett nätverk av samarbetspartner där utbildningsprogram för musik, teater och ljudkonst ingår, såväl i Finland som utomlands. Med Konstuniversitetet och det nya Musikhuset har Sibelius-Akademins utbildning i musikteknologi fått nya möjligheter att bredda och fördjupa sin verksamhet.

SAMA: Sound Art & Sonic Arts education

The education in sound art and sonic arts combines the knowledge of UniArts’ three academies: Sibelius Academy, the Academy of Fine Arts and Theatre Academy Helsinki. SAMA is a University of the Arts pilot program to develop mobility and collaboration between the academies.

 

Antagning

Ämnesgruppen för musikteknologi har urvalsprov vartannat år och tar in 7-8 nya studerande per gång. Urvalsprovet äger rum i flera steg. Det består av ett arbetsprov i form av en skriftlig presentation, skriftliga prov, praktiska workshopar och en intervju inklusive spelprov. Urvalsnämnden är intresserad av den sökandes musikaliska och ljudkonstnärliga bakgrund, motivation att studera i ämnesgruppen för musikteknologi, hans eller hennes eventuella erfarenheter från området och konstnärliga inriktning.

Forskning och påbyggnadsstudier

Den första forskarstuderanden i musikteknologi började sina studier 2010. Forskningsprojekten har tidigare drivits på initiativ av externa parter, men nu är syftet att engagera och omfatta hela ämnesgruppen – såväl lärare, forskarstuderande som grundstuderande. De nuvarande forskningsprojekten präglas av pragmatism och konstnärlig experimentlusta.

Forskningen kan bedrivas som

 • självständigt konstnärligt forskningsprojekt
 • konstnärligt forskningsprojekt i grupp
 • utveckling av informationstekniska idéer och applikationer
 • stora projekt.

 

Pågående forskningsprojekt

Konstnärlig verksamhet

Den konstnärliga verksamheten i ämnesgruppen för musikteknologi är kopplad till grund- och påbyggnadsutbildningen samt forskning, då den antingen stöder eller uppstår ur dessa. Den konstnärliga verksamheten omfattar de studerandes konserter, framförande av verk av internationella gästlärare eller prominenta konstnärer inom andra områden, inspelning av Sibelius-Akademins produktioner och samarbeten inom nutida musik, multimediala musikföreställningar och uppförande av elektroakustiska konserter.

Lokaler

Musikteknologistuderandena har tillgång till sex välutrustade studior i Helsingfors Musikhus. De är till för alla studerande på Sibelius-Akademin och ämnesgruppen för musikteknologi är en av dem som använder dem allra mest. Studiorna hyrs också ut till externa användare i mån av möjlighet. Offertförfrågningar kan skickas per e-post till Chef för AV-avdelningen Marko Myöhänen på marko.myohanen (at) uniarts.fi.

Kontakt

E-postadresserna består av förnamn.efternamn (at) uniarts.fi
 

Ämnesledare Marianne Decoster-Taivalkoski

 

siba.ansokan (at) uniarts.fi

Lärarna

Internationella experter besöker regelbundet ämnesgruppen för musikteknologi för att undervisa vid sidan av den fasta personalen. Bland andra har Robin Minard, Ludger Hennig, Leigh Landy, Jim Anderson, Robert Normandeau, Wayne Siegel, Roland Cahen, Marko Timlin, Derek Holzer, John Richards, Francesco Giomi, John Young, David Griesinger, Manuel Rocha Iturbide, Bob Katz, Andrey Smirnov, Natasha Barrett, Dinah Bird, Ka Ho Cheung, Dorit Chrysler, Josep Comajuncosas, Simon Emmerson, Charles Dye, Shinji Kanki, Michihito Mizutani, Henrik Möller, Jean-Philippe Renoult, Denis Smalley, Jean-Claude Risset och Jukka Ylitalo varit gästlärare.

Professor

Överassistent

Lektorerna

Timlärarna

Assistent

Teknisk specialist

Ljudtekniker