Musikpedagogik

Är ditt mål att bli en mångsidig musiker, musikpedagog på hög nivå eller toppforskare inom ämnet musikpedagogik?

Utbildningen i ett nötskal

 • Målexamen: kandidat- och magisterexamen i musik, magisterexamen i musik
 • Examens omfattning: kandidat + magister, 180 + 150 sp. (3 år + 2,5 år), magister, 150 sp (2,5 år)
 • Konstart: Musik
 • Anordnare: Sibelius-Akademin
 • Undervisningsspråk: finska, svenska 
 • Nästa ansökningstid: januari 2019
 • Studierna börjar: i augusti när läsåret inleds
 •  Examensprogrammets ansvarsperson: ämnesledare Aija Puurtinen, Katri Liira

Aktuellt

Utbildningens mål och karriärmöjligheter

Efter examen från utbildningsprogrammet i musikpedagogik behärskar du musikämnen och har en bred musikalisk allmänbildning samt mångsidig musikpedagogisk yrkeskunskap. Som instrumentalist och sångare behärskar du olika musikstilar på flera instrument. Du kan leda körer och olika ensembler samt arrangera materialet för olika konstellationer genom att ta hänsyn till elevernas olika kunskapsnivåer. Du kan planera, genomföra och utvärdera undervisningen och inlärningen och dra nytta av forskningen inom området för att utveckla undervisningen. Du känner till undervisningsarbetets etiska och samhälleliga dimensioner. Den som fått examen från utbildningsprogrammet i musikpedagogik arbetar i första hand som musiklärare i grundskola och gymnasium men även i andra uppgifter som kräver musikpedagogisk kompetens, till exempel som lärare vid musikinstitut. Kontakterna till skolor och andra framtida arbetsgivare är täta redan under studietiden. Under utbildningen får du bland annat genomföra tre praktikperioder i skolor vilket ger praktisk träning och vässar dina didaktiska kunskaper. Utbildningen ger dig kunskaper för att verka mångsidigt inom musikens fält, även som till exempel musiker, kompositör, arrangör eller ljudtekniker. Efter utbildningen kan du också välja att ägna dig åt forskning eller bli företagare inom musik. 

Utbildningens innehåll och struktur

Under de tre första åren på kandidatnivå studerar du musikämnen, pedagogik för lärare samt forskarfärdigheter, som utvecklas ytterligare på magisternivå. I utbildningen ingår också valbara studier och eventuella biämnen, till exempel musikteknologi eller pedagogik för fritt ackompanjemang. Förutom studieperioderna vid Sibelius-Akademin kan du också välja kurser ur utbudet vid de övriga akademierna samt ur det gemensamma utbudet. Utbildningen omfattar också språkkurser. På magisternivå fortsätter du studierna i musikämnen, pedagogikstudier för lärare (samt forskningsstudier). De valbara studierna utgör minst en femtedel av studierna på magisternivå. Under studietiden deltar du i olika musikaliska projekt som musiker, ensembleledare, tonsättare och arrangör. Dessutom får du erfarenhet av undervisningsarbetet i skolor och andra läroanstalter samt samarbeta med olika aktörer inom kulturområdet. 

Lärarna

Fulltidslärarna

Heimonen Marja, universitetslektor
Juntunen Marja-Leena, professor
Järvelä Aili, lektorn
Liira Katri, lektorn, ämnesledare
Lindholm Marina, lektorn
Mäkinen Toni, lektorn 
Partti Heidi, professor
Perkiö Soili, lektorn
Puurtinen Aija, lektorn, ämnesledare
Seppänen Mikko, lektorn
Tabell​ Max, lektorn
Tikkanen Riitta, lektorn

Forskning och påbyggnadsstudier

Efter utbildningen har du möjlighet att fortsätta studierna i musikpedagogik eller annat musikämne via doktorandprogrammet. 

Man strävar efter att integrera de studerandes studier på doktorandskolan med ämnesgruppens undervisnings- och utvecklingsverksamhet och dra nytta av bådas särskilda sakkunskaper. Vidare ordnar ämnesgruppen aktiviteter kopplade till olika intressegrupper i vilka de påbyggnadsstuderande deltar. Forskningen om musikpedagogiken koordineras och finansieras även av utvecklingscentret CERADA som drivs inom Konstuniversitet.

Forskarna inom musikpedagogik är bl.a. med i följande forskarnätverk:

 • Nordplus
 • NNMPF
 • Hollo-Instituutti
 •  ICON

Ämnesgruppens egna forsknings- och utvecklingsprojekt:

 • MobiSiba
 • Projektet Rockway
 • Projektet Rocksmith
 • Lyssna, jag komponerar!

Det händer inom musikpedagogik

Ansökan

 En allmän förutsättning är att den sökande har tillräckliga musikaliska färdigheter samt förmåga att ta till sig utbildningen. I provet bedöms den sökandes allmänna musikaliska färdigheter, behärskande av instrumenten och lämplighet för utbildningsområdet med hjälp av många olika uppgifter.

Kontakt

E-postadresserna består av förnamn.efternamn (at) uniarts.fi
 

Ämnesledare Aija Puurtinen och Katri Liira
Professor Marja-Leena Juntunen

 

siba.ansokan (at) uniarts.fi