Magisterprogrammet i skrivande

Allmänt

Magisterprogrammet i skrivande startar vid Konstuniversitetets Teaterhögskola hösten 2019. Programmet är en unik skrivarutbildning som leder till magisterexamen och erbjuds för första gången i Finland i Konstuniversitetets tvärkonstnärliga miljö.

Studierna inom magisterprogrammet i skrivande byggs upp kring den studerandes eget skrivprojekt. Undervisningen i programmet sker på finska, men den studerande kan genomföra sitt skrivprojekt på vilket språk som helst. Läs mer om programmet på finska här.

Kontakt

Jusa Peltoniemi

Lektor, ledare för utbildningsprogram

 

Anna Heikkilä

Planerare