Kyrkomusik

Efter utbildningen kan man arbeta som musiker, pedagog eller forskare. Undervisningsspråket är finska, i Helsingfors även svenska.

Utbildningen i ett nötskal

  • Målexamen: kandidat- och magisterexamen i musik, magisterexamen i musik
  • Examens omfattning: kandidat + magister, 180 + 150 sp (3 år + 2,5 år), magister, 150 sp (2,5 år)
  • Konstart: musik
  • Anordnare: Sibelius-Akademin
  • Nästa ansökningstid: januari 2019
  • Studierna börjar: i augusti när läsåret inleds
  • Ansvarsperson för examensprogrammet: ämnesledare Timo Kiiskinen (Helsingfors), ämnesledare Seppo Kirkinen (Kuopio)

Studier


Kyrkomusikutbildningen anordnas i Helsingfors och Kuopio. Den som har kyrkomusik som huvudämne kan i sin studieplan inkludera studier som krävs för behörighet till kantorstjänster i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Med examen utan kantorsbehörighet kan man arbeta inom andra kyrkor och kristna samfund. Som fördjupningobjekt i magisterexamen kan man välja körledning, orgelspel, sång, forskning eller projekt. Kärnan i kyrkomusikutbildningen utgörs av gudstjänstmusik, men även musikaliska färdigheter som förutsätts för övrigt församlingsarbete spelar en central roll. Den röda tråd som löper genom studierna är ett mångsidigt musikerskap av det slag som förutsätts i arbetslivet. Undervisningsspråket är finska, i Helsingfors även svenska. Vid behov ges även individuell undervisning på engelska.

Efter utbildningen kan man arbeta som musiker, pedagog och forskare med kyrkomusikalisk sakkunskap. En professionell kyrkomusiker har breda kunskaper och är på många orter den enda yrkesmusikern. Den som studerar solistiskt orgelspel kan arbeta som utövande konstnär, orkestermusiker och pedagog.

Påbyggnadsstudier

Magisterutbildningen förbereder också för påbyggnadsstudier. Musiklicentiat- (MuL, mus.lic.) och musikdoktorsexamen (MuD, mus.dr) kan vid Sibelius-Akademin avläggas på den konstnärliga eller vetenskapliga linjen och enligt innovatorutbildningen. Under decenniernas lopp har många påbyggnadsexamina avlagts inom ämnesområdena kyrko- och orgelmusik.

Ansökan

Varje år antas 25-30 nya studerande till kyrkomusik och orgel. Varje år börjar ett par studerande studera orgel som huvudämne.

Studerande till den finsk- och svenskspråkiga utbildningen antas via egna urvalsgrupper. Den sökande måste ha förmåga att ta till sig undervisningen, ha goda musikaliska färdigheter och kunskaper, vara motiverad för studierna och ha de kunskaper i svenska eller finska som behövs för studierna. Antagningen till kyrkomusikutbildningen i Kuopio och Helsingfors sker genom samma urvalsprov.

Det händer vid utbildningen

Instrumenten

Hösten 2011 fick Sibelius-Akademins kyrko- och orgelmusikutbildning och dess konsertverksamhet tillgång till Organo i Helsingfors Musikhus, en sal med tre orglar. Vidare finns för undervisningsändamål ett flertal orglar såväl i lokalerna på Nervandersgatan i Helsingfors som i Kuopio. Undervisning bedrivs även i stadens kyrkor i samarbete med församlingar i huvudstadsregionen och i Kuopio.

Kontakt

E-postadresserna består av förnamn.efternamn (at) uniarts.fi


siba.ansokan (at) uniarts.fi
kuopioinfo (at) uniarts.fi

 

Ämnesledare Timo Kiiskinen
Kyrkomusik/Helsingfors

 

Biträdande ämnesledare Pekka Suikkanen
Kyrkomusik/Helsingfors

 

 

Kontaktuppgifter, Kuopio

Ämnesledare Seppo Kirkinen

Biträdande ämnesledare Mikko Korhonen

 

Lärare i Helsingfors

Lärare i Helsingfors

Professorrer

Timo Kiiskinen (ämnesledare)
Olli Porthán

 

Lektorer

Jani Sivén
Pekka Suikkanen (biträdande ämnesledare)
Peter Peitsalo
Susanna Metsistö
Ville Urponen
Jorma Hannikainen


Timlärare
Liisa Ahlberg
Hannele Ketomäki
Susanne Kujala
Elina Laakso
Anna Marte
Katja Mäkiö
Matti Pohjoisaho
Olli Pyylampi
Kaisa-Marja Sidoroff
Senni Valtonen
Hilkka-Liisa Vuori
Markus Malmgren
Markku Hietaharju
Markku Mäkinen
Mari Torri-Tuominen

Kirkkomusiikin opettajat Kuopiossa

Kirkkomusiikin opettajat Kuopiossa