Komposition och musikteori

Man kan antingen studera komposition eller musikteori som huvudämne. Efter utbildningen kan man arbeta med uppgifter som förutsätter konstnärligt skapande eller kräver särskild sakkunskap inom musik samt som musikpedagog.

Utbildningen i ett nötskal

 • Målexamen: kandidat- och magisterexamen i musik, magisterexamen i musik
 • Examens omfattning: kandidat + magister, 180 + 150 sp (3 år + 2,5 år), magister, 150 sp (2,5 år)
 • Konstart: musik
 • Anordnare: Sibelius-Akademin
 • Nästa ansökningstid: januari 2019
 • Studierna börjar: i augusti när läsåret inleds
 • Examensprogrammets ansvarsperson: ämnesledare Minna Holkkola
 • Examensprogrammets andra ansvariga: svarsperson: Professor Veli-Matti Puumala, professor Lauri Suurpää

Studier

Man kan antingen studera komposition eller musikteori som huvudämne. I kompositionsstudierna ligger tonvikten på att utveckla det personliga kompositionsarbetet, något som stöds av kurser i satslära och musikanalys samt omväxlande kompositionsprojekt. Den studerande utvecklar sin skapandeprocess på ett medvetet och metodiskt sätt.

Den som studerar musikteori som huvudämne utforskar metoderna för den tonala och posttonala musikanalysen och fördjupar sin förståelse av musikens historia genom att öva satsskrivning eller efterbilda musikhistoriska modeller. Tyngdpunkten i studierna ligger på forskning. Den studerande kan även lära sig att redigera musiktexter eller undervisa och forska kring musikteori och tonträffning.

Alla gemensamma studier innehåller följande ämnen:

 • Musikteori, satslära och musikanalys
 • Tonträffning
 • Musikhistoria
 • Metodologi och forskning
 • Instrument- och vokalstudier
 • Instrumentation
 • Pedagogik

Ämnesgruppen erbjuder även de studerande som har komposition och musikteori som biämne ett stort utbud av kurser i komposition, musikteori, musikanalys, västerlandets musikaliska historia, musikfilologi samt insamling av data och forskning.

Utbildningen är inriktad på att ge den studerande så breda kunskaper inom allmän musiklära och musikteori, praktisk komposition och vetenskapliga metoder att han eller hon efter studierna kan arbeta med uppgifter som förutsätter konstnärligt skapande eller kräver särskild sakkunskap inom musik, samt som musikpedagog. Efter utbildningen arbetar många som kompositörer eller lärare i musikhistoria och musikteori.

Utbildningen förbereder även för påbyggnadsstudier. På Sibelius-Akademin kan påbyggnadsexamen avläggas som musiklicentiat (MuL, mus.lic.) och musikdoktor (MuT, mus.dok.)

Tutustu satsiopin opintoihin

Tutustu satsiopin opintoihin

Ansökan

De som söker till komposition och musikteori som huvudämne bedöms i olika urvalsgrupper. Den sökande kan samma år söka till båda huvudämnena. Utbildningens nivå förutsätter bättre grundkunskaper i musikteori och tonträffning samt kännedom om västerländsk konstmusik än för Sibelius-Akademins övriga utbildningsprogram. De som söker till komposition som huvudämne förutsätts också ha en skapande musikbegåvning. På Konstuniversitetets webbsidor finns tidigare års provuppgifter utlagda. De ger en uppfattning om vad man ska kunna på provet

Kontakt

E-postadresserna består av förnamn.efternamn (at) uniarts.fi
 

Ämnesledare Minna Holkkola

Biträdande ämnesledare Riitta Valkeila

 

siba.ansokan (at) uniarts.fi