Klassiska instrument: Orkesterinstrument

Vill du satsa på att utveckla din spelskicklighet så långt som möjligt under ledning av professionella lärare? Drömmer du om att arbeta som orkestermusiker, solist, kammarmusiker eller musiklärare? Vid Sibelius-Akademin kan du utveckla ditt kunnande till toppnivå i en högklassig och internationellt uppskattad miljö. 

Utbildningen i ett nötskal

  • Målexamen: kandidat- och magisterexamen i musik, magisterexamen i musik
  • Examens omfattning: kandidat + magister, 180 + 150 sp (3 år + 2,5 år), magister, 150 sp (2,5 år)
  • Konstart: musik
  • Anordnare: Sibelius-Akademin
  • Nästa ansökningstid: januari 2019
  • Studierna börjar: i augusti när läsåret inleds

Examensprogrammets ansvarsperson: 

  • Blåsinstrument: ämnesledare Kaisa Holopainen, professor Harri Mäki, professor Pasi Pirinen
  • Stråkar: ämnesledare Päivi Arjas, professor Kaija Saarikettu, professor Reka Szilvay, professor Martti Rousi, professor Marko Ylönen
  • Harpa: ansvarig lärare Päivi Severeide
  • Slåginstrument: ansvarig lärare Antti Rislakki

Utbildningens mål och karriärmöjligheter

Utbildningen ger dig färdigheter att verka såväl som solist som mångsidig kammar- och orkestermusiker. Musikhusets orkesterakademi som startade 2015 erbjuder en möjlighet att få arbetslivserfarenhet och att nätverka med musiker i yrkesorkestrar redan under studietiden.

Efter examen är du förtrogen med ditt instruments centrala repertoar, stilar, teknik och tolkningssätt samt med den centrala orkesterrepertoaren för västerländsk konstmusik. Du får nödvändig kunskap för effektiva och vettiga övningar på ditt instrument samt självständiga studier. Utbildningen ger också pedagogiska färdigheter. Via fördjupade studier i pedagogik som ordnas i samarbete med huvudstadsregionens musikläroanstalter blir du insatt i spelundervisningen i ditt instrument från nybörjarnivå till yrkesförberedande utbildning. Du kan också avlägga pedagogiska studier som ger allmän lärarbehörighet (60 sp).

Utbildningen ger dig färdigheter att arbeta i gränssnittet mellan kultur och andra branscher. Du kan välja forskarbanan, administration, mediebranschen eller att bli företagare inom musik.

Utbildningens innehåll och struktur

Utbildningens kärna är att behärska det egna instrumentet på avancerad nivå. Du får individuell undervisning i ditt huvudinstrument under 90 minuter i veckan. Förutom undervisningen med egen lärare kan du delta i mästarkurser med gästlärare som ordnas regelbundet. Under de treåriga kandidatstudierna gör du en programprestation på B-nivå i enlighet med nivåbeskrivningen för ditt instrument. Du studerar kammarmusik och deltar i SibeliusAkademins symfoniorkesters verksamhet genast under det första studieåret. I studierna ingår också musikgestaltning, musikhistoria, pedagogik, språkstudier, valbara studier och biämnen; Sibelius-Akademins utbildningsutbud omfattar bland annat valbara studier i komposition och arrangemang, kapellmästarstudier samt jazz- och folkmusikstudier. Du kan också välja studieperioder ur Konstuniversitetets övriga akademiers kursutbud samt ur det gemensamma utbudet. På magisternivå fortsätter du studierna i ditt huvudinstrument och genomför en programprestation på A-nivå. Via de valbara studierna har du möjlighet att antingen utveckla ett omfattande kunnande eller välja att fördjupa dig i till exempel orkesterspel och kammarmusik, samtidsmusik eller den tidiga musikens instrument och uppförandepraxis.

Påbyggnadsmöjligheter

Efter examen har du möjlighet att fortsätta studierna inom musikens område via doktorandprogrammet, då med inriktning på vetenskapliga, konstnärliga eller tillämpade doktorandstudier. På Sibelius-Akademin kan man avlägga musiklicentiat (MuL, mus. lic.) och musikdoktor (MuD, mus. dok.) som påbyggnadsexamen.

Mer om orkesterinstumentens studier vid Sibelius-Akademin

Blåsinstrument
Som huvudämne kan du studera flöjt, oboe, klarinett, fagott, saxofon, valthorn, trumpet, basun, baryton och tuba.
Stråkar
Som huvudämne kan du studera violin, altviolin, cello och kontrabas.
Harpa
På Sibelius-Akademin kan du studera mångsidigt harpspel i en liten men internationell och högklassig gemenskap.
Slaginstrument
Som huvudämnesstuderande i slaginstrument vid Sibelius-Akademin får du undervisning i centrala slaginstrument och soloinstrument som används i västerländsk orkestermusik.