Klassiska instrument: Ackordeon

På Sibelius-Akademins eminenta ackordeonsklass kan du studera i en internationell men samtidigt intim atmosfär under ledning av verkliga proffs inom området. 

Utbildningen i ett nötskal

  • Målexamen: kandidat- och magisterexamen i musik, magisterexamen i musik
  • Examens omfattning: kandidat + magister, 180 + 150 sp (3 år + 2,5 år), magister, 150 sp (2,5 år)
  • Konstart: musik
  • Anordnare: Sibelius-Akademin
  • Nästa ansökningstid: januari 2019
  • Studierna börjar: i augusti när läsåret inleds
  • Examensprogrammets ansvarsperson: professor Matti Rantanen

Utbildningens mål och karriärmöjligheter

Målet för utbildningen är att hitta en bred yrkesskicklighet som respekterar din personlighet och en studiehelhet som bäst främjar detta. Efter utbildningen har du kunskaper och färdigheter att bland annat arbeta med krävande solistuppdrag, samt som pedagog eller kammarmusiker. De omfattande musikaliska och allmänbildande studierna ger även en grund för andra karriärval. Sibelius-Akademins klassiska ackordeonklass som startade 1977 anses vara en av de mest betydelsefulla på området. Den internationella studentutbytesverksamheten är verkligt aktiv. Ett stort antal ackordeonmusiker som rönt stor framgång på den internationella arenan, t.ex. Mika Väyrynen, Janne Rättyä, Mikko Luoma, Veli Kujala, Niko Kumpuvaara, Ari Lehtonen, Heidi Luosujärvi, Vincent Lhermet och Ivan Sverko har studerat på Sibelius-Akademins klassiska ackordeonslinje.

Utbildningens innehåll och struktur

Utbildningens kärna är mångsidiga, solistiska studier samt omfattande pedagogiska färdigheter som täcker olika stilarter och epoker. I studierna ingår också kammarmusik, prima vista-spel, fritt ackompanjemang och improvisation samt ackordeons historia och repertoarkännedom. Seminarier och mästarkurser som ordnas regelbundet kompletterar studierna.

 

Ansökan

Nästa ansökningstid till Konstuniversitetet är i januari 2018. Länkar till urvalsguiden och närmare anvisningar hittas på sidan ”Bli studerande”.

Påbyggnadsmöjligheter

Efter examen har du möjlighet att fortsätta studierna inom musikens område via doktorandprogrammet, då med inriktning på vetenskapliga, konstnärliga eller tillämpade doktorandstudier. På Sibelius-Akademin kan man avlägga musiklicentiat (MuL, mus. lic.) och musikdoktor (MuD, mus. dok.) som påbyggnadsexamen.

Kontakt

Prof. Matti Rantanen, matti.rantanen@uniarts.fi
DMus Helka Kymäläinen, helka.kymalainen@uniarts.fi
Ämnesledare, DMus Niklas Pokki, niklas.pokki@uniarts.fi