Global Music

Nordic Master of Global Music (GLOMAS) är ett tvåårigt, samnordiskt magisterprogram i världsmusik. Det genomförs av Sibelius-Akademin (Finland) och Kungliga musikakademin i Århus (Danmark). Syftet med denna engelskspråkiga utbildning är att utveckla den musikaliska skickligheten, sammanföra olika musikaliska kulturers sätt att uppträda och forska och erbjuda verktyg för en mångkulturell musikpedagogik. Efter utbildningen har man en gedigen professionell grund för att kunna arbeta runt om i världen.

Aktuellt

Studier

Magisterprogrammet Nordic Master of Global Music (GLOMAS) är flexibelt till innehållet. De obligatoriska kurserna omfattar både individuell undervisning och onlinestudier. Det första studieåret tillbringar den studerande en termin antingen i Helsingfors eller i Århus. Resten av studierna bedrivs vid universitetet i hemlandet. Under andra året deltar den studerande i fältarbete utanför de nordiska länderna eller hos någon etnisk minoritet i Norden. Studierna avslutas med ett examensarbete som utformas utifrån den studerandes egna intressen.

 

Syftet med studierna är att uppfylla de nya behov inom musiken som globaliseringen medför genom att ta upp viktiga kunskaper som dagens professionella musiker behöver: projektledning, dirigering och ledarskap samt tillämpad forskning. Den studerande kan skaffa sig ett omfattande internationellt nätverk inom musiken och får nya yrkesmöjligheter.

 

Efter utbildningen är man en kulturöverskridande musiker, med ett brett arbetsfält, väl förtrogen med både traditionella och nutida musikkulturer inom och utom Europa. Man kan leda verksamheten i olika ensembler, undervisa i musik i såväl konventionella som okonventionella miljöer samt initiera, dokumentera och leda kulturöverskridande musikprojekt. Den första GLOMAS-utbildningen inleddes i augusti 2010. 

Opintojen päätavoitteet

Opintojen päätavoitteet

Tulevia tapahtumia

Ansökan

Ansökan till utbildningsprogrammet sker enligt det förfarande som tillämpas vid samarbetsuniversitetet. Kandidatexamen (Bachelor) ger behörighet att söka till utbildningen. 

Kontakt

E-postadresserna består av förnamn.efternamn (at) uniarts.fi
 

Lektorn Nathan Thomson
 

siba.ansokan (at) uniarts.fi