Folkmusik

Är folkmusik din passion? På Sibelius-Akademin kan du studera till yrkesverksam folkmusiker i en mångsidig tvärkonstnärlig miljö och söka din egen röst. Enligt flera mätare är den folkmusikutbildning som vår enhet erbjuder den främsta i världen.

Utbildningen i ett nötskal

  • Målexamen: kandidat- och magisterexamen i musik, magisterexamen i musik
  • Examens omfattning: kandidat + magister, 180 + 150 sp (3 år + 2,5 år), magister, 150 sp (2,5 år)
  • Konstart: musik
  • Anordnare: Sibelius-Akademin
  • Nästa ansökningstid: januari 2019
  • Studierna börjar: i augusti när läsåret inleds 
  • Examensprogrammets ansvarsperson: ämnesledare, lektor Pauliina Syrjälä
  • Andra ansvariga personer: Professor Kristiina Ilmonen, biträdande ämnesledare, lektor Juhani Näreharju, lektorer Roope Aarnio, Maria Kalaniemi, Jouko Kyhälä, Sinikka Kontio, Petri Prauda, Pauliina Syrjälä, Vilma Timonen

Mål och karriärmöjligheter

Utbildningsprogrammet för folkmusik erbjuder dig en mångskiftande väg mot en professionell karriär som folkmusiker. Grunden för utbildningen är de historiska spel- och sångstilar som finns i Finland och närområdena, men även internationalism, multikonstnärlighet och skapande av ny musik luominen utgör en central del av utbildningen. De bästa lärarna på området och en inlärningsmiljö som ständigt utvecklas jatkuvasti kehittyvä oppimisympäristö stödjer dig i att hitta din egen bana. Om du vill kan du fokusera på kreativt musikerskap, pedagogik eller forskning. Efter examen kan du mångsidigt arbeta med musik som till exempel musiker, kompositör, pedagog, forskare, med expert- och utvecklingsuppdrag i olika organisationer, med samhälleliga uppgifter, i olika roller inom tvärkonstnärliga produktion, som samfundsmusiker och företagare. Sibelius-Akademins utbildningsprogram för folkmusik är världsledande på området enligt mätare för studerandeantal och aktiv verksamhet, internationellt anseende, examensutbud och konstnärer som etablerat sig. 

Utbildningens innehåll

På kandidatnivå utgörs ramen för undervisningen av huvudinstrument- och ensemblestudier, men även teoretiska läroämnen utgör en väsentlig del av studiehelheten. I den mångsidiga utbildningen ingår också bland annat studieperioder i folkdans och instrumentbygge. Under studierna fördjupar du dig i musikerskapets väsen som grundar sig på muntlig tradition, du blir förtrogen med olika former av improvisation och kan använda arkiv och andra källor som material för att forska i musik. Du får färdigheter att bilda dig en egen konstnärlig uppfattning och kan göra både muntliga och skriftliga reflexioner. På magisternivå kan du vid sidan av instrumentstudierna välja pedagogik eller forskning som inriktning. Efter magisterexamen har du gedigna kunskaper i såväl historiska som nya spel- och sångstilar inom folkmusiken och kan tillämpa den därmed hörande centrala begreppsapparaten för folkmusikens historia, estetik och forskning. Länk till befintlig bild, lista eller tabell på nätet 

Påbyggnadsstudier

På Sibelius-Akademin kan påbyggnadsexamen avläggas som musiklicentiat (MuL, mus.lic.) och musikdoktor (MuT, mus.dok.). Påbyggnadsstudier kan bedrivas inom forskar-, konstnärs- eller innovatörutbildningen. I ämnesgruppens för folkmusik egen publikationsserie presenteras forskning kopplad till konstnärliga doktorsexamina. Arja Kastinen har till exempel utforskat kantelens möjligheter i publikationen Erään 15-kielisen kanteleen akustisesta tutkimuksesta (2000) och Sinikka Kontio har fördjupat sig i Den gamla psalmboken i sin studie Veisuun mahti (2001).

 

Ansökan

Urvalsprovet mäter den konstnärliga behärskningen av instrument eller sång och kännedomen om olika sätt att framföra folkmusik. Provet görs i två steg. På Konstuniversitetets webbsidor finns tidigare års provuppgifter utlagda. De ger en uppfattning om vad man ska kunna på provet

Aktuella evenemang

Lärare

Professor
Kristiina Ilmonen

Lektorer

Pauliina Syrjälä (ämnesledare, ansvarig lärare för Nordic Master in Folk Music, kontaktperson för Nordtrad)
Juhani Näreharju (biträdande ämnesledare)
Anna-Kaisa Liedes
Roope Aarnio
Jouko Kyhälä
Petri Prauda
Nathan Thomson (ansvarig lärare för Glomas)
Vilma Timonen
Sinikka Kontio
Maria Kalaniemi

 

Ansvariga lärare för olika instrumenten

Ackordeon: Maria Kalaniemi, Teija Niku
Munnharpa: Jouko Kyhälä
Folksång: Anna-Kaisa Liedes
Kantele: Anna-Karin Korhonen, Vilma Timonen
Stråkinstrument: Roope Aarnio
Kontrabas: Elina Lappalainen
Klaverinstrument: Pilvi Järvelä, Jouko Kyhälä
Slaginstrument: Ricardo Padilla, Tero Rantanen
Blåsinstrument: Kirsi Ojala
Fiol, jouhikko, nyckelharpa: Emilia Lajunen
Folkdans: Reetta-Kaisa Iles, Salla Korja-Paloniemi

Kontakt

E-postadresserna består av förnamn.efternamn (at) uniarts.fi
 

Anna-Kaisa Liedes
Ämnesledare, lektor

Juhani Näreharju
Biträdande ämnesledare, lektor

Kristiina Ilmonen
Professor

 

siba.ansokan (at) uniarts.fi