Arts Management

Magisterprogrammet i Arts Management är en utbildning för den som vill verka inom kulturindustrin, ett område som ständigt växer och utvecklas. Denna engelskspråkiga utbildning omfattar alla konstområden, från dans och musik till teater och museer. Efter examen kan man arbeta med olika uppgifter inom produktion och ledarskap i de offentliga, privata eller idéburna kultursektorerna.

Utbildningen i ett nötskal

  • Målexamen: magisterexamen i musik
  • Examens omfattning: 150 sp (2,5 år)
  • Anordnare: Sibelius-Akademin
  • Undervisningsspråk: engelska
  • Nästa ansökningstid: januari 2019
  • Studierna börjar: i augusti när läsåret inleds
  • Examensprogrammets ansvarsperson: Professor Tanja Johansson
  • Övriga ansvariga personer: lektorn Violeta Simjanovska

Studier

Utbildningen är engelskspråkig. Syftet är att de studerande ska få förståelse för strukturer, aktörer och de föränderliga villkoren på konstens område, goda kunskaper i ledarskap, ekonomi, kommunikation och forskning och lära sig tänka analytiskt när det gäller olika förvaltnings- och ledningsuppgifter.

 

De obligatoriska studierna omfattar allsidig marknadsföring av konst, ledarskap, publikarbete, lagstiftning, finansiering och kulturpolitik. De valfria studierna kan till exempel omfatta kurser i etablering av konstföretag, interkulturell kommunikation, musikbusiness, festivalförvaltning eller förvaltning av konstprojekt med syfte att påverka samhället. Den studerande kan vidare samla studiepoäng genom att delta i arbetslivsprojekt och arbetspraktik.

 

Studerande som söker denna utbildning har ofta en humanistisk, merkantil eller teknisk utbildningsbakgrund. Man söker till utbildningsprogrammet för att komplettera och få omsätta tidigare kunskaper i praktiken, utveckla sitt ledarskap samt nätverka med andra aktörer på området.

 

De som har gått utbildningen arbetar bland annat som orkesterintendenter och med marknadsföring av orkestrar, som curatorer och med företagssamarbete på museer, med forskningsuppgifter på forskningsinstitut, inom kommuner och statsförvaltningen samt med evenemangsproduktion, produktion och publikarbete på konstinstitutioner och ledningsuppgifter inom föreningar på konstområdet. Många arbetar också som företagare i egna skiv- och produktionsbolag samt förlag.

 

Magisterstudierna förbereder också för vetenskapliga påbyggnadsstudier i Arts Management där tvärvetenskapliga forskningsansatser samt fördjupad empirisk forskning i aktuella ämnen inom konstförvaltning och ledarskap.

 

Ansökan

Till magisterprogrammet i konstförvaltning antas omkring 15 nya studerande vartannat år. Den sökande ska ha en kandidatexamen och arbetserfarenhet från konstförvaltningsområdet. Vidare krävs tillräckliga engelskkunskaper, som styrks med ett vedertaget språktest. Ansökningsprocessen sker i allmänhet i två steg.

 

Personal och kontaktuppgifter

Ämnesgruppens ordinarie undervisningspersonal ansvarar för utbildningen som helhet och för handledningen av magisteruppsatser och avhandlingar. Dessutom undervisar ett stort antal inhemska och utländska gästlärare, experter inom sitt eget område, på utbildningen. Gästlärarna fungerar som en länk till arbetslivet och hjälper de studerande att bygga upp ett arbetslivsnätverk redan under studietiden. Bland andra har Dennis Rich (Columbia College, USA), Elina Heiskanen (YLE), Miguel Kertsman (Aurua Sounds System), Eero Tolppanen (Elements Music), Pasi Saukkonen (Cupore), Rodney Trapp (Harlem Dance Theatre), Hannu Ojala (Aalto-universitetet), Kevin Kleinmann (Sorbonne Universités) och Llúis Bonet (Universitat de Barcelona) varit gästlärare.

 

Personal

Professor
Tanja Johansson (ämnesledare)

 

Lektorn
Violeta Simjanovska

 

Timlärare
Patrick Furu

 

Forskare
Mervi Luonila

 

Planerare
Heidi Ahtiainen

 

Emailaddresser: förnam.efternamn (at) uniarts.fi

siba.opintopalvelut (at) uniarts.fi
siba.ansokan (at) uniarts.fi