Studiehelheten Kreativ affärsverksamhet

Lär dig grunderna i affärsverksamhet, inklusive marknadsföring, företagssamarbete och upphovsrättslagstiftning, inom den kreativa branschen.

Opiskelijat seisovat käsillään Musiikkitalon edessä

Utbildningens innehåll och mål

Studiehelheten Kreativ affärsverksamhet ger grundkunskaper i affärsverksamhet i den kreativa branschen och om därtill hörande centrala delområden såsom marknadsföring, företagssamarbete, sponsorering och upphovsrättslagstiftning. Målet är att hjälpa de studerande att skaffa sig de färdigheter som behövs i arbetslivet och ge dem verktyg för att skapa sin egen kompetensprofil ur affärsverksamhets- och företagsamhetssynvinkel.

Det är möjlighet att genomföra studiehelheten på ett läsår. Du kan också välja enskilda studieperioder som ingår i studiehelheten. Undervisningen ges på onsdagskvällar under läsåret 2019–2020. Studiehelheten är avsedd för både examensstuderande och studerande vid öppna universitetet.

Studiehelheten omfattar 20 sp och i den ingår fem kurser:

  • Affärsverksamhet och företagsamhet i den kreativa branschen 5 sp
  • Planering och marknadsföring av affärsverksamhet i den kreativa branschen 5 sp 
  • Sponsorering och företagssamarbete 5 sp
  • Upphovsrätt och avtalsjuridik 2 sp
  • International Business Basics 3 sp

Lärare

Ansvarig lärare för studiehelheten Kreativ affärsverksamhet är FM Laura Köönikkä. Förutom den ansvariga läraren för respektive studieperioder föreläser även andra experter i branschen på kurserna. 

Antagning

Du kan anmäla dig antingen till hela studiehelheten eller till enskilda studieperioder. Ansökan till hela studiehelheten och till höstens kurser görs i augusti. I november-december ska ansökan till vårens studieperioder göras.

Anmälningstidtabellen för examensstuderande avviker från öppna universitetets tidtabell.

Deltagarna antas till kurserna utgående från färdigheter och motivation som framkommer i ansökan. 

Anvisningar för ansökan till studiehelheten (uppdateras i november)

Utbildningsprogram

Studiehelheten Kreativ affärsverksamhet

Målexamen

Öppna universitetet vid Konstuniversitetet

Enhet

Öppet campus

Studieavgifter

Studieavgift 15 €/studiepoäng.

Nästa ansökningstid

Ansökan till hela studiehelheten eller till enskilda studieperioder på hösten görs i augusti. Ansökan till enskilda studieperioder på våren görs i november-december.

Ansvarsperson

Laura Köönikkä