Fortbildning och specialiseringsutbildning

Fördjupa din yrkeskompetens genom att delta i Konstuniversitetets fortbildningar och specialiseringsutbildningar.

Nainen lukee kirjaa säkkituolissa

Utbildningens innehåll och mål

Fortbildning

Konstuniversitetets fortbildning erbjuder utvecklingsmöjligheter för organisationer och yrkesverksamma på konstområdena. Fortbildningstjänsterna fungerar som en länk mellan arbetslivet och den undervisning, forskning och konstnärliga verksamhet som bedrivs vid Konstuniversitetet. Formerna för fortbildningen är kortkurser, seminarier, expertforum, omfattande utbildningar och specialiseringsutbildningar.

Specialiseringsutbildning

Konstuniversitetets specialiseringsutbildningar ger yrkesverksamma konstnärer en möjlighet till påbyggnadsutbildning och fördjupning av sakkunskapen på konstens nya och dynamiska specialområden efter magisterexamen. De pågående specialiseringsutbildningarna vid Konstuniversitetet är Specialiseringsutbildning för sakkunniga i offentlig konst (Julkisen taiteen taideasiantuntijan erikoistumiskoulutus) och Specialiseringsutbildning för sakkunniga i tillämpad och deltagande konst (Soveltavan ja osallistavan taiteen asiantuntijan erikoistumiskoulutus).

Lärare

Undervisningen under fortbildningarna och specialiseringsutbildningarna ges av Konstuniversitetets egna lärare eller av andra yrkesverksamma och experter inom branschen som universitetet godkänt.

Antagning

Ansökningsmål

Fortbildning och specialiseringsutbildning

Enhet

Öppet campus